Υποβολή προσφορών
Θα ήθελα να κάνω μια προσφορά σε ένα αντικείμενο με τιμή ασφαλείας και θέλω να ξέρω ποιό είναι το ελάχιστο ποσό.

Καθώς η τιμή ασφαλείας είναι κρυμμένη, δεν είμαστε σε θέση να κοινοποιήσουμε το ποσό πριν το τέλος της δημοπρασίας. Αν κάνετε προσφορά σε μια παρτίδα με τιμή ασφαλείας και η προσφορά σας είναι μικρότερη από την τιμή αυτή, τότε θα ειδοποιηθείτε αμέσως. Η προσφορά σας θα εμφανιστεί στην ιστορία προσφορών. Εάν κάνετε μια αυτόματη προσφορά που είναι υψηλότερη από την τιμή ασφαλείας, τότε το πρώτο ποσό θα είναι αυτόματα το ίδιο με την τιμή ασφαλείας. Εάν κάνετε μια αυτόματη προσφορά η οποία είναι χαμητότερη της τιμής ασφαλείας, η αυτόματη προσφορά θα τοποθετηθεί και εμφανιστεί στην ιστορία προσφορών σας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε!
Πείτε μας περισσότερα γι'αυτό το άρθρο.
Παρακαλώ επιλέξτε τα όλα όσα ισχύουν
Ευχαριστούμε για τα σχόλια σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας