Retningslinjer for retshåndhævelses forespørgsler

Disse retningslinjer for retshåndhævelse, fastlægger betingelserne for Catawiki's procedurer vedrørende anmodninger fra de retshåndhævende myndigheder. Enhver anmodning vi modtager fra retshåndhævende myndigheder, skal opfylde disse betingelser. Retshåndhævende myndigheder kan kontakte os vedrørende disse retningslinjer på: lawenforcement@catawiki.com.

1. Catawiki er ansvarlige for informationsforespørgsler

Catawiki B.V. er et firma registreret og belligende i Holland, der tilbyder en online auktionsplatform for brugere verden over. Enheden Catawiki B.V., er som datakontrollør, ansvarlig for håndterering af alle dataoplysningsanmodninger fra retshåndhævende myndigheder, relaterende til bruger og transaktionsinformationer. Derfor, skal alle informationsforespørgsler foregå ved henvendelse til Catawiki B.V., også selvom vi har en lokal afdelig etableret i det land, hvor den forespørgende myndighed er fra. Vi kommer ikke til at være behjælpelig med nogen information, såfremt forespørgslen ikke er adresseret til Catawiki B.V.

2. Information lagret af Catawiki B.V.

Beskyttelse af vores brugeres privatliv og personlige data er meget vigtig for os. Dog vil vi naturligvis støtte retshåndhævende myndigheder så meget som muligt, såfremt vi kan og er forpligtet til at gøre det. Det kan ske, at vi ikke har den forespurgte information eller ikke har den fuldt lagret i vores system. Eksempelvis er bankoplysninger ikke lagret af Catawiki og vi kan kun hjælpe myndigheder med delvis finansiel information (kun de sidste 4 cifre af dit bankkontonummer) som vi modtager fra vores betalingstjenesteudbyder.

Yderligere information om hvilken slags personlig data vi samler og lagrer, kan findes under vores Fortrolighedspolitik. Normalt svarer vi på en gyldig og behørigt anmeldt forespørgsel, i den grad vi er tilladt det på baggrund af vores Vilkår og Betingelser, Fortrolighedspolitik og gældende lov.

3. Forespørgsel fra hollandske resthåndhævelses myndigheder

Vi anmoder hollandske myndigheder med tilsyns- og efterforskningsbeføjelser om at give os en kendelse, en retskendelse eller anden retligt bindende kendelse for at fremskaffe os rettighederne til en brugers (personlige) data. Alle betingelserne nævnt under afsnit 5 skal være opfyldt, før vi kan levere de ønskede oplysninger.

4. Forespørgsler fra Retshåndhævnede Myndigheder udenfor Holland

Retshåndhævende myndigheder udenfor Holland, kan indsende en Europæisk Efterretningsanmodning (EIO), en MLAT-anmodning, eller Retsanmodning, relevant for de Hollandske myndigheder. Alternativt, kan ikke-hollandske retshævende myndigheder rette henvendelse direkte til Catawiki B.V. I tillæg til de retsningslinjer, nævnt i afsnit 5, skal sådanne forespørgsler minimum: - vedrøre handlinger, der involverer varer, som er eller handlinger begået af en (fysisk eller juridisk) person, der er underlagt undersøgelser i retssager i det land, hvor anmodningen er fremsat - være udstedt - i det mindste - af en statsadvokat, det retslige politi eller en anden kompetent offentlig myndighed i udøvelsen af deres officielle aktiviteter - vedrøre en påstået kriminel handling, der er en lovovertrædelse i henhold til det anmodende lands straffelovgivning - være snævert skræddersyet til et legitimt retshåndhævelsesbehov - gøres ved hjælp af den relevante retlige proces for den jurisdiktion, hvor den påståede forbrydelse fandt sted

5. Hvilken information skal indgå i forespørgslen?

Vi behandler kun sager der er adresseret til Catawiki B.V. Sager adresseret til Catawiki eller Catawiki Services vil ikke blive behandlet.

Desuden behandler vi kun sager der opfylder følgende betingelser. Anmodningen skal være skriftlig, i PDF format og skal indeholde:

- det klare retsgrundlag for anmodningen og et (kort) resumé af undersøgelsen
- en klar beskrivelse af den fysiske eller juridiske person, hvis oplysninger der er anmodet om. Venligst vær opmærksom på: at vi kun kan finde brugere i vores system hvis vi har specifikke detaljer af personen, såsom – et brugernavn, det fulde navn eller en e-mailadresse
- et klart overblik over de specifikke datapunkter som er nødvendige for undersøgelsen og den periode, indenfor hvilken oplysningerne søges. At anmode om “alle data fra denne bruger” er ikke specifikt nok.
- den forventede svartid. Venligst vær opmærksom på at det kan tage lang tid at samle alle oplysningerne, hvis omfanget af anmodningen er stor - navn og underskrift af den udstedende myndighed, mærke/ID nummer på den ansvarlige agent eller officer, e-mailadresse og direkte telefonnummer.

Venligst vær så specifik som mulig og husk at alle informationsanmodninger skal være rimelige, forholdsmæssigt og nødvendigt for det angivne formål.

6. Hvortil skal jeg sende min anmodning?

Enhver informationsforespørgsel fra en retshåndhævende myndighed skal sendes til lawenforcement@catawiki.com fra en officiel myndigheds e-mailadresse. Hvis du sender forespørgslen på hvilken som helst anden måde, kan der opstå forsinkelse på vores svar.

7. Vigtige detaljer

Venligst vær opmærksom på følgende: - Vores Kundesupportteam er ikke bemyndiget til at videregive oplysninger via telefon eller e-mail udenfor proceduren i disse retningslinjer. - Vi besvarer kun anmodninger sendt i overensstemmelse med disse retningslinjer. - Vi forbeholder os ret til at underrette vores brugere om en anmodning, untaget når en sådan anmeldelse er forbudt ved lov.