Å by
Hva er ekstra budgiver-garanti?

Når man byr på objekter med høy verdi, kan du bli spurt om å dokumentere en ekstra budgiver engangs garanti. Du vil få beskjed om dette med en meerknad over bud-ruten på høyre side av auksjonssiden der det står "Ekstra budgiver-garanti påkrevd".

En ekstra budgiver-garanti krever brukeren å gi sine kredittkort informasjon slik at budet kan bli ordentlig godkjent. For øyeblikket er det kun mulig å sikre budet ved bruk av Mastercard, VISA eller America Express-kort. Som resultat av ekstra budgiver-garantien, vil det bli lagt inn en garanti for budetbeløpet som er gitt opp til 1000 Euro.

Ta i betraktning av sikringsbeløpet for budet ditt blir ikke trekt fra kontoen din, det er kun en midlertidig garanti på beløpet. Resultatet avhenger av om du vinner budet, taper eller ikke har dekning på kortet.

Vinner du objektet som du har garantert for, vil garantibeløpet på kredittkortet ditt bli trekt direkte mot den åpne regningen. Når du går til din betalingsside, vil du kunne betale restbeløpet for kjøpet ved å bruke våre godkjente metoder.

I det tilfellet du har lagt inn en garanti og ikke vunnet objektet, vil garantien bli tatt bort og beløpet vil være tilgjengelig på kredittkortet ditt igjen. Tiden dette tar, avhenger av banken din.

Vinner du et objekt du har stilt garanti for og du har ikke betalt innen tidsfristen, vil du få melding om at salget er kansellert på grunn av ubetalt regning. Når dette har skjedd ta kontakt med Kundestøtte slik at vi kan tilbakebetale for salget. For objekter som er kansellert på grunn av at det ikke er betalt, vil garatien bli tilbakebetalt minus auksjonsgebyret på 9 % på transaksjonen.

Hjalp denne artikkelen?
Kontakt oss