Haszálati feltételek és irányelvek
Vevőkre vonatkozó feltételek

A Catawiki egy olyan piacot biztosít, ahol Ön különleges tárgyakat fedezhet fel, vásárolhat és adhat el. Nagyon fontos számunkra, hogy platformunk megbízható és biztonságos legyen mind a Vevők, mind az Eladók számára, és garantálni tudjuk a lehető legjobb vásárlói élményt. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, Vevőinknek el kell fogadniuk és be kell tartaniuk a Vevőkre vonatkozó feltételekben lefektetett szabályokat, melyek szerves részét képezik Felhasználási Feltételeinknek

Szolgáltatásaink elérhetősége bizonyos országokra korlátozódik. Itt találja a támogatott országok listáját.

A Vevőkre vonatkozó feltételek tartalmazzák az Adásvételi Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit is, amely Ön és az Eladók között jön létre. Az Eladókra vonatkozó feltételeink tartalmazzák az Eladók Adásvételi Szerződésben foglalt jogait és kötelezettségeit.

Az ebben a dokumentumban szereplő nagybetűs kifejezésekről Felhasználási Feltételeinkben talál további információkat. 

1. cikkely: Tételek vásárlása

Nagyszerű, hogy Ön Tételeket kíván vásárolni Online Piacterünkön! Szolgáltatásaink használata előtt felhívjuk figyelmét a következőkre: 

 • Egy Tétel Vevője és Eladója között Adásvételi Szerződés jön létre. Ha az Ön licitje a legmagasabb egy Online Árverés végén, akkor Ön tekintendő a Vevőnek, és automatikusan Adásvételi Szerződés jön létre a Tétel Eladója és Ön között. Azonban ha az Eladó Minimálárat határozott meg, és az Ön licitje alacsonyabb a Minimálárnál, nem jön létre Adásvételi Szerződés. Felhasználási Feltételeink tartalmazzák az Ön Adásvételi Szerződésben foglalt kötelezettségeit.\
 • Szolgáltatásaink használatért díj fizetendő. A Vevői Jutalék a Vételár 9%-a (ÁFA-val együtt, ha alkalmazandó). Ez hozzáadódik a Vételárhoz.
 • A Vevőknek kell állniuk a szállítási költségeket és bármilyen további importköltséget (pl. ÁFA, importilletékek). Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá,hogy az Ön felelőssége ellenőrizni, van-e valamilyen specifikus szabály vagy korlátozás a tárgyak importjára vonatkozóan az Ön országában.

2. cikkely: Tételek kifizetése

Ha Ön megnyert egy Tételt, és Licitje elérte a Minimálárat, akkor Ön az adott Tétel büszke Vevőjének tekintheti magát. A következő lépés a Tétel kifizetése utasításainknak megfelelően. Az alábbiakban találja fizetési szabályainkat.

 • Önnek a Tétel megnyerését követő három (3) napon belül kell fizetnie. Az Online Árverés végétől számított három (3) napon belül Önnek ki kell fizetnie (i) a Vételárat és a szállítási költségeket (ha alkalmazandó) az Eladónak, valamint (II) a Vevői Jutalékot nekünk. A megadott fizetési időszak nem minősül törvény által előírt határidőnek. Ez azt jelenti, hogy fizetési felszólításra van szükség, mielőtt az Eladó felbonthatja az Adásvételi Szerződést az Ön nemfizetése miatt. Önnek gondoskodnia kell róla, hogy az Eladó megkapja a Vételár teljes összegét, mi pedig megkapjuk a Vevői Jutalék teljes összegét. Ezért Önt terhelik az esetleges költségek (pl. banki költségek), adók (mint például a forrásadók), vámok és a fizetendő illetékek. 
 • Ön garantálja, hogy vásárlása törvényes. Ön garantálja, hogy a Tételt nem egy hamis tranzakció részeként vásárolja meg, amely lehetővé teszi, hogy Ön és/vagy egy harmadik fél a Vételár egy részét vagy egészét átutalja, és pénzmosást hajtson végre.

Fizetési lehetőségeirőlSúgóközpontunkban talál további információkat.

3. cikkely: Tételek kézebesítése vagy átvétele

Árveréseink legtöbb Tétele esetén az Eladó az Ön Fiókjához tartozó címre küldi el a tárgy(ak)at. Azonban előfordulhat, hogy egyes Tételeket személyesen kell átvennie. Ellenőrizze a szállítási adatokat a Tétel leírásában.

 • Győződjön meg róla, hogy az Ön szállítási címe helyes. Az Eladó az Ön Fiókjához tartozó címre küldi el a Tételt. Amint az Ön kifizetését megkaptuk, megkérjük az Eladót, hogy küldje el a Tételt.
 • Bármilyen gond esetén lépjen kapcsolatba velünk a kézbesítéstől számított három (3) napon belül. Amint az árukövetési kód alapján a Tételt kézbesítették, három (3) nap áll rendelkezésére, hogy tájékoztasson minket a Tétellel kapcsolatos bármilyen gondról. Amennyiben személyesen kell átvennie a Tételt, az átvételtől számított három (3) napon belül tájékoztatnia kell minket a Tétellel kapcsolatos bármilyen gondról. Ön tudomásul veszi, hogy nem vizsgáljuk ki a panaszt, az Eladó pedig megkapja a kifizetését, amennyiben nem tájékoztat minket az említett három (3) napon belül.
 • Amennyiben szállítási gondok lépnek fel, kérjük, közvetlenül az Eladóval egyeztessen a megoldással kapcsolatban. A Catawikinek jogában áll az átvételi aláírást és/vagy az árukövetési szolgáltatás kézbesítési visszaigazolását elfogadni annak bizonyítékaként, hogy Ön megkapta a Tételt. Amennyiben gond lép fel egy Tétel szállításával kapcsolatban, és az Eladóval nem sikerül megoldást találnia, akkor mindkettőjüknek együtt kell működnie a szállító cég által folytatott vizsgálatban. Egy folyamatban lévő vizsgálat nem befolyásolja a jogunkat annak eldöntésére, hogy a Vételárat visszatérítjük Önnek, vagy kifizetjük az Eladónak.
 • Egyeztessen az átvételről az Eladóval. Amennyiben megnyert egy olyan Tételt, amelyet személyesen kell átvenni, a vásárlástól számított öt (5) munkanapon belül gondoskodnia kell a Tétel átvételéről, ha nem állapodott meg másképp az Eladóval. A megadott átvételi időszak nem minősül törvény által előírt határidőnek. Ha nem veszi át a Tételt utasításainknak vagy az Eladóval történt megállapodásnak megfelelően, Ön tudomásul veszi, hogy kifizethetjük az Eladót vagy törölhetjük a tranzakciót rendszerünkben.
 • A Catawiki törölhet tranzakciókat, amennyiben az Eladó nem kézbesíti a Tételt. Amennyiben az Eladó nem kézbesíti a Tételt az Eladókra vonatkozó feltételekben vagy a Tétel leírásában foglalt kötelezettségeinek megfelelően, több emlékeztetőt küldünk az Eladónak. Amennyiben az Eladó nem utasításainknak megfelelően jár el, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy törölhetjük a tranzakciót rendszerünkben. A tranzakció törlése nem jelenti az Adásvételi Szerződés felbontását. A tranzakció törlését követően Ön szabadon érvényesítheti jogait közvetlenül az Eladóval szemben, az Adásvételi Szerződésben foglaltaknak megfelelően.  

Kérdése van a kézbesítéssel vagy az átvétellel kapcsolatban? Nézzen be Súgóközpontunkba.

4. cikkely: Az Eladóval szembeni kötelezettségeinek elmulasztása

Amennyiben elmulasztja az Adásvételi Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését az Eladó felé, Ön nemteljesítést valósít meg, és az Eladónak jogában áll felbontani az Adásvételi Szerződést. Fizetési felszólítást és értesítést küldhetünk Önnek az Eladó általi felbontásról, de erre nem vagyunk kötelesek. Ezzel összefüggésben Ön köteles megtéríteni az Eladót ért kárt anélkül, hogy az Eladó egyéb jogai sérülnének.

5. cikkely: A Catawikivel szembeni kötelezettségeinek elmulasztása

Amennyiben elmulasztja az Adásvételi Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését a Catawiki felé, dönthetünk úgy, hogy töröljük az adott Tétel tranzakcióját. A tranzakció törlése nem jelenti az Adásvételi Szerződés felbontását. Ha azonban töröljük a tranzakciót, akkor Ön felelősséggel tartozik minden olyan kárért és költségért, melyet ennek eredményeként elszenvedünk. Ez azt jelenti, hogy Ön továbbra is tartozik nekünk a Vevői Jutalékkal. Ön köteles kifizetni az Eladói Jutalék azon összegét is, melytől a törlés miatt elestünk.

A Felhasználási Feltételek megszegésének következményei

Annak érdekében, hogy saját jogainkat és más Felhasználók jogait védjük (pl. ha Ön megszegi a Felhasználási Feltételeket), jogunkban áll bármikor és saját belátásunk szerint (a) felfüggeszteni az Ön kifizetését vagy visszatérítését, (b) visszatartani az Ön kifizetését, valamint (c) ellensúlyozni bármilyen esetleges pénzügyi követelésünket Önnel szemben az Ön esetleges pénzügyi követelésével velünk szemben. Ha ezen intézkedések bármelyikét a kötelező (fogyasztói) jog szabályozza, csak ezen kötelező jognak megfelelően járhatunk el.

A fentieken kívül a vonatkozó jogszabályok betartása érdekében, vagy ha (i) Ön megszegte a Felhasználási Feltételeket, (II) Ön ismételten gyenge minősítéseket kapott, vagy tudomásunkra jutnak az Ön viselkedésével kapcsolatos gondok, vagy (III) jóhiszeműen úgy véljük, hogy ez szükséges Online Piacterünk és más Felhasználók védelme érdekében, illetve csalás vagy más jogellenes tevékenység megakadályozására az alábbi intézkedéseket tehetjük:

 • Ideiglenesen vagy véglegesen korlátozzuk az Ön engedélyét a licitálásra és/vagy Tételek eladására
 • Az Ön Fiókjához tartozó különleges státuszokat ideiglenesen vagy véglegesen visszavonjuk
 • Ideiglenesen vagy véglegesen korlátozzuk az Ön hozzáférését Fiókjához
 • Ha (i) Ön nem szolgáltatott pontos banki vagy azonosítási adatokat első kérésünkre elfogadható időn belül, (II) a mi Fizetési Szolgáltatónk megjelölte Önt, vagy (III) Ön nem ment át bármely PEP- vagy szankciólista-ellenőrzésen, akkor Ön nemteljesítést valósít meg, és (a) bármely kifizetést (a visszatérítést is beleértve) visszatarthatunk, vagy (b) Ön elveszíti a kifizetésben részesülés (a visszatérítést is beleértve) jogát.
 • Amennyiben Ön hitelkártyájával fizetett egy Tételért, és bár az Eladó nem valósított meg nemteljesítést, Ön sikeres visszaterhelést kezdeményezett, akkor megtehetjük, hogy (i) zároljuk az Ön Fiókját, (II) ellensúlyozunk minden Önnel szembeni követelést, (III) zároljuk minden jövőbeli kifizetését és (IV) jogi eljárást kezdeményezünk Ön ellen.

Ha az Ön Szerződését felbontották, vagy felfüggesztettük Fiókjához való hozzáférését, miközben egy Adásvételi Szerződés értelmében bizonyos kötelezettségei még fennállnak egy Eladó felé, akkor törölhetjük a tranzakciókat rendszerünkben, és felbonthatjuk az Adásvételi Szerződés(eke)t az érintett Eladó(k) nevében.

Jelen Felhasználási Feltételek minden egyes megszegéséért €1.000 (ezer euró) pénzbüntetést szabhatunk ki anélkül, hogy a tényleges károk megtéríttetéséhez való jogunk sérülne. A büntetés kiszabása előtt igyekszünk figyelmeztetést küldeni. Súlyos szabálysértés esetén azonban előzetes értesítés nélkül szabjuk ki a büntetést. A büntetés 10%-kal emelkedik a Felhasználási Feltételek minden további megszegéséért. Amennyiben lehetséges, ezt a büntetést Felhasználási Feltételeinknek megfelelően ellensúlyozzuk.

6. cikkely: Elállási jog

A Tétel megfelelőségének garanciáját a törvény biztosítja a Fogyasztók számára. Továbbá lakhelyétől függően Önnek jogában állhat indoklás nélkül elállni a vásárlástól, és visszaküldeni az árut.

 • Lehet, hogy az elállási jog az Ön Adásvételi Szerződésére is vonatkozik. Az Európai Gazdasági Térség országaiban lakó fogyasztóknak, valamint azoknak, akik Hivatásos Eladótól vásárolnak egy Tételt, jogukban áll 14 napon belül ("türelmi időszak") indoklás nélkül elállni a vásárlástól.
 • Amennyiben eláll a vásárlástól, a Tételt vissza kell küldenie az Eladónak. Az elállási jog értelmében az elállási értesítéstől számított 14 napon belül vissza kell küldenie a Tételt. A Tételt az összes kapcsolódó, kézbesített tartozékkal és, amennyiben lehetséges, eredeti állapotában és csomagolásában kell visszaküldeni az Eladónak. Ön csak a Tétel azon értékcsökkenéséért felelős, amely a Tétel természetének, jellemzőinek és működőképességének megállapításához szükségeset meghaladó bánásmód eredményeként jön létre. A teljes Vételárat, a szállítási költségeket is beleértve, valamint a Vevői Jutalékot visszatérítjük Önnek. Azonban a Tétel visszaküldésének közvetlen költségeit Ön állja.
 • Lehet, hogy az Ön vásárlására nem vonatkozik az elállási jog. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes termékekre és szolgáltatásokra nem vonatkozik az elállási jog, például, de nem kizárólagosan, az aranyra, gyémántra, rúdaranyra, valamint más ingadozó árú termékekre, amelyek gyorsan romlanak vagy korlátozott a szavatossági idejük.

További információkat talál az elállási joggal kapcsolatban azElállási Jog Irányelveiben.

7. cikkely: Belső kommunikáció

 • Belső kommunikációs rendszerünkön keresztül Ön közvetlenül kommunikálhat az Eladókkal. Ez a rendszer kiválóan alkalmas egy Tétel kézbesítésének megszervezésére. Felhívjuk figyelmét, hogy ez a rendszer nem használható a következő tevékenységekre:
 • Kéretlen reklámok vagy promóciók, adománykérések vagy levélszemét küldése
 • Más Felhasználók sértegetése, zaklatása vagy diszkriminálása
 • Adásvételi szerződés kötése egy Felhasználóval a Catawiki közvetítése nélkül, a jutalék megkerülése céljából

Visszajelzést akar küldeni egy Eladónak egy Ön által vásárolt Tételről? Visszajelzési Irányelveink bármilyen visszajelzésre vonatkoznak.

8. cikkely: Más Felhasználókkal folytatott viták

Elvárjuk, hogy a Felhasználók egymás között oldják meg a vitákat. Ha azonban szükséges, a Catawiki indokolt mértékben közvetít az Eladó és a Vevő között. Az Eladó és a Vevő között felmerülő panaszokat és vitákat ezért a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell nekünk.

Írjon az Eladónak: az Eladóval úgy léphet kapcsolatba, ha rákattint aMegnyert tételeimre, és kikeresi a megrendelést. Ezután a ‘Kapcsolat az eladóval’ fülre kattintva üzenetet küldhet az Eladónak.

Írjon a Catawikinek: lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálati osztályunkkal úgy, hogy e-mailt küld nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. 

Amennyiben nem sikerül kielégítő megoldást találni még a mi támogatásunkkal sem, Ön egyetért azzal, hogy a végső döntést mi hozzuk meg a Felhasználási Feltételek 13.2-es cikkelyének értelmében. Azonban döntésünk ellenére Ön szabadon szerezhet érvényt jogainak az Adásvételi Szerződés értelmében, vagy megvitathatja azzal kapcsolatos követelését közvetlenül az Eladóval.  

9. cikkely: Követő jogdíjak

Amennyiben egy Tétel eredeti műalkotás, a művésznek követő jogdíj járhat a vonatkozó szerzői jogi törvény értelmében. Ezekben az esetekben a követő jogdíj költsége Önt terheli függetlenül attól, hogy Ön a művészeti piac hivatásos szereplője vagy sem. Önnek első kérésre kártalanítania kell azt a felet, amely kifizette a követő jogdíjat a művésznek vagy a művész képviselőjének. Ez a kártalanítás magában foglalja a követő jogdíj teljes összegét, továbbá minden kapcsolódó költséget, kiadást, illetéket vagy adót.

Hasznos volt ez a cikk?
Lépjen kapcsoltba velünk