All auctions
×

Welcome back! Whilst you were away we added the functionality to view auctions and bid in pounds.

We are hiring!

De kleine I Tjing

1984

Miscellaneous: Information on the Catawiki site about De kleine I Tjing, 1984.
At its heart, Catawiki is an online catalogue with images of, and information on, collectibles. Our catalogue is compiled by users in a similar way to Wikipedia.

Collectors
In wishlists:
Not yet in wishlists
In collections:
Mint condition:
close list
Jump to catalogue value » Catalogue information
Catawiki number: 243637
Category: Books
Title: De kleine I Tjing
subtitle:  
Original title:  
Literary collection: Miscellaneous
Literary number:  
Addition to number:  
Series / hero:  
Author: Burg, Alphons van der, Wilhelm, Richard
Illustrator:  
Publisher: Ankh-Hermes
Year: 1984
Type: Philosophy, Eastern wisdom
Print Run: First edition
Type of book: Hard cover
Number of pages: 173
Number produced:  
Dimensions: 11.0 x 17.5 cm
ISBN10: 90-202-3310-6
ISBN13:  
Language / dialect: Dutch
Country of publication: Netherlands
Details:
This text has been translated automatically from Dutch. Would you like to see an automatic translation?
Met een inleiding door Alphons van der Burg

Het taoïsme of daoïsme (uitgesproken als [daauw-is-me]), is een Chinese filosofische en religieuze stroming. De teksten Tao Te Ching (Daodejing) en Zhuangzi vormen de basis van het taoïsme, ze zijn op schrift gesteld in de vierde en derde eeuw vóór onze tijdrekening. Het taoïsme heeft zich ontwikkeld parallel met het confucianisme en boeddhisme. Deze drie stromingen vormen gezamenlijk de basis voor het neo-confucianisme (zie ook: Lijst van religies).

Letterlijk betekent Tao (weg/doelgericht-gaan) hetgeen ook in het Chinese karakter voor Tao valt te herkennen.

Tao Te Ching:

Tao Te Ching (Boek van de Weg en de Kracht) is een bundel van 81 korte teksten. Laozi wordt beschouwd als de auteur, alhoewel de verzameling teksten waarschijnlijk niet één auteur heeft gehad, maar geleidelijk is gegroeid.

De teksten gaan over hoe juist te handelen in het leven en ze geven een uitleg over ons bestaan. Ze worden wel beschouwd als richtlijn voor goed leiderschap. Deze teksten zijn eerst mondeling overgeleverd, in een ritme ondergebracht, geordend, aangepast, van commentaar voorzien en uiteindelijk rond 300 vóór Christus opgeschreven. Het boek bestaat uit twee delen, de meest gebruikelijke volgorde van de delen is waarschijnlijk niet de authentieke volgorde. In een oud handschrift (De vier geschriften van de Gele Keizer) is de omgekeerde volgorde gevonden. (in het Mawangduigraf)

Filosofie:

Het woord Tao betekent 'de Weg' en vormt het kernbegrip van het taoïsme, waaraan het ook zijn naam ontleent. Tao is het ondeelbare en onbeschrijfbare principe, waaruit alles voortvloeit.
Tai Ji (of Tai Chi) betekent 'het hoogste uiterste' en is het oneindige en fundamentele principe van evolutie en zelf-organisatie. Het is de eenheid van Yin en Yang en daarmee het hele bestaan.
Yin en Yang zijn de universele antagonisten, elkaar aanvullende kwaliteiten van het bestaan. Zo kunnen kou (Yin) en warmte (Yang) niet zonder elkaar bestaan. Andere voorbeelden van Yin-Yang zijn water-vuur, maan-zon, aarde-zon, maan-aarde en vrouw-man. Wat opvalt is dat aarde in betrekking tot de maan yang is (en de maan yin) maar in betrekking tot de zon yin (en de zon yang). Yin-yang zijn dus relatieve of betrekkelijke begrippen en het is dus niet zo dat iets yin is of yang is in absolute zin, de begrippen staan altijd in een betrekking. Wat donker, vochtig, passief, troebel, koud, zacht en vrouwelijk is, wordt beschouwd als Yin en wat licht, droog, actief, helder, warm, hard en mannelijk is, als Yang.

Wuxing is het harmonische systeem van de vijf elementen: water, vuur, aarde, metaal, hout. Het systeem heeft een voedende (voortbrengende) cyclus (Sheng): hout ? vuur ? aarde ? metaal ? water ? hout; en een controle cyclus (Ke): hout ? aarde ? water ? vuur ? metaal ? hout. De twee cycli vormen samen een pentagoon met een vijfpuntige ster erin. Ze worden ook vaak samen afgebeeld als cirkel met een vijfpuntige ster. De cirkel is de Sheng-cyclus, de ster geeft de Ke-cyclus weer.
Wu Wei is het niets doen of loslaten. Een taoïst probeert zich niet te verzetten tegen de loop der dingen, maar daar spontaan in mee te gaan.

Literatuur:

Ransdorp, René, Zwervend met Zhuang Zi - wegwijs in de taoïstische filosofie, Budel (Damon) 2007, ISBN 9789055738250
Submission date: 14-02-2009 13:29:07
Submitted by: Boekenglas
Last updated on: 19-10-2016 21:53:22
Last updated by: phred
Catawiki Catalogue value
Mint condition: € 6.00
Good condition: € 3.00
Fair condition: € 1.50
Add this item
  


add more information