Opas viranomaisten tietojen luovutuspyyntöihin

Löydät näistä viranomaisohjeistuksista ehdot Catawikin toimenpiteille tilanteissa, jossa tiettyjä tietoja pyydetään viranomaiset toimesta. Viranomaisten lähettämien tietojen luovutuspyyntöjen tulee täyttää nämä ehdot. Viranomaiset voivat olla meihin yhteydessä näitä ehtoja koskien: lawenforcement@catawiki.com.

1. Catawiki B.V. on vastuussa tietojen luovutuspyynnöistä

Catawiki on Alankomaissa rekisteröity ja toimiva yritys, joka tarjoaa verkkohuutokauppa-alustan käyttäjille ympäri maailmaa. Catawikin on tietojen hallitsijana vastuussa viranomaisten antamien tietojen luovutuspyyntöjen käsittelystä, liittyivät ne sitten käyttäjiin tai kauppoihin. Tästä syystä kaikki tietojen luovutuspyynnöt tulee osoittaa suoraan Catawiki B.V.:lle riippumatta siitä, onko meillä pyynnön alkuperämaassa paikallinen toimija. Emme luvouta mitään tietoja, ellei luovutuspyyntöä ole osoitettu suoraan Catawiki B.V.:lle.

2. Catawiki B.V.:n säilyttämät tiedot

Käyttäjiemme henkilökohtaisten tietojen turvaaminen on meille erittäin tärkeää. Pyrimme kuitenkin auttamaan viranomaisia mahdollisuuksiemme ja velvoitteidemme mukaisesti. On kuitenkin mahdollista, ettei meillä ole pyydettyjä tietoja tai että niitä ei ole tallennettu järjestelmäämme kokonaisuudessaan. Catawiki ei esimerkiksi tallenna pankkitietoja; pystymme antamaan viranomaisille vain osittain näytettäviä pankkitietoja (vain pankkitilin viimeiset 4 merkkiä), joita saamme maksunkäsittelijältämme.

Lisätietoa keräämistämme ja säilyttämistämme tiedoista on luettavissa yksityisyyskäytännöistämme. Yleisesti ottaen vastaamme päteviin ja asianmukaisesti ilmoitettuihin tietojen luovutuspyyntöihin käyttöehtojemme, yksityisyyskäytäntöjemme ja sovellettavan lain puitteissa.

3. Alankomaalaisten viranomaisten tekemät pyynnöt

Vaadimme valvonta- ja tutkintavaltaa käyttäviltä alankomaalaisilta viranomaisilta oikeuden määräyksen, valtuutuksen tai muun laillisesti sitovan määräyksen ennen kuin pystymme luovuttamaan käyttäjien (henkilökohtaisia) tietoja.

4. Alankomaiden ulkopuolella toimivien viranomaisten pyynnöt

Alankomaiden ulkopuolella toimivat viranomaiset voivat lähettää Alankomaiden viranomaisille eurooppalaisen tuntkintamääräyksen (European Investigation Order, MLAT), keskinäisen oikeusapupyynnön (Mutual Legal Assistance Request, MLAT) tai oikeusapukirjeen. Alankomaiden ulkopuolella toimivat viranomaiset voivat lähettää pyynnön myös suoraan Catawiki B.V.:lle. Kohdassa 5 mainittujen ehtojen lisäksi tällaisten pyyntöjen tulee myös:

- liittyä huutokauppoihin tai huutokaupattaviin kohteisiin, joihin (luonnollinen tai laillinen) henkilö, jota tutkitaan laillisesti maassa pyynnön alkuperämaassa, on osallinen.
- olla ainakin julkisen syyttäjän, oikeuspoliisin tai muun julkisen viranomaisen myöntämä osana heidän virallista toimintaansa.
- liittyä johonkin mahdolliseen toimintaan, joka rikkoo lakia pyynnön alkuperämaassa.
- olla suunniteltu viranomaisten tarpeita varten
- olla tehty asianmukaisten lakiprosessien kautta sen lain piirissä, jossa mahdollinen rikos on tapahtunut

5. Mitä tietoja pyyntöön tulee sisällyttää?

Käsittelemme ainoastaan pyynnöt, jotka on lähetetty Catawiki B.V.:lle. Catawikille tai Catawiki Servicelle lähetettyjä pyyntöjä ei käsitellä.

Käsittelemme myös ainoastaan näitä ehtoja noudattavat pyynnöt. Tietojen luovutuspyynnön tulee olla PDF-muodossa, virallisesti kirjoitettu sisältää seuraavat asiat:

- selivitys pyynnön selkeästä laillisesta pohjasta sekä tiivistelmä tutkinnasta
- selkeä kuvaus luonnollisesta tai laillisesta henkilöstä, jonka tietoja luovutuksesta on kyse. Huomaa: Pystymme löytämään käyttäjiä järjestelmästämme vain mikäli meillä on heistä tiettyjen tietojen, kuten käyttäjänimen, koko nimen tai sähköpostiosoitteen, avulla.
- selkeä yleiskatsaus tarkoista tiedoista ja ajankohdasta, joita tarvitaan tutkintaa varten. Käyttäjän kaikkien tietojen tietojen pyytäminen ei ole tarpeeksi spesifinen.
- toivottu vastausaika. Huomaathan, että datan kerääminen saattaa kestää jonkin aikaa, mikäli tutkinta on laajamittainen.
- asiakirjan myöntäneen viranomaisen nimi ja allekirjoitus, velvollisen poliisin/agentin virkamerkin/tunnisteen numero, sekä sähksähköpostiosoite ja suora puhelinnumero.

Olethan niin tarkka kuin pystyt ja muista, että kaikkien tietojen luovutuspyyntöjen tulee olla kohtuullisia, suhteellisia ja välttämättömiä ilmoitettua tarkoitusta varten.

5. Minne pyyntö tulee lähettää?

Kaikki viranomaisten tekemät pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: lawenforcement@catawiki.com paikallisen viranomaisesi sähköpostiosoitteesta. Mikäli lähetät pyynnön muulla tavoin, vastauksessamme saattaa kestää pidempään.

7. Tärkeitä yksityiskohtia

Pidä mielessä seuraavat asiat:

- Asiakaspalvelumme ei pysty autorisoimaan minkäänlaisten tietojen luovutusta puhelimitse tai sähköpostitse tässä ohjeistuksessa ilmoitettujen toimintaohjeiden ulkopuolella
- Vastaamme ainoastaan tässä ohjeistuksessa ilmoitettuja ohjeita noudattaen lähetettyihin pyyntöihin
- Pidätämme oikeuden ilmoittaa käyttäjillemme tällaisista pyynnöistä, ellei laki sitä erikseen kiellä.