Nederlands-Indië, Zeeland, West Friesland, Holland. VOC Duiten 1732/1766 (9 verschillende)

Omschrijving
Nederlands-Indië, Zeeland, West Friesland, Holland. VOC Duiten 1732/1766 (9 verschillende)
Niet gecertificeerd

Nederlands-Indië, Zeeland, West Friesland, Holland. VOC Duiten 1732/1766 (9 verschillende)

West Friesland: 1732, 1750 en 1755
Holland: 1733, 1745 en 1750
Zeeland: 1744, 1748 en 1766

Extra Info:
In de periode 1594-1602 werd er door diverse zogenaamde “compagnieën van verre" handel gedreven in de oost. Deze diverse zelfstandige ondernemingen waren vaak verwikkeld in felle onderlinge concurrentie wat nadelig was voor de winst. Van overheidswege werd daarom besloten om één enkele maatschappij op te richten. In 1602 ontstond zo de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) die het alleenrecht verkreeg in Nederland om handel te drijven met Azië. In 1799 hield de V.O.C. op te bestaan.

Door de “compagnieën van verre” werd gehandeld met o.a. Spaanse realen (Spaanse matten) die zelfs werden nageslagen te Dordrecht en Middelburg. De latere V.O.C. gebruikte ook de realen en verder de Nederlandse gouden en zilveren munten van hoge waarde die ook hier in omloop waren. Voorbeelden hiervan zijn de gouden dukaten en zilveren leeuwendaalders, rijders en rijksdaalders. Bij grote schaarste aan gemunt geld werd ook wel toestemming gegeven om baren goud en zilver uit te voeren. Vanwege de behoefte aan kleingeld werden later ook schellingen, dubbele stuivers, stuivers en sinds 1724 duiten naar de oost gebracht. Deze eerste zending duiten waren van het gewone Hollandse type uit het munthuis te Dordrecht. Een duit was in Azië echter ¼ stuiver waard in plaats van ⅛ stuiver, hij was daar dus het dubbele waard. Dit nodigde uit tot omvangrijke illegale handel van duiten naar Azië waardoor al snel besloten werd om een eigen V.O.C. type te gaan maken. Alleen dit eigen type werd gangbaar verklaard. Op de meeste van deze duiten staat op de keerzijde alleen het wapen van de provincie waar de duiten geslagen zijn en verder geen tekst. Op de voorzijde staat het V.O.C. monogram met daaronder het jaartal. Dit nieuwe type werd in 1726 voor het eerst geslagen.

Bied met vertrouwen, meer dan 2000 verkochte kavels op Catawiki. Hoge feedback score.

Raadpleeg afbeeldingen voor een goede eigen indruk.

Bij ons betaald u slechts 1x verzendkosten bij winst van meerdere kavels uit dezelfde veiling.
Aangetekende verzending.

Kavelgegevens
Land/provincie
Nederlands-Indië, Zeeland, West Friesland, Holland
Munteenheid
VOC Duiten
Jaar / Periode en Variatie
1732/1766 (9 verschillende)
Conditie
Niet gecertificeerd
Nog niet geregistreerd?
Door gratis een Catawiki-account aan te maken, kun je bieden op onze 65.000 bijzondere objecten die iedere week geveild worden.
of Inloggen