Voorwaarden en beleid
Beleid: consumentenrechtenbeleid van de EU en het Verenigd Koninkrijk

Als u een consument bent en gevestigd bent in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK), kunt u gebruik maken van bepaalde consumentenrechten wanneer u objecten koopt van professionele verkopers. Dit omvat meestal ook het kopen van professionele verkopers buiten de EU/EER of het Verenigd Koninkrijk. Deze rechten voor online aankopen worden soms 'rechten bij kopen op afstand' genoemd. 

Houdt er rekening mee dat er enkele voorwaarden van toepassing zijn op het consumentenrecht en dat er uitsluitingen van toepassing zijn. Houd er ook rekening mee dat deze consumentenrechten niet van toepassing zijn als u object(en) koopt van Particuliere Verkopers. 

Dit consumentenrechtenbeleid van de EU en het Verenigd Koninkrijk wordt hierna het "Beleid" genoemd. Het Beleid maakt integraal deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden. De definities voor termen met een hoofdletter kunt u vinden in dit Beleid of in onze Gebruiksvoorwaarden. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en bijgewerkt.

Dit Beleid is geen uitgebreide lijst van alle consumentenrechten die op u als consument op ons Online Verkoopplatform van toepassing kunnen zijn. Het is bedoeld om u te informeren over enkele belangrijke rechten die aan u zijn verleend onder de wetgeving inzake consumentenrechten van de EU en het Verenigd Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld de EU-richtlijn consumentenrechten. We hebben de regels herschreven zodat ze makkelijker te begrijpen zijn.

 • Wanneer ben ik een Consument? Voor de doeleinden van dit Beleid bent u een Consument als: 

  • U een natuurlijk persoon bent (d.w.z. een individu); en

  • U objecten koopt op het Online Verkoopplatform van Catawiki voor doeleinden die buiten uw handel, bedrijf, ambacht of beroep vallen; en

  • U een burger bent van de EU/EER of het Verenigd Koninkrijk.

Elke verwijzing naar consument(en) in dit beleid betekent een Consument, tenzij anders aangegeven.

 • Wat is een Professionele Verkoper? Professionele verkopers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen (d.w.z. bedrijven) die op Catawiki verkopen voor doeleinden die verband houden met hun handel, bedrijf, ambacht of beroep. Op een objectpagina tonen we het 'PRO'-pictogram naast de naam van de verkoper om Professionele Verkopers aan te duiden. Elke verwijzing naar (professionele) verkoper(s) in dit Beleid betekent een Professionele Verkoper, tenzij anders aangegeven. Lees meer over Professionele Verkopers in onze Overeenkomst voor Professionele Verkopers.

 • Wat is een Particuliere Verkoper? Particuliere Verkopers zijn natuurlijke personen die op Catawiki verkopen voor doeleinden die buiten hun handel, beroep of bedrijf vallen. Op een objectpagina tonen we het 'Particulier'-pictogram naast de naam van de verkoper om Particuliere Verkopers aan te duiden.

 1. Herroepingsrecht 

Het doel van ons Herroepingsrechtbeleid is om het herroepingsrecht voor onze consumenten in de EU/EER en het Verenigd Koninkrijk uit te leggen. We verstrekken deze informatie namens alle professionele verkopers die ons Online Verkoopplatform gebruiken om hun bijzondere objecten te verkopen aan consumenten in de EU/EER en het Verenigd Koninkrijk. 

Annulering van uw aankoop aanvragen

In overeenstemming met het consumentenrecht van de EU en het Verenigd Koninkrijk heeft u als consument die bij een professionele verkoper koopt het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het object zonder opgaaf van reden uw aankoop te annuleren. Deze 14 dagen worden de 'bedenktijd' genoemd. 

U moet ons binnen deze periode van 14 dagen laten weten of u uw aankoop wilt annuleren. Hoewel u geen reden hoeft op te geven, raden we het wel aan en stellen we het zeer op prijs als u dat wel doet. Dit geeft onze verkopers en ons de kans om eventuele problemen op te lossen of te voorkomen dat hetzelfde probleem zich in de toekomst voordoet.

Het herroepingsrecht geeft u het recht om van de meeste aankopen af te zien, maar er zijn enkele uitsluitingen van toepassing (zie hieronder).

Bevestiging van annuleringsverzoek

Zodra u ons heeft laten weten dat u uw aankoop wilt annuleren, zullen we uw verzoek beoordelen Als we uw verzoek goedkeuren, sturen we u zo snel mogelijk het retouradres van de verkoper. Als annulering onder het herroepingsrecht niet van toepassing is, leggen we altijd uit wat de reden is.

Hoe werkt een annuleringsverzoek

Zoals hierboven vermeld, zijn bepaalde criteria en uitsluitingen van toepassing op het herroepingsrecht. Wij raden u aan het onderstaande zorgvuldig te lezen om te begrijpen wat op uw aankoop van toepassing is en hoe u te werk moet gaan.

 • De start van de 14 dagen bedenktijd

De bedenkperiode begint op de dag nadat u de bestelling heeft ontvangen of: 

 • Als het object in meer dan één zending wordt afgeleverd, begint deze op de dag dat u het laatste pakket ontvangt; of

 • Voor afspraken over de regelmatige levering van objecten gedurende een bepaalde periode, begint deze op de dag dat u het eerste object heeft ontvangen.


 • Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd 

Als u het bijzondere object heeft ontvangen, heeft u tijdens de bedenktijd het recht om het te inspecteren om de aard, de kenmerken en de werking van het object vast te stellen. U mag het object op dezelfde manier inspecteren als in een offline winkel. Als u bijvoorbeeld een oldtimer heeft gekocht, kunt u deze inspecteren door er een kleine proefrit mee te maken, zoals u ook zou doen als u een oldtimer koopt bij een autodealer, maar u mag er niet mee naar uw vakantiebestemming rijden. 

Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het bijzondere object en de eventuele speciale verpakking waarin het is verzonden of vervoerd. De meeste bijzondere objecten zijn kwetsbaar en als ze niet zorgvuldig worden behandeld, kan de waarde ervan afnemen. Het is belangrijk dat u voorzichtig omgaat met het object, 

omdat de verkoper u aansprakelijk kan stellen voor elke waardevermindering. 

Als de verkoper beweert dat u de waarde van het object heeft verminderd, 

verwachten we dat beide partijen onderling tot een oplossing komen en zullen wij niet bemiddelen in deze claim. 

 • Terugsturen van de bestelling

Het object, inclusief alle bijbehorende accessoires die bij de levering zijn geleverd (indien van toepassing), moet binnen 14 dagen na onze goedkeuring van uw verzoek aan de verkoper worden geretourneerd. Indien mogelijk, moet u het object in de oorspronkelijke staat en verpakking retourneren.

Als het object niet binnen 14 dagen na onze goedkeuring aan de verkoper wordt geretourneerd, verliest u uw herroepingsrecht en wordt de verkoper betaald.

 • Terugbetaling van het aankoopbedrag 

Als het object binnen 14 dagen na onze goedkeuring van uw verzoek aan de verkoper wordt geretourneerd en de Verkoper het object ontvangt in dezelfde staat als waarin u het oorspronkelijk heeft ontvangen, krijgt u de koopsom en de kosten voor de eerste levering aan u terugbetaald. 

Als het object binnen de 14 dagen aan de verkoper wordt geretourneerd en het object is in waarde gedaald als gevolg van een behandeling die verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen, bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het object jegens de Verkoper . Wij zullen u verzoeken dit bedrag rechtstreeks aan de verkoper te betalen of wij kunnen dit bedrag in mindering brengen op de aan u terugbetaalde koopsom. 

 • Terugbetaling van verzendkosten en andere kosten

De verkoper is alleen verplicht de basis verzend- of transportkosten van de eerste levering terug te betalen. Aanvullende kosten van de eerste verzending als gevolg van eventuele aanvullende verzendopties die door u zijn aangevraagd (bijvoorbeeld verzekerde of versnelde verzending) hoeven niet door de Verkoper te worden terugbetaald. Bovendien bent u verantwoordelijk voor alle niet-terugvorderbare kosten (bijvoorbeeld invoerbelastingen, douanerechten en andere kosten, indien van toepassing) met betrekking tot uw aankoop die door een land van bestemming kunnen worden opgelegd met betrekking tot de eerste verzending of transport. Ook ben je verantwoordelijk voor de retourzending of het transport van het object. 

Wij raden u ten zeerste aan het object goed en veilig te verpakken voor retourzending en transport en gebruik te maken van verzekerde verzending of transport. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens de verkoper als het object beschadigd raakt of verloren gaat tijdens de retourzending of het transport. Als dit gebeurt, moet u (i) rechtstreeks contact opnemen met de verkoper om een (gedeeltelijke) terugbetaling te regelen en/of (ii) contact opnemen met het verzendbedrijf om schadevergoeding te eisen. In dat geval zijn wij gerechtigd de verkoper voor de verkoop uit te betalen.

 • Objecten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht

De onderstaande categorieën objecten die op ons Online Verkoopplatform kunnen worden aangeboden, zijn - in overeenstemming met het consumentenrecht van de EU en het Verenigd Koninkrijk - uitgesloten van het herroepingsrecht. 

 • Objecten die een prijs hebben die gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarover de verkoper geen controle heeft en die zich kunnen voordoen binnen het moment tussen de aankoop van het object en de laatste dag van de bedenktijd. Bijvoorbeeld gouden en zilveren munten en edelmetalen.

 • Objecten die volgens uw specificaties worden vervaardigd, die niet vooraf geproduceerd zijn en die voor een specifieke persoon bestemd zijn.

 • Objecten die een beperkte houdbaarheid hebben. Bijvoorbeeld bonsaibomen.

 • Verzegelde audio-opnames, video-opnamen of computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 1. Wettelijke garantie van conformiteit 

Als u consument bent in de zin van dit Beleid en u heeft een object gekocht van een professionele verkoper op ons online verkoopplatform, kunt u gebruik maken van een wettelijke garantie met een minimum van 1 (één) jaar voor object(en) die niet zijn zoals beschreven of defect zijn (en niet als zodanig zijn beschreven door de Verkoper). Dit recht gaat gepaard met bepaalde vereisten en beperkingen, afhankelijk van het land waar u woont. 

 1. Bezorging 

Mocht een verkoper het object niet binnen de overeengekomen levertijd leveren en u bent een consument in de zin van dit Beleid, dan heeft u het recht om de verkoper een extra (redelijke) termijn te geven voor de levering. Als de verkoper de aankoop niet binnen deze termijn levert, heeft u het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden. Zie onze Gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

 1. Precontractuele informatie 

In overeenstemming met het consumentenrecht van de EU en het Verenigd Koninkrijk moeten professionele verkopers potentiële kopers specifieke informatie verstrekken voordat ze een Verkoopcontract aangaan. Deze informatie omvat bijvoorbeeld de voornaamste kenmerken van het object en eventuele specifieke leveringsregelingen. Catawiki helpt bij het verstrekken van deze informatie op ons Online Verkoopplatform, maar de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie ligt in eerste instantie bij onze verkopers. 

Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op