Betingelser og Politikker
Købsvilkår

Catawiki leverer en markedsplads, hvor du kan gå på opdagelse, købe og sælge specielle genstande. Det er meget vigtigt for os, at vores platform er pålidelig og sikker for både Købere og Sælgere, for at sikre den bedst mulige kundeoplevelse. For at dette kan ske, skal vores Købere acceptere og overholde de regler, der er fastsat i vores Købsvilkår, og som udgør en integreret del af vores Brugsbetingelser. 

 

Tilgængeligheden af vores Tjenester er begrænset til visse lande. Find en liste over understøttede lande her

 

Disse Købsvilkår skitserer også de rettigheder og forpligtelser du har i henhold til den Salgskontrakt som du indgår med Sælgere. Under vores Salgsvilkår, kan du finde de rettigheder og forpligtelser Sælgere har i henhold til Salgskontrakten.

 

For flere oplysninger om de vilkår vi skriver med stort i dette dokument, kan du se under vores BrugsbetingelserArtikel 1: Køb af Varer

Det er fantastisk, at du er interesseret i at købe Varer på vores Online Markedsplads! Før du benytter dig af vores Tjenester, skal du være opmærksom på følgende: 

 

 

 • Køber og Sælger af et Vare indgår en Salgskontrakt. Hvis dit Bud er det højeste ved afslutningen af en Online Auktion, bliver du betragtet som Køber og du indgår automatisk en Salgskontrakt med Sælger af Varen. Dog vil der, såfremt Sælger har sat en Mindstepris og dit Bud er lavere end Mindsteprisen, ikke være nogen Salgskontrakt. Vores Brugsbetingelser dækker dine forpligtelser i henhold til Salgskontrakten.
 • Vi tager et gebyr for brugen af vores Tjenester. Købers Kommission er 9% af Købsprisen (inklusive moms, hvis det er relevant). Dette vil blive føjet til Købsprisen.
 • Købere skal betale forsendelsesomkostninger og eventuelle yderligere importomkostninger (f.eks. moms, importafgifter). Du anerkender og accepterer også at du er ansvarlig for at kontrollere om der er nogen specifik regel eller begrænsning, som er gældende for importen af en genstand til dit land.

 Artikel 2: Betaling for Varer

Hvis du har vundet en Vare, og dit Bud nåede Mindsteprisen, kan du kalde dig selv den stolte Køber af denne Vare. Det næste skridt er at betale for den i overensstemmelse med vores anvisninger. Herunder finder du vores betalingsregler.

 

 

 • Efter at have vundet din Vare, skal du betale indenfor tre (3) dage. Indenfor tre (3) dage fra afslutningen af Online Auktionen, er du forpligtet til at betale (i) Købsprisen og transportomkostninger (hvis relevant) til Sælger og (ii) Købskommission til os. Den angivne betalingstid skal dog aldrig betragtes som en lovbestemt grænse. Det betyder, at der kræves en meddelelse om misligholdelse, før Sælger kan ophæve Salgskontrakten på grund af din manglende betaling. Du skal sikre dig, at Sælger modtager den fulde Købspris, og at vi modtager beløbet på den fulde Købskommission. Du er derfor ansvarlig og hæfter for eventuelle omkostninger (såsom bankomkostninger), skatter (f.eks. kildeskat), told, og skyldige afgifter. 
 • Du garanterer at dit køb er legitimt. Du garanterer, at du ikke køber Varen som et led i en falsk transaktion, der muliggør det for dig og/eller tredjeparter at overføre den hele eller delvise købspris og hvidvaske de involverede penge.

 

 

Du kan finde mere information omkring dine betalingsmuligheder i vores Hjælpecenter.Artikel 3: Levering eller afhentning af Varer

For de fleste Varer på vores auktioner, vil Sælger sende Varen til den adresse, der er knyttet til din Konto. Dog, kan det være nødvendigt at afhente visse Varer. Sørg for at kontrollere forsendelsesoplysningerne i beskrivelsen af Varen.

 

 

 • Sørg for at din adresse er korrekt for levering. Sælger vil sende din Vare til adressen på din Konto. Vi beder Sælger om at sende Varen så snart din betaling er modtaget.
 • Hvis der er nogen problemer, kontakt os da indenfor tre (3) dage efter levering. Så snart Track & Trace koden viser at Varen er leveret, har du tre (3) dage til at informere os om eventuelle problemer i forbindelse med Varen. Hvis du har brug for at afhente Varen, skal du informere os om eventuelle problemer i forbindelse med Varen indenfor tre (3) dage efter afhentning. Du anerkender, at vi ikke vil vurdere klagen, og at Sælger vil modtage betaling, hvis du ikke informerer os indenfor denne tre (3) dages periode.
 • Hvis der er nogen forsendelsesproblemer, beder vi om, at du samarbejder direkte med Sælger om en løsning. Catawiki er berettiget til at betragte underskrift af kvittering og/eller bekræftelse på Track & Trace levering, som bevis for at du har modtaget Varen. Hvis der opstår et problem med leveringen af en Vare, og du ikke finder en løsning med Sælger, så skal I begge samarbejde i en undersøgelse foretaget af fragtfirmaet. En løbende undersøgelse berører ikke vores ret til at beslutte, om Købsprisen skal refunderes til dig eller om den vil blive udbetalt til Sælger.
 • Arranger afhentning med Sælger. Hvis du har vundet en Vare, der skal afhentes, skal du arrangere afhentning af Varen indenfor fem (5) hverdage efter dit køb, medmindre du har aftalt andet med Sælger. Den angivne afhentningstid skal dog aldrig betragtes som værende en lovbestemt grænse. Hvis du ikke får afhentet Varen i overensstemmelse med vores anvisninger eller din aftale med Sælger, anerkender du, at vi enten kan betale Sælger eller annullere transaktionen i vores system.
 • Catawiki kan annullere transaktionen, hvis Sælger ikke leverer Varen Hvis Sælger ikke leverer Varen i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til Salgsvilkårene eller beskrivelsen af Varen, vil vi sende Sælger flere påmindelser. Hvis Sælger ikke handler i overensstemmelse med vores anvisninger, accepterer og anerkender du, at vi kan annullere transaktionen i vores system. Annullering af transaktionen er ikke det samme som en ophævelse af Salgskontrakten. Når vi har annulleret transaktionen, står det dig frit for at at opnå dine rettigheder i henhold til Salgskontrakten, direkte med Sælger.  

 

 

Har du spørgsmål vedrørende levering eller afhentning? Tag et kig i vores Hjælpecenter.

 

Artikel 4: Manglende opfyldelse af forpligtelser overfor Sælger

Hvis du undlader at opfylde dine forpligtelser over for Sælger i henhold til Salgskontrakten, har du fejlet, og Sælger vil være berettiget til at ophæve Salgskontrakten. Uden at være forpligtet til at gøre det, kan vi sende dig en meddelelse om misligholdelse og en meddelelse om ophævelse på vegne af Sælger. I så fald vil dine forpligtelser omfatte kompensation for Sælgers tab, uden at det berører nogen andre rettigheder Sælger måtte have.

 

Artikel 5: Manglende opfyldelse af forpligtelser overfor Catawiki

Hvis du undlader at opfylde dine forpligtelser over for Catawiki i henhold til Brugsbetingelserne, kan vi beslutte at annullere transaktionen for den pågældende Vare. Denne annullering er ikke det samme som en ophævelse af Salgskontrakten. Dog kan vi, hvis vi annullerer transaktionen, holde dig ansvarlig for alle tab og omkostninger vi lider og/eller pådrager os som følge heraf. Det betyder, at du stadig skylder os Købskommission. Du vil også være ansvarlig for beløbet af den Salgskommission, som vi gik glip af på grund af annulleringen.

 

Konsekvenser af din manglende overholdelse af vores Brugsbetingelser

For at sikre vores egne og andre Brugeres rettigheder (f.eks. hvis du overtræder vores Brugsbetingelser) har vi til enhver tid og efter eget skøn, ret til at (a) suspendere din udbetaling eller refundering, (b) tilbageholde din betaling, (c) udligne ethvert finansielt krav, vi måtte have over for dig, med ethvert finansielt krav, som du måtte have over for os. Hvis nogen af disse handlinger, er reguleret af anden ufravigelig (forbruger) lovgivning, kan vi kun gøre dette i overensstemmelse med en sådan ufravigelig lovgivning.

 

I tillæg til ovenstående kan vi, for at overholde gældende lovgivning, eller hvis (i) du har misligholdt vores Brugsbetingelser, (ii) du gentagne gange har modtaget dårlige bedømmelser eller vi er gjort opmærksom på problemer med din opførsel eller adfærd, eller (iii) vi i god tro finder det nødvendigt for at beskytte vores Online Markedsplads, andre Brugere eller for at forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter, træffe følgende foranstaltninger:

 

 • Midlertidigt eller permanent begrænse din tilladelse til at byde på og/eller sælge Varer
 • Midlertidigt eller permanent tilbagekalde enhver særlig status, der er knyttet til din Konto
 • Midlertidigt eller permanent begrænse din adgang til din Konto
 • Hvis du (i) ikke har givet nøjagtige bank- eller identifikationsoplysninger efter vores første anmodning indenfor en rimelig frist, (ii) er blevet markeret af vores Betalingstjenesteudbyder, eller (iii) ikke har bestået nogen PEP eller sanktionsliste kontrol, vil du have fejlet og (a) en hvilken som helst betaling (herunder en refundering) kan blive tilbageholdt eller (b) du vil miste retten til at modtage betaling (herunder en refundering)
 • Hvis du har betalt for en Vare med dit kreditkort og du, også selvom om Sælger ikke har fejlet, modtager en vellykket tilbageførsel, har vi ret til (i) at blokere din Konto, (ii) modregne eventuelle krav vi har mod dig, (iii) blokere enhver fremtidig betaling til dig, og (iv) indlede retsforfølgning af dig

Hvis din aftale opsiges, eller adgangen til din Konto suspenderes, mens du stadig har visse forpligtelser over for en Sælger i henhold til en Salgskontrakten, så har vi ret til at annullere transaktionerne i vores system og ophæve Kontrakten(erne) på vegne af de(n) relevante Sælger(e). 

 

Vi har også ret til at udstede en bøde på € 1.000 (et tusinde euros) for enhver overtrædelse af vores Brugsbetingelser, uden at det berører vores ret til at generhverve vores aktuelle tab. Vi forsøger at give en advarsel først før vi pålægger denne bøde. Dog, vil vi i tilfælde af en alvorlig overtrædelse, pålægge bøden uden varsel. Bøden vil stige med 10% for hver efterfølgende overtrædelse af vores Brugsbetingelser. Hvis det er muligt, vil vi modregne denne bøde i overensstemmelse med vores Brugsbetingelser. 

 

Artikel 6: Fortrydelsesret

Forbrugere har lovpligtig garanti for overensstemmelse af Varen. Desuden, afhængigt af dit bopælssted, kan du have ret til at annullere og returnere dit køb uden grund.

 

 

 • EU-fortrydelsesretten kan være gældende i forhold til din Salgskontrakt. Forbrugere, der er bosat i et land indenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og som køber en Vare af en Professionel Sælger, vil have ret til at fortryde købet uden at angive årsagen indenfor 14 dage (fortrydelsesfristen).
 • Hvis du fortryder dit køb, skal du returnere Varen til Sælger. I henhold til fortrydelsesretten skal du returnere Varen indenfor 14 dage efter din meddelelse om fortrydelse. Varen skal returneres til Sælger med alle de dertilhørende dele, og hvis det er muligt, i den oprindelige stand og emballage. Du er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af Varen som følge af håndtering, ud over hvad der er nødvendigt for at fastslå arten, karaktertrækkene, og funktionen af Varen. Hele Købsprisen, inklusive forsendelsesomkostninger og Købskommission vil blive refunderet til dig. Dog bærer du de direkte omkostninger for at sende Varen tilbage.
 • Fortrydelsesretten gælder muligvis ikke for dit køb. Bemærk venligst: at visse produkter og tjenester er udelukket fra fortrydelsesretten såsom, men ikke begrænset til, guld, diamanter, barrer og andre produkter med svingende priser, der hurtigt kan falde, eller har en begrænset holdbarhed.

  Mere information om fortrydelsesretten kan findes under vores Politik for Fortrydelsesret.

 

Artikel 7: Intern kommunikation
Du kan anvende vores interne kommunikationssystem til at kommunikere direkte med en Sælger.  Dette system er en fantastisk måde at arrangere levering af en Vare på. Bemærk venligst, at vi ikke tillader, at dette system bruges til følgende aktiviteter:

 • At sende uopfordrede reklamer eller kampagner, anmodninger om donationer eller spam.
 • Fornærme, chikanere eller diskriminere andre Brugere.
 • Lave en salgsaftale med en Bruger udenom Catawiki, med det formål at undgå kommission.

Ønsker du at give en Sælger feedback om en Vare du har købt? Vores Feedback Politik gælder enhver tilbagemelding du ønsker at give.

Artikel 8: Tvister med andre Brugere
Vi forventer at Brugere selv løser enhver tvist indbyrdes. Dog, hvis det er nødvendigt, vil Catawiki gøre en rimelig indsats for at mægle mellem Sælger og Køber. Enhver klage og tvist mellem Sælger og Køber, skal derfor indberettes til os så hurtigt som muligt.

Få fat i Sælger: for at kontakte Sælger, gå til Mine vundne numre og find ordren for det pågældende salg. Du kan derefter klikke på ‘Kontakt Sælger’ for at sende en besked til Sælger.

 

Få fat i Catawiki: kontakt afdelingen for Kunde Support ved at sende os en e-mail via vores kontaktformular

 

Hvis der ikke kan findes en tilfredsstillende løsning, selv med vores hjælp, så accepterer du at vi får det sidste ord i henhold til Artikel 14 under vores Brugsbetingelser. Dog kan du, til trods for vores afgørelse, kræve dine rettigheder i henhold til eller diskutere dit krav i forbindelse med Salgskontrakten, direkte med Sælger.  Artikel 9: Royalties ved videresalg

Hvis en Vare er et originalt kunstværk, skal kunstneren muligvis have royalty for videresalg, baseret på gældende lovgivning om copyright. I disse tilfælde, skal du betale omkostningerne for royalty ved videresalg, uanset om du er professionel kunstsælger eller ej. Du skal refundere den part, der har betalt royalty for videresalg til kunstneren eller til kunstnerens repræsentant efter første anmodning. En sådan refundering vil omfatte den fulde royalty for videresalg og eventuelle relaterede omkostninger, udgifter, afgifter, eller skatter.

Var denne artikel behjælpelig?
Kontakt os