Multatuli - Volledig Werk - 25 delen - 1950/1995

Description
Multatuli - Volledig Werk - 25 delen - 1950/1995
Littérature - Quantité : 25 - Jaquette - Livre

Multatuli - Volledige Werken - 1950/1995.

Brown cloth bindings with print on spine and front cover, all volumes with dust jacket.

In exceptionally beautiful, unread condition; hardly any discolouration or signs of use.

Volumes 1 to 9 were published between 1950 and 1956; volume 10 did not appear until 1976.

Contents:

Deel 1 - Geloofsbelijdenis - Max Havelaar - Brief aan ds W. Francken - Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste - Aan de stem-gerechtigden in het kiesdistrict Tiel - Max Havelaar aan Multatuli - Het gebed van den onwetende - Wys my de plaats waar ik gezaaid hebVolume 2 - Minnebrieven - Over vrijen arbeid in Nederlands-Indie - Brief aan Quintillianus - Ideeën, eerste bundelVolume 3 - Japanse gesprekken - De school des levens - Ideeën, tweede bundel - De bruid daarboven - De zegen Gods door Waterloo - Frans rymenVolume 4 - Een en ander over Pruisen en Nederland - Causerieën - De Maatschappij tot Nut van den Javaan - Ideeën, derde bundel
Volume 5 - Millioenenstudie - Divagatien over zeker soort van Liberalismus - Nog eens: Vrye arbeid in Nederlands - Indie - Duizend-en-enige hoofdstukken over specialiteitenVolume 6 - Ideeën, vierde bundel - Ideeën, vijfde bundelVolume 7 - Ideeën, zesde bundel - Ideeen, zevende bundel - Aleid - onafgewerkte blaadjesVolumes 8-23 - Brieven en dokumenten uit de jaren 1820-1886

Volume 24 - Brieven en dokumenten uit het jaar 1887 - Nagekomen brieven en dokumenten uit de jaren 1839/1886 Volume 25 - Nagekomen brieven uit de jaren 1871/1886 - Registers

Informations du lot
Object
Livre
Nombre de livres
25
Sujet
Littérature
Auteur/ Illustrateur
Multatuli
Titre du livre
Volledig Werk - 25 delen
État
Très bon état
Année de publication de l’ouvrage le plus ancien
1950
Année de publication de l’ouvrage le plus récent
1995
Édition
1ère édition dans ce format
Langue
Néerlandais
Langue originale
Oui
Reliure
Couverture rigide
Extras
Jaquette
Nombre de pages
19000
Dimensions
18×12 cm
Pas encore inscrit(e) ?
Créez gratuitement un compte et découvrez chaque semaine 65 000 objets d'exception proposés en vente.
ou Connectez-vous