Betingelser og Politikker
Salgsvilkår

Catawiki tilbyder en platform, hvor du kan sælge specielle genstande til Købere verden over. Det er meget vigtigt for os, at vores Online Markedsplads er pålidelig og sikker for både Købere og Sælgere. Vi ønsker at benytte denne lejlighed til at forklare de vigtigste regler for at sælge på Catawiki (‘Salgsvilkår’), som udgør en integreret del af vores Brugsbetingelser. Tilgængeligheden af vores Tjenester er begrænset til visse lande. Find en liste af understøttede lande her.

Disse Salgsvilkår skitserer også de rettigheder og forpligtelser du har i henhold til Salgskontrakten som du indgår med Købere af dine Varer. Du kan finde Købers forpligtelser under Salgskontraktens Købsvilkår.

For flere oplysninger om de vilkår vi skriver med stort i dette dokument, kan du se under vores Brugsbetingelser


Artikel 1: Registrering som Sælger
Det er skønt, at du er interesseret i at sælge dine Varer hos os! Før du bruger vores Online Markedsplads, skal du være opmærksom på følgende: 

 • Du skal oprette en Sælger Konto. Når du registrerer dig som Sælger, er du forpligtet til sandfærdigt at angive, om du registrerer dig som privatperson eller som professionel. Hvis du bruger vores Online Markedsplads til at sælge Varer i forbindelse med dit erhverv, forretning, håndværk eller professionelle aktivitet (som ‘Professionel Sælger’), vises et ‘Pro’- ikon ved siden af dit brugernavn på de Varer du tilbyder.
 • Vi kan bede om at du identificere dig selv. Ved at sælge på vores Online Markedsplads kan vi bede dig om at give os yderligere oplysninger for identifikation. For eksempel kan du blive bedt om at give en kopi af dit ID, dit bankkontonummer, din fødselsdato og, hvis relevant, CVR- og momsnummer, i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik. Vores Betalingstjenesteudbyder vil muligvis også have brug for denne information før du kan sælge eller modtage betalinger.
 • At sælge som professionel. Hvis du bruger vores Online Markedsplads som Professionel Sælger, er du forpligtet til at overholde alle gældende skattelove og -regler, registrere dig i den rette kategori, og give alle nødvendige oplysninger, når du registrerer.
  • Vi forventer at du opfylder dine moms forpligtelser. For at blive anset som Professionel Sælger i momsmæssigt henseende, er du forpligtet til at give os et gyldigt momsnummer. Hvis du er baseret udenfor EU, og du ikke har et momsregistreringsnummer, skal du på anden måde kunne bevise for Catawiki at du bruger vores Online Markedsplads på professionel vis (f.eks. til at udføre handel, forretning, håndværks- eller anden erhvervsmæssig aktivitet). Du anerkender at du vil blive betragtet som værende Professionel Sælger for al aktivitet på den Konto.
  • Vi forventer at du overholder EUs fortrydelsesret. Hvis du bruger vores Online Markedsplads i professionelt øjemed, anerkender og accepterer du, at Købere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) i visse tilfælde kan have 14 dages ‘fortrydelsesret’. Du vil samarbejde fuldt ud med os i denne proces. Læs venligst vores Politik om Fortrydelsesret for mere information. 

Hvis du ikke er registreret som Professionel Sælger, men vi har rimelig grund til at tro, at du bruger vores Online Markedsplads i professionelt øjemed, har vi ret til at betragte dig som Professionel Sælger for alle fremtidige salg fra den relevante Konto. Det betyder, at du skal overholde EUs fortrydelsesret. 


Artikel 2: Oprettelse af Varer på auktion
Så snart du er registreret som Sælger, kan du sætte varer på auktion. Sørg for at være opmærksom på følgende:

 • Vi bestemmer hvorvidt din Vare er egnet. Vi beslutter, hvilke Varer der egner sig til at blive solgt på vores Online Markedsplads. Vi træffer denne beslutning baseret på Varens karakteristika, såsom hvor attraktiv den er, dens sjældenhed, den mulige salgspris og forventet efterspørgsel for det pågældende Vare. Vi kan afvise en Vare uden at skulle begrunde hvorfor. Venligst gennemlæs vores Retningslinjer for Oprettelse for at se hvilke Varer vi accepterer og ikke accepterer.
 • Vi skal have en klar og omfattende beskrivelse af din Vare. Når du tilbyder en Vare, skal du på klar og udførlig vis angive oplysninger om Varen. Disse oplysninger skal omfatte, men er ikke begrænset til, følgende materialer og oplysninger: 
  1. En korrekt, komplet og præcis beskrivelse af Varen.
  2. Oplysninger om Varens tilstand og klassifikation, herunder om Varen den falder under brugtmomsordningen eller ikke, i forbindelse med den gældende momslovgivning.
  3. Et eller flere tydelige fotos, der præcist angiver den nuværende stand (herunder hvilke som helst fejl og mangler), funktioner og andre detaljer af Varen.
  4. Mindsteprisen, hvis relevant (muligheden for at fastsætte en mindstepris vil afhænge af Varens værdi).
  5. En angivelse af prisen for forsendelse (hvis relevant).
  6. Hvilke som helst andre forhold i forbindelse med tilbuddet.
 • Du er ansvarlig for en korrekt beskrivelse af Varen. Dette gælder også, hvis vi foreslår ændringer eller foretager ændringer i og/eller supplerer beskrivelsen af Varen. Vi giver dig mulighed for at gennemgå beskrivelsen igen, før Online Auktionen starter. Du vil benytte dig af denne mulighed for at kontrollere beskrivelsen af Varen, og du garanterer derfor, at den endelige beskrivelse beskriver Varen nøjagtigt.
 • Du garanterer, at du er berettiget og godkendt til at sælge Varen. Ved at tilbyde og sælge en Vare, garanterer du, at du ikke (i) overtræder nogen lov eller regulering, (ii) overtræder nogen rettigheder for tredjemand, herunder rettigheder om aftale og Immaterialret, (iii) handler på en måde, der er svigagtig i almindelighed, eller (iv) handler på en måde, der er ulovlig og/eller svigagtig over for tredjeparter eller Catawiki. Du garanterer også, at tilbuddet og salget af Varen er en oprigtig og pålidelig transaktion. Mere specifikt, du garanterer, at du ikke tilbyder Varen som en del af en falsk transaktion, muliggør for Køber, dig selv, og/eller tredjeparter at overføre et beløb og hvidvaske de involverede penge.
 • Placering af varer. Vores eksperter afgør placeringen af Varerne som vises på vores Online Markedsplads, baseret på deres ekspertise og visse kriterier.
 • Tilbagetrækning af Varer inden auktionen påbegyndes. Du kan tilbagetrække Varer lige optil de bliver offentliggjort på Online Markedspladsen og er synlige for andre Brugere. Efter dette tidspunkt, vil du ikke længere være i stand til at ændre de betingelser, der er knyttet til det tilbudte. Hvis vi beslutter at fjerne din Vare fra en Online Auktion, vil du være fuldt ansvarlig for eventuelle tab som følge af dette. Hvis du beslutter, at en Vare skal fjernes, efter at den er blevet offentliggjort på Online Auktionen, skal du skaffe os dokumenter, filer eller anden form for dokumentation, der giver god grund til, at den skal fjernes. Du skal skaffe os dette bevis ved første anmodning. Hvis vi beslutter, at beviset er tilstrækkeligt, vil vi rådføre os med Budgiverne og vi kan, efter eget skøn, fjerne Varen fra auktion. 

Du kan finde mere information om at sætte Varer til salg i vores Hjælpecenter.


Artikel 3: Varer på auktion
Så snart vi har godkendt din Vare og har sat den på auktion, kan andre Brugere byde på den. Ved at sælge på vores Online Markedsplads, indvilger du i følgende regler:

 • Køber og Sælger af et Varenummer indgår en Salgskontrakt. Ved afslutningen af en Online Auktion, indgår du automatisk en Salgskontrakt med højestbydende (Køber) af Varen. Dette vil ikke være tilfældet hvis du har sat en Mindstepris og højeste Bud er lavere end Mindsteprisen. 
 • Vi accepterer ikke falsk budgivning. Du har ikke lov til at byde på dine egne Varer, eller på Varer af andre, der er forbundet med dig. Du har heller ikke lov til at få andre, der er forbundet med dig, til at byde på dine Varer. Dette kalder vi falsk budgivning.
 • Varer du tilbyder på vores Online Markedsplads vil udelukkende blive tilbudt her. Du kan ikke tilbyde Varer gennem andre salgskanaler, mens de er på en af vores Online Auktioner. Du vil fjerne Varer fra andre hjemmesider, herunder onlineplatforme, og dine egne eller andres (web) butikker, hvis de er sat på en af vores auktioner. 
 • Placeringen af varer i resultater af søgning. Placering og rangering af Varer i resultater af søgning, kan variere og afhænger af forskellige faktorer, såsom Online Auktionens navn, navn på kategori, Varens detaljer, Varens titel og undertitel, beskrivelsen af varen, og (auto)oversættelser af nogle af søgeparametrene.

I vores Hjælpecenter, finder du de oftest stillede spørgsmål om vores auktioner.


Artikel 4: Levering og afhentning af Varer
Når din Vare er blevet solgt, beder vi Køber om at betale Købsprisen, forsendelsesomkostningerne (hvis nogen), og Købers Kommission. Så snart Køber har betalt vil vi lade dig det vide så du kan levere Varen til Køber eller arrangere afhentning.

 • Varen skal sendes indenfor tre (3) hverdage efter betaling. Medmindre du har arrangeret, at Køber afhenter Varen, skal du pakke den omhyggeligt og sende den indenfor tre (3) hverdage efter at have modtaget bekræftelse om betaling fra os. Du er ansvarlig for at sende Varen til Køber. Den angivne leveringstid skal dog aldrig betragtes som en lovbestemt grænse.
 • Varen skal sendes med Track & Trace. Vi anbefaler på det stærkeste at bruge registreret og/eller forsikret forsendelse, da du ellers vil bære risikoen for skader på og/eller tab af dine Varer under forsendelse.
 • Varer skal afsendes fra den adresse der står angivet på din Konto. Du er forpligtet til at afsende Varer fra den adresse, der står angivet på din Konto. Hvis du sender Varen fra en anden adresse, skal du dække eventuelle omkostninger, som ikke ville være blevet opkrævet, hvis Varen var blevet afsendt fra den adresse, der er angivet på din konto (f.eks., men ikke begrænset til, importmoms og afgifter).
 • Forsendelse fra ikke-understøttede lande. Du kan ikke sælge og/eller sende Varer fra lande, der ikke er på listen over understøttede lande. Hvis du sender Varer fra ikke-understøttede lande, har du fejlet og du mister din ret til at modtage betaling.
 • Vi beder dig om at samarbejde med Køber, hvis der er forsendelsesproblemer. Hvis Varen er forsvundet og/eller beskadiget under forsendelsen, og du ikke når frem til en løsning med Køber, er du nødt til at samarbejde med fragtfirmaet i en undersøgelse. En løbende undersøgelse berører ikke vores ret til at beslutte, om Købsprisen vil blive refunderet til Køber eller den vil blive udbetalt til dig.
 • Overskydende forsendelsesomkostninger skal refunderes til Køber. Hvis forsendelsesomkostningerne er mindre end det beløb, der er angivet i Online Auktionen, skal du refundere eventuelle overskydende forsendelsesomkostninger, som Køber har betalt.

Hvis du har nogen spørgsmål om levering eller afhentning, så tag et kig i vores Hjælpecenter.


Artikel 5: Betaling af Varer
Du vil modtage Købsprisen (med Sælgers Kommission fratrukket) efter (i) Køber har betalt Købsprisen, forsendelsesomkostningerne (hvis nogen), og Købers Kommission, og (ii) du har afsendt Varen eller Køber har afhentet Varen, i overensstemmelse med Artikel 4.

 • Vi kan tilbageholde betaling. Vi kan tilbageholde din betaling, hvis Køber har givet meddelelse om en tvist som følge af for eksempel påstået skade på eller mangler ved Varen.
 • Valutakurser kan være gældende. Vi sætter valutakursen for hvert Varenummer, til hvad den er ved starten af Online Auktionen. Selv hvis valutakursen ændres under auktionen, vil den valutakurs vi anvender, blive fastsat ved auktionens begyndelse. Du accepterer, at du kan blive betalt en lavere (eller højere) Købspris i din egen valuta, end hvis vi havde brugt den valutakurs, der var gældende ved slutningen af Online Auktionen, eller når Købsprisen blev betalt. Vi kan også afrunde Købsprisen til nærmeste hele valutaenhed, før vi betaler dig.
 • Vi kan annullere transaktioner, hvis Køber ikke betaler. Hvis Køber ikke betaler i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til Købsvilkårene, sender vi dem flere betalingspåmindelser. Hvis Køber stadig ikke betaler efter vores påmindelser, accepterer og anerkender du, at vi kan annullere transaktionen i vores system. Annullering af transaktionen er ikke det samme som en ophævelse af Salgskontrakten. Når vi har annulleret transaktionen, kan du beslutte enten at tilbyde Varen igen eller samarbejde direkte med Køber, for at opnå dine rettigheder i henhold til Salgskontrakten.
 • Betalinger er underlagt vilkårene for vores Betalingstjenesteudbydere. Betalings behandlingstjenester på vores Online Markedsplads leveres af vores Betalingstjenesteudbydere, Stripe eller Payoneer, afhængigt af hvilket land du befinder dig i. Disse betalings behandlingstjenester er underlagt de respektive vilkår for vores Betalingstjenesteudbydere. For Stripe er tjenesterne underlagt den Stripe-forbundne Kontoaftale, som omfatter Stripe’s Servicevilkår (samlet ‘Stripe’s Service Aftalevilkår’). For betalinger, der behandles af Payoneer, er tjenesterne underlagt Payoneer’s Handelsbetingelser. Ved at sælge på Catawiki accepterer du at være bundet af disse relevante vilkår, som kan ændres fra tid til anden. Modtagelse af betaling kan afhænge af, om du udfylder alle de oplysninger, der kræves af de relevante Betalingstjenesteudbydere, såsom din fødselsdato, og hvis du er Professionel Sælger, et virksomheds registreringsnummer. Hvis betalingsudbyderen blokerer en betaling i overensstemmelse med deres gældende vilkår, har vi ret til at annullere transaktionen i vores system og refundere Køber. I disse tilfælde har vi ingen forpligtelser og kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle erstatninger i forbindelse med annulleringen.
 • Vi forbeholder os ret til ikke at betale dig. Hvis du ikke har handlet i overensstemmelse med vores Brugsbetingelser (f.eks. du har afsendt en Vare fra et ikke-understøttet land, eller hvis du ikke har givet vores Betalingstjenesteudbyder de ønskede identifikationsoplysninger), forbeholder vi os ret til ikke at betale dig for den pågældende Vare. I disse tilfælde accepterer og anerkender du, at du vil miste retten til ethvert krav, du måtte stille mod os for sådanne betalinger.

Du kan finde mere information om vores betalingsproces i vores Hjælpecenter.


Artikel 6: Manglende opfyldelse af forpligtelser overfor Køber.
Hvis du undlader at opfylde dine forpligtelser over for Køber i henhold til Salgskontrakten, har du fejlet, og Køber vil være berettiget til at ophæve Salgskontrakten. Uden at være forpligtet til at gøre det, kan vi sende dig en meddelelse om misligholdelse og en meddelelse om ophævelse på vegne af Køber.

I så fald vil dine forpligtelser omfatte kompensation for Købers tab, uden at det berører nogen anden rettighed. Dette omfatter tilbagebetaling til Køber for enhver Købspris, du allerede har modtaget fra dem. Vi er ikke ansvarlige for denne tilbagebetaling.


Artikel 7: Manglende opfyldelse af forpligtelser overfor Catawiki
Hvis du undlader at opfylde dine forpligtelser over for os i henhold til Brugsbetingelserne, kan vi beslutte at annullere transaktionen for den pågældende Vare. Denne annullering er ikke det samme som en ophævelse af Salgskontrakten. Men hvis vi annullerer transaktionen, kan vi holde dig ansvarlig for alle tab og omkostninger, vi lider og/eller pådrager os som følge heraf. Det betyder, at du stadig skylder os Salgskommission. Du vil også være ansvarlig for beløbet af den Købskommission, som vi gik glip af på grund af annulleringen.

Konsekvenser af din manglende overholdelse af vores Brugsbetingelser

For at sikre vores egne og andre Brugeres rettigheder (f.eks. hvis du overtræder vores Brugsbetingelser, inklusive, for at undgå tvivl, vores Salgsvilkår) har vi til enhver tid og efter eget skøn, ret til at (i) suspendere din udbetaling eller refusion, (ii) tilbageholde din betaling, (iii) udligne ethvert finansielt krav, vi måtte have over for dig, med ethvert finansielt krav, som du måtte have over for os. Hvis nogen af disse handlinger, er reguleret af anden ufravigelig (forbruger)lovgivning, kan vi kun gøre dette i overensstemmelse med en sådan ufravigelig lovgivning.

I tillæg til ovenstående, kan vi for at overholde gældende lovgivning, eller hvis (i) du har misligholdt vores Brugsbetingelser, (ii) du gentagne gange har modtaget dårlige bedømmelser eller vi er gjort opmærksom på problemer med din opførsel eller adfærd, eller (iii) vi i god tro finder det nødvendigt for at beskytte vores Online Markedsplads, andre Brugere eller for at forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter, træffe følgende foranstaltninger:


 • Midlertidigt eller permanent begrænse din tilladelse til at sælge og/eller byde på Varer.
 • Midlertidigt eller permanent tilbagekalde enhver særlig status, der er knyttet til din Konto.
 • Midlertidigt eller permanent begrænse din adgang til din Konto.
 • Hvis du ikke har angivet nøjagtige bank-, kontakt- eller identifikationsoplysninger efter vores første anmodning, vil det være forsømmelse, og vi har ret til at tilbageholde eller afvise betalinger til dig (herunder refunderinger).
 • Hvis en køber betaler for en Vare via kreditkort, og på grund af din manglende overholdelse af dine forpligtelser i henhold til Salgsvilkårene, dokumenterer en vellykket tilbageførsel, har vi lov til at (i) blokere din konto, (ii) modregne eventuelle krav, vi har mod dig, (iii) blokere enhver fremtidig betaling til dig, og (iv) indlede en retsforfølgning mod dig.


Hvis en eller flere af disse tiltag gøres, vil vi informere dig via e-mail, og forklare hvorfor dette/disse tiltag gøres. I vores Hjælpecenter kan du finde mere information om grundene for hvorfor vi kan begrænse, suspendere eller standse adgangen til din Konto.

I tilfælde af at vi beslutter permanent at begrænse din adgang til din Konto (f.eks. lukke din Konto) vil vi prøve at informere dig om grundene herfor 30 (tredive) dage før vi lukker din Konto. Denne 30 (tredive) dages varselsperiode gælder ikke hvis:


 • Vi er underlagt en juridisk eller regulatorisk forpligtelse som kræver at vi afslutter alle vores Tjenester til dig.
 • Vi anvender retten til at lukke af nødvendige årsager i henhold til Europæisk og/eller national lov.
 • Du har gentagne gange overtrådt vores Brugsbetingelser.


Ovenstående, forhindrer os på ingen måde i at lægge sag an imod dig.

Hvis din konto opsiges, eller adgangen til din Konto suspenderes, mens du stadig har visse forpligtelser over for en anden Bruger i henhold til en Købsaftale, har vi ret til at annullere de åbne transaktioner og på Købers vegne opløse Salgskontrakten. Hvis du har udestående betalinger på grund af dig selv, vil du modtage det relevante beløb minus beløbet for det tab, vi er blevet pådraget som følge af din undladelse af at handle i overensstemmelse med vores Brugsbetingelser.

Vi har også ret til at udstede en bøde på € 1.000 (et tusinde euros) for enhver overtrædelse af vores Brugsbetingelser, inklusive disse Salgsvilkår, uden at det berører vores ret til at generhverve vores aktuelle tab. Vi forsøger at give en advarsel før vi pålægger denne bøde. Dog giver vi for en alvorlig overtrædelse, ikke noget varsel før vi pålægger denne bøde. Bøden vil stige med 10% for hver efterfølgende overtrædelse af vores Brugsbetingelser. Hvis det er muligt, modregner vi denne bøde i overensstemmelse med vores Brugsbetingelser. 


Artikel 8: Intern kommunikation

Med Købere. Du kan anvende vores interne kommunikationssystem for at kommunikere direkte med Købere. Dette system er en fantastisk måde at arrangere levering af en Vare på eller besvare eventuelle spørgsmål som Køber kan have. Bemærk venligst, at vi ikke tillader, at du bruger dette system til følgende aktiviteter:

 1. At sende uopfordrede reklamer eller kampagner, anmodninger om donationer eller spam.
 2. Fornærme, chikanere eller diskriminere andre Brugere.
 3. Lave salgsaftale med en Bruger udenom Catawiki, med det formål at undgå kommission.

Har Køber givet dig feedback i forbindelse med en Vare du har solgt? Vores Feedback Politik gælder enhver tilbagemelding du ønsker at give. Sørg for at have læst den før du svarer.

Med os (Kundeservice). Hvis du oplever tekniske problemer med vores Online Markedsplads, eller på nogen måde ikke er tilfreds med vores Tjenester, så står vores erfarne, internationale Kundeservice klar til at hjælpe dig på hvilken som helst måde. Vi vil gøre et forsøg på, inden for rimelig tid efter at have modtaget dine spørgsmål eller klager, at vende tilbage og hvor det er muligt, vil vi komme med en løsning til dig.

Med os (Mægling). Selvom vi gerne selv vil løse et hvilket som helst problem du har med os, skal du vide at du også har mulighed for at indsende en klage til en autoritet, for udenretslig løsning via mægling. Vi er villige til at engagere enten (i) Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), eller (ii) e-POM, for hvilke som helst tvister vi ikke selv er i stand til at løse via vores interne klagesystem (se deres respektive hjemmesider for mere information). 


Artikel 9: Tvister med andre Brugere
Vi forventer at Brugere selv løser enhver tvist indbyrdes. Dog vil Catawiki, hvis det er nødvendigt, gøre en rimelig indsats for at mægle mellem dig og Køber. Derfor, skal enhver klage og tvist mellem dig og Køber, indberettes til os så hurtigt som muligt.

Få fat i Køber: gå til Mine solgte numre og klik på 'Ordre Detaljer' for at vise siden for salget. Du kan dernæst klikke på ‘Send Besked’ linket for at sende besked til Køber.

Få fat i Catawiki: kontakt afdelingen for Kunde Support ved at sende os en e-mail via vores kontaktformular

Hvis du ikke når en tilfredsstillende løsning, selv med vores hjælp, så accepterer du at vi får det sidste ord i henhold til Artikel 14 under vores Brugsbetingelser. Dog kan du, til trods for vores afgørelse, kræve dine rettigheder i henhold til eller diskutere dit krav i forbindelse med Salgskontrakten, direkte med Køber.


Artikel 10: Revidering af Catawiki
For at sikre, at vores Online Markedsplads forbliver sikker og tryg for alle Brugere, kan vi beslutte at revidere kvaliteten af Varer. Hvis vi har grund til at tro at dine Varer ikke opfylder vores kvalitetsstandarder eller overholder vores Retningslinjer for Oprettelse, kan vi (i) direkte eller indirekte købe Varer fra dig via vores egen Online Auktion eller (ii) besøge dine offline forretningslokaler for personligt at inspicere Varerne. Baseret på en sådan revidering kan vi træffe passende foranstaltninger, inklusive annullering af transaktionen, hvis Varen ikke opfylder vores kvalitetsstandarder. 


Artikel 11: Data

I vores Privatlivspolitik kan du se hvilke data vi behandler, hvordan og hvorfor vi behandler dem, og hvad dine rettigheder er. Dog, kan det også være relevant for dig  at vide hvilke data, genereret af vores Tjenester, der er tilgængelige for dig som Sælger. Du kan finde denne information på din Konto. I vores Hjælpecenter, kan du finde de oftest stillede spørgsmål om data tilgængelighed for Sælgere.


Artikel 12: Ændring af disse Salgsvilkår

Vi kan til enhver tid ændre eller gøre tilføjelser i disse Salgsvilkår. Vi vil informere dig om sådanne ændringer og/eller tilføjelser via e-mail, mindst 15 (femten) dage før de ændrede og/eller tilføjede Salgsvilkår bliver opslået på vores Online Markedsplads og de træder i kraft.

Hvis du fortsætter med at bruge vores Online Markedsplads efter modtagelsen af denne notifikation, så accepterer du uigenkaldeligt de ændrede og/eller tilføjede Salgsvilkår.

Hvis du ikke ønsker at acceptere de ændrede og/eller tilføjede Salgsvilkår, så venligst informer os inden 15 (femten) dage efter modtagelsen af denne notifikation, og det står dig frit for, at stoppe med at bruge vores Online Markedsplads og slette din Konto.


Var denne artikel behjælpelig?
Kontakt os