Belgian Revolution; Collection of poems on the fight against the rebellious Belgians in 1830-1831

Description
Belgian Revolution; Collection of poems on the fight against the rebellious Belgians in 1830-1831
Unique collection of 16 hand-written poems

Notebook with marbled paper cover. 44 watermarked pages.

16 poems:

1. Op den Heldendood van Justus Klinkhamer Luitenant ter Zee Aan Boord Van Zijn Mejesteit Korvet de Komeet Voor het Oproerig Antwerpen Roemrijk gesneuveldd op den 29 ste October 1830
2. Bij het vertrek van mijnen oudtse Zoon Als vrijwillig Jager op den 30 ste October 1830
3. De Schildwacht
4. Aan de Nederlanders
5. Mijn gevoel Na het vertrek Van mijn Vriend als vrijwillig Jager. Den 16 de October 1830
6. Hoop op Wederzien Aan mijnen Vriend
7. De Hollandsche Moeder!
8. s Konings Cijfer te Brussel veranderd
9. De Grootmoedige zelfsopoffering van den Zeeheld van Speijk bevel voerende over de Kannonneerboot No.2 te Antwerpen den 5 de Februarij 1831
10. Hobein De dapperen Zeeman Romance
11. Neerlands Vorst
12. Het Hollandsche Meisje
13. Aan Zijne Koninglijke Hoogheid De Prins van Oranje
14. Wij en de Belgen
15. Uitboezeming bij het vernemen der tijding van het voorwaarts trekken onzer troepen in België
16. De veldtogt van veertien dagen

Dimensions: 22 x 17.5 cm.

In good condition.


"Ga mijn Zoon vol moed ten strijde
Voor Uw Vorst en ’t Vaderland
En ontvang Uws Vaders zegen
Bij het drukken van Zijn hand."


Lot details
Not registered yet?
By creating your free Catawiki account, you’ll be able to bid on any of our 50,000 special objects up for auction every week.
or Sign in