Voorwaarden en beleid
Verkopersvoorwaarden

Catawiki biedt een platform waar u speciale objecten kunt verkopen aan kopers van over heel de wereld. Het is erg belangrijk voor ons dat ons Online Verkoopplatform betrouwbaar en veilig is voor zowel Kopers als Verkopers. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om de belangrijkste regels voor het verkopen op Catawiki uit te leggen(de 'Verkopersvoorwaarden'). Deze Verkopersvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden. De beschikbaarheid van onze Diensten is beperkt tot een aantal landen. Hier vindt u een lijst met landen die worden ondersteund.

Deze Verkopersvoorwaarden beschrijven ook uw rechten en plichten onder het Verkoopcontract dat u met Kopers van uw Kavels aangaat. U vindt de verplichtingen van Kopers onder het Verkoopcontract in de Kopersvoorwaarden.

Voor meer informatie over termen met een hoofdletter die in dit document worden gebruikt, kunt u onze Gebruiksvoorwaarden raadplegen.

 

Artikel 1: Registreren als Verkoper
Het is geweldig dat u geïnteresseerd bent in het verkopen van Kavels via ons! Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het volgende voordat u ons Online Verkoopplatform gebruikt: 

 • U heeft een Verkopersaccount nodig. Wanneer u zich registreert als Verkoper, bent u verplicht om waarheidsgetrouw aan te geven of u zich registreert als een particulier of in een professionele hoedanigheid. Als u ons Online Verkoopplatform gebruikt om Kavels te verkopen in verband met uw handel, bedrijf, ambacht of professionele activiteit (als een ‘Professionele Verkoper’), verschijnt er een ‘Pro’ pictogram naast uw gebruikersnaam bij de kavels die u aanbiedt.
 • We kunnen u vragen om uzelf te identificeren. Om te verkopen op ons Online Verkoopplatform, kunnen we u vragen om aanvullende informatie te verstrekken. U kunt bijvoorbeeld worden gevraagd om een kopie van uw ID, uw bankrekeningnummer, geboortedatum en, indien van toepassing, Kamer van Koophandel en btw-identificatienummer, in overeenstemming met ons Privacybeleid. Onze Betalingsprovider heeft deze informatie mogelijk ook nodig voordat u kunt verkopen of betalingen kunt ontvangen.
 • Professioneel verkopen. Als u ons Online Verkoopplatform als Professionele Verkoper gebruikt, bent u verplicht om alle toepasselijke belastingwetten en -regelgeving na te leven, in de juiste hoedanigheid te registreren en alle vereiste informatie te verstrekken bij het registreren.
 • Wij verwachten dat u uw btw-verplichtingen nakomt. Om voor btw-doeleinden als Professionele Verkoper te worden behandeld, bent u verplicht ons een geldig btw-identificatienummer te verstrekken. Als u buiten de EU bent gevestigd en geen btw-identificatienummer heeft, moet u tot onze tevredenheid aantonen dat u ons Online Verkoopplatform professioneel gebruikt (bijvoorbeeld om zaken te doen, of een ambacht of andere professionele activiteit uit te kunnen voeren). U erkent dat u wordt aangewezen als Professionele Verkoper voor al het gebruik via dat Account.
  • Wij verwachten dat u zich houdt aan het herroepingsrecht van de EU. Als u ons Online Verkoopplatform op professionele wijze gebruikt, erkent en aanvaardt u dat in bepaalde gevallen Kopers in de Europese Economische Ruimte (EER) recht hebben op het 'herroepingsrecht' met een bedenktermijn van 14 dagen. We verwachten van u dat u volledig met ons samenwerkt in dit proces. Lees ons Herroepingsbeleid voor meer informatie. 
  • Bent u niet geregistreerd als Professionele Verkoper, maar hebben we een reden om aan te nemen dat u ons Online Verkoopplatform wel op professionele wijze gebruikt, dan hebben we het recht om u als Professionele Verkoper te beschouwen voor alle toekomstige verkopen via het relevante Account. Dit betekent dat u zich ook zult moeten houden aan het EU-herroepingsrecht.
  •  

 

Artikel 2: Kavels aanbieden voor de veiling

Zodra u bent geregistreerd als Verkoper, kunt u Kavels aanbieden voor de veiling. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van het volgende:

 • Wij zullen de geschiktheid van uw Kavel bepalen. Wij zullen beslissen welke Kavels geschikt zijn om te worden verkocht op ons Online Verkoopplatform. We maken deze beslissing op basis van de kenmerken van het Kavel, zoals de aantrekkelijkheid, de zeldzaamheid, de mogelijke verkoopprijs en de verwachte vraag naar het betreffende Kavel. We kunnen Kavels weigeren zonder opgave van reden. Lees alstublieft onze Richtlijnen indienen kavels om te controleren welke kavels we wel en niet accepteren.
 • We hebben een duidelijke en uitgebreide beschrijving van uw Kavel nodig. Wanneer u een Kavel aanbiedt, moet u duidelijke en volledige informatie over het Kavel verstrekken. Deze informatie moet minimaal het volgende bevatten: 
  1. Een correcte, volledige en nauwkeurige omschrijving van het Kavel.
  2. Informatie over de staat en classificatie van het Kavel, inclusief of deze al dan niet onder de margeregeling valt in het kader van de toepasselijke btw-wetgeving.
  3. Een of meer duidelijke foto's die de huidige staat (inclusief eventuele defecten of tekortkomingen), kenmerken en andere bijzonderheden van het Kavel nauwkeurig weergeven.
  4. De Minimumprijs, indien van toepassing (de optie om een Minimumprijs in te stellen is afhankelijk van de waarde van het kavel).
  5. Een indicatie van de werkelijke verzendkosten (indien van toepassing).
  6. Alle andere voorwaarden met betrekking tot het kavel.
 • U bent verantwoordelijk voor een correcte Kavelbeschrijving. Dit is ook van toepassing als we wijzigingen voorstellen of wijzigingen aanbrengen en/of de Kavelbeschrijving aanvullen. We zullen u de mogelijkheid geven om de beschrijving te bekijken voordat de Online Veiling begint. U zult van deze gelegenheid gebruikmaken om de Kavelbeschrijving te controleren en u garandeert dat de definitieve beschrijving het Kavel nauwkeurig beschrijft.
 • U garandeert dat u gerechtigd en geautoriseerd bent om het Kavel te verkopen. Door een Kavel aan te bieden en te verkopen, garandeert u dat u (i) geen wet- of regelgeving schendt, (ii) geen inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief rechten uit overeenkomsten en Intellectuele Eigendomsrechten, (iii) niet op een manier handelt die in het algemeen frauduleus is, of (iv) niet handelt op een manier die onwettig en/of frauduleus is jegens derden of Catawiki. U garandeert ook dat het aanbieden en verkopen van het Kavel een echte en authentieke transactie is. Om specifieker te zijn, u garandeert dat u het Kavel niet aanbiedt als onderdeel van een nep-transactie, waardoor de Koper, uzelf en/of derden een bedrag kunnen overboeken en het betrokken geld witwassen.
 • Rangschikking van Kavels. Onze experts bepalen de rangschikking van de Kavels zoals weergegeven op ons Online Verkoopplatform op basis van hun expertise en bepaalde criteria.
 • Intrekking van Kavels voordat de veiling begint. U kunt Kavels intrekken totdat ze op ons Online Verkoopplatform zijn gepubliceerd en zichtbaar zijn voor andere Gebruikers. Daarna kunt u de voorwaarden verbonden aan het aanbod niet meer wijzigen. Als we besluiten uw Kavel uit een Online Veiling te verwijderen, bent u volledig aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. Als u besluit dat een Kavel moet worden verwijderd nadat het in de Online Veiling is gepubliceerd, moet u ons documenten, bestanden of andere vormen van bewijs verstrekken met de reden waarom het moet worden verwijderd. U zult ons dit bewijs leveren zodra we hierom vragen. Als we besluiten dat het bewijs voldoende is, zullen we overleggen met bieders en kunnen we, naar eigen goeddunken, het Kavel uit de veiling verwijderen. 

U vindt meer informatie over het aanbieden van kavels in ons Helpcentrum.

 

Artikel 3: Kavels in de veiling

Nadat we uw Kavel hebben geaccepteerd en in een veiling hebben geplaatst, kunnen andere Gebruikers hierop bieden. Door te verkopen op ons Online Verkoopplatform, gaat u akkoord met de volgende regels:

 • De Koper en de Verkoper van een Kavel sluiten een Verkoopcontract. Aan het einde van een Online Veiling gaat u automatisch een Verkoopcontract aan met de hoogste bieder (de Koper) van het Kavel. Dit is niet het geval als u een Minimumprijs heeft ingesteld en het hoogste Bod lager is dan deze Minimumprijs. 
 • Het is niet toegestaan om op uw eigen Kavels te bieden. U mag niet bieden op uw eigen Kavels of op Kavels van iemand die aan u verbonden is. Het is ook niet toegestaan om iemand die verbonden is aan u te laten bieden op uw Kavels. Dit worden shill-bidding genoemd.
 • Kavels die u op ons Online Verkoopplatform aanbiedt, worden hier exclusief aangeboden. U zult geen Kavels aanbieden via andere verkoopkanalen terwijl deze opgenomen zijn in één van onze Online Veilingen. U zult Kavels van andere websites, waaronder online platforms, en uw eigen (web)shops of die van anderen verwijderen als deze zich in een van Onze Veilingen bevinden. 
 • Rangschikking van kavels in de zoekresultaten. De plaatsing en rangschikking van Kavels in zoekresultaten op ons Online Verkoopplatform kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de naam van de Online Veiling, de categorienaam, specifieke kenmerken van het Kavel, titel en ondertitel van het Kavel, beschrijving van het Kavel, en (automatische) vertalingen van een van de zoekparameters.

In ons Helpcentrum vindt u de meest gestelde vragen over onze veilingen.

 

Artikel 4: Levering of ophalen van Kavels

Zodra uw Kavel is verkocht, vragen we de Koper om de Koopsom, de eventuele transportkosten en de Koperscommissie te betalen. Zodra de Koper heeft betaald, laten we u dit weten zodat u het Kavel aan de Koper kunt bezorgen of het ophalen kunt regelen.

 • Het Kavel moet binnen drie (3) werkdagen na betaling worden verzonden. Tenzij u heeft afgesproken dat de Koper het Kavel ophaalt, dient u het kavel zorgvuldig te verpakken en verzenden binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van onze betalingsbevestiging. U bent verantwoordelijk voor het verzenden van het Kavel naar de Koper. Deze gespecificeerde levertijd kan nooit als een fatale termijn worden beschouwd.
 • Uw kavels moeten worden verzonden met track & trace. We raden ook sterk aan om aangetekende en/of verzekerde verzending te gebruiken, omdat u het risico draagt op beschadiging en/of verlies van uw Kavels tijdens verzending.
 • Kavels moeten worden verzonden vanaf het adres dat in uw Account staat vermeld. U bent verplicht om Kavels te verzenden vanaf het adres dat in uw Account staat vermeld. Als u het Kavel verzendt vanaf een ander adres, moet u alle kosten dekken die niet in rekening zouden zijn gebracht als het Kavel was verzonden vanaf het adres dat in uw Account is vermeld (zoals, maar niet beperkt tot, invoerrechten en heffingen). 
 • Verzending vanuit landen die niet worden ondersteund. U kunt Kavels niet verkopen en/of verzenden vanuit landen die niet op de lijst staan met landen die ondersteund worden. Als u Kavels verzendt vanuit landen die niet ondersteund worden, bent u in automatisch in verzuim en verliest u het recht om betalingen te ontvangen.
 • Wij vragen u contact op te nemen met de Koper als er problemen zijn met de verzending. Als het Kavel verloren gaat en/of beschadigd raakt tijdens de verzending en u komt niet tot een oplossing met de Koper, moet u meewerken aan een onderzoek door het verzendbedrijf. Een lopend onderzoek doet geen afbreuk aan of de Koopsom aan u zal worden betaald of aan de koper zal worden terugbetaald.
 • Het teveel aan verzendkosten moet worden terugbetaald aan de Koper. Als de verzendkosten lager zijn dan het bedrag dat wordt aangegeven in de Online Veiling, moet u het teveel aan verzendkosten terugbetalen aan de Koper.

Heeft u vragen heeft over bezorgen of ophalen, neem dan een kijkje in ons Helpcentrum.

 

Artikel 5: Betaling van Kavels

U ontvangt de Koopsom (met aftrek van de Verkoperscommissie) nadat (i) de Koper de Koopsom, de eventuele transportkosten en de Koperscommissie heeft betaald en (ii) u het Kavel verzonden heeft of de Koper het Kavel opgehaald heeft, overeenkomstig artikel 4.

 • Wij kunnen de betaling vasthouden. Wij kunnen uw betaling opschorten als de Koper een geschil heeft gemeld als gevolg van, bijvoorbeeld, vermeende schade aan of non-conformiteit van het Kavel.
 • Wisselkoersen kunnen van toepassing zijn. We stellen de wisselkoers voor elk Kavel in op wat deze is aan het begin van de Online Veiling. Zelfs als de wisselkoers tijdens de veiling verandert, wordt de wisselkoers die we toepassen bij het begin van de veiling vastgesteld. U accepteert dat u mogelijk een lagere (of hogere) Koopsom in uw eigen valuta wordt betaald dan als we de wisselkoers hadden gebruikt die van toepassing was aan het einde van de Online Veiling of toen de Koopsom werd betaald. We kunnen de Koopsom ook afronden op de dichtstbijzijnde hele valuta voordat we u betalen.
 • We kunnen transacties annuleren als de Koper niet betaalt. Als de Koper niet betaalt in overeenstemming met de verplichtingen onder de Kopersvoorwaarden, sturen we hem meerdere betalingsherinneringen. Als de Koper na onze herinneringen nog steeds niet betaalt, stemt u ermee in en erkent u dat we de transactie in ons systeem kunnen annuleren. Annulering van de transactie is niet hetzelfde als een ontbinding van het Verkoopcontract. Zodra we de transactie hebben geannuleerd, kunt u besluiten om het Kavel opnieuw aan te bieden of rechtstreeks contact op te nemen met de Koper om uw rechten onder het Verkoopcontract te verkrijgen.
 • Betalingen vallen onder de voorwaarden van onze Betalingsprovider. Betalingsdiensten op ons Online Verkoopplatform worden geleverd door onze Betalingsproviders, Stripe of Payoneer, afhankelijk van het land waar u zich bevindt. Deze betalingsdiensten zijn onderworpen aan de respectievelijke voorwaarden van onze Betalingsproviders. Voor Stripe zijn de diensten onderworpen aan de Stripe Connected Account Agreement, die de Stripe Servicevoorwaarden omvat (gezamenlijk de ‘Stripe Services Agreement’). Voor betalingen die door Payoneer worden verwerkt, zijn de diensten onderworpen aan de Algemene voorwaarden van Payoneer. Door te verkopen op Catawiki, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze relevante voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Het ontvangen van betalingen kan afhankelijk zijn van het feit dat u alle door de relevante Betalingsprovider vereiste gegevens invult, zoals uw geboortedatum en, als u een Professionele Verkoper bent, een Kvk-nummer. Als de betalingsprovider een betaling blokkeert in overeenstemming de toepasselijke voorwaarden, hebben we het recht om de transactie in ons systeem te annuleren en de Koper terug te betalen. In die gevallen zijn wij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele schade in verband met de annulering.
 • Wij behouden het recht voor om u niet te betalen. Als u niet heeft gehandeld in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden (u heeft bijvoorbeeld een kavel verzonden vanuit een land dat niet ondersteund wordt of u heeft onze Betalingsprovider niet de gevraagde identificatie-informatie verstrekt), behouden we ons het recht voor u niet te betalen voor het relevante Kavel. In deze gevallen stemt u ermee in en erkent u dat u het recht om een vordering tegen ons in te dienen voor dergelijke betalingen verliest.

Meer informatie over ons betalingsproces vindt u in ons Helpcentrum.

 

Artikel 6: Het niet nakomen van uw verplichtingen jegens de Koper

Als u uw verplichtingen jegens de Koper onder het Verkoopcontract niet nakomt, bent u in gebreke en heeft de Koper het recht om het Verkoopcontract te ontbinden. Zonder daartoe verplicht te zijn, kunnen wij u namens de Koper een ingebrekestelling en een kennisgeving van ontbinding sturen.

In dat geval omvatten uw verplichtingen jegens de Koper het compenseren van diens schade, onverminderd enig ander recht van de Koper. Indien u de Koopsom van het relevante Kavel reeds ontvangen heeft, dient u deze tevens terug te betalen aan de Koper. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze vergoeding.


Artikel 7: Niet nakomen van uw verplichtingen jegens Catawiki

Als u uw verplichtingen jegens Catawiki onder de Gebruiksvoorwaarden niet nakomt, kunnen we besluiten de transactie van het betreffende Kavel te annuleren. Deze annulering is niet hetzelfde als een ontbinding van het Verkoopcontract. Als we de transactie echter annuleren, kunnen we u aansprakelijk stellen voor alle schade en kosten die we hierdoor lijden en/of maken. Dit betekent dat u ons nog steeds de Verkoperscommissie verschuldigd bent. U bent ook aansprakelijk voor het bedrag van de Koperscommissie dat we hebben misgelopen vanwege de annulering. 

Gevolgen van het niet naleven van onze Gebruiksvoorwaarden

Om onze eigen rechten en die van andere Gebruikers zeker te stellen (bijvoorbeeld als u onze Gebruiksvoorwaarden schendt. Inclusief, om twijfel te voorkomen, deze Verkopersvoorwaarden), hebben we te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht om (a) uw uitbetaling of terugbetaling op te schorten, (b) uw betaling in te houden, (c) een financiële vordering van ons op u te verrekenen met een financiële vordering van u op ons. Als een van deze acties wordt gereguleerd door dwingend (consumenten)recht, kunnen we dit alleen doen in overeenstemming met dergelijk dwingend recht.

In aanvulling op het bovenstaande, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of (i) als u onze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden, (ii) u herhaaldelijk slechte beoordelingen heeft ontvangen of we op de hoogte zijn gebracht van problemen met uw houding of gedrag, of (iii) wij geloven te goeder trouw dat ze nodig zijn om ons Online Platform of andere gebruikers te beschermen of om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, kunnen we de volgende maatregelen nemen:

 • Uw autorisatie om op Kavels te bieden en/of Kavels te verkopen tijdelijk of permanent beperken.
 • Een speciale status die aan uw Account is gekoppeld, tijdelijk of permanent intrekken.
 • Uw toegang tot uw Account tijdelijk of permanent beperken.
 • Als u op ons eerste verzoek geen nauwkeurige bank-, contact- of identificatie-informatie heeft verstrekt, bent u in verzuim en hebben wij het recht om betalingen aan u in te houden of te weigeren (inclusief terugbetalingen).
 • Als een Koper met een creditcard voor een Kavel betaalt en, omdat u niet aan uw verplichtingen onder deze Verkopersvoorwaarden voldoet, een succesvolle terugvordering indient, mogen we (i) uw Account blokkeren, (ii) alle vorderingen op u verrekenen, (iii) eventuele toekomstige betalingen aan u blokkeren en (iv) een juridische procedure tegen u starten.

Als een of meer van deze maatregelen worden genomen, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen, met vermelding van de reden waarom deze maatregel(en) is/zijn genomen. In ons Helpcentrum vindt u meer informatie over de redenen waarom we de toegang tot uw Account kunnen beperken, opschorten of beëindigen.

In het geval dat we besluiten om uw toegang tot uw Account permanent te beperken (d.w.z. uw Account beëindigen), zullen we proberen u 30 (dertig) dagen voordat we uw Account beëindigen, te informeren over de redenen daarvoor. Deze opzegtermijn van 30 (dertig) dagen is niet van toepassing indien:

 • We zijn onderworpen aan een wettelijke of regelgevende verplichting die ons verplicht om al onze Diensten aan u te beëindigen.
 • We een beëindigingsrecht uitoefenen om een dwingende reden in overeenstemming met de Europese en/of nationale wetgeving.
 • U herhaaldelijk onze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.

Het bovenstaande belet ons op geen enkele manier om een juridische procedure tegen u in te leiden.

Als uw Account wordt beëindigd of de toegang tot uw Account wordt opgeschort terwijl u nog bepaalde verplichtingen heeft jegens een andere Gebruiker onder een Verkoopcontract, hebben we het recht om de openstaande transacties te annuleren en, namens de Koper, het Verkoopcontract te ontbinden. Als u nog openstaande betalingen heeft, ontvangt u het relevante bedrag minus het bedrag van de schade die we hebben geleden doordat u niet in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden heeft gehandeld.

We mogen ook een boete opleggen van € 1.000 (duizend euro) voor elke schending van onze Gebruiksvoorwaarden, inclusief deze Verkopersvoorwaarden, onverminderd ons recht om de daadwerkelijke schade te verhalen. We proberen een waarschuwing te geven alvorens deze boete op te leggen. Voor een ernstige overtreding zullen we echter geen kennisgeving geven voordat we deze boete opleggen. De sanctie zal toenemen met 10% voor elke daaropvolgende overtreding van onze Gebruiksvoorwaarden. Indien mogelijk zullen we deze boete verrekenen in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden. 


Artikel 8: Interne communicatie

 • Met kopers. U kunt ons interne berichtensysteem gebruiken om rechtstreeks met een Koper te communiceren. Dit systeem is een geweldige manier om de levering van een Kavel te regelen of om eventuele vragen van Kopers te beantwoorden. Houd er rekening mee dat we u niet toestaan dit systeem te gebruiken voor de volgende activiteiten:

  • Het verzenden van ongevraagde advertenties of promoties, verzoeken om donaties of spam.
  • Het beledigen, intimideren, of discrimineren van andere Gebruikers.
  • Het maken van een verkoopovereenkomst met een Gebruiker zonder bemiddeling van Catawiki, met als doel het vermijden van commissie.

Heeft een Koper u feedback gegeven over een Kavel dat u heeft verkocht? Ons Feedbackbeleid is van toepassing op alle reacties die u wilt geven. Zorg ervoor dat u het heeft gelezen voordat u antwoord geeft.

 • Met ons (Customer Experience). Als u technische problemen ondervindt met ons Online Verkoopplatform of op geen enkele manier tevreden bent met onze Diensten, staan onze ervaren, internationale Customer Experience-teams voor u klaar om u op alle mogelijke manieren te helpen. We zullen redelijke inspanningen leveren om zo snel mogelijk contact met u op te nemen na ontvangst van uw vragen of klachten en waar mogelijk zullen we u een oplossing bieden.
 • Met ons (bemiddeling). Ook al willen we graag uw problemen met ons zelf oplossen, willen we dat u weet dat u ook een klacht kunt indienen bij een autoriteit voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting via bemiddeling. We zijn bereid om het (i) Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) of (ii) e-POM in te schakelen voor geschillen die we niet hebben kunnen oplossen via ons interne klachtensysteem (zie hun respectievelijke websites voor meer informatie).


Artikel 9: Geschillen met andere Gebruikers
We verwachten dat Gebruikers onderlinge geschillen zelf oplossen. Indien nodig zullen we echter redelijke inspanningen leveren om tussen u en de Koper te bemiddelen. Daarom moet u eventuele klachten en geschillen tussen u en de Koper zo snel mogelijk aan ons melden.

Neem contact op met de Koper: ga naar Mijn verkochte kavels en klik op 'Ordergegevens' om de bestelpagina voor die verkoop weer te geven. U kunt vervolgens op de link 'Bericht verzenden' klikken om de koper een bericht te sturen.

Neem contact op met Catawiki: Neem contact op met onze Klantenservice door een e-mail te sturen via ons contactformulier

Als u niet tot een bevredigende oplossing komt, zelfs met onze steun, gaat u ermee akkoord dat we het laatste woord hebben, in overeenstemming met Artikel 14 van onze Gebruiksvoorwaarden. Ondanks onze beslissing staat het u echter vrij om uw rechten op grond van of uw claim met betrekking tot het Verkoopcontract rechtstreeks met de Koper te bespreken.


Artikel 10: Catawiki audit

Om ervoor te zorgen dat ons Online Verkoopplatform veilig blijft voor alle Gebruikers, kunnen we besluiten om de kwaliteit van de Kavels te controleren. Als we reden hebben om aan te nemen dat uw Kavels niet aan onze kwaliteitsnormen voldoen of in lijn zijn met onze Richtlijnen indienen kavels, kunnen we (i) direct of indirect Kavels bij u kopen via onze eigen Online Veiling of (ii) uw offline locatie bezoeken om de Kavels in persoon te bekijken. Op basis van een dergelijke audit kunnen we passende maatregelen nemen, waaronder het annuleren van de transactie, als het Kavel niet aan onze kwaliteitsnormen voldoet. 


Artikel 11: Gegevens

In ons Privacybeleid kunt u vinden welke gegevens wij verwerken, hoe en waarom wij deze verwerken en wat uw rechten zijn. Het kan echter ook voor u relevant zijn om te weten welke gegevens die door onze Diensten zijn gegenereerd, voor u als Verkoper beschikbaar zijn. U vindt deze informatie in uw Account. In ons Helpcentrum vindt u de meest gestelde vragen over de inzichtelijkheid van gegevens voor Verkopers.


Artikel 12: Deze Verkopersvoorwaarden wijzigen

We kunnen de Verkopersvoorwaarden op elk moment wijzigen of aanvullen. We stellen u op de hoogte van een dergelijke voorgestelde wijziging en/of aanvulling per e-mail ten minste 15 (vijftien) dagen voordat de gewijzigde en/of aangevulde Verkopersvoorwaarden op ons Online Verkoopplatform worden geplaatst en van kracht worden.

Als u na ontvangst van deze melding ons Online Verkoopplatform blijft gebruiken, accepteert u onherroepelijk de gewijzigde en/of aangevulde Verkopersvoorwaarden. 

Als u de gewijzigde en/of aangevulde Verkopersvoorwaarden niet wilt accepteren, laat het ons dan binnen 15 (vijftien) dagen na ontvangst van deze kennisgeving weten en u bent vrij om te stoppen met het gebruik van ons Online Verkoopplatform en uw Account te verwijderen.

Was dit artikel nuttig?
Neem contact met ons op