Retningslinjer for forespørsler av rettshåndhevelse

Denne retningslinjen for rettshåndhevelse viser forholdene til Catawikis fremdrift når det gjelder informasjonsforespørsler av autoriteter for rettshåndhevelse. Alle forespørsler som vi mottar fra autoriteter for rettshåndhevelse skal fylle disse betingelsene. Kontorer for rettshåndhevelse kan kontakte oss angåedne disse retningslinjene på lawenforcement@catawiki.com.

1 Catawiki B.V er ansvarllig for informasjonsforespørsler

Catawiki B.V er et selskap registrert og holder til i Nederland som gir nettbasert auksjonsplattform til våre brukere. Enheten Catawiki B.V som datakontrollerer, er ansvarlig for å håndtere alle dataopplysninger på forespørsel fra autoriteter for rettshåndhevelse som er relatert til bruker og/eller transaksjonsinformasjon. Derfor må alle forespørsler om informasjon sendes til Catawiki B.V selv om vi har en lokal enhet i landet hvor rettshåndevende autoritet er plassert. Vi vil ikke gi ut noen informasjon som ikke er adressert til Catawiki B.V.

2. Informasjon lagret av Catawiki B.V.

Personvern og beskyttelse av personlig data til våre brukere er veldig vikitg for oss. Vi vil likevel støtte rettshåndhevende autoriteter så mye vi kan om vi har mulighet og er forpliktet til det. Det kan hende vi ikke har informasjonen som er etterspurt eller ikke har alt lagret i våre systemer. For eksempel, bankdetaljer er ikke lagret i Catawiki og vi kan kun gi autoriteter skjult regnskapsinformasjon /kun de 4 siste numrene på bankkonto nummeret) som vi mottar fra vår betalingsleverandør.

Videre informasjon om hva slags personlig informasjon vi samler og lagrer kan lese i våre personlvern-regler. Generellt vil vi svare på en gyldig og korrekt varslet forespørsel så langt vi ar tillatt av våre Regler og vilkår, personvern og gjeldende lovgivning.

3. Forespørsel fra Nederlandsk utøvende rettshåndhevende myndighet

Vi anmoder nederlanske myndigheter om tilsyn og undersøkende makt for å gi oss arrestordre,rettsordre eller andre lovlig bindende ordrefor å tvinge tilveiebringelse av en brukers personlige informasjon. Alle forhold nevnt under seksjon 5 må være oppfylt før vi kan gi ut forespurt informasjon.

4. Anmodning fra autorisert rettshåndhevende myndighet utenfor Nederland

Autorisert rettshåndhevende myndighet utenfor Nederland kan sende inn en Europeisk Undersøkende Ordre (EIO) en Samarbeidsavtale (MLAT) eller Overenskomst om sivil rettergang, som gjeldende, til Nederlandsk autoritet, alternativt ikke-nederlandsk myndighet kan sende en forespørsel direkte til Catawiki B.V. I tillegg til forholdende nevnt under seksjon 5 må slike anmodninger inneholde, som minimum:

- være relatert til aktiviteter som involverer produkter som er eller handlinger utført av en (fysaisk eller juridisk) person som er gjenstand for etterforskning i pågående juridiske prosedyrer i landet som forespørselen kommer fra
- må minst være utgitt av en statsadvokat, rettspolitiet eller anner kompetent offentlig myndighet i utøvelse av sin offisielle virksomhet
- være relatert til en mistekt kriminell handling som er ulovlig under kriminallovgivningen og det forespørrende landet
- snevert tilpasset til et legitimt rettshåndhevende behov
- bli gjort ved å bruke korrekt lovlig prosess for jurisdiksjon som den påståtte kriminaliteten oppstod

5. Hvilken informasjon skal inkuderes i forespørselen?

Vi vil kun behandle anmodninger som er sendt til Catawiki B.V. Anmodning adressert til Catawiki eller Catawiki Services vil ikke bli behandlet.

Vi vil også kun behandle anmodninger som oppfyller følgende kriterier. Forespørselen må være skriftlig, i PDF-format og inneholde:

- Tydelig begrunnelse for den rettslige grunnen for anmodningen og en (kort) sammenfatning av etterforskningen
- En tydlig beskrivelse av den fysiske eller juridiske personen som er grunn for forespørselen. Vær oppmerksom: vi kan kun finne brukere i systemet vårt om vi har spesifikke detaljer om personen, som brukernavn, fullt navn eller en e-postadresse.
- En tydelig oversikt av bestemte datapunkter som kreves for etterforskningen og tidsammen denne informasjonen søkes for. Å kreve «all data på denne bruker» er ikke tydelig nok.
- Forventet svarperiode. Noen ganger kan det ta tid å samle informasjonen om omfanget for kravet er stort
- navn og underskrift av utstedende myndighet, merke/ID-nummer til ansvarshavende agent eller tjenestemann, e-postadresse og et direkte telefonnummer

6. Hvor skal du sende forespørselen?

Alle spørsmål om informasjon fra en rettshåndhevende myndighet skal sendes til lawenforcement@catawiki.com fra en offisiell e-postadresse til myndigheten. Sendes den på andre måter, kan det oppstå forsinkelser i vårt svar.

7. Vikitge detaljer

Ha følgende i tankene:

- Vår kundetjeneste er ikke autorisert til å utgi noen informasjon på telefon eller e-post utenfor for våre oppgitte retningslinjer.
- Vi vil kun svare på forespørsler sendt inn i samsvar med disse retningslinjene.
- Vi forebeholder oss retten til å gi beskjed til våre brukere om forespørsler, utenom når en slik varsling er forbudt ved lov.