Meest gevraagd
Catawiki en Brexit: wat je moet weten

Het verkopen en kopen van objecten van of naar het Verenigd Koninkrijk zal worden beïnvloed door veranderingen in verband met het recente vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Hier vind je alles waar je op moet letten. We houden deze pagina up-to-date als de wetgeving verandert, dus kom regelmatig terug voor de laatste informatie. 


Veelgestelde vragen


Geldt het herroepingsrecht nog?


Als je een koper bent die is gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk, verandert er niets. Je kunt nog steeds gebruik maken van het herroepingsrecht van de EU.

Als je een professionele verkoper in het Verenigd Koninkrijk bent, verandert er niets. Kopers die in de Europese Economische Ruimte (EER) en in het Verenigd Koninkrijk wonen, hebben nog steeds het herroepingsrecht. 


Verzending tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU


Inklaring is nu vereist voor alle goederen die tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU worden vervoerd, inclusief retourzendingen. De verkoper moet de goederen die hij/zij verzendt aangeven door een handelsfactuur in te vullen. Deze is te vinden op de desbetreffende website van het verzendbedrijf.


Heb ik als verkoper nu een EORI-nummer nodig?


Vanaf 1 januari 2021 heb je een EU Economic Operators Registration and Identification (EORI) -nummer nodig als je bedrijf gevestigd is in de EU en importeert uit of exporteert naar het Verenigd Koninkrijk, wanneer je een uitvoeraangifte doet, of een dienstverlener/douane-expediteur namens jou een douaneaangifte doet.

Een EORI-nummer is niet nodig als je een logistieke dienstverlener (d.w.z. een verzendbedrijf) gebruikt voor het afhandelen van de douaneaangiften.

EORI-nummers worden verstrekt door nationale autoriteiten (de volledige lijst met contactpersonen vind je hier). 


Worden mijn persoonlijke gegevens nog steeds beschermd bij transacties waarbij het Verenigd Koninkrijk betrokken is?


Ja, de huidige opzet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is nog steeds van toepassing op verkopers en kopers in het Verenigd Koninkrijk. Er worden geen gerelateerde wijzigingen verwacht tot ten minste 1 mei 2021.


Als ik in het Verenigd Koninkrijk ben gevestigd, kan ik dan nog steeds een claim indienen bij de Europese online geschillenbeslechting (ODR)?


Nee, kopers en verkopers in het Verenigd Koninkrijk komen niet langer in aanmerking voor deze service.


Objecten die deel uitmaken van cultureel erfgoed


Als je cultuurgoederen uit het Verenigd Koninkrijk verkoopt, heb je nu een vergunning nodig. 

Je kunt hier meer informatie vinden over welke goederen onder deze categorie vallen. 

Er zijn geen vergunningsvereisten voor het importeren van objecten die onder cultureel erfgoed vallen in het Verenigd Koninkrijk. Als kopers echter objecten importeren uit de EU naar het Verenigd Koninkrijk of een land buiten de EU, moeten ze voldoen aan de vereisten voor exportvergunningen van het desbetreffende land. Meer info over deze regels vind je hier


Planten en dieren op de CITES-lijst


Het Verenigd Koninkrijk houdt zich aan het Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)-verdrag en de relevante regelgeving is nog steeds van toepassing.

Kopers en verkopers hebben een import- of exportvergunning nodig voor het Verenigd Koninkrijk, en verkopers moeten een douaneaangifte doen. Bovendien kunnen soorten die onder CITES vallen de EU alleen binnenkomen en verlaten via aangewezen douaneposten.


Accijnsgoederen (bijv. minerale oliën, alcohol en tabak)


Voor het Verenigd Koninkrijk gelden nieuwe regels bij het importeren of exporteren van accijnsgoederen.

Import van het Verenigd Koninkrijk naar de EU

 • Accijnsgoederen zijn onderworpen aan accijnzen en strenge controles bij binnenkomst in de EU, maar ook binnen het Verenigd Koninkrijk (voor Noord-Ierland is er een aparte regeling). Dit betekent dat er accijns moet worden betaald over accijnsgoederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU en binnen Groot-Brittannië worden verzonden.
 • Verkopers moeten een elektronische uitvoeraangifte indienen. 
 • Voor de uitvoer van accijnsgoederen die vrijgesteld zijn van accijns geldt een aparte regeling.
 • Meer informatie


Export van de EU naar het Verenigd Koninkrijk

 • Verkopers uit de EU die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, moeten een douaneaangifte doen en de relevante douaneprocedures volgen wanneer ze aankomen op de plaats waar ze het Verenigd Koninkrijk binnenkomen.
 • Meer informatie


Wijn

 • Voor de import en export van wijn van en naar het Verenigd Koninkrijk vind je hier meer informatie.


BTW en douanekosten


De nieuwe wetgeving met betrekking tot artikelen die tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU worden verhandeld, is zeer complex en verschilt van geval tot geval.  Helaas kunnen we je geen gedetailleerd advies geven dat alle situaties dekt, dus we raden je ten zeerste aan om contact op te nemen met je lokale belastingadviseur voor advies. Kijk ook eens op de HMRC-website voor meer informatie. 


Verkoper uit de EU en koper uit het Verenigd Koninkrijk


Als een object aan de volgende criteria voldoet:

 • verkocht na 1 januari 2021 door een professionele verkoper
 • verzonden van buiten het Verenigd Koninkrijk (of vanuit het Verenigd Koninkrijk door een niet-Britse verkoper)
 • gewonnen door een koper met een verzendadres in het Verenigd Koninkrijk
 • het hoogste bod was lager dan 135 GBP (exclusief btw, douanekosten, verzendkosten en commissie) of het equivalente bedrag in euro's of USD. (Opmerking: er is geen limiet op het hoogste bod voor objecten die binnen het Verenigd Koninkrijk worden verzonden door een niet-Britse verkoper)
 • valt niet onder de accijnsgoederen


hoeft de koper bij ontvangst van het object geen extra btw te betalen. We betalen het verschuldigde bedrag vervolgens aan de HMRC (Britse belastingdienst). 

Voor alle andere objecten zijn kopers verantwoordelijk voor het betalen van eventuele btw en douanekosten. De btw en de douanekosten zijn afhankelijk van het soort en de oorsprong van de goederen en zijn alleen van toepassing als de intrinsieke waarde meer dan 135 GBP bedraagt. In de meeste gevallen wordt dit door het verzendbedrijf aan de koper in rekening gebracht voordat het pakket wordt bezorgd. 

Als je een verkoper uit de EU bent, is het belangrijk ervoor te zorgen dat je Britse kopers op de hoogte zijn van deze extra kosten. We raden je aan om er een opmerking over op te nemen in de objectbeschrijving.


Verkoper uit het verenigd Koninkrijk en koper uit de EU


Als een object vanuit het Verenigd Koninkrijk naar de EU wordt verzonden, is de EU-koper verantwoordelijk voor het betalen van de toepasselijke btw en douanekosten. De btw en douanekosten zijn afhankelijk van het type, de oorsprong en de waarde van de goederen. In de meeste gevallen wordt dit door het verzendbedrijf aan de koper in rekening gebracht voordat het pakket wordt bezorgd.

Als je een verkoper uit het Verenigd Koninkrijk bent, is het belangrijk ervoor te zorgen dat je EU-kopers op de hoogte zijn van deze extra kosten. We raden je aan om er een opmerking over op te nemen in de objectbeschrijving. 

Was dit artikel nuttig?