All auctions
×

Welcome back! Whilst you were away we added the functionality to view auctions and bid in pounds.

We are hiring!

De blinde engel

1993

Miscellaneous: Information on the Catawiki site about De blinde engel, 1993.
At its heart, Catawiki is an online catalogue with images of, and information on, collectibles. Our catalogue is compiled by users in a similar way to Wikipedia.

Collectors
In wishlists:
Not yet in wishlists
In collections:
Good condition:
close list
Jump to catalogue value » Catalogue information
Catawiki number: 297061
Category: Books
Title: De blinde engel
subtitle:  
Original title:  
Literary collection: Miscellaneous
Literary number:  
Addition to number:  
Series / hero:  
Author: Ben Jelloun, Tahar
Illustrator:  
Publisher: De Geus, Kritak
Year: 1993
Type: French literature, Short stories
Print Run: First edition
Type of book: Paperback with flaps
Number of pages: 203
Number produced:  
Dimensions: ? x ? cm
ISBN10: 90-5226-116-4
ISBN13:  
Language / dialect: Dutch
Country of publication:  
Details:
This text has been translated automatically from Dutch. Would you like to see an automatic translation?
Maffia (Mafia) is de naam van een geheel van geheime criminele organisaties, georganiseerd in afdelingen. Om aan de term 'maffia' te voldoen, moet een criminele organisatie over vier verschillende segmenten beschikken: een criminele, culturele, politieke en economische. Een persoon die tot de maffia behoort wordt een maffioso (meervoud maffiosi) genoemd. In het Italiaans en Siciliaans wordt het als mafia geschreven, de extra f in de Nederlandse spelling zorgt ervoor dat de uitspraak beter overeenkomt met het Italiaans.

De term wordt tegenwoordig ook gebruikt voor georganiseerde misdaad in het algemeen.

Terminologie:

Onder elkaar spreken maffiosi nooit over hun organisatie in termen van "maffia", eerder gebruiken ze termen als "de Familie". Ook hebben ze het soms over 'onze organisatie'. Ze noemen zichzelf ook geen maffiosi maar "Uomini d'onore" of "mannen van eer".

Geschiedenis:

Etymologie:

De oorspronkelijke maffia is ontstaan op Sicilië als antwoord op de 'overheersing' van de verschillende regeringen en tegenwoordig die van Rome. De term is zeer waarschijnlijk ontleend aan een folkloristisch toneelstuk van Giuseppe Rizzotto, getiteld "I Mafiusi di la Vicaria". Een andere mogelijke oorsprong van de naam verwijst naar de Arabische overheersers die in het Saracenen-tijdperk Palermo regeerden, namelijk de stam Ma Afir. Nog een mogelijke, Arabische invloed is Mu Afat. Mu betekent moed, Afat het beschermen van de zwakkeren tegenover de sterken.

Een andere verklaring zou zijn, dat MAFIA een afkorting is voor: Morte alla Francia Italia Anela, dat zoveel als "Dood aan Frankrijk is Italië's Verlangen" betekent. Sicilië was bezet door de Fransen. Het verhaal gaat, dat op een dag een Sicilaans meisje verkracht werd door een Franse soldaat, wat de druppel bleek voor de onderdrukte Sicilianen die gewapend met zeis, bijl en de Sicilaanse lupura (een siciliaans woord voor afgezaagd dubbelloops jachtgeweer) de Franse bezetters van het eiland hebben geweerd.

Op Sicilië zelf zegt men dat de mafiosi boeren waren die met beschilderde ezelskarren in de 19e eeuw naar het noorden vertrokken en vochten voor de onafhankelijkheid van zuid Italia tegen het overheersende noorden nadat het arme noorden het rijke zuiden ontdaan had van alle fabrieken en deze verplaatst had naar het noorden om daar de economie nieuw leven in te blazen.

Ontstaan:

Het ontstaan van de maffia begint al ruim voor de 19e eeuw; het Sicilië van toen was puur agrarisch, en in het bezit van edele landeigenaren, meestal met de status van baron. Deze 'nobili' staken natuurlijk niet zelf de handen uit de mouwen om het land te bewerken. Tegen een percentage van de oogst en een pachtsom, verdeelden zij het land onder de boeren. Om toezicht te houden op het eigendom, en er zeker van te zijn dat de oogst voldoende zou opbrengen, namen zij opzichters in dienst. Deze opzichters werden door de pachters 'chef', ofwel 'capo' genoemd. Deze capo was het aanspreekpunt voor het herverpachten van de grondstukken, en nog belangrijker de verdeling van het regenwater dat werd opgeslagen in de bassins ten behoeve van irrigatie. Het irrigeren van de akkers op het zeer droge eiland was de enige garantie voor welstand. Kort gezegd; hij die het water bezat of verdeelde, bezat ook de rijkdom en daardoor de macht. Opzichters waren corrupt, en vrij om te beschikken over het lot van vele pachters. Daar is de basis gelegd voor de hedendaagse maffia, die zich voornamelijk bezighoudt met prostitutie, afpersing en politiek.

Verspreiding:

De tentakels spreiden zich uit over heel Italië, en bereiken verschillende delen van het Middellandse Zeegebied. Bovendien weken sommige Italiaanse families uit naar de Verenigde Staten. In steden als New York ontstond een gelijkaardig fenomeen als wat men in thuisland Italië kende.

De eerste maffiafamilies trokken uit het platteland naar Palermo nadat ze met het einde van de feodaliteit hun juridische macht verloren. Ze lieten hun eigendommen na aan de 'gabellotti', die clans vormden. Vanaf de jaren zestig verdwijnen talloze lichamen in de fundamenten van Palermo. Clans uit Corleone, en ook New York, roken hun kans. Ze maakten korte metten met de 'eerbaren', getrouw aan de traditionele afpersingsmethoden.

In Marseille bevond zich het wereldcentrum van heroïnehandel. Nadat de French Connection door Franse en Amerikaanse recherche werd opgeruimd, werd Marseille al snel vervangen door Palermo.

Hoogste maffiabaas opgepakt:

Men zoekt ook nog steeds de Maffiabaas van Nederland Allan Schmitz Hij wordt ook wel de Don Jr genoemd, er is verder niet zo veel informatie over deze man, hij is een sluwe vos, moeilijk te pakken.. Op 11 april 2006 werd de capo dei capi (baas der bazen), maffiabaas Bernardo Provenzano op 73-jarige leeftijd op Sicilië opgepakt. Hij had als bijnaam De geest van Corleone. Hij liet zich bijstaan door de families Ronzani en Pisanu, die nog betrokken zijn bij recente maffiapraktijken. Provenzano had zich sinds zijn veroordeling ruim 43 jaar daarvoor tot levenslange gevangenisstraf schuilgehouden in een boerderij bij het plaatsje Corleone op Sicilië. Zijn voormalig baas en partner was Salvatore 'Toto' Riina (ook afkomstig uit Corleone), die in 1993 werd gearresteerd. Provenzano werd bij verstek veroordeeld wegens 275 bewezen moorden, onder meer voor medeaansprakelijkheid voor de moord op de anti-maffiarechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992. Provenzano was de rechterhand van opdrachtgever en capo dei capi Salvatore Riina.

Organisatiestructuur:

Aan de top van de verschillende afdelingen (geleid door families) staat de "Don" (Heer). Zij worden bijgestaan door consiglieri (raadgevers). De Don geeft opdrachten aan zijn onderbazen Capi (meervoud van Capo), die op hun beurt de caporegimes aansturen. De uitvoerende handelingen worden verricht door de soldati.

Oude codes:

De maffia heeft lang gehandeld volgens bepaalde codes die hen verboden in oneerbare zaken betrokken te zijn zoals drugshandel en prostitutie. Drugshandel werd echter wel gevoerd. Er werd dan voor gezorgd dat alle drugs naar de (vaak Amerikaanse) klanten ging. Op die manier werden de eigen kinderen beschermd tegen de heroïne.

Een paar van de oudste codes binnen de maffia zijn de Omertà en de Vendetta

Omertà:

Houdt in dat wat er ook gebeurt, je met niemand over je familiezaken praat, je houdt je mond gesloten tegen de autoriteiten.

De straf op het breken van de omertà is dat je wordt vermoord en tevens wordt een rat in je mond achtergelaten.

De eerste verrader die de regels van de omertà brak was Joseph Valachi. De namen van de maffia-families en de organisatiestructuur zijn van hem afkomstig, wat ook staat beschreven in het stuk over de geschiedenis. Een recenter voorbeeld is de moord op Giulio Bordoni die in 1996 drie handelroutes van wapens en heroïne aangaf in ruil voor politiebescherming.

Vendetta:

Is de bloedwraak: wie een lid van een familie doodt, zal door die familie bestraft worden met de dood. Gedood wordt ook diegene die zich tegen de bendes verzet
Submission date: 17-02-2009 19:38:35
Submitted by: Boekenglas
Last updated on: 11-03-2013 21:06:17
Last updated by: vertigo
Catawiki Catalogue value
Mint condition: € 3.00
Good condition: € 1.50
Fair condition: € 0.80
Add this item
  


add more information