All auctions
×

Welcome back! Whilst you were away we added the functionality to view auctions and bid in pounds.

We are hiring!

Demoneneiland + Monus, man van de maan + Patava, de holenjongen

2000

Bill Morris en George Young: Information on the Catawiki site about Demoneneiland + Monus, man van de maan + Patava, de holenjongen, 2000.
At its heart, Catawiki is an online catalogue with images of, and information on, collectibles. Our catalogue is compiled by users in a similar way to Wikipedia.

Collectors
In wishlists:
This item is on the wish list of 3 collectors. If you want to contact them, you can add this item to your shop. Users who are looking for this item will then automatically receive an e-mail notification about your offer (unless they have disabled the notification function in My Profile). You can add this item to your shop using the form on the right.

close info
In collections:
Fine:
close list
Jump to catalogue value » Catalogue information
Catawiki number: 237703
Category: Comic Books
Title: Demoneneiland + Monus, man van de maan + Patava, de holenjongen
Series / hero: Bill Morris en George Young, Monus, man van de maan, Patava, de holenjongen
Collection / set: Oudhout
Issue Number: 3
Addition to number:  
Artist: Sprenger, Henk, Zipper, Ferry
Writer / scripter: Hildebrand, A.D. (Frank van Duin)Icon-information, Sprenger, Henk, Wilkeshuis, C.
Publisher: Boumaar
Release Year: 2000
Cover Type: Linen hard cover
Print Run: First edition
Colouring: Not coloured
ISBN: 90-73836-24-7
Number produced:  
Number of Pages: 138
Dimensions: 21.50 x 29.70 cm
Type: AlbumIcon-information
Language / dialect: Dutch
Details:
This text has been translated automatically from Dutch. Would you like to see an automatic translation?
De strip Monus, Man van de Maan, met de tekst van A.D. Hildebrand, is gemaakt bij Hildebrand's bekende hoorspel Monus, de Man van de Maan (1951 - 1953) en zijn vier Monus-boeken (1952 - 1953). Door de uitgever wordt de strip ten onrechte op de omslag en elders aangeduid als Monus Man van de Maan (zonder ‘de’ voor ‘man’).

Deel 1 is getekend door Henk Sprenger, oorspronkelijk gepubliceerd in het blad Rob's Vrienden - A.D. Hildebrand blijkt hoofdredacteur van Rob's vrienden te zijn geweest. De strip werd aangekondigd in nr 27 dd 26-9-1952 en verscheen in de periode 3-10-1952 t/m 13-2-1953. Interessant is de timing van de publicatie van de strips. De eerste serie hoorspelen was uitgezonden van 28-10-1951 t/m 1-6-1952; het begin van de tweede serie die liep van 5-10-1952 t/m 5-7-1953, viel samen met het begin van de publicatie als strip eind september 1952. Slimme marketing.

Deel 2 is getekend door Ferry Zipper en werd oorspronkelijk gepubliceerd in het blad Rob's Vrienden 20-2-1953 t/m 31-7-1953.

Het album bevat tevens 2 andere strips van Sprenger, namelijk Demoneneiland en Patava de holenjongen. Patava was een boek van de bekende kinderboekenschrijver Wilkeshuis; deze schreef ook de tekst voor de strip.

Deel 1 van Monus komt overeen met het boek Monus de Man van de Maan en omvat 60 afleveringen (30 blz.). Deel 2 komt overeen met het boek Monus' avonturen op aarde en omvat 72 afleveringen (36 blz.) Rekenwerk wijst uit dat elke "aflevering" uit 3 episoden moet hebben bestaan.

Op blz. 45 staat een korte inleiding waaraan de bovenstaande gegevens zijn ontleend; onjuist is echter de volgorde van de Monus-boeken: Monus en de vliegende schotels is het derde boek en Monus naar Mars is het vierde boek. De laatste zin "Grote bekendheid verwierf Monus als hoorspel in de vijftiger jaren" doet geen recht aan het feit dat het hoorspel aan de boeken voorafging; de boeken zijn, zoals daarin vermeld, een bewerking van het hoorspel.

Op blz. 43 – 44 staan het omslag van het boek Monus' avonturen op aarde en illustraties uit het boek Monus de Man van de Maan. Ten onrechte wordt vermeld c.q. de indruk gewekt dat omslag én illustraties gemaakt zijn door Marten Toonder. Uitgeverij Boumaar heeft de omslag van het eerstgenoemde boek (dat het tweede van de serie is) afgedrukt bij de illustraties van het laatstgenoemde boek (dat het eerste boek is). De omslag van Monus' avonturen op aarde op blz. 43 is inderdaad van Marten Toonder maar de illustraties uit Monus de Man van de Maan zijn van Rein van Looy.

Op blz. 78 – 79 is het omgekeerde gebeurd. Hier vinden wij de omslag van het eerste boek Monus de Man van de Maan, inderdaad gemaakt door Rein van Looy maar de illustraties komen uit het tweede boek Monus' avonturen op aarde en zijn gemaakt door Marten Toonder.

Op blz. 119 vinden wij tenslotte de omslag van en illustraties uit het derde boek Monus en de vliegende schotels, alle gemaakt door Marten Toonder (wat niet wordt vermeld).

Enkele notities

1) Zipper wordt ook genoemd als de tekenaar van een serie Monus plakplaatjes die ooit (wanneer?) is uitgegeven door American Chewing Gum Cy [= Company], Breda. Ze waren bedoeld om in een album te worden geplakt maar onbekend is of dat ooit is verschenen en ook de kauwgomfabriek is onvindbaar. Gezien de Franse vertaling van de Nederlandse tekst op de achterkant is de uitgave ook bestemd voor de Belgische markt. Qua stijl stemmen de plaatjes overeen met de tekeningen van Zipper in deel 2 van de strip en niet met de stijl van Henk Sprenger, die deel 1 van die strip had getekend.

2) Over Monus werd door Leo Kindt op de SF-conventie Fryscon in Franeker in 2005 een lezing gehouden; een bewerking hiervan verscheen in Holland-SF #224 april 2006; in ditzelfde nummer van HSF een eerdere versie van dit Catawiki-artikel over de strip van Sprenger.

3) Onderzoek in het archief van de VARA heeft later geleerd dat er in het seizoen 1954 – 1955 nog een derde serie hoorspelen is geweest, op een andere weekdag nl. op de woensdagmiddag en met een andere regisseur en ook een andere acteur voor de rol van Monus. Van deze serie hoorspelen, die ook werd uitgezonden onder de titel Monus de Man van de Maan , is nooit een boek gemaakt.

4) Het eerste boek van Monus verscheen ook als pocket in 1967 bij de Arbeiderspers.

5) Een Duitse vertaling van het eerste Monus-boek verscheen (zonder jaartal maar waarsch. eind jaren '50; gebonden uitgave) onder de titel Monus der Mann vom Mond - eine utopische Erzählung für die Jugend bij Gebr. Weiss Verlag, Beriin-Schöneberg.
Submission date: 07-02-2009 23:05:42
Submitted by: Spirit
Last updated on: 27-09-2016 10:51:46
Last updated by: scar
Catawiki Catalogue value
Mint: € 30.00
Fine: € 22.50
Good: € 15.00
Fair: € 7.50
Stories in this album
Story title: Patava, de holenjongen
Story number: V1
Series / hero: Patava, de holenjongen
Artist: Sprenger, Henk
Writer / scripter: Wilkeshuis, C.
   
Story title: Demoneneiland
Story number: V1
Series / hero: Bill Morris en George Young
Artist: Sprenger, Henk
Writer / scripter: Sprenger, Henk
   
Story title: Monus, man van de maan - deel 1
Story number: V1-1
Series / hero: Monus, man van de maan
Artist: Sprenger, Henk
Writer / scripter: Hildebrand, A.D. (Frank van Duin)
   
Story title: Monus, man van de maan - deel 2
Story number: V1-2
Series / hero: Monus, man van de maan
Artist: Zipper, Ferry
Writer / scripter: Hildebrand, A.D. (Frank van Duin)
   
Add this item
  


add more information