Όροι και Πολιτικές
Όροι Αγοραστή

Η Catawiki παρέχει μια αγορά όπου μπορείτε να ανακαλύψετε, να αγοράσετε και να πουλήσετε ιδιαίτερα αντικείμενα. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η πλατφόρμα μας να είναι αξιόπιστη και ασφαλής τόσο για τους Αγοραστές όσο και για τους Πωλητές, ώστε να εγγυάται την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες της. Για να γίνει αυτό, οι Αγοραστές μας πρέπει να αποδέχονται και να συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζονται στους Όρους Αγοραστή μας, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης μας. 

 

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μας περιορίζεται σε ορισμένες χώρες. Βρείτε τη λίστα με τις υποστηριζόμενες χώρες εδώ

 

Οι παρόντες Όροι Αγοραστή περιγράφουν επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο του Συμβολαίου Πώλησης που έχετε συνάψει με τους πωλητές. Στους Όρους Πωλητή μας, μπορείτε να βρείτε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πωλητών στο πλαίσιο του Συμβολαίου Πώλησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, ελέγξτε τους Όρους Χρήσης.Άρθρο 1: Αγορά παρτίδων

Μας χαροποιεί που ενδιαφέρεστε για την αγορά παρτίδων στην online αγορά μας! Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα παρακάτω: 

 

 

 • Ο Αγοραστής και ο Πωλητής μιας Παρτίδας συνάπτουν Συμβόλαιο Πώλησης. Αν η προσφορά σας είναι η υψηλότερη στο τέλος της online δημοπρασίας, θα θεωρείστε ο αγοραστής και θα εισαχθείτε αυτόματα σε ένα συμβόλαιο πώλησης με τον πωλητή της παρτίδας. Ωστόσο, εάν ο Πωλητής ορίσει μια Τιμή ασφαλείας και η προσφορά σας είναι χαμηλότερη από την τιμή ασφαλείας, δεν θα υπάρχει Συμβόλαιο Πώλησης. Οι Όροι Χρήσης μας καλύπτουν τις υποχρεώσεις σας βάσει του Συμβολαίου Πώλησης.
 • Ζητούμε μια χρέωση για τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Η προμήθεια για τους αγοραστές («Προμήθεια Αγοραστή») είναι 9% της τιμής αγοράς (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εάν εφαρμόζεται). Αυτό θα προστεθεί στην Τιμή Αγοράς.
 • Οι αγοραστές πρέπει να καταβάλλουν τα έξοδα μεταφοράς και τυχόν πρόσθετα έξοδα εισαγωγής (π.χ. ΦΠΑ, εισφορές κατά την εισαγωγή). Επίσης, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο εάν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας ή περιορισμός που ισχύει για την εισαγωγή ενός αντικειμένου στη χώρα σας.

 Άρθρο 2: Πληρωμή παρτίδων

Αν έχετε κερδίσει μια Παρτίδα και η Προσφορά σας φθάσει την Τιμή Ασφαλείας, μπορείτε να θεωρηθείτε ως ο περήφανος Αγοραστής αυτής της παρτίδας. Το επόμενο βήμα είναι να πληρώσετε για αυτήν σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Παρακάτω θα βρείτε τους κανόνες πληρωμής μας.

 

 

 • Αφού κερδίσετε την Παρτίδα σας, θα πρέπει να καταβάλετε την πληρωμή εντός τριών (3) ημερών. Εντός τριών (3) ημερών από το τέλος της διαδικτυακής δημοπρασίας, πρέπει να πληρώσετε (i) την τιμή αγοράς και το κόστος μεταφοράς (εάν ισχύει) στον πωλητή και (ii) την Προμήθεια Αγοραστή σε εμάς. Η καθορισμένη περίοδος πληρωμής δεν θα θεωρηθεί ποτέ ως νόμιμο όριο. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ειδοποίηση αθέτησης πριν ο Πωλητής μπορέσει να ακυρώσει το Συμβόλαιο Πώλησης λόγω αδυναμίας πληρωμής. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι ο Πωλητής λαμβάνει το πλήρες ποσό της Τιμής Αγοράς και εμείς λαμβάνουμε το συνολικό ποσό της Προμήθειας Αγοραστή. Ως εκ τούτου, είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι για τυχόν έξοδα (όπως τραπεζικά έξοδα), φόρους (όπως παρακράτηση φόρου), δασμούς και οφειλόμενες εισφορές. 
 • Εγγυάστε ότι η αγορά σας είναι νόμιμη. Εγγυάστε ότι δεν αγοράζετε την παρτίδα ως μέρος μιας ψεύτικης συναλλαγής, που θα επιτρέψει σε εσάς ή/και τρίτα μέρη να μεταφέρουν το σύνολο ή μέρος της Τιμής Αγοράς και να ξεπλύνουν τα εν λόγω χρήματα.

 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές πληρωμής σας στοΚέντρο Βοηθείας μας.Άρθρο 3: Παράδοση ή παραλαβή παρτίδων

Για τις περισσότερες παρτίδες στις δημοπρασίες μας, ο Πωλητής θα στείλει τα αντικείμενα στη διεύθυνση που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό σας. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να παραλάβετε ορισμένες Παρτίδες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τα στοιχεία αποστολής στην περιγραφή της παρτίδας.

 

 

 • Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση παράδοσής σας είναι σωστή. Ο Πωλητής θα στείλει την Παρτίδα σας στη διεύθυνση του Λογαριασμού σας. Θα ζητήσουμε από τον πωλητή να στείλει την Παρτίδα μόλις λάβει την πληρωμή σας.
 • Εάν υπάρχουν προβλήματα, επικοινωνήστε μαζί μας εντός τριών (3) ημερών από την παράδοση. Μόλις ο κωδικός παρακολούθησης και εντοπισμού δείξει ότι η Παρτίδα έχει παραδοθεί, έχετε τρεις (3) ημέρες για να μας ενημερώσετε σχετικά με τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με την Παρτίδα. Αν χρειαστεί να παραλάβετε τη Παρτίδα, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με την παρτίδα εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή. Γνωρίζετε ότι δεν θα αξιολογήσουμε το παράπονό σας και ο Πωλητής θα λάβει την πληρωμή σας εάν δεν μας ενημερώσετε εντός τριών (3) ημερών.
 • Εάν υπάρχουν θέματα αποστολής, σας ζητούμε να βρείτε λύση απευθείας με τον πωλητή. Η Catawiki έχει το δικαίωμα να λάβει την υπογραφή της παραλαβής ή/και την επιβεβαίωση παράδοσης από την υπηρεσία Παρακολούθηση και Εντοπισμού στην τόπο παράδοσης ως απόδειξη ότι έχετε λάβει τη Παρτίδα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την παράδοση κάποιας Παρτίδας και δεν βρείτε λύση με τον πωλητή, θα πρέπει και οι δύο να συνεργαστείτε σε μια έρευνα που θα διεξαχθεί από τον οργανισμό μεταφορών. Το ότι μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτό δεν θίγει το δικαίωμά μας να αποφασίσουμε αν η Τιμή Αγοράς θα επιστραφεί σε εσάς ή θα καταβληθεί στον πωλητή.
 • Κανονίστε την παραλαβή με τον πωλητή. Αν έχετε κερδίσει μια Παρτίδα για την οποία πρέπει να γίνει παραλαβή, θα πρέπει (να κανονίσετε) να παραλάβετε την Παρτίδα εντός πέντε (5) ημερών από την αγορά, εκτός αν έχετε συμφωνήσει κάτι διαφορετικό με τον πωλητή. Η καθορισμένη περίοδος πληρωμής δεν θα θεωρηθεί ποτέ ως νόμιμο όριο. Εάν δεν καταφέρετε να παραλάβετε την Παρτίδα σύμφωνα με τις οδηγίες μας ή τη συμφωνία σας με τον πωλητή, αναγνωρίζετε ότι μπορούμε είτε να πραγματοποιήσουμε την πληρωμή στον πωλητή είτε να ακυρώσουμε τη συναλλαγή στο σύστημά μας.
 • Η Catawiki μπορεί να ακυρώσει συναλλαγές αν ο πωλητής δεν παραδώσει τη παρτίδα. Εάν ο Πωλητής δεν παραδώσει την παρτίδα σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στους Όρους Πωλητή ή στην περιγραφή της Παρτίδας, θα αποστείλουμε στον Πωλητή πολλαπλές υπενθυμίσεις. Εάν ο Πωλητής δεν ενεργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες μας, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να ακυρώσουμε τη συναλλαγή στο σύστημά μας. Η ακύρωση της συναλλαγής δεν είναι το ίδιο με την ακύρωση του Συμβολαίου Πώλησης. Μόλις ακυρωθεί η συναλλαγή, είστε ελεύθεροι να διεκδικήσετε απευθείας τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του Συμβολαίου Πώλησης με τον Πωλητή.  

 

 

Έχετε απορίες σχετικά με την παράδοση ή την παραλαβή; Ρίξτε μια ματιά στο Κέντρο Βοηθείας μας.

 

Άρθρο 4: Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας έναντι του Πωλητή

Εάν δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας έναντι του Πωλητή σύμφωνα με το Συμβόλαιο Πώλησης, θα βρίσκεστε υπό αθέτηση και ο Πωλητής θα έχει το δικαίωμα να διαλύσει το Συμβόλαιο Πώλησης. Ενδέχεται να σας αποστείλουμε ειδοποίηση αθέτησης και ειδοποίηση διάλυσης εκ μέρους του Πωλητή, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποχρεώσεις σας θα περιλαμβάνουν την αποζημίωση του Πωλητή, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων που έχει ο Πωλητής.

 

Άρθρο 5: Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας έναντι της Catawiki

Εάν δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας προς την Catawiki σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, ενδέχεται να αποφασίσουμε να ακυρώσουμε τη συναλλαγή της σχετικής Παρτίδας. Η ακύρωση δεν είναι το ίδιο με τη διάλυση του Συμβολαίου Πώλησης. Ωστόσο, εάν ακυρώσουμε τη συναλλαγή, μπορούμε να σας θεωρούμε υπόχρεο για τυχόν ζημιές και έξοδα που διατηρούμε ή/και θα επιβαρυνθούμε ως αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθείτε να μας οφείλετε την Προμήθεια Αγοραστή. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για το ποσό της Προμήθειας Πωλητή που χάσαμε λόγω της ακύρωσης.

 

Συνέπειες της αποτυχίας συμμόρφωσής σας με τους Όρους Χρήσης

Για να εξασφαλίσουμε τα δικά μας δικαιώματα και εκείνα των άλλων Χρηστών (π.χ. αν παραβιάσετε τους Όρους Χρήσης μας), δικαιούμαστε, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, (α) να αναστείλουμε την πληρωμή σας ή την επιστροφή χρημάτων, (β) να παρακρατήσουμε την πληρωμή σας (γ) να αντισταθμίσουμε οποιαδήποτε οικονομική αξίωση που ενδέχεται να έχουμε προς εσάς με μια οικονομική αξίωση που μπορεί να έχετε απέναντί μας. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες ρυθμίζεται από το υποχρεωτικό (καταναλωτικό) δίκαιο, μπορούμε να πράξουμε κάτι τέτοιο μόνο σύμφωνα με το εν λόγω υποχρεωτικό δίκαιο.

 

Εκτός από τα παραπάνω, για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή αν (i) έχετε παραβιάσει τους Όρους Χρήσης μας, (ii) έχετε επανειλημμένα λάβει κακές αξιολογήσεις ή έχουμε ενημερωθεί για ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά σας, ή (iii) πιστεύουμε στην καλή πίστη ότι είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη Διαδικτυακή Αγορά μας, άλλους χρήστες ή για την πρόληψη απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, ενδέχεται να λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 

 • Προσωρινός ή μόνιμος περιορισμός των δικαιωμάτων σας υποβολής προσφορών και/ή πώλησης Παρτίδων
 • Προσωρινή ή οριστική ανάκληση οποιασδήποτε ειδικής κατάστασης που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας
 • Προσωρινός ή μόνιμος περιορισμός της πρόσβασή σας στον λογαριασμό σας
 • Εάν (i) δεν έχετε παράσχει ακριβή τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία ταυτοποίησης στο πρώτο αίτημά μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, (ii) έχουν επισημανθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών μας, ή (iii) δεν έχουν περάσει τυχόν ελέγχους του καταλόγου ΠΕΠ ή κυρώσεων, θα βρίσκεστε υπό αθέτηση και (α) κάθε πληρωμή (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής) μπορεί να παρακρατηθεί ή (β) θα χάσετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληρωμές (συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής)
 • Αν καταβάλατε πληρωμή για μια Παρτίδα με την πιστωτική σας κάρτα και, παρόλο που ο Πωλητής δεν βρισκόταν υπό αθέτηση, καταθέσατε επιτυχώς την επιστροφή χρημάτων, έχουμε το δικαίωμα (i) να μπλοκάρουμε τον λογαριασμό σας, (ii) να προχωρήσουμε σε τυχόν αξιώσεις που έχουμε απέναντί σας, (iii) να αποκλείσουμε τυχόν μελλοντικές πληρωμές προς εσάς , και (IV) να κινήσουμε δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας

Εάν η συμφωνία μας λυθεί ή η πρόσβαση στον λογαριασμό σας ανασταλεί, ενώ εξακολουθείτε να έχετε υποχρεώσεις προς κάποιον πωλητή βάσει του Συμβολαίου Πώλησης, μπορούμε να ακυρώσουμε τις συναλλαγές στο σύστημά μας και να διαλύσουμε το συμβόλαιο (-α) πώλησης για λογαριασμό του σχετικού Πωλητή (-ων).

 

Μας επιτρέπεται επίσης να επιβάλουμε χρηματική ποινή 1000 € (χίλια ευρώ) για κάθε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος ανάκτησης των πραγματικών ζημιών. Προσπαθούμε να αποστείλουμε προειδοποίηση προτού επιβάλουμε αυτό το πρόστιμο. Ωστόσο, σε περίπτωση σοβαρής παράβασης, θα επιβάλουμε το πρόστιμο χωρίς προειδοποίηση. Η ποινή θα αυξηθεί κατά 10% για κάθε επόμενη παραβίαση των Όρων Χρήσης μας. Αν είναι δυνατόν, θα προχωρήσουμε στην επιβολή της ποινής σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης μας. 

 

Άρθρο 6: Δικαίωμα υπαναχώρησης

Οι καταναλωτές έχουν θεσμοθετημένες εγγυήσεις συμμόρφωσης της Παρτίδας. Επιπλέον, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε και να επιστρέψετε την αγορά σας χωρίς λόγο.

 

 

 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης της ΕΕ ενδέχεται να ισχύει για το Συμβόλαιο Πώλησης. Οι καταναλωτές που διαμένουν σε χώρα εντός του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και αγοράζουν παρτίδες από επαγγελματίες πωλητές θα δικαιούνται να αποσυρθούν από την αγορά χωρίς να αναφέρουν τους λόγους εντός 14 ημερών («περίοδος υπαναχώρησης»).
 • Εάν πραγματοποιήσετε ανάκληση αγοράς, θα πρέπει να επιστρέψετε τη Παρτίδα στον Πωλητή. Σύμφωνα με το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να επιστρέψετε την παρτίδα εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση υπαναχώρησης. Η παρτίδα πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή με όλα τα συναφή εξαρτήματα που παραδόθηκαν και, αν είναι δυνατόν, στην αρχική της κατάσταση και τη συσκευασία. Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μειωμένη αξία της παρτίδας προκύπτει από τη χρήση πέρα από όσα είναι απαραίτητα για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία της παρτίδας. Η συνολική Τιμής Αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς, και της Προμήθειας Αγοραστή θα σας επιστραφεί. Ωστόσο, θα επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος για την επιστροφή της παρτίδας.
 • Το δικαίωμα υπαναχώρησης της ΕΕ ενδέχεται να εφαρμόζεται στην αγορά σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως, ενδεικτικά, ο χρυσός, τα διαμάντια, οι ράβδοι χρυσού ή αργύρου και άλλα προϊόντα με διακυμάνσεις τιμών, που χαλάνε γρήγορα ή έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Δικαιώματος Υπαναχώρησής μας.

 

Άρθρο 7: Εσωτερική επικοινωνία
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας μας για να επικοινωνείτε απευθείας με κάποιον Πωλητή. Αυτό το σύστημα αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο οργάνωσης της παράδοσης κάποιας παρτίδας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτού του συστήματος για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Αποστολή αυτόκλητων διαφημίσεων ή προωθήσεων, αιτήσεων για δωρεές ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων
 • Προσβολή, παρενόχληση ή διάκριση έναντι άλλων Χρηστών
 • Πραγματοποίηση συμφωνίας πώλησης με έναν χρήστη χωρίς τη διαμεσολάβηση της Catawiki, με σκοπό την αποφυγή της προμήθειας

Θέλετε να κάνετε αξιολόγηση για κάποιον Πωλητή του οποίου αγοράσατε την Παρτίδα; Η Πολιτική Feedback (Ανατροφοδότηση) μας ισχύει για τυχόν σχόλια που θέλετε να δώσετε.

Άρθρο 8: Διενέξεις με άλλους Χρήστες
Αναμένουμε από τους Χρήστες να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή. Παράπονα και οι διαφωνίες μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή θα πρέπει επομένως να μας κοινοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν.

Επικοινωνία με τον πωλητή:για να επικοινωνήσετε με τον Πωλητή, μεταβείτε στην επιλογή Οι κερδισμένες παρτίδες μουκαι βρείτε την παραγγελία για αυτή την πώληση. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή «Επικοινωνία με τον Πωλητή» για να στείλετε ένα μήνυμα στον πωλητή.

 

Επικοινωνία με την Catawiki: επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στέλνοντάς μας ένα email μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας

 

Εάν δεν βρεθεί ικανοποιητική λύση, ακόμη και με την υποστήριξή μας, συμφωνείτε ότι θα έχουμε τον τελικό λόγο σύμφωνα με το Άρθρο 14 των όρων χρήσης. Ωστόσο, παρά την απόφασή μας, είστε ελεύθεροι να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ή να συζητήσετε την αξίωσή σας σχετικά με το Συμβόλαιο Πώλησης απευθείας με τον Πωλητή.  Άρθρο 9: Δικαιώματα μεταπώλησης

Εάν μια Παρτίδα είναι ένα πρωτότυπο έργο τέχνης, το δικαίωμα μεταπώλησης μπορεί να οφείλεται στον καλλιτέχνη, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος του δικαιώματος μεταπώλησης, ανεξάρτητα από το αν είστε επαγγελματίας στην αγορά της τέχνης ή όχι. Θα χρειαστεί να αποζημιώσετε το μέρος που έχει πληρωθεί για το δικαίωμα μεταπώλησης στον καλλιτέχνη ή στον αντιπρόσωπο του καλλιτέχνη, κατόπιν πρώτης αίτησης. Η επιστροφή αυτή θα περιλαμβάνει τα πλήρη δικαιώματα μεταπώλησης και τυχόν σχετικά κόστη έξοδα, εισφορές ή φόρους.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Επικοινωνήστε μαζί μας