Å by
Jeg vil gjerne legge inn et bud på et parti med en minimumspris. Hva betyr dette?

Noen parti har blitt gitt en "minimumspris". Dette er en skjult minimumspris som en selger er villig til å la sine varer gå for, sett i samråd med eksperten. Minimuspriser kan kun settes for parti med en forventet inntekt på minst € 200. Hvis en minimumspris ikke er oppfylt når auksjonen avsluttes, vil ikke det aktuelle partiet bli auksjonert.

Hjalp denne artikkelen?
Kontakt oss