Objekter og ordre
Vilkår og betingelser: å be om å kansellere et kjøp

Be om kansellering


I samsvar med EUs direktiv for forbrukerrettigheters rettigheter til å trekke seg, må du gi oss beskjed om du ønsker å kansellere innen 14 dager etter at du har mottatt ordren. 


Du kan be om å kansellere på siden din kansellering. Velg hvilket objekt du ønsker å kansellere og følg videre beskjeder.


Bekreftelse på forespørsel om kansellering

 

Når du har informert oss at du ønsker å kansellere kjøpet ditt, vil vi vurdere din forespørsel. Godkjenner vi forespørselen din, vil vi sende deg selgers returadresse så snart som mulig.


Hvis kansellering ikke er mulig under forbrukerkjøpslovens retningslinjer, vil vi forklare hvorfor.


Retningslinjer for kansellering


Grunnen til våre retningslinjer for kansellering er å forklare retten til å kansellere til kjøperen som det er utformet i EUs direktiv for forbrukerrettigheter (2011/83/EU) (“Direktivet). Disse retningslinjene utgjør en vesentlig del av våre Vilkår for bruk. Vi gir denne informasjonen på vegne av alle profesjonelle selgere som bruker plattformen vår for å selge til kjøpere som bor i EØS-området. 

 

Forbrukerkjøpsloven gir kjøpere rett til å kansellere og returnere alle kjøp som er solgt av profesjonelle selgere (indikert av “Pro”-ikonet ved siden av navnet på objektsiden) så lenge (i) kjøpe(e) ikke handler objekter profesjonelt og (ii) kjøper bor i et land innen EØS, inkludert Storbritannia.


Retningslinjene gir kvalifiserte kjøpere (“forbrukere”) en “nedkjølingsperiode” på 14 dager for å avgjøre om de ønsker å beholde kjøpet sitt. Innenfor denne nedkjølingsperioden kan en kjøper kansellere kjøpet uten å måtte gi en grunn for kanselleringen. Men, vi anbefaler at det blir gitt en grunn. Dette gir oss mulighet til å prøve å løse problemet eller forhindre at samme problem skjer i fremtiden. Kvalifiserer du som en forbruker (kjøper) i samsvar med direktivet, er følgende aktuelt for din ordre:Begynnelsen på den 14-dagers nedkjølingsperiode


Nedkjølingsperioden begynner dagen etter at du har mottatt produktet ditt eller: 

 • Om objektet blir levert i mer enn en forsendelse eller inneholder flere deler, vil tiden begynne dagen den siste forsendelsen mottas eller dagen du mottar siste delen.
 • For avtaler om regelmessig levering av objekter i løpet av en bestemt tid, vil det begynne dagen du mottar det første objektet.

 

Det er også mulig å be om av få kansellere ditt kjøp før du har mottatt det. 


Dine forpliktelser i løpet av nedkjølingsperioden


I løpet av nedkjølingsperioden må du oppbevare objektet og forpakningen den kom i forsiktig. Du har anledning til å vurdere objektet på samme måte som du ville vurdert det i en standard butikk på gaten.


Å håndtere objektet forsiktig er veldig viktig, for selger kan holde deg ansvarlig for all reduksjon i verdi utover hva som ville være forårsaket av forsiktig håndtering. Forsiktig håndtering er definert som å behandle objektet på en måte som er akseptabelt for å sjekke tilstand, kjennetegn og funksjon av partiet. Mener selger at objektet har fått redusert verdi på grunn av din behandling, kan vi ikke overlevere dette ønsket. Du må da få til en avtale selv direkte med selger.


Returnere ordren


Objektet og alt tilbehør som det ble levert sammen med, må returneres selger innen 14 dager etter at vi har godkjent ditt ønske. Om det er mulig, må du returnere objektet i opprinnelig tilstand og forpakning.


Er ikke objektet returnert til selger innen 14 dager etter at vi godkjente forespørselen om å kansellere, vil din rett til å kansellere bli erklært ugyldig og selger vil få betalt.


Er objektet returnert selger innen 14 dager og det er ingen problemer relatert til frakt eller skade, vil du få tilbakebetalt prisen og utgifter for levering til deg. Hvis selger allerede har mottatt betaling for objektet, er de forpliktet til å tilbakebetale deg kjøpsprisen og utgifter for levering til deg.


Utgifter for returfrakt


Kansellerer du og returnerer du kjøpet, er det du som er ansvarlig for å betale frakt, og har risikoen for returfrakten.


Vi anbefaler på det sterkeste å pakke objektet trygt, sikkert og ordentlig, og ha frakt med forsikring. Dette er fordi om selger kan bevise at objektet er skadet eller forsvunnet under returfrakten, kreves det at vi betaler selger. Skjer dette, trenger vi (i) at du direkte kontakter selger for å avtale (delvis) erstatning og/eller (ii) kontakte fraktselskapet for å kreve erstatning.

 

Utelukkede objekter


Følgende produkter og tjenester som kan bli tilbudt på plattformen vår er utelukket fra kanselleringsrettighene, i henhold til forbrukerkjøpsloven. Listen inneholder de mest relevante produktene og/eller tjenester solgt på Catawiki og som ikke gjelder i henhold til forbrukerkjøpsloven. Det er ikke mulig å kansellere kjøp av:

 

 • Produkter eller tjenester som har pris koblet til svingningene i det økonomiske markedet, som en profesjonell selger ikke har rådighet over og som skjer innenfor kanselleringsperioden. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, bestemte edelstener og edelt metall, og produkter laget av dette. For eksempel diamanter, smykker laget med verdibestemte diamanter, gullmynter og barrer.
 • Produkter som er produsert med dine spesifikasjoner, som ikke er forhåndslaget, og som er produsert til en bestemt person.
 • Produkter som forfaller raskt eller som har begrenset hylletid. 
 • Kontrakter som gjelder fritidsaktiviteter, gitt at kontrakten inneholder en bestemt dato eller tidsperiode da fritidsaktiviteten må finne sted.
 • Tjenestekontrakter med tanke på overnatting, gitt at kontrakten inneholder en bestemt dato eller tidsperiode for bruk av overnattingen, og gitt at det er for bruk for annet enn boligformål, transport av varer, leiebiltjenester eller servering av mat.
 • Forseglede produkter som har fått forseglingen ødelagt og som ikke kan sendes tilbake på grunn av helse og hygiene.
 • Alkoholholdig drikke som har verdi bestemt av svingninger i markedet som den profesjonelle selger ikke har kontroll over, om prisen ble godkjent da kontrakten ble inngått, men drikken kun kan utleveres til deg etter 30 dager.
 • Forseglet audioinnspillinger, videoopptak eller programvare til datamaskin som har fått forseglingen ødelagt etter levering.
 • Nyhetsaviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnement på disse.
 • Alle automobil-objekter som du har hatt avtale å se selv før budgivning. 


Hjalp denne artikkelen?
Kontakt oss