Rendészeti iránymutatások az igénylésekre vonatkozóan

Ezek a rendészeti iránymutatások határozzák meg a Catawiki rendészeti hatóságok általi információigénylési folyamatára vonatkozó feltételeit. Minden, a rendészeti hatóságoktól kapott igénylésnek meg kell felelnie ezeknek a feltételeknek. A rendészeti tisztviselők az alábbi címen léphetnek velünk kapcsolatba a rendészeti irányelveket illetően: lawenforcement@catawiki.com.

1. Az információigénylés kezelése a Catawiki B.V. felelőssége

A Catawiki B.V. egy Hollandiában bejegyzett és hollandiai székhellyel rendelkező cég, amely online árverési platformot biztosít a világ minden tájáról származó felhasználók számára. A Catawiki B.V., mint adatkezelő, felelős a rendészeti hatóságok által a felhasználói és/vagy tranzakciós információkkal kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatási kérelem kezeléséért. Ezért minden tájékoztatási kérelmet a Catawiki B.V.-nek kell címezni, még akkor is, ha a Catawiki rendelkezik telephellyel olyan országban, ahol a szóban forgó bűnüldöző hatóság működik. Ha az igénylést nem a Catawiki B.V.-nek címezik, nem adhatunk információt.

2. A Catawiki B.V által őrzött információ

Nagyon fontos számunkra a felhasználók személyes adatainak védelme. Természetesen támogatni fogjuk a rendészeti hatóságokat, amennyire csak lehetséges, ha szükséges és ha lehetséges. Előfordulhat, hogy nem rendelkezünk a kért információkkal, vagy azok nincsenek maradéktalanul tárolva a rendszerünkben. Például a banki adatokat a Catawiki nem tárolja, és csak a pénzforgalmi szolgáltatóktól kapott pénzügyi adatokat (csak a bankszámlaszám utolsó 4 számjegyét) tudjuk biztosítani a hatóságoknak.

A személyes adatok összegyűjtésével és tárolásával kapcsolatos további információk az Adatvédelmi irányelveinkben találhatók. Általánosságban elmondható, hogy az érvényes és megfelelően bejelentett kérésre a Felhasználási Feltételeink, Adatvédelmi Szabályzatunk és az alkalmazandó jog által megengedett mértékben válaszolunk.

3. Holland rendészeti hatóságoktól érkező igénylések

A felügyeleti és vizsgálati hatáskörrel rendelkező holland hatóságokat arra kérjük, hogy mutassanak be a felhasználó (személyes) adatainak rendelkezésre bocsátására vonatkozó parancsot, bírósági végzést vagy más jogilag kötelező erejű rendelkezést. Az 5. pontban említett valamennyi feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a kért információkat megadjuk.

4. Hollandián kívüli rendészeti hatóságtól érkező igénylések

A holland hatóságokon kívüli rendészeti hatóságok benyújthatnak Európai vizsgálati rendeletet (EIO), Kölcsönös jogsegély iránti kérelmet (MLAT) vagy Levélnyilvántartást (Letter Rogatory) a holland hatóságokhoz. Illetve, a Hollandián kívüli rendészeti hatóságok közvetlenül is benyújthatnak kérelmet a Catawiki B.V. számára. Az 5. pontban említett feltételek mellett az ilyen kérelmeknek meg kell felelnük az alábbi potoknak:

- olyan tevékenységekkel kapcsolatosak, amelyek olyan árukra vonatkoznak, vagy olyan (természetes vagy jogi) személy által elkövetett cselekményre vonatkoznak, amellyel kapcsolatban a kérelmet benyújtó országban folyamatban lévő bírósági eljáráshoz tartozó vizsgálatot folytat.
- hatósági tevékenységük gyakorlása során - legalább - egy ügyész, az igazságügyi tisztviselő vagy más illetékes tisztviselő által került kiállításra
- olyan állítólagos bűncselekményhez kapcsolódnak, amelyek a megkereső ország büntetőjogi törvényei szerint bűncselekménynek minősülnek
- pontosan megfelelnek a törvényes bűnüldözési igénylés követelményeinek
- annak a joghatóságnak megfelelő jogi eljárás alapján kerültek kiállításra, amelyben az feltételezett bűncselekmény történt

5. Milyen információt kell az igénylésnek tartalmaznia?

Kizárólag a Catawiki B.V. részére címzett igénylést fogjuk feldolgozni. A Catawikinek vagy a Catawiki Services-nek címzett kérések nem kerülnek feldolgozásra.

Továbbá csak a következő feltételeknek megfelelő igényléseket dolgozzuk fel. Az igénylésnek formális stílusban, PDF formátumban kell lennie, és tartalmaznia kell:

- a kérelem jogalapjának egyértelmű alapját és a vizsgálat (rövid) összefoglalását
- annak a természetes vagy jogi személynek a világos leírását, akinek az információját kérik. Kérjük, vegye figyelembe: a rendszerünkben csak akkor találhatunk meg egy felhasználót, ha az adott személyről konkrét adatokkal rendelkezünk, mint például: - felhasználónev, teljes név vagy e-mail cím
- a vizsgálathoz szükséges konkrét adatpontok áttekintését és az információ kérésének időtartamát. A „felhasználó összes adata” kérés nem elég specifikus
- a várható válaszidőt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az információ összegyűjtése eltarthat egy ideig, amennyiben a kérelem nagy terjedelmű
- a kibocsátó hatóság nevét és aláírását, a felelős ügyvivő vagy tisztviselő jelvény-/azonosító számát, e-mail címét és a közvetlen kapcsolattartó számát

Kérjük, a lehető legpontosabban adja meg az adatokat, és ne feledje, hogy minden tájékoztatási igénylésnek ésszerűnek, arányosnak és szükségesnek kell lennie az adott kérdésben.

6. Hova kell küldenie az igénylést?

A rendészeti hatóságtól származó minden információigénylést a hivatalos hatóság e-mail címéről kell elküldeni a lawenforcement@catawiki.com címre. Ha bármilyen más módon küldi a jelentést, az válaszunk késését eredményezheti.

7. Fontos információ

Kérjük, tartsa szem előtt a következőket:

- Ügyfélszolgálati csapatunk nem jogosult telefonon vagy e-mailben bármilyen információt közzétenni az ezen iránymutatásban meghatározott eljáráson kívül.
- Csak az alábbi iránymutatásoknak megfelelően küldött kérésekre válaszolunk.
- Fenntartjuk a jogot, hogy értesítsük felhasználóinkat a kérésről, kivéve, ha az ilyen értesítést törvény tiltja.