Δίκαιη επιχειρηματική πρακτική

Προκειμένου να διασφαλίσει ασφαλείς και αξιόπιστες δημοπρασίες, το Catawiki λειτουργεί σε μια σειρά από κατευθυντήριες αρχές.

1. Συμβολαιογραφική επαλήθευση

Οι δημοπρασίες μας εποπτεύονται από το συμβολαιογραφικό γραφείο Meijer Notarissen N.V., Άμστερνταμ.

2. Οι πωλητές δεν επιτρέπεται να κάνουν προσφορά για τα δικά τους αντικείμενα

Οι πωλητές δεν επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορές για τις δικές τους συμμετοχές. Για το σκοπό αυτό, το σύστημά μας διασφαλίζει ότι οι πωλητές δεν είναι σε θέση να κάνουν προσφορές για αντικείμενα που υποβάλλονται με χρήση των δικών τους λογαριασμών.

3. Ο πλειοδότης με την υψηλότερη προσφορά κερδίζει

Σε όλες τις δημοπρασίες του Catawiki, αν υποβληθεί μια προσφορά το τελευταίο λεπτό, η περίοδος υποβολής προσφορών αυξάνεται αυτόματα κατά 90 δευτερόλεπτα. Αυτό δίνει στους άλλους πλειοδότες αρκετό χρόνο για να κάνουν αντιπροσφορά και δεν θα χρειάζεται να περιμένετε εσείς μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν κάνετε τις προσφορές σας. Το Catawiki πάντα παρέχει μια καθαρή ένδειξη του ποιος πλειοδότης έχει κάνει την υψηλότερη ή τη νικητήρια προσφορά. Όλοι οι νικητές πλειοδότες λαμβάνουν επιβεβαίωση με email που δείχνει ότι έχουν κερδίσει μόλις τελειώσει η δημοπρασία.

4. Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να πωλούν σε δημοπρασία

Δεν επιτρέπεται στους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην εκτίμηση και επιμέλεια των παρτίδων ούτε στα μέλη των οικογενειών τους να πωλούν παρτίδες στη Catawiki. Με την επιφύλαξη των παραπάνω, όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές και επομένως να αγοράσουν παρτίδες στη Catawiki, αλλά δεν επιτρέπεται στους ειδικούς να υποβάλουν προσφορές (και επομένως να αγοράζουν παρτίδες) στις δικές τους δημοπρασίες.

5. Απαιτούνται οι ταυτότητες του πωλητή

Εάν θέλετε να πουλήσετε αντικείμενα στη Catawiki, μπορεί να σας ζητηθεί μια σάρωση ή φωτογραφία κάποιας έγκυρης απόδειξης της ταυτότητάς σας (ταυτότητα με φωτογραφία εκδιδόμενη από το κράτος). Οι πληροφορίες της πιστοποίησης της ταυτότητας σας, στις οποίες θα φαίνεται καθαρά τουλάχιστον το ονοματεπώνυμό σας, η ημερομηνία γέννησής σας και ο αριθμός ταυτότητας σας, είναι απαραίτητες από τον τρίτο επεξεργαστή πληρωμών μας που ονομάζεται Stripe και επεξεργάζεται τις πληρωμές στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα.