Vilkår og retningslinjer
Selgers vilkår

Catawiki gir en plattform hvor du kan selge spesielle objekter til kjøpere over hele verden. Det er veldig viktig for oss at vår markedsplass på nett er pålitelig og trygg for både kjøpere og selgere. Vi ønsker å benytte anledningen til å forklare de viktigste reglene for å selge på Catawiki ("selger vilkårene"), som utgjør en integrert del av våre Vilkår for bruk. Tilgjengeligheten av våre tjenester er begrenset i en rekke land. Finn en liste over støttede land her.

 

Disse salgsvilkårene skisserer også dine rettigheter og plikter i henhold til salgskontrakten du inngår med kjøpere av objektene dine. Du kan finne forpliktelser til kjøperne under salgskontrakten i kjøpsvilkårene.

 

Ønsker du mer informasjon om begreper som brukes i dette dokumentet, les mer i Vilkårene for bruk


Artikkel 1: Registrering som selger
Det er flott at du er interessert i å selge objekter med oss! Før du bruker tjenestene våre, sørg for at du er klar over følgende: 

 • Du må opprette en selger konto. Når du registrerer deg som selger, er du forpliktet til å oppgi om du registrerer deg som privatperson eller i en profesjonell gjerning. Bruker du vår markedsplass på nett for å selge objekter i forbindelse med din bransje, bedrift, håndverk eller profesjonell aktivitet (som en "profesjonell selger"), vil et "Pro"-ikon vises ved siden av ditt brukernavn på objekter du tilbyr.
 • Vi kan be deg om å identifisere deg selv. For å selge på vår markedsplass på nett, kan vi be deg om å oppgi ytterligere identifikasjonsinformasjon. Du kan for eksempel bli bedt om å levere en kopi av ID, bankkontonummer, fødselsdato og, hvis aktuelt, organisasjonsnummer og MVA-identifikasjonsnummer, i tråd med våre retningslinjer for personvern. Vår tilbyder av betalingstjenesten kan også ha behov for denne informasjonen før du kan selge eller motta betalinger.
 • Selger profesjonelt. Hvis du bruker vår markedsplass på nett som en profesjonell selger, er du forpliktet til å overholde alle gjeldende skattelover og-forskrifter, registrere deg i riktig kapasitet og gi all nødvendig informasjon når du registrerer deg.
  • Vi forventer at du oppfyller dine mva-forpliktelser. For å bli behandlet som en profesjonell selger for mva-formål, er du forpliktet til å gi oss et gyldig mva-nummer. Hvis du er basert utenfor EU og du ikke har et ID-nummer for mva, må du gi alternative bevis til tilfredsstillelse av Catawiki, at du bruker markedsplassen vår på nett i en profesjonell kapasitet (for eksempel for å gjennomføre en handel, bedrift, håndverket, eller annen yrkesaktivitet). Du erkjenner at du vil bli utpekt som en profesjonell selger for all bruk gjennom den kontoen.
  • Vi forventer at du overholder EUs angrerett. Hvis du bruker vår markedsplass på nett i en profesjonell kapasitet, erkjenner og godtar du at i visse tilfeller kan kjøperne i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) ha rett til en 14-dagers angrerett. Du må samarbeide med oss gjennom denne prosessen. Vennligst les våre retningslinjer for angrerett for mer informasjon. 

Hvis du ikke er registrert som en profesjonell selger, men vi har rimelig grunn til å tro at du bruker vår markedsplass på nett i en profesjonell kapasitet, har vi rett til å vurdere deg som en profesjonell selger for alle fremtidige salg av den aktuelle kontoen. Dette betyr at du må overholde EUs angrerett. 

Artikkel 2: Tilby objekter for auksjon
Når du er registrert som selger, kan du tilby objekter for auksjon. Før du bruker tjenestene våre, må du påse at du er klar over følgende:

 • Vi vil avgjøre egnetheten av ditt objekt. Vi vil avgjøre hvilke objekter som er egnet til å bli solgt på vår markedsplass på nett. Vi tar denne beslutningen basert på objektets egenskaper, slik som attraktivitet, sjeldenhet, mulig salgspris på, og forventet etterspørsel etter nevnte objekt. Vi kan avvise objekter uten å si hvorfor. Les gjennom retningslinjene våre for innsending for å sjekke hva slags objekter vi tar, og ikke godtar.
 • Vi krever en klar og omfattende beskrivelse av ditt objekt. Når du tilbyr et objekt, må du tydelig og grundig gi informasjon om objektet ditt. Denne informasjonen må inkludere, men er ikke begrenset til, følgende materialer og informasjon:
  1. En korrekt, fullstendig og nøyaktig beskrivelse av partiet.
  2. Informasjon om betingelsen og klassifiseringen av partiet, inkludert om det faller inn under marginal-vare ordningen i sammenheng med gjeldende mva-lovgivning.
  3. En eller flere klare fotografier som nøyaktig representerer den gjeldende tilstanden (inkludert eventuelle defekter eller mangler), funksjoner og andre opplysninger om partiet.
  4. Minimumsprisen, hvis aktuelt (alternativet for å angi en minimumspris vil avhenge av verdien av objektet).
  5. En indikasjon på de faktiske fraktkostnadene (hvis aktuelt).
  6. Eventuelle andre forhold knyttet til tilbudet.
 • Du er ansvarlig for en riktig parti beskrivelse. Dette gjelder også hvis vi foreslår endringer eller gjør endringer i og/eller supplere beskrivelsen av partiet. Vi vil gi deg muligheten til å se beskrivelsen før auksjonen på nett starter. Du må bruke denne muligheten til å sjekke parti-beskrivelsen, og du garanterer derfor at den endelige beskrivelsen gir en nøyaktig beskrivelse av objektet.
 • Du garanterer at du har rett og fullmakt til å selge objektet. Ved å tilby og selge et objekt, garanterer du at du ikke (i) bryter noen lov eller forskrift, (II) krenker noen rettigheter for tredjeparter, inkludert rettigheter fra avtalen og immaterielle rettigheter, (III) opptrer på en måte som er uredelig generelt, eller ( IV) opptre på en måte som er ulovlig og/eller uredelig overfor tredjeparter eller Catawiki. Du garanterer også at tilbud og salg av partiet er en ekte og autentisk transaksjon. Mer spesifikt garanterer du at du ikke tilbyr objektet som en del av en falsk transaksjon, slik at kjøperen, deg selv og/eller tredjeparter kan overføre et beløp og hvitvaske pengene som er involvert.
 • Objektrangering. Våre eksperter bestemmer rangeringen for objektene som vist på vår nettbaserte markedsplass basert på deres ekspertise og bestemte kriterier.
 • Trekke tilbake objekter før auksjonen starter. Du kan trekke objektet tilbake frem til de er publisert på markedsplassen vår på nett og er synlige for andre brukere. Etter dette vil du ikke kunne endre betingelsene som er knyttet til tilbudet. Hvis vi beslutter å fjerne objektet ditt fra en auksjon på nett, vil du være fullt ansvarlig for eventuelle skader som følge av dette. Hvis du bestemmer deg for at objektet skal fjernes etter at den er publisert på nett auksjonen, må du gi oss dokumenter, filer eller andre former for bevis som gir grunn til at det bør fjernes. Du må gi dette beviset ved vår første forespørsel. Hvis vi bestemmer oss for at beviset er tilstrekkelig, vil vi konsultere med budgiverne og kan, etter eget skjønn, fjerne objektet fra auksjonen. 

  Du finner mer informasjon om betalings-alternativene i vår brukerstøtte.


Artikkel 3: Objekter i auksjon
Når vi har akseptert objektet ditt og har satt det på auksjon, kan andre brukere legge inn bud på det. Ved å selge på vår markedsplass på nett, godtar du følgende regler:

 • Kjøperen og selgeren av et objekt inngår en salgskontrakt. Når nettaksjonen er avsluttet, og budet ditt er det høyeste, vil du automatisk inngå en salgskontrakt med budgiver (kjøper) av det høyeste budet for objektet. Dette vil ikke være tilfelle hvis du har satt en minimumspris og det høyeste budet er lavere enn minimumsprisen. 
 • Vi aksepterer ikke shill budgivning. Du har ikke lov til å by på dine egne objekter eller objekter til noen som er koblet til deg. Du har heller ikke lov til å ha noen som er koblet til deg til å by på dine objekter. Vi kaller dette shill budgivning.
 • Objektene du tilbyr på vår markedsplass på nett vil eksklusivt tilbys her. Du kan ikke tilby objekter gjennom andre salgskanaler mens de er i en av våre nett-auksjoner. Du vil fjerne objekter fra andre nettsteder, inkludert plattformer på nett, og din egen eller andres (Web) butikker hvis de er i en av våre auksjoner. 
 • Objektrangering i søkeresultater. Plassering og rangering av objekter i søkeresultater på vår nettbaserte markedsplass kan variere og avhenger av en menge faktorer, som navn på nettauksjonen, kategorinavn, objektspesifikasjoner, tittel og overskrift til objektet, beskrivelse av objekter og (auto)oversettelse av de forskjellige søkeparametrene.


brukerstøtten finner du de vanligste spørsmålene om auksjonene våre.


Artikkel 4: Levering eller henting av objekter
Når objektet dit er solgt, ber vi kjøperen om å betale kjøpsprisen, fraktkostnadene (hvis noen), og kjøpers provisjon. Så snart kjøperen har betalt, vil vi gi deg beskjed slik at du kan levere objektet til kjøperen eller arrangere henting.

 • Objektet må sendes innen tre (3) arbeidsdager etter betaling. Med mindre du har arrangert at kjøperen vil plukke opp objektet, må du nøye pakke den og sende den innen tre (3) virkedager etter å ha mottatt bekreftelse på betaling fra oss. Du er ansvarlig for å sende objektet til kjøperen. Den oppgitte betalings-perioden vil aldri bli betraktet som en lovbestemt grense.
 • Dine objekter må sendes med sporingsinformasjon. Vi anbefaler også sterkt å bruke registrert og/eller forsikret forsendelse, siden du bærer risikoen for skade på og/eller tap av objektet i løpet av fraktperioden.
 • Objekter må sendes fra adressen som er oppgitt på kontoen din. Du er forpliktet til å sende objektet fra adressen som er oppgitt på kontoen din. Hvis du sender objektet fra en annen adresse, må du dekke eventuelle kostnader som ikke ville blitt belastet hvis objektet hadde blitt sendt fra adressen som er oppgitt på kontoen din (for eksempel, men ikke begrenset til, importavgifter og avgifter). 
 • Forsendelse fra land som ikke støttes. Du kan ikke selge og/eller sende objekter fra land som ikke er på listen over støttede land. Hvis du leverer objekter fra land som ikke støttes, misligholder du, og du mister retten til å motta betaling.
 • Vi ber deg om å samarbeide med kjøperen hvis det er fraktproblemer. Hvis objektet er tapt og/eller skadet under frakt, og du ikke oppnår en løsning med kjøperen, må du samarbeide i en etterforskning av fraktselskapet. En pågående undersøkelse påvirker ikke vår rett til å avgjøre om kjøpsprisen vil bli refundert til kjøperen eller betalt til deg.
 • Overflødige fraktgebyrer må refunderes til kjøperen. Hvis fraktkostnadene er lavere enn beløpet som er angitt i nett-auksjonen, må du refundere eventuelle overskytende forsendelseskostnader som kjøperen har betalt.


Hvis du har spørsmål om levering eller henting, kan du ta en titt i brukerstøtten vår.


Artikkel 5: betaling av objekter
Du vil motta kjøpsprisen (med Selgerens provisjon fratrukket) etter (i) kjøperen har betalt kjøpesummen, transportkostnader (hvis noen), og kjøpers provisjon, og (II) du har sendt objektet eller kjøperen har hentet objektet, i samsvar med Artikkel 4.

 • Vi kan holde tilbake betalingen. Vi kan suspendere betalingen hvis kjøperen har varslet om en tvist, for eksempel påstått skade på eller avvik av objektet.
 • Valutakurser kan påløpe. Vi setter valutakursen for hver objekt til hva det er i starten av nett-auksjon. Selv om valutakursen endres under auksjonen, vil vekslingskursen vi bestemmer, være den samme som ved starten av auksjonen. Du godtar at du kan få utbetalt en lavere (eller høyere) kjøpspris i din egen valuta enn om vi hadde brukt den vekslingskursen som gjaldt på slutten av nett-auksjonen, eller når kjøpsprisen ble betalt. Vi kan også avrunde kjøpsprisen til nærmeste hele valutaenhet før vi betaler deg.
 • Vi kan kansellere transaksjoner hvis kjøperen ikke betaler. Hvis kjøperen ikke betaler i henhold til sine forpliktelser i henhold til kjøpsvilkårene, vil vi sende dem flere betalings-påminnelser. Hvis kjøperen, etter våre påminnelser, ikke betaler, godtar du og erkjenner at vi kan kansellere transaksjonen i systemet vårt. Kansellering av transaksjonen er ikke det samme som en oppløsning av salgskontrakten. Når vi har kansellert transaksjonen, kan du velge å enten re-tilby objektet eller samarbeide direkte med kjøperen for å få dine rettigheter gjennom salgskontrakten.
 • Betalingene reguleres av vilkårene i våre leverandørers betalingstjenester. Betalingstjenester på vår markedsplass på nett leveres av våre leverandørers betalingstjenester, Stripe eller Payoneer, avhengig av hvilket land du er i. Disse behandlingstjenestene for betalinger er underlagt de respektive vilkårene fra våre leverandører av betalingstjenester. For Stripe er tjenestene underlagt den sammenkoblede konto avtalen for Stripe, som inkluderer tjenestevilkårene for Stripe (samlet kalt «Stripe tjenesteavtale»). For betalinger behandlet av Payoneer, er tjenestene underlagt Payoneer vilkår og betingelser. Ved å selge på Catawiki, godtar du å være bundet av disse relevante vilkårene, som kan bli endret fra tid til annen. Mottak av betaling kan avhenge av at du fyller ut alle detaljene som kreves av de relevante betalingstjeneste leverandørene, for eksempel fødselsdato, og hvis du er en profesjonell selger, et organisasjonsnummer. Hvis betalingsleverandøren blokkerer en betaling i henhold til de gjeldende vilkårene, har vi rett til å kansellere transaksjonen i systemet vårt og refundere kjøperen. I slike tilfeller kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader knyttet til kanselleringen.
 • Vi forbeholder oss retten til ikke å betale deg. Hvis du ikke har handlet i samsvar med våre vilkår for bruk (for eksempel du sendte et objekt fra et land som ikke støttes, eller du ikke har oppgitt vår leverandør av betalingstjenester med den forespurte identifikasjons-informasjonen), forbeholder vi oss retten til ikke å betale deg for det aktuelle partiet. I slike tilfeller godtar du og erkjenner at du vil miste alle krav du måtte ha mot oss for slike betalinger.

Du finner mer informasjon om betalings-alternativene i vår brukerstøtte.

Artikkel 6: Unnlatelse av å oppfylle dine forpliktelser overfor kjøper
Hvis du unnlater å oppfylle dine forpliktelser overfor kjøper i følge salgskontrakten, vil du misligholde avtalen, og kjøperen vil ha rett til å oppløse salgskontrakten. Vi er ikke forpliktet til å gjøre det, men vi kan sende deg et varsel om mislighold og et varsel om oppløsning på vegne av selgeren.

I denne sammenhengen vil dine forpliktelser inkludere å kompensere selgers tap, uten forbehold for andre rettigheter. Dette inkluderer å tilbakebetale kjøperen for enhver kjøpspris du allerede har mottatt fra dem. Vi vil ikke være ansvarlig for denne refusjon.

Artikkel 7: Unnlatelse av å oppfylle dine forpliktelser overfor Catawiki
Overholder du ikke forpliktelsene dine over bruksvilkårene, kan vi vurdere å kansellere transaksjonen til det relevante partiet. Kansellering er ikke det samme som oppløsning av salgskontrakten. Men om vi kansellerer transaksjonen kan vi holde deg ansvarlig for alle skader og utgifter vi bærer og/eller pådrar oss som resultat av det. Dette betyr du fortsatt skylder oss kjøps-provisjonen. Du kan også være forpliktet til å betale oss salgs-provisjonen vi har tapt som følge av kanselleringen. 

Konsekvenser om du mislyktes å overholde våre bruksvilkår
For å sikre våre egne rettigheter og de til andre brukere (f.eks. om du bryter disse bruksvilkårene inkludert, for å unngå tvil, disse salgsbetingelsene), har vi rett på, til alle tider og når vi velger det, å (a) holde igjen dine utbetalinger eller refunderinger, (b) tilbakeholde dine betalinger, og (c) igangsette økonomiske krav vi har mot deg med et økonomisk krav som du har mot oss. Om noen av disse tiltakene er underlagt obligatorisk (forbruker) lov, kan vi kun gjøre det i samsvar med gjeldende lov.

I tillegg til overnevnte, for å overholde gjeldende lov eller om (i) har brutt våre bruksvilkår, (ii) du har gjentatt mottatt dårlige poeng eller vi er gjort oppmerksom på problemer med din oppførsel eller væremåte, eller (iii) vi handler i god tro at det er nødvendig å beskytte vår markedsplass på nett, andre brukere eller for å forhindre bedrageri eller annen ulovlig aktivitet, kan vi ta i bruk følgende kriterier:

 • Midlertidig eller permanent begrense autorisasjon for å gi bud på og/eller selge objekter
 • Midlertidig eller permanent inndra all spesiell status assosiert med kontoen din
 • Midlertidig eller permanent begrense tilgangen til kontoen din
 • Hvis du ikke har oppgitt nøyaktig bank-, kontakt- eller identifikasjonsinformasjon på vår første forespørsel, vil du misligholde, og vi har rett til å tilbakeholde eller avvise betalinger til deg (inkludert refusjoner).
 • Hvis kjøper betaler med et kredittkort og på grunn av at du mislykkes i å overholde dine forpliktelser under disse salgsvilkårene, sender en vellykket tilbakeføring, har vi lov til å (i) blokkere kontoen din, (II) sette i gang eventuelle krav vi har mot deg, (III) blokkere fremtidige betalinger til deg og (IV) iverksette rettslige skritt mot deg.

Hvis en eller flere av disse tiltakene settes i gang, vil vi informere deg på e-post, der vi oppgir grunnen til at tiltak(et/ene) er satt i gang. I vår hjelpesenter kan du finne mer informasjon til grunnen til hvorfor vi kan begrense, suspendere eller avslutte tilgangen til din konto.

I tilfelle vi bestemmer å permanent begrense din tilgang til din konto (altså avslutte kontoen din), vil vi prøve å informerer deg om grunnen til dette tredve (30) dager før vi avslutter kontoen din. Disse tredve (30) dagers varsel gjelder ikke om:


Vi er under juridisk eller lovbestemte forpliktelser som krever at vi savslutter alle våre tjenester for deg.

Vi utøver en oppsigelsesrett med imperativ grunn iht europeisk og/eller nasjonal lovgivning.

Du har gjentatt brutt våre vilkår for bruk.

    

Ovennevnte forhindrer oss på ingen måte fra å ta juridisk skritt mot deg.


Hvis avtalen sies opp eller tilgangen til kontoen din er suspendert mens du fortsatt har visse forpliktelser overfor en selger under en salgskontrakt, kan vi kansellere transaksjonene i systemet vårt og oppløse kontrakten (e) for salg på vegne av de relevante Selger (e). Hvis du har utestående betalinger på grunn av deg, vil du motta det relevante beløpet minus erstatningsbeløpet vi pådrar oss for din manglende evne til å handle i henhold til våre bruksvilkår.


Vi har også lov til å innføre en økonomisk straff på 1000 Euro (1000 euro) for hvert brudd på våre bruksvilkår, inkludert disse salgsvilkårene, uten at det berører vår rett til å gjenopprette de faktiske skader. Vi prøver å gi en advarsel før vi innfører denne boten. Men for en alvorlig krenkelse, vil vi ikke gi varsel før vi innfører dette boten. Straffen vil øke med 10 % for hvert påfølgende brudd på våre bruksvilkår. Hvis mulig, vil vi igangsette denne straffen i samsvar med våre vilkår for bruk. 


Artikkel 8: Intern kommunikasjon
Med kjøpere. Du kan bruke vårt interne kommunikasjonssystem til å kommunisere direkte med en kjøper. Dette systemet er en fin måte å arrangere levering av et objekt eller svare på eventuelle spørsmål kjøpere kan ha. Vær oppmerksom på at vi ikke tillater at dette systemet brukes til følgende aktiviteter:

 1. Sende uoppfordret annonsering eller reklame, forespørsler om donasjoner eller spam
 2. Fornærmende, trakasserende eller diskriminering mot andre brukere
 3. Å gjøre en salgsavtale med en bruker uten formidling av Catawiki, med sikte på å unngå provisjon.

Har en kjøper gitt deg tilbakemeldinger relatert til et objekt du har solgt? Våre retningslinjer for tilbakemelding gjelder for alle tilbakemeldinger du ønsker å gi. Kontroller at du har lest den før du svarer.

Med oss (kundeopplevelse). Opplever du noen tekniske problemer med vår markedsplass på nett eller du er ikke fornøyd med tjenestene våre på hvilken som helst måte, vårt team av erfarne, internasjonale kundeopplevelse er alltid klare for å hjelpe deg uansett hva du trenger. Vi vil gjøre det vi kan for å komme tilbake til deg innen så kort tid som mulig etter mottak for å besvare dine spørsmål, eller klage, eller der det er mulig, vil vi gi deg en løsning.

Med oss (mekling). Selv om vi ønsker å løse alle problemer du har med oss, selv, vil vi at du skal vite at du også kan sende inn en klage til en myndighet for utenomrettslig beslutning gjennom mekling. Vi er villig til å engasjere enten (i) Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) eller (ii) e-POM for alle tvister som vi ikke klarer å avgjøre gjennom vårt klagesystem (se de respektive nettsidene for mer informasjon).Artikkel 9: Tvister med andre brukere
Vi forventer at brukerne løser eventuelle tvister seg imellom. Men om nødvendig vil Catawiki gjøre rimelige anstrengelser for å megle mellom deg og kjøperen. Eventuelle klager og tvister mellom deg og kjøperen må derfor rapporteres til oss så raskt som mulig.


Nå ut til kjøperen: gå til mine solgte objekter og klikk på «Ordredetaljer» for å vise bestillings-siden for dette salget. Du kan deretter klikke på lenken «send beskjed» for å melde kjøperen.

Få kontakt med Catawiki: kontakt vår kundeserviceavdeling ved å sende oss en epost på vårt kontaktskjema

Hvis ingen tilfredsstillende løsning blir funnet, selv med vår støtte, godtar du at vi vil ha den endelige avgjørelsen i samsvar med artikkel 14 i våre vilkår for bruk. Men til tross for vår avgjørelse, kan du innhente dine rettigheter i samsvar med eller diskutere ditt krav knyttet til salgskontrakten direkte med kjøperen.


Artikkel 10: Catawiki revisjon
For å sikre at vår markedsplass på nett forblir trygg og sikker for alle brukere, kan vi bestemme oss for å revidere kvaliteten på objektene. Hvis vi har grunn til å tro at objektene ikke oppfyller våre kvalitetsstandarder eller overholder våre retningslinjer for innsending, kan vi (i) direkte eller indirekte kjøpe objektet fra deg via vår egen nett-auksjon eller (II) besøke dine lokaler utenfor internett for å inspisere objektet direkte. Basert på en slik revisjon, kan vi iverksette egnede tiltak, inkludert kansellering av transaksjonen, dersom partiet ikke oppfyller våre kvalitetskrav. 


Artikkel 11: Informasjon

I vårt personvern finner du hva slags informasjon vi behandler, hvordan og hvorfor vi behandler det, og hvilken rettigheter du har. Men det kan også være relevant for deg å vite hva slags informasjon som er generert av våre tjenester som er tilgjengelig for deg som en selger. Du kan finne denne informasjonen i kontoen din. I Hjelpesenteret vårt vil du finne de mest spurte spørsmålene angående informasjonstilgjengelighet for selgere.


Artikkel 12: Endre disse selgerbetingelsene

Vi kan når som helst endre eller legge til selgerbetingelser. Vi vil gi deg beskjed om slike eventuelle endringer og/eller tillegg på e-post minst femten (15) dager før endringen og/eller tillegg til selgerbetingelsene er postet på vår nettbaserte markedsplass og trer i kraft.

Fortsetter du å bruke vår nettbaserte markedsplass etter å ha mottatt dette varslet, har du ugjenkallelig godkjent endringene og/eller tillegget til selgerbetingelsene.

Ønsker du ikke å godta endringene og eller tillegget til selgerbetingelsene, gi oss beskjed innen femten (15) dager etter mottak av dette varsel og du kan uten videre avslutte bruken av vår nettbaserte markedsplass og slette kontoen din.


Hjalp denne artikkelen?
Kontakt oss