Bilder: 14 tips for å få høyere fortjeneste

Bilder er en viktig del av en partibeskrivelse hos Catawiki. Kjøpere analyserer bildene nøye før de vurderer å legge inn et bud. Derfor gir gode bilder høyere fortjeneste. Bilder av god kvalitet hindrer også at kjøperen blir misfornøyd. Se på vår liste med 14 tips for å hjelpe deg med å ta de beste bildene av gjenstanden(e) dine.

1.   Bruk ordentlig belysning.

Dagslys bidrar til å fremheve detaljene til en gjenstand. Lampelys reduserer kvaliteten på de ordentlige fargene til gjenstanden, og blitz kan skape skygger som igjen gir et lite tiltrekkende bilde.

2.   Hold kameraet stødig

Bildet mister fokus hvis du flytter på kameraet mens du tar bilder. Bruk en tripod eller finn noe å hvile kameraet på mens du tar bilder.

3.   Vis kun gjenstanden(e) du selger

Andre gjenstander i bildet kan avlede potensielle budgivere og gjøre objektet mindre attraktivt, eller til og med skape forvirring om hva som er inkludert. Andre gjenstander i bildet bør være så nøytrale som mulig.

4.   Ha en nøytral bakgrunn

En nøytral og enhetlig bakgrunn vil fremheve partiet ditt. Bruk et laken eller et stort stykke papp/papir om nødvendig.

5.   Ta bilder av alle sider

Budgivere er interessert i å se så mange detaljer som mulig. Derfor bør du alltid ta med bilder av baksiden, bunnen, toppen og sidene. Når det gjelder malerier, bruk et bilde uten ramme som hovedbildet ditt!

6.   Sørg for at gjenstandene dine er rene og i god stand

For å presentere partiet ditt på best mulig måte, bør du rengjøre det ordentlig før du tar bilder.

7.   Bruk nøytrale referansepunkter

For gjenstander med uvanlige eller uregelmessige dimensjoner, bør du legge noe av kjent størrelse i bildet (f.eks. et målebånd) for å vise målestokken. Sørg for at ikke referanseobjektet avleder eller gjør auksjonsobjektet mindre attraktivt.

8.   Vær åpen om tilstanden

Tegn på slitasje eller (mindre) skader må nevnes i beskrivelsen, i tillegg til å være tydelig avbildet. Dette gir budgiveren åpenhet om gjenstandens tilstand og om hvorvidt den er mulig å restaurere/reparere.

9.   Vær nøye med valg av kamera

Et digitalkamera tar mye bedre nærbilder enn en smarttelefon.

10.   Det beste bildet er visittkortet ditt

Det første bildet i bildeserien din brukes som hovedbilde og er synlig fra auksjonssiden. Det er dette bildet som skal fange kjøperens oppmerksomhet, så sørg for at den viser gjenstanden fra best mulig vinkel.

11.   Få med alt

Hvis partiet ditt består av mer enn én gjenstand, må du sørge for at minst ett bilde viser en oversikt over hele partiet. Dette bør inkludere eventuelle manualer eller sertifikater!

12.   Unngå selvportretter

Pass på refleksjoner når du tar bilder av gjenstander med gjenspeilende overflater, og vær også oppmerksom på refleksjoner i bakgrunnen.

13.   Ikke juster farger

Digital retusjering av bilder bør begrenses til justering av helningsvinkel og beskjæring av kanter. Aldri juster fargene.

14.   Vis relevante detaljer

Budgivere er svært oppmerksomme på (vare)merker, kjennetegn, stempler, serienumre, signaturer, markeringer, etiketter osv. Ta med bilder som har noen av disse karakteristiske egenskapene.