Tételek és megrendelések
Felhasználási feltételek: vásárlás visszavonása

Vásárlás visszavonása

 

Az EU fogyasztói jogokról szóló irányelvének elállási jogra vonatkozó szabályozása alapján a megrendelés kézhezvételétől számított 14 napon belül értesítenie kell minket a lemondási szándékról.

 

A megrendelés visszavonását az erre szolgáló oldalon kérheti. Válassza ki a visszavonásra szánt megrendelést és kövesse az utasításokat!


Lemondás visszaigazolása

 

Miután értesített minket arról, hogy le kívánja mondani a vásárlást, felülvizsgáljuk kérését. Ha jóváhagyjuk kérését, a lehető leghamarabb elküldjük Önnek az eladó címét a visszaküldéshez.

 

Ha a Felhasználóvédelmi irányelvek (Customer Protection Act, CPA) alapján történő lemondás nem alkalmazható, elmagyarázzuk annak okát.

 

Lemondási feltételek

 

Lemondási irányelveink célja a vásárlók lemondási jogainak ismertetése az EU fogyasztói jogokról szóló irányelve alapján (2011/83/EU) (a továbbiakban: “Irányelv”). Ez az irányelv a Felhasználási feltételeink szerves részét képezi. Ezeket az információkat mindazon hivatásos eladók nevében közöljük, akik platformunkat arra használják, hogy az Európai Gazdasági Térségben (EGT) élő vásárlóknak értékesítsenek.

 

A CPA feljogosítja a vásárlókat, hogy visszavonják és visszaküldjék a hivatásos eladótól vásárolt bármilyen megrendelést (a hivatásos eladót egy tétel oldalán a név melletti „Pro” ikon jelöli), amennyiben (i) a vevő nem hivatásos vásárlóként vásárol, és (ii) a vevő az EGT-n belüli országban él, beleértve az Egyesült Királyságot is.

 

Az irányelv 14 napot biztosít a jogosult vevőnek („Fogyasztó”), hogy eldöntse, megtartja-e megrendelését. A gondolkodási időszakon belül a vevő lemondhatja a megrendelést anélkül, hogy indokolná a lemondást. Javasoljuk azonban az ok megadását. Ez lehetőséget ad arra, hogy megpróbáljuk megoldani a problémát, vagy megakadályozzuk ugyanezen probléma előfordulását a jövőben. Ha Ön az Irányelv alapján a Fogyasztónak (vevőnek) minősül, megrendeléseire a következők vonatkoznak:


A gondolkodási időszak kezdete

 

A gondolkodási időszak a vásárlás kézhezvételét követő napon kezdődik, vagy:

 • Ha a tárgyat több szállítmányként szállítják, vagy több részből áll, akkor az utolsó szállítás napján vagy az utolsó alkatrész kézbesítésének napján kezdődik.
 • A megrendelés rendszeres kézbesítése esetén egy meghatározott időtartam alatt az első tárgy kézhezvételének napján kezdődik.

 

Kérheti a vásárlás törlését azelőtt is, mielőtt megkapja.

 

A gondolkodási időszak alatt az Ön kötelességei

 

A gondolkodási időszak alatt óvatosan kell bánnia a tárggyal és annak csomagolásával. A tárgyat hasonló módon tekintheti meg, mint ahogyan azt egy fizikai üzletben tenné.

 

A tárgy óvatos kezelése azért nagyon fontos, mert az eladó felelősségre vonhatja Önt bármilyen értékcsökkenésért, amely gondatlan kezelésből adódhat. A gondos kezelés azt jelenti, hogy a tárgyat olyan módon kezelik, amely elfogadható a tárgy jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához. Ha az eladó azt állítja, hogy Ön csökkentette a tárgy értékét, akkor nem közvetítünk a panasztételi ügyben, és Önnek közvetlenül az eladóval kell megoldást találnia.

 

A megrendelés visszaküldése

 

A tárgyat, beleértve a vele együtt szállított összes tartozékot, 14 napon belül vissza kell küldenie az eladónak, miután jóváhagytuk kérését. Ha lehetséges, a tárgyat az eredeti állapotában és csomagolásában kell visszaküldenie.

 

Ha a tárgyat a lemondási kérelem jóváhagyásától számított 14 napon belül nem küldi vissza az eladónak, a lemondási jog semmissé válik, és az eladónak átutaljuk a kifizetést.

 

Ha a tárgyat 14 napon belül visszaküldi az eladónak, és nincs probléma a szállítással vagy a károkkal kapcsolatban, akkor visszatérítjük a vételárat és a szállítás költségeit Önnek. Ha az eladó már megkapta az adott tárgy kifizetését, köteles megtéríteni a vételárat és a szállítás költségeit Önnek.

 

A visszaküldés szállítási költsége

 

Ha lemondja és visszaküldi a megrendelést, Ön viseli a visszaküldés közvetlen költségeit, kockázatát és felelősségét.

 

Javasoljuk a tárgy megfelelő és biztonságos csomagolását, valamint a biztosított szállítás használatát. Ennek oka, hogy ha az eladó bizonyítani tudja, hogy a tárgy a visszaszállítás során megsérült vagy elveszett, akkor mi jogosultak vagyunk fizetni az eladónak. Ha ez megtörténik, akkor (i) közvetlenül az eladóval kell kapcsolatba lépnie a (részleges) visszatérítés megszervezése érdekében és/vagy (ii) kapcsolatba kell lépnie a szállítóvállalattal kártérítés igényléséhez.

 

Kivételt képező tárgyak

 

A platformunkon kínált alábbi termékek és szolgáltatások a CPA-val összhangban nem tartoznak az elállási jog hatálya alá. Ez a lista tartalmazza a Catawikin eladott legfontosabb termékeket és/vagy szolgáltatásokat, amelyeket a CPA kizár. Nem mondhatja le a következőket:

 

 • Olyan termékek vagy szolgáltatások, amelyek ára a pénzügyi piac ingadozásához kapcsolódik, és a Hivatásos Eladónak nincs befolyása felette, és az elállási időszakon belül jelentkezhet. Ide tartoznak, de nem kizárólag, bizonyos drágakövek és nemesfémek, valamint az ezekből készült termékek. Például gyémántok, értéket meghatározó gyémántokkal készült ékszerek, aranyérmék és veretlen nemesfémek.
 • Az Ön specifikációinak megfelelően gyártott, nem előre gyártott termékek, amelyeket személyre szólóan készítenek.
 • Gyorsan lebomló vagy korlátozott eltarthatóságú termékek.
 • Szabadidős tevékenységekre vonatkozó szerződések, feltéve, hogy a szerződés meghatározza a szabadidős tevékenységek konkrét időpontját vagy időszakát.
 • Szolgáltatási szerződések szállással kapcsolatban, feltéve, hogy a szerződés meghatározza a szállás igénybevételének konkrét dátumát vagy időszakát, és feltéve, hogy az nem lakossági célokra, áruszállításra, autókölcsönzésre vagy vendéglátásra szolgál.
 • Olyan lezárt termékek, amelyeken a pecsét sérült, és amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni.
 • Alkoholos italok, amelyek értékét a piaci ingadozások határozzák meg, amelyek felett a Hivatásos Eladónak nincs befolyása, ha az árban az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, de az italokat csak 30 nap elteltével lehet kézbesíteni.
 • Pecsétes hangfelvételek, videofelvételek vagy számítógépes szoftverek, amelyek pecsétje a szállítás után sérült.
 • Újságok, folyóiratok, kivéve az azokra történő előfizetéseket.
 • Bármilyen tárgy, például személygépkocsi, amelyet személyesen is megtekinthetett a vevő, mielőtt licitált volna.


Hasznos volt ez a cikk?
Lépjen kapcsoltba velünk