Om te kunnen bieden moet je eerst Inloggen of Maak gratis een account aan.

Sorry, dit kavel is gesloten!

Jan Wagenaar - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden - 1752

Jan Wagenaar - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden - 1752

Omschrijving
Jan Wagenaar - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden - 1752
Geïllustreerd, Geschiedenis - Aantal: 21 - Boek

Jan Wagenaar - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af - Amsterdam, Isaak Tirion, 1752/1770- 2e druk- 21 delen - ca 9000 pp -halflederen banden - 22 x 14cm

Redelijk tot goede staat. Schaaf- en stootplekken, hoeken ontbloot. Binnenwerken redelijk fris tot verkleurd, enkele plek, vochtplekken in 2 delen, rugstrip gedeeltelijk los van 3 delen, verlies leder kop rug 4 delen, vochtplek op rug 8 delen. Kne(e)p(en) iets ingescheurd van enkele delen. Vijf gravures los.Enige ezelsoortjes. Hap uit marge 4 bladen alsmede scheurtje in marge 6 pp, ca 1cm


Bevat frontispice, 5 uitslaande kaarten, plattegrond van Leiden, 41 uitslaande gravures en 103 portretten - alle volgens de boekbinderslijsten + een 20-tal niet vermeld - alle afgebeeld

Deel 1 -frontispice, uitslaande kaart van het Oude Nederland en eenige aangrenzende gewesten; 3 uitslaande gravures - Aankomst der Batavieren, Klaudius Civilis bestormt de Romeinen, de Saliërs in Batavia onderpen zich aan Julianus)
papier van achterplat, scheurtje bovenaan rug, ca 2cm, verlies leder onderaan linkerkneep (waarop tape) rugstrip alleen vast aan rechterkneep

2. Uitslaande kaart van De Vereenigde Nederlanden (klein scheurtje rechts in marge ca 3cm)4 uitslaande gravures (Hertog Godfried de Noorman, door graave Everard gedood; Koning Karel de de eenvoudige bevestigt Dirk den I in 't Graafelijk bewind; De Friesche edelman Galama verdedigt zijn regt tegen graave Flris den II met het zwaard; belegering van Damiate)

3. Plekken op voorplat, gaatje in schutbladen ca 1cm 4 uitslaande gravures
-Moord van graave Floris den Vyfde
- Inhuldiging van den graave van Holland tot heere van Friesland
-Belegering van slot Hagestein door graave Willem den I
- Doorbraak der groote Zuidhollandsche Waard, in ;t jaar 1421 *lichte vervaging rond onderste helft op de eerste vouw
Iets verlies leder kop rug

4. Binnenscharnier achter onderaan iets open. 5 uitslaande gravures-
-Oproer te Hoorn
-De zel-nering of het Darink-delven in Zeeland
-Woede van het kaas-en broodsvolk te Haarlem, 1492
-De Friesche koning weigert zig te laaten doopen (in de meeste uitgaves in deel 1 geplaatst)
-'sGraavenhaage geplonderd door Maarten Van Rossem, 1528
1 Portret: Marten van Rossum

5. 3 portretten (Erasmus, Aert van der Goed, Karel de V - niet vermeld)
2 uitslaande
- Overdragt der Nederlanden door Keizer Karel den V aan zynen zoon Filips
-Mislukte aanslag der Herdooperen op Amsterdam 1535
Verlies leder kop rug

6. Uitslaande kaart: Nauwkeurige kaart der vereenigde Nederlandem en kaart van de belegering van de stad Leiden; 6 portretten: Adriaan van der Goes, Kenau Simons Hasselaer -niet vermeld, Vigluis van Zuchem van Aytta, Ferdinandus Alvares van Toledo hertog van Alva - niet vermeld, Louis van Boisot, Johan van der Does.
2 uitslaande gravures
-t verzoekschrift der edelen overgeleverd aan de landvoogdesse, 1566
-Briele ingenomen door de Watergeuzen
Leder op rug los, papier weg van platten

7. 3 portretten (Paulus Buis, Filip van Marnix, Willem de eerste, )
4 uitslaande gravures
-De raad van Staate te Brussel in hegtenis genomen, 1576
-De groote kerk te Haarlem overweldigd, 1578
-Groningen door den graave van Rennenberg aaan de Spaanschen overgebragt, 1580
-Willem de Eerste, prins van Oranje te Delft doorschooten, 1584

8. 3 portretten (Robert Dudlei, François Maalzon, Maurits prins van Oranje)
4 uitslaande
-Aankomst van de graave van Leicester te Vlissingen, 1585
-Deventer door den overste William Stanlei verraaden aan de Spaanschen, 1587
-De overste Maarten Schenk verdrinkt voor Nieuwmegen, 1589
- Kasteel van Breda verrast door midel van een turfschip, 1590

9. Kaart van de scheepstogten naar Oostindië;
5 portretten( Philips de Tweede - niet vermeld, Joos de Moor - niet vermeld, Jacob van Heemskerk , Cornelis van Aarsens, Johannes van Oldenbarneveld))
4 uitslaande gravures
- Graave belegerd door Prins Maurits, 1602
-zes galeien overzeild en in den grond geschoten door de Staatschen, 1602
Oostende na de overgave aan de aartshertoegen Albertus en Isabella, 1604
- De Spaansche gezanten ontvangen door Maurits, 1608
Leder kop rug iets gerafeld, rechterkneep onderaan ca 1cm ingescheurd

10. 8 Portretten (Willem Lodewijk, Hugo de Groot, Rombout Hogerbeets, Cornelis Pieterszoon Hooft - niet vermeld, François van Aarsens, Louise de Coligny, Maria Reigersbergen - niet vermeld, Albertus aartshertog van Oostenrijk t - niet vermeld)
2 uitslaande
-Van Oldenbarneveld op 't hofschavot gereed om onthalst te worden, 1619
-Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevensteinsche gevangenis, 1621
Linkerkneep bovenaan ca 1cm ingescheurd

11. Kaart der scheepstogten naar Westindie
10 portretten (Fredrik Hendrik, Dr Andries Bickert - niet vermeld, Pieter Pieterszoon Hein, Ambrosius Spinoza - niet vermeld, Ernst Kasimir, Isabella Clara Eugenia - niet vermeld, Hendrik Kasimir, Wilhelm graaf van Nassau, Johan de Knuyt, Filips de Vierde - niet vermeld)
1 uitslaande
-De Munstersche vrede beëdigd , 1648
Vochtplek bovenaan binnenmarge tussen pagina 270 en 500

12. 7 portretten ( Willem de Tweede , Jacob Cats, Adriaan Pauw, Jan van Galen, Maarten Harpertszoon Tromp, Aerd van Nes- niet vermeld, Witte Kornelisz de Witte)
2 uitslaande
-Onderhandeling tusshen 2 afgevaardigden van Amsterdam en de Willem Fredrik, 1650
-Delft na de verwoesting door t springen van de Kruidtooren, 1654
Verlies leder kop rug en bovenaan langs linkerkneep, leder geschaafd, linkerkneep onderaan ca 4cm ingescheurd, vochtplekken over gehele rug

13. 6 portretten (Willem Fredrik, Jacob Baander-heer van en tot Wassenaer, Egbert Meeuwszoon Kortenaar, Kornelis Evertsen, Abraham van der Hulst - niet vermeld, Jan Evertsen, Johan Meerman)
1 uitslaande
- Aftekening der Schilderye, ter eere van Kornelis de Witt, ruwaard van Putte, geplaatst op t stadhuis te Dordrecht, aan zijranden en hoeken gerafeld
Knepen bovenaan ca 1cm ingescheurd

14. 10 portretten (Willem Joseph van Gend, Willem de derde, Cornelis de Witt, Johan de Witt, Jacob de Witt - niet vermeld, Adriaan Bankert - niet vermeld, Isaak Sweers - niet vermeld, Cornelis Evertsen - niet vermeld, Pieter de Groot, Michiel de Ruiter)
1 uitslaande
- De broeders De Witt in een vertrek der gevangen poorte in Den Haag overvallen door enige burgers, 1672
Twee gravures los

15. 7 portretten (Joan Maurits , Aernout van Citters, Koenraad van Beuningen, Pieter de Huybert, Everard van weede, Kornelis Evertsen, Caspar Fagel)
Vochtplek bovenaan binnenmarge alle pp, verlies leder kop rug

16. 8 portretten (Jacob Verheye - niet vermeld, Jacob Hop, Nicolaas Witsen, Gelein Evertsen, Hieronimus van Beveringk, Kornelis Tromp, Menno van Coehoorn, Henrik Kasimir,)
1 uitslaande
-Het huis van Nieuwburg te Riswijk waar 1697 de vrede gesloten is

17. 7 portretten (Coenraad van Heemskerk , willem Bentinck, Godard van Reede, Gerard Kallenberg, Johan Willem Friso, Willem Buys, François Nicolaas Fagel, )
Leder bovenaan rug ingescheurd

18.6 portretten (Caspar Van Citters - niet vermeld, Adriaan van Borssele, Adolph Hendrik, Cornelis Hop, Isaak van Hoornbeek, Simon van Slingeland)
1 uitslaande
-Openbaar gehoor van den heere Cornelis Hop, ambassadeur, 1719
Tape langs gehele linkerkneep

19.4 portretten (Sicco van Goslinga, Daniel de Dieu, Anthony vander Heim, Cornelis Schrijver, François Fagel)
Lederen rugstrip alleen vast aan rechterkneep

20.9 portretten (Unico Willem, Jacob Gilles, Willem Citters t - niet vermeld, Willem de Vierde, Gerard Aarnout, Jan van Borssele, Hasselaer, Pieter Steyn, Lodewyk hertog van Brunswyck, Willem de V


21.. Bladwyzer

Wordt aangetekend verzonden

Kavelgegevens
Object
Boek
Aantal boeken
21
Onderwerp
Geïllustreerd, Geschiedenis
Auteur/ Illustrator
Jan Wagenaar
Boektitel
Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden
Staat
Goed
Publicatiejaar oudste item
1752
Druk
Herdruk
Taal
Nederlands
Oorspronkelijke taal
Ja
Uitgever
P. Schouten, S. and J. Luchtmans e.a.
Band
Halfleer
Aantal pagina‘s.
9000
Afmetingen
22×14 cm
Nog niet geregistreerd?
Door gratis een Catawiki-account aan te maken, kun je bieden op onze 65.000 bijzondere objecten die iedere week geveild worden.
of