Παρτίδες και παραγγελίες
Θέλω να ακυρώσω την αγορά μουΕιδοποίηση υπαναχώρησης


Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να δώσετε ειδοποίηση υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παρτίδας. Για να σας διευκολύνουμε, μπορείτε να στείλετε ειδοποίηση στον πωλητή μέσω της διαδικτυακής μας αγοράς. 


Για να το κάνετε αυτό, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα:  έντυπο υπαναχώρησης.


Επιβεβαίωση αιτήματος υπαναχώρησης


Μόλις ενημερώσετε τον πωλητή ή εμάς ότι θέλετε να ακυρώσετε την αγορά σας, θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας. Μόλις εγκριθεί το αίτημά σας, θα σας στείλουμε τη διεύθυνση επιστροφής του πωλητή το συντομότερο δυνατό.


Εάν δεν είναι δυνατή η ακύρωση υπό το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα σας εξηγήσουμε γιατί το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για τη συγκεκριμένη αγορά.

πολιτικής δικαιώματος υπαναχώρησης


Σκοπός της πολιτικής δικαιώματος υπαναχώρησης είναι να εξηγήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης που ορίζεται στην οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) («η Οδηγία»). Αυτή η πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης μας. Παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους όλων των επαγγελματιών πωλητών της Catawiki, που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας για να πουλούν σε αγοραστές που ζουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). 


Η Οδηγία παρέχει στους αγοραστές το δικαίωμα να ακυρώσουν και να επιστρέψουν οποιαδήποτε αγορά πραγματοποιήθηκε από επαγγελματία πωλητή (υποδεικνύεται από το εικονίδιο «Pro» δίπλα στο όνομα ενός πωλητή στη σελίδα της παρτίδας), εφόσον (i) ο αγοραστής δεν αγοράζει παρτίδες επαγγελματικά και (ii) ο αγοραστής διαμένει σε χώρα εντός του ΕΟΧ. 


Το δικαίωμα υπαναχώρησης παρέχει στους επιλεγμένους αγοραστές («Καταναλωτές») μια περίοδο «υπαναχώρησης» 14 ημερών για να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να διατηρήσουν την αγορά τους. Εντός της περιόδου υπαναχώρησης, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την αγορά χωρίς να χρειάζεται να παράσχει αιτιολογία για την ακύρωση. Ωστόσο, συνιστούμε να παρέχετε αιτιολογία. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα ή να αποτρέψουμε να συμβεί το ίδιο πρόβλημα στο μέλλον. Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις ως Καταναλωτής βάσει της Οδηγίας, ισχύουν τα ακόλουθα για τις αγορές σας:


Η έναρξη της περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερών


Η περίοδος υπαναχώρησης αρχίζει την ημέρα μετά την παραλαβή της παρτίδας ή: 


 1. Εάν η παρτίδα παραδίδεται σε περισσότερες από μία αποστολές ή αποτελείται από πολλαπλά μέρη, θα ξεκινήσει την ημέρα της τελευταίας αποστολής ή την ημέρα παράδοσης του τελευταίου μέρους.
 2. Για συμφωνίες σχετικά με την τακτική παράδοση των παρτίδων κατά τη διάρκεια ορισμένου όρου, θα ξεκινήσει την ημέρα που λάβατε την πρώτη παρτίδα.


Μπορείτε επίσης να αποσύρετε την αγορά σας πριν λάβετε την παρτίδα. 


Οι υποχρεώσεις σας κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης


Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, θα πρέπει να δείξετε προσοχή στην παρτίδα και την συσκευασία της. Μπορείτε να αξιολογήσετε την παρτίδα με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που θα την αξιολογούσατε σε ένα κανονικό κατάστημα.


Ο χειρισμός της παρτίδας με προσοχή είναι πολύ σημαντικός, καθώς διαφορετικά μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνος από τον πωλητή για οποιαδήποτε μείωση της αξίας πέρα από αυτήν που θα προκλήθηκε από αυτόν τον προσεκτικό χειρισμό. Ο προσεκτικός χειρισμός ορίζεται ως ο χειρισμός της παρτίδας με τρόπο που είναι αποδεκτός για τον καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας της παρτίδας. Εάν ο πωλητής ισχυρίζεται ότι ο χειρισμός σας έχει μειώσει την αξία της παρτίδας, δεν θα μεσολαβήσουμε σε αυτήν την αξίωση. Θα πρέπει να βρείτε τη λύση απευθείας με τον πωλητή.


Επιστροφή της παρτίδας


Η παρτίδα, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών εξαρτημάτων που παραδόθηκαν μαζί της, θα πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή εντός 14 ημερών από την έγκριση του αιτήματός σας. Εάν είναι δυνατόν, θα πρέπει να επιστρέψετε την παρτίδα στην αρχική της κατάσταση και συσκευασία. 


Εάν η παρτίδα δεν επιστραφεί στον πωλητή εντός 14 ημερών από τη στιγμή που εγκρίνουμε την υπαναχώρησης, χάνετε το δικαίωμά υπαναχώρησης σας και ο πωλητής θα πληρωθεί κανονικά.


Εάν η παρτίδα επιστραφεί στον πωλητή εντός των 14 ημερών και δεν υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την αποστολή ή φθορές, θα σας επιστραφεί η τιμή αγοράς και έξοδα παράδοσης. Εάν ο πωλητής έχει ήδη λάβει πληρωμή για την εν λόγω παρτίδα, θα είναι υποχρεωμένος να σας αποζημιώσουν για την τιμή αγοράς και το κόστος παράδοσης σε εσάς. 


Έξοδα επιστροφής αποστολών


Εάν ακυρώσετε και επιστρέψετε μια παρτίδα υπό το δικαίωμα της υπαναχώρησης, θα επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος, τον κίνδυνο και το βάρος της επιστροφής της αποστολής.


Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συσκευάσετε την παρτίδα σωστά και με ασφάλεια, και να την αποστείλετε με ασφαλισμένη αποστολή. Αυτό διότι, αν ο πωλητής μπορεί να δείξει ότι η παρτίδα έχει καταστραφεί ή χαθεί κατά τη διάρκεια της αποστολής επιστροφής, έχουμε δικαίωμα να πληρώσουμε τον πωλητή. Εάν συμβεί αυτό, θα πρέπει (i) να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πωλητή για να κανονίσετε οποιαδήποτε (μερική) επιστροφή χρημάτων ή/και (ii) να επικοινωνήσετε με την εταιρεία αποστολής για να ζητήσετε αποζημίωση.


Εξαιρούμενα αντικείμενα


Τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρονται στην πλατφόρμα μας εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με την Οδηγία. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τα πιο συναφή προϊόντα ή/και υπηρεσίες που πωλούνται στη Catawiki και εξαιρούνται από την Οδηγία. Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά:


 1. Προϊόντων ή υπηρεσιών που έχουν τιμή που συνδέεται με διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, επί των οποίων ο επαγγελματίας πωλητής δεν έχει έλεγχο και που μπορεί να συμβούν εντός της περιόδου υπαναχώρησης. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, ορισμένες πολύτιμες πέτρες και πολύτιμα μέταλλα, καθώς και αγαθά που κατασκευάζονται από αυτά. Για παράδειγμα, διαμάντια, κοσμήματα φτιαγμένα από διαμάντια που καθορίζουν την αξία τους, χρυσά νομίσματα και ράβδοι χρυσού ή αργύρου.
 2. Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, που δεν είναι προκατασκευασμένα και κατασκευάζονται για ένα συγκεκριμένο άτομο.
 3. Προϊόντα που αποσυντίθενται γρήγορα ή έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. 
 4. Οι συμβάσεις που αφορούν δραστηριότητες αναψυχής, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες αναψυχής.
 5. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σχετικά με κάποιο κατάλυμα, υπό την προϋπόθεση ότι η σύμβαση ορίζει συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο για τη χρήση του καταλύματος, και υπό την προϋπόθεση ότι προορίζεται για χρήσεις εκτός των οικιστικών χρήσεων, της μεταφοράς εμπορευμάτων, των υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων ή της εστίασης.
 6. Σφραγισμένα προϊόντα που έχουν ανοιχτεί και δεν μπορούν να επιστραφούν πίσω για λόγους υγείας ή υγιεινής.
 7. Τα αλκοολούχα ποτά που έχουν αξία καθοριζόμενη από τις διακυμάνσεις της αγοράς στις οποίες ο επαγγελματίας πωλητής δεν έχει κανέναν έλεγχο, εάν η τιμή συμφωνήθηκε κατά την έναρξη της σύμβασης πώλησης, αλλά τα ποτά μπορούν να παραδοθούν σε εσάς μόνο μετά από 30 ημέρες.
 8. Σφραγισμένες ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, ή λογισμικό υπολογιστή που έχουν ανοιχτεί μετά την παράδοση τους.
 9. Εφημερίδες ή περιοδικά, εξαιρουμένων των συνδρομών τους.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε!
Πείτε μας περισσότερα γι'αυτό το άρθρο.
Παρακαλώ επιλέξτε τα όλα όσα ισχύουν
Ευχαριστούμε για τα σχόλια σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας