Όροι και Πολιτικές
Όροι Πωλητή

Η Catawiki παρέχει μια πλατφόρμα όπου μπορείτε να πουλήσετε ιδιαίτερα αντικείμενα σε αγοραστές σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς η διαδικτυακή μας αγορά να είναι αξιόπιστη και ασφαλής τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους πωλητές. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να εξηγήσουμε τους σημαντικότερους κανόνες για τις πωλήσεις στην Catawiki (τους «Όρους Πωλητή»), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων χρήσηςμας. Η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών μας περιορίζεται σε ορισμένες χώρες. Βρείτε μια λίστα με τις υποστηριζόμενες χώρες εδώ.

Οι παρόντες Όροι Πωλητή περιγράφουν επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας στο Συμβόλαιο Πώλησης που έχετε συνάψει με τους Αγοραστές των παρτίδων. Μπορείτε να βρείτε τις υποχρεώσεις των Αγοραστών στο Συμβόλαιο Πώλησης στους Όρους Αγοραστή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, ελέγξτε τους Όρους Χρήσης.


Άρθρο 1: Εγγραφή ως Πωλητής
Χαιρόμαστε πολύ που ενδιαφέρεστε να πουλήσετε Παρτίδες μαζί μας! Πριν χρησιμοποιήσετε τη διαδικτυακή μας αγορά, βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 

 • Θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό Πωλητή. Όταν εγγράφεστε ως Πωλητής, είστε υποχρεωμένοι να δηλώσετε με ειλικρίνεια εάν εγγράφεστε ως ιδιώτης πωλητής ή με επαγγελματική ιδιότητα. Εάν χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγορά για να πουλήσετε Παρτίδες που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική σας δραστηριότητα (ως «Επαγγελματίας Πωλητής»), θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο «Pro» δίπλα στο όνομα χρήστη σας στις Παρτίδες που προσφέρετε.
 • Ενδέχεται να σας ζητηθεί ταυτοποίηση. Για να πουλήσετε στη διαδικτυακή μας αγορά, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες ταυτοποίησης. Μπορεί να σας ζητηθεί, για παράδειγμα, να παράσχετε ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας, τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σας, την ημερομηνία γέννησης και, κατά περίπτωση, τον αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου και το ΑΦΜ σας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μας μπορεί επίσης να χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε πωλήσεις ή να λάβετε πληρωμές.
 • Επαγγελματικές πωλήσεις. Εάν χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγορά ως Επαγγελματίας Πωλητής, είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους και κανονισμούς, να εγγράφεστε στο σωστό πεδίο και να παρέχετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας.
  • Αναμένουμε από εσάς να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας ως προς τον ΦΠΑ. Για να σας αντιμετωπίζουν ως Επαγγελματία Πωλητή ως προς τον ΦΠΑ, είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε έναν έγκυρο αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ. Εάν βρίσκεστε εκτός της ΕΕ και δεν έχετε αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ, πρέπει να παρέχετε κάποια εναλλακτική απόδειξη, προς ικανοποίηση της Catawiki, για το ότι χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγορά με επαγγελματική ιδιότητα (π.χ. για την άσκηση εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας). Αναγνωρίζετε ότι έχετε χαρακτηριστεί ως Επαγγελματίας Πωλητής για κάθε χρήση μέσω αυτού του Λογαριασμού.
  • Αναμένουμε από εσάς να συμμορφωθείτε με το δικαίωμα υπαναχώρησης της ΕΕ. Εάν χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγορά με επαγγελματική ιδιότητα, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Αγοραστές στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) μπορεί να δικαιούνται το «δικαίωμα υπαναχώρησης» για 14 ημέρες. Θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας σε αυτή τη διαδικασία. Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική του Δικαιώματος Υπαναχώρησης για περισσότερες πληροφορίες. 

 
Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι ως Επαγγελματίας Πωλητής, αλλά έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγορά με επαγγελματική ιδιότητα, έχουμε το δικαίωμα να σας θεωρούμε Επαγγελματία Πωλητή για όλες τις μελλοντικές πωλήσεις από τον σχετικό Λογαριασμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να τηρείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης της ΕΕ. 


Άρθρο 2: Προσφορά Παρτίδων για δημοπρασία

Μόλις εγγραφείτε ως Πωλητής, μπορείτε να προσφέρετε παρτίδες για δημοπρασία. Πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα παρακάτω:

 • Θα καθορίσουμε την καταλληλότητα της Παρτίδας σας. Θα αποφασίσουμε ποιες Παρτίδες είναι κατάλληλες για πώληση στη διαδικτυακή μας αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στα χαρακτηριστικά της Παρτίδας, όπως η ελκυστικότητα, η σπανιότητα, η πιθανή τιμή πώλησης και η αναμενόμενη ζήτηση για την εν λόγω Παρτίδα. Μπορούμε να αρνηθούμε Παρτίδες χωρίς κάποια αιτιολόγηση. Παρακαλώ εξετάστε τις Οδηγίες Υποβολήςμας  για να ελέγξετε ποιους τύπους παρτίδων δεχόμαστε και ποιους όχι.
 • Απαιτείται μια σαφής και περιεκτική περιγραφή για την Παρτίδα σας. Όταν προσφέρετε μια Παρτίδα, θα πρέπει να παρέχετε με ξεκάθαρο και κατανοητό τρόπο πληροφορίες σχετικά με την Παρτίδα σας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες: 
  1. Μια σωστή, ολοκληρωμένη και ακριβή περιγραφή της Παρτίδας.
  2. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την κατάταξη της Παρτίδας, συμπεριλαμβανομένου του αν εμπίπτει ή όχι στα αγαθά του καθεστώτος περιθωρίου κέρδους στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί ΦΠΑ.
  3. Μία ή περισσότερες καθαρές φωτογραφίες που αναπαριστούν με ακρίβεια την τρέχουσα κατάσταση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελαττωμάτων ή ελλείψεων), χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία της Παρτίδας.
  4. Η Τιμή Επιφύλαξης, εάν υπάρχει (η επιλογή ορισμού μιας Τιμής Επιφύλαξης θα εξαρτηθεί από την αξία της Παρτίδας).
  5. Ένδειξη των πραγματικών εξόδων αποστολής (εάν υπάρχουν).
  6. Οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την προσφορά.
 • Είστε υπεύθυνοι για μια σωστή περιγραφή της Παρτίδας. Αυτό ισχύει επίσης εάν προτείνουμε αλλαγές ή προβούμε σε αλλαγές ή/και συμπληρώσουμε την περιγραφή της Παρτίδας. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία να αναθεωρήσετε την περιγραφή πριν από την έναρξη της online δημοπρασίας. Θα χρησιμοποιήσετε αυτή την ευκαιρία για να ελέγξετε την περιγραφή της Παρτίδας και ως εκ τούτου να εγγυηθείτε ότι η τελική περιγραφή περιγράφει την Παρτίδα με ακρίβεια.
 • Εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσιοδότηση να πουλήσετε την Παρτίδα. Με την προσφορά και πώληση μιας Παρτίδας, εγγυάστε ότι δεν (i) παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό, (ii) παραβαίνετε οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που προκύπτουν από τη συμφωνία και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, (iii) ενεργείτε με τρόπο δόλιο γενικά, ή (iv) ενεργείτε με τρόπο παράνομο ή/και δόλιο έναντι τρίτων ή της Catawiki. Εγγυάστε επίσης ότι η προσφορά και η πώληση της Παρτίδας αποτελεί μια γνήσια και αυθεντική συναλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, εγγυάστε ότι δεν προσφέρετε την Παρτίδα ως μέρος μιας ψεύτικης συναλλαγής, επιτρέποντας στον αγοραστή, σε εσάς ή/και σε τρίτα μέρη να μεταφέρουν ένα ποσό και να ξεπλύνουν χρήματα.
 • Κατάταξη παρτίδων. Οι ειδικοί μας καθορίζουν την κατάταξη των παρτίδων όπως θα φαίνονται στη διαδικτυακή μας αγορά βάσει της εμπειρίας τους και ορισμένων κριτηρίων.
 • Απόσυρση Παρτίδων πριν από την έναρξη της δημοπρασίας. Μπορείτε να αποσύρετε Παρτίδες μέχρι τη δημοσίευση τους στη διαδικτυακή μας αγορά και μέχρι αυτά να είναι ορατά σε άλλους Χρήστες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε τις συνθήκες που συνδέονται με την προσφορά. Εάν αποφασίσουμε να αφαιρέσουμε την Παρτίδα σας από μια online δημοπρασία, θα έχετε την πλήρη ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από αυτό. Εάν αποφασίσετε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί μια Παρτίδα μετά τη δημοσίευσή της στην online δημοπρασία, θα πρέπει να μας παράσχετε έγγραφα, αρχεία ή άλλου τύπου αποδείξεις που να δικαιολογούν την αφαίρεσή της. Θα πρέπει να παρέχετε αυτή την απόδειξη μετά το πρώτο αίτημά μας. Αν αποφασίσουμε ότι η απόδειξη είναι επαρκής, θα συμβουλευτούμε τους πλειοδότες και ενδέχεται, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να αφαιρέσουμε την Παρτίδα από τη δημοπρασία. 

  

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές πληρωμής σας στο Κέντρο Βοηθείας μας.


Άρθρο 3: Παρτίδες σε δημοπρασία

Μόλις η Παρτίδα σας γίνει αποδεκτή και ενταχθεί σε κάποια δημοπρασία, άλλοι Χρήστες θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές σε αυτήν. Με τις πωλήσεις στη διαδικτυακή μας αγορά, συμφωνείτε με τους ακόλουθους κανόνες:

 • Ο Αγοραστής και ο Πωλητής μιας Παρτίδας συνάπτουν Συμβόλαιο Πώλησης. Στο τέλος της online δημοπρασίας, θα εισαχθείτε αυτόματα σε ένα Συμβόλαιο Πώλησης με τον πλειοδότη με την υψηλότερη προσφορά (τον Αγοραστή) της Παρτίδας. Αυτό δεν θα συμβεί αν έχετε ορίσει μια Τιμή Επιφύλαξης και η υψηλότερη προσφορά είναι χαμηλότερη από την Τιμή Επιφύλαξης. 
 • Το shill bidding δεν είναι αποδεκτό. Δεν επιτρέπεται να υποβάλετε προσφορά για τις δικές σας Παρτίδες ή για Παρτίδες που συνδέονται με εσάς. Επίσης, δεν επιτρέπεται κάποιος που σχετίζεται με εσάς να υποβάλει προσφορά στις Παρτίδες σας. Αυτό το αποκαλούμε shill bidding.
 • Οι παρτίδες που προσφέρετε στη διαδικτυακή μας αγορά θα προσφέρονται αποκλειστικά εδώ. Δεν θα προσφέρετε Παρτίδες μέσω άλλων καναλιών πώλησης, ενώ βρίσκονται ήδη σε κάποια από τις online δημοπρασίες μας. Θα αφαιρέσετε Παρτίδες από άλλες ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών, και των δικών σας ή άλλων καταστημάτων (Web), εάν βρίσκονται σε κάποια από τις δημοπρασίες μας. 
 • Κατάταξη παρτίδων στα αποτελέσματα αναζήτησης. Η τοποθέτηση και η κατάταξη των παρτίδων στα αποτελέσματα αναζήτησης στη διαδικτυακή μας αγορά ενδέχεται να ποικίλλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το όνομα της δημοπρασίας Online, το όνομα της κατηγορίας, τα χαρακτηριστικά της παρτίδας, ο τίτλος και ο υπότιτλος της παρτίδας, η περιγραφή της παρτίδας, και (αυτόματες) μεταφράσεις οποιασδήποτε από τις παραμέτρους αναζήτησης.

  

Στο Κέντρο Βοηθείας μας, θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις δημοπρασίες μας.


Άρθρο 4: Παράδοση ή παραλαβή Παρτίδων

Μόλις πωληθεί η Παρτίδα σας, θα ζητήσουμε από τον Αγοραστή να πληρώσει την Τιμή Αγοράς, το κόστος μεταφοράς (εάν υπάρχει) και την Προμήθεια του Αγοραστή. Μόλις ο αγοραστής καταβάλει την πληρωμή, θα σας ενημερώσουμε ώστε να μπορείτε να παραδώσετε την Παρτίδα στον Αγοραστή ή να κανονίσετε την παραλαβή.

 • Η παρτίδα πρέπει να αποσταλεί σε διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την πληρωμή. Εάν δεν έχετε κανονίσει παραλαβή της Παρτίδας από τον Αγοραστή, θα πρέπει να τη συσκευάσετε προσεκτικά και να την στείλετε εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης πληρωμής από εμάς. Είστε υπεύθυνοι για την αποστολή της Παρτίδας στον Αγοραστή. Η καθορισμένη περίοδος πληρωμής δεν θα θεωρηθεί ποτέ ως νόμιμο όριο.
 • Οι παρτίδες σας πρέπει να αποσταλούν μέσω του συστήματος Παρακολούθησης και Εντοπισμού. Σας συνιστούμε επίσης να χρησιμοποιείτε αποστολή δηλωμένης αξίας και ασφαλισμένη, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος βλάβης ή/και απώλειας των παρτίδων σας κατά τη διάρκεια της αποστολής.
 • Οι παρτίδες θα πρέπει να αποστέλλονται από τη διεύθυνση που αναγράφεται στον Λογαριασμό σας. Είστε υποχρεωμένοι να αποστέλλετε Παρτίδες από τη διεύθυνση που αναγράφεται στον Λογαριασμό σας. Εάν αποστείλετε την Παρτίδα από διαφορετική διεύθυνση, θα πρέπει να καλύψετε τυχόν έξοδα που δεν θα υπήρχαν αν η Παρτίδα είχε αποσταλεί από τη διεύθυνση που αναφέρεται στον Λογαριασμό σας (όπως, ενδεικτικά, φόροι και εισφορές εισαγωγής). 
 • Αποστολή από χώρες που δεν υποστηρίζονται. Δεν μπορείτε να πουλήσετε ή/και να αποστείλετε Παρτίδες από χώρες που δεν βρίσκονται στη λίστα των υποστηριζόμενων χωρών. Εάν αποστέλλετε Παρτίδες από χώρες που δεν υποστηρίζονται, παραβαίνετε το συμβόλαιο και χάνετε το δικαίωμα λήψης της πληρωμής.
 • Σας ζητάμε να συνεργαστείτε με τον Αγοραστή σε περίπτωση προβλημάτων αποστολής. Εάν η Παρτίδα χαθεί ή/και καταστραφεί κατά τη διάρκεια της αποστολής και δεν φτάσετε σε μια λύση με τον αγοραστή, θα χρειαστεί η συνεργασία σας σε έρευνα από τη εταιρεία αποστολής. Το ότι μια έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτό δεν θίγει το δικαίωμά μας να αποφασίσουμε αν η Τιμή Αγοράς θα καταβληθεί στον Αγοραστή ή θα επιστραφεί σε εσάς.
 • Τα επιπλέον τέλη αποστολής θα πρέπει να επιστραφούν στον αγοραστή. Εάν τα έξοδα αποστολής είναι μικρότερα από το ποσό που αναγράφεται στην online δημοπρασία, θα πρέπει να επιστρέψετε τα έξοδα αποστολής που έχει καταβάλει ο αγοραστής.

  

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παράδοση ή την παραλαβή,ρίξτε μια ματιά στο Κέντρο Βοηθείας μας.


Άρθρο 5: Πληρωμή Παρτίδων

Θα λάβετε την Τιμή Αγοράς (κατόπιν αφαίρεσης της Προμήθειας Πωλητή) αφού (i) ο αγοραστής έχει καταβάλει την Τιμή Αγοράς, το κόστος μεταφοράς (εάν υπάρχει), και την Προμήθεια Αγοραστή, και (ii) έχετε αποστείλει την Παρτίδα ή ο Αγοραστής έχει παραλάβει την παρτίδα, σύμφωνα με το Άρθρο 4.

 • Μπορεί να παρακρατήσουμε την πληρωμή. Μπορούμε να αναστείλουμε την πληρωμή σας εάν ο Αγοραστής μας ειδοποιήσει για κάποια διαφωνία λόγω, για παράδειγμα, κάποιας εικαζόμενης βλάβης ή μη συμμόρφωσης της Παρτίδας.
 • Ενδέχεται να εφαρμοστούν συναλλαγματικές ισοτιμίες. Θα ορίσουμε τη συναλλαγματική ισοτιμία για κάθε Παρτίδα στην αρχή της online δημοπρασίας. Ακόμη και αν η συναλλαγματική ισοτιμία αλλάξει κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, η συναλλαγματική ισοτιμία που θα εφαρμόσουμε θα καθοριστεί κατά την έναρξη της δημοπρασίας. Αποδέχεστε ότι ενδέχεται να πληρώσετε χαμηλότερη (ή υψηλότερη) Τιμή Αγοράς στο νόμισμά σας από αυτό που θα πληρώνατε εάν χρησιμοποιούσαμε τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε στο τέλος της online δημοπρασίας ή όταν καταβλήθηκε η τιμή Aγοράς. Ενδέχεται επίσης να στρογγυλοποιήσουμε την Τιμή Αγοράς στην πλησιέστερη ολόκληρη νομισματική μονάδα πριν την πληρωμή σας.
 • Μπορούμε να ακυρώσουμε τις συναλλαγές αν ο Αγοραστής δεν καταβάλει την πληρωμή. Εάν ο Αγοραστής δεν καταβάλει την πληρωμή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται στους Όρους Αγοραστή, θα του στείλουμε πολλαπλές υπενθυμίσεις πληρωμής. Εάν, μετά τις υπενθυμίσεις μας, ο Αγοραστής εξακολουθεί να μην καταβάλει την πληρωμή, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι μπορούμε να ακυρώσουμε τη συναλλαγή στο σύστημά μας. Η ακύρωση της συναλλαγής δεν ισοδυναμεί με τη λύση του Συμβολαίου Πώλησης. Μετά την ακύρωση της συναλλαγής, μπορείτε να αποφασίσετε να προσφέρετε εκ νέου την Παρτίδα ή να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Αγοραστή για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του Συμβολαίου Πώλησης.
 • Οι πληρωμές διέπονται από τους όρους των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών μας. Οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών στη διαδικτυακή μας αγορά παρέχονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών μας, τη Stripe ή τη Payoneer, ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Αυτές οι υπηρεσίες επεξεργασίας πληρωμών υπόκεινται στους αντίστοιχους όρους των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών μας. Για τη Stripe, οι υπηρεσίες υπόκεινται στη συμφωνία συνδεδεμένου λογαριασμού Stripe, η οποία περιλαμβάνει τους όρους παροχής υπηρεσιών της Stripe (συλλογικά, τη "Συμφωνία Υπηρεσιών Stripe"). Για πληρωμές που επεξεργάζεται η Payoneer, οι υπηρεσίες υπόκεινται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Payoneer. Με τις πωλήσεις στη Catawiki, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους σχετικούς όρους, οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Η λήψη πληρωμής μπορεί να εξαρτηθεί από τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων που απαιτούνται από τους σχετικούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, όπως η ημερομηνία γέννησής σας και, αν είστε Επαγγελματίας Πωλητής, ο αριθμός εγγραφής της επιχείρησής σας. Εάν ο πάροχος πληρωμών αποκλείσει μια πληρωμή σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους, έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τη συναλλαγή στο σύστημά μας και να επιστρέψουμε το ποσό στον Αγοραστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ή υπόλογος για τυχόν ζημιές που σχετίζονται με την ακύρωση.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να μην σας πληρώσουμε. Εάν δεν έχετε ενεργήσει σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης (π.χ. έχετε αποστείλει μια Παρτίδα από μια μη υποστηριζόμενη χώρα ή δεν έχετε παράσχει στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών μας τις ζητούμενες πληροφορίες ταυτοποίησης), διατηρούμε το δικαίωμα να μην σας πληρώσουμε για τη σχετική Παρτίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι θα χάσετε τυχόν αξιώσεις που ενδέχεται να έχετε εναντίον μας για αυτές τις πληρωμές.

  

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές πληρωμής σας στο Κέντρο Βοηθείας μας.


Άρθρο 6: Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας έναντι του Αγοραστή

Εάν δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας έναντι του Αγοραστή σύμφωνα με το Συμβόλαιο Πώλησης, θα βρίσκεστε υπό αθέτηση και ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να διαλύσει το Συμβόλαιο Πώλησης. Ενδέχεται να σας αποστείλουμε ειδοποίηση αθέτησης και ειδοποίηση διάλυσης εκ μέρους του Αγοραστή, χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υποχρεώσεις σας θα περιλαμβάνουν την αποζημίωση του Αγοραστή, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την αποζημίωση του Αγοραστή για οποιαδήποτε Τιμή Αγοράς έχετε ήδη λάβει από αυτόν. Δεν φέρουμε ευθύνη για αυτή την αποζημίωση.


Άρθρο 7: Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας έναντι της Catawiki

Εάν δεν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, ενδέχεται να αποφασίσουμε να ακυρώσουμε τη συναλλαγή της σχετικής Παρτίδας. Η ακύρωση δεν είναι ισοδυναμεί με τη διάλυση του Συμβολαίου Πώλησης. Ωστόσο, εάν ακυρώσουμε τη συναλλαγή, μπορούμε να σας θεωρούμε υπόχρεο για τυχόν ζημιές και έξοδα που διατηρούμε ή/και θα επιβαρυνθούμε ως αποτέλεσμα αυτού. Αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθείτε να μας οφείλετε την Προμήθεια Πωλητή. Θα είστε επίσης υπεύθυνοι για το ποσό της Προμήθειας Αγοραστή που χάσαμε λόγω της ακύρωσης. 

 

Συνέπειες της αποτυχίας συμμόρφωσής σας με τους Όρους Χρήσης μας

Για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα μας και εκείνα των άλλων Χρηστών (π.χ. αν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης μας, συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγήν αμφιβολίας, των παρόντων Όρων Χρήσης), δικαιούμαστε, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, (i) να αναστείλουμε την πληρωμή σας ή την επιστροφή χρημάτων, (ii) να παρακρατήσουμε την πληρωμή σας (iii) να αντισταθμίσουμε οποιαδήποτε οικονομική αξίωση που ενδέχεται να έχουμε προς εσάς με μια οικονομική αξίωση που μπορεί να έχετε απέναντί μας. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες ρυθμίζεται από το υποχρεωτικό (καταναλωτικό) δίκαιο, μπορούμε να πράξουμε κάτι τέτοιο μόνο σύμφωνα με το εν λόγω υποχρεωτικό δίκαιο.


Εκτός από τα παραπάνω, για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία ή αν (i) έχετε παραβιάσει τους Όρους Χρήσης μας, (ii) έχετε επανειλημμένα λάβει κακές αξιολογήσεις ή έχουμε ενημερωθεί για ζητήματα σχετικά με τη συμπεριφορά σας, ή (iii) πιστεύουμε στην καλή πίστη ότι είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τη Διαδικτυακή Αγορά μας, άλλους χρήστες ή για την πρόληψη απάτης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, ενδέχεται να λάβουμε τα ακόλουθα μέτρα:

 • Προσωρινός ή μόνιμος περιορισμός των δικαιωμάτων σας πώλησης και/ή υποβολής προσφορών σε Παρτίδες.
 • Προσωρινή ή οριστική ανάκληση οποιασδήποτε ειδικής κατάστασης που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας
 • Προσωρινός ή μόνιμος περιορισμός της πρόσβασή σας στον Λογαριασμό σας.
 • Εάν δεν έχετε παράσχει ακριβή τραπεζικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας ή ταυτοποίησης κατά το πρώτο αίτημά μας, θα βρίσκεστε υπό αθέτηση και θα έχουμε κάθε δικαίωμα να παρακρατήσουμε ή να αρνηθούμε την καταβολή πληρωμών προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων).
 • Εάν ένας Αγοραστής πραγματοποιήσει την πληρωμή για μια Παρτίδα με πιστωτική κάρτα και, λόγω της αδυναμίας συμμόρφωσης σας με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους Πωλητή, καταθέσει επιτυχώς την επιστροφή χρημάτων, έχουμε το δικαίωμα (i) να αποκλείσουμε τον Λογαριασμό σας, (ii) να προχωρήσουμε σε τυχόν αξιώσεις που έχουμε απέναντί σας, (iii) να αποκλείσουμε τυχόν μελλοντικές πληρωμές προς εσάς, και (iv) να κινήσουμε δικαστικές διαδικασίες εναντίον σας.

Εάν ληφθεί ένα ή περισσότερα από αυτά τα μέτρα, θα σας ενημερώσουμε μέσω email, αναφέροντας τον λόγο για τον οποίο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα. Στο Κέντρο βοήθειας, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους μπορούμε να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας.


Σε περίπτωση που αποφασίσουμε να περιορίσουμε μόνιμα την πρόσβασή σας στον λογαριασμό σας (δηλαδή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας), θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε για τους λόγους 30 (τριάντα) ημέρες πριν τερματίσουμε τον λογαριασμό σας. Αυτή η προθεσμία ειδοποίησης των 30 (τριάντα) ημερών δεν ισχύει εάν:


 • Υπόκειται σε νομική ή κανονιστική υποχρέωση που απαιτεί από εμάς να τερματίσουμε το σύνολο των Υπηρεσιών μας προς εσάς.
 • Ασκούμε το δικαίωμα καταγγελίας με επιτακτικό λόγο σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ή / και το εθνικό δίκαιο.
 • Έχετε παραβεί επανειλημμένα τους Όρους Χρήσης.


Τα παραπάνω δεν μας εμποδίζουν με κανέναν τρόπο να κινήσουμε νομικές διαδικασίες εναντίον σας.


Εάν ο Λογαριασμός σας έχει καταργηθεί ή αν η πρόσβαση στον Λογαριασμό σας έχει ανασταλεί, ενώ εξακολουθείτε να έχετε ορισμένες υποχρεώσεις απέναντι σε κάποιον άλλον Χρήστη βάσει του Συμβολαίου Πώλησης, έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τις ανοικτές συναλλαγές και, για λογαριασμό του Αγοραστή, να διαλύσουμε το Συμβόλαιο Πώλησης. Εάν έχετε εκκρεμείς πληρωμές που σας οφείλονται, θα λάβετε το σχετικό ποσό μείον το ποσό των ζημιών που προέκυψαν από την αποτυχία σας να ενεργήσετε σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης μας.


Έχουμε επίσης το δικαίωμα να επιβάλουμε χρηματική ποινή της τάξεως των 1000 € (χιλίων ευρώ) για κάθε παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος ανάκτησης των πραγματικών ζημιών. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να αποστείλουμε προειδοποίηση προτού επιβάλουμε το εν λόγω πρόστιμο. Ωστόσο, όταν πρόκειται για σοβαρή παράβαση, δεν θα δώσουμε προειδοποίηση πριν επιβάλουμε αυτό το πρόστιμο. Η ποινή θα αυξηθεί κατά 10% για κάθε επόμενη παραβίαση των Όρων Χρήσης μας. Αν είναι δυνατόν, θα προχωρήσουμε στην επιβολή της ποινής σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης μας. Άρθρο 8: Εσωτερική επικοινωνία

Με τους Αγοραστές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας μας για να επικοινωνείτε απευθείας με τους Αγοραστές. Αυτό το σύστημα αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο για να κανονίσετε την παράδοση μιας Παρτίδας ή να απαντήσετε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχουν οι Αγοραστές. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπουμε τη χρήση αυτού του συστήματος για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 1. Αποστολή αυτόκλητων διαφημίσεων ή προωθήσεων, αιτήσεων για δωρεές ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.
 2. Προσβολή, παρενόχληση ή διάκριση έναντι άλλων Χρηστών
 3. Σύναψη συμφωνίας πώλησης με κάποιον Χρήστη χωρίς τη διαμεσολάβηση της Catawiki, με σκοπό την αποφυγή της προμήθειας.

Ο Αγοραστής σας παρείχε ανατροφοδότηση σχετικά με την Παρτίδα που πουλήσατε; Η Πολιτική Feedback (Ανατροφοδότηση) μας ισχύει για οποιαδήποτε σχόλια θέλετε να εκφράσετε. Βεβαιωθείτε ότι την έχετε διαβάσει πριν απαντήσετε.

Μαζί μας (Εμπειρία πελατών). Εάν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα με τη διαδικτυακή μας αγορά ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας με οποιονδήποτε τρόπο, οι έμπειρες, διεθνείς ομάδες εμπειρίας πελατών είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν με κάθε δυνατό τρόπο. Θα καταβάλλουμε εύλογη προσπάθεια για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εγκαίρως όταν λάβουμε τις ερωτήσεις ή τα παράπονά σας και, όπου είναι δυνατόν, θα σας παρέχουμε μια λύση.

Μαζί μας (διαμεσολάβηση). Ακόμα κι αν θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που έχετε μαζί μας, θέλουμε να γνωρίζετε ότι μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή για εξώδικη επίλυση διαφορών μέσω διαμεσολάβησης. Είμαστε πρόθυμοι να επικοινωνήσουμε είτε με το (i) Κέντρο αποτελεσματικής επίλυσης διαφορών (CEDR) είτε (ii) με το e-POM για τυχόν διαφορές που δεν μπορέσαμε να επιλύσουμε μέσω του εσωτερικού μας συστήματος καταγγελιών (ανατρέξτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες τους για περισσότερες πληροφορίες).Άρθρο 9: Διενέξεις με άλλους Χρήστες
Αναμένουμε από τους Χρήστες να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ τους. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες διαμεσολάβησης ανάμεσα σε εσάς και τον Αγοραστή. Συνεπώς, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για τυχόν παράπονα και διαφωνίες ανάμεσα σε εσάς και τον Αγοραστή το ταχύτερο δυνατόν.

 

Επικοινωνία με τον Αγοραστή: Μεταβείτε στην επιλογή Οι πωληθείσες παρτίδες μου και κάντε κλικ στο 'Στοιχεία Παραγγελίας' για να δείτε τη σελίδα παραγγελίας γι΄αυτήν την αγορά. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Αποστολή μηνύματος» για να στείλετε μήνυμα στον Αγοραστή.

Επικοινωνία με την Catawiki: επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στέλνοντάς μας ένα email μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας

 

Εάν δεν βρεθεί ικανοποιητική λύση, ακόμη και με την υποστήριξή μας, συμφωνείτε ότι θα πάρουμε την τελική απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 14 των Όρων Χρήσης. Ωστόσο, παρά την απόφασή μας, είστε ελεύθεροι να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ή να συζητήσετε την αξίωσή σας σχετικά με το Συμβόλαιο Πώλησης απευθείας με τον Αγοραστή.


Άρθρο 10: Έλεγχος της Catawiki

Για να διασφαλίσουμε ότι η διαδικτυακή μας αγορά παραμένει ασφαλής για όλους τους χρήστες, ενδέχεται να αποφασίσουμε να ελέγξουμε την ποιότητα των Παρτίδων. Αν έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι Παρτίδες σας δεν πληρούν τα πρότυπα ποιότητας μας ή δεν συμμορφώνονται με τις Οδηγίες Υποβολής μας, μπορούμε (i) να αγοράσουμε άμεσα ή έμμεσα Παρτίδες από εσάς μέσω της δικής μας online δημοπρασίας ή (ii) να επισκεφτούμε τους χώρους χωρίς σύνδεση για να επιθεωρήσουμε τις Παρτίδες αυτοπροσώπως. Βάσει ενός τέτοιου ελέγχου, ενδέχεται να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της συναλλαγής, εάν η Παρτίδα δεν πληροί τα πρότυπα ποιότητας μας. 


Άρθρο 11: Δεδομένα

Στην Πολιτική απορρήτου μας μπορείτε να βρείτε ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, πώς και γιατί τα επεξεργαζόμαστε και ποια είναι τα δικαιώματά σας. Ωστόσο, μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει να γνωρίζετε ποια από τα δεδομένα που δημιουργούνται από τις Υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμα σε εσάς ως Πωλητής. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στον Λογαριασμό σας. Στο Κέντρο βοήθειας θα βρείτε τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με την προσβασιμότητα δεδομένων για τους Πωλητές.


Άρθρο 12: Αλλαγή των παρόντων Όρων Πωλητή

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε τους Όρους Πωλητή ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια ροποποίηση ή / και συμπλήρωση μέσω email τουλάχιστον 15 (δεκαπέντε) ημέρες πριν αναρτηθούν και τεθούν σε ισχύ οι τροποποιημένοι και / ή συμπληρωμένοι Όροι Πωλητή στη διαδικτυακή μας αγορά.

Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγοράς μετά τη λήψη αυτής της ειδοποίησης, τότε αποδέχεστε αμετάκλητα τους τροποποιημένους και / ή συμπληρωμένους Όρους Πωλητή.

Εάν δεν θέλετε να αποδεχτείτε τους τροποποιημένους και / ή συμπληρωμένους Όρους Πωλητή, ενημερώστε μας εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης και είστε ελεύθεροι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη διαδικτυακή μας αγορά και να διαγράψετε τον Λογαριασμό σας.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Επικοινωνήστε μαζί μας