Przedmioty i zamówienia
Chcę anulować mój zakup


Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy zawiadomić o odstąpieniu w ciągu 14 dni od otrzymania Przedmiotu. Sprzedawcę można o tym poinformować za pośrednictwem naszego Serwisu internetowego. 


W tym celu należy wypełnić ten: formularz odstąpienia.


Potwierdzenie odstąpienia od umowy


Gdy Nabywca poinformuje Sprzedawcę lub nas, że chce anulować zakup, my przeanalizujemy tę prośbę. Po zatwierdzeniu prośby wyślemy mu adres zwrotny Sprzedawcy.

Jeśli anulowanie zakupu i odstąpienie od umowy nie będzie możliwe, wyjaśnimy, dlaczego prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do danego zakupu.

Prawa do odstąpienia od umowy


Celem naszej polityki dotyczącej prawa do odstąpienia od umowy jest wyjaśnienie prawa odstąpienia przewidzianego w unijnej dyrektywie o prawach konsumenta (2011/83/UE) („dyrektywa”). Polityka ta stanowi integralną część naszych Warunków użytkowania. Udzielamy tych informacji w imieniu wszystkich profesjonalnych Sprzedawców Catawiki, którzy korzystają z naszej platformy do sprzedaży przedmiotów Nabywcom mieszkającym w europejskim obszarze gospodarczym (EOG). 

Dyrektywa daje Nabywcom prawo do anulowania i zwrotu zakupionego przedmiotu od profesjonalnego Sprzedawcy (wskazanego ikoną „Pro” obok nazwy użytkownika na stronie oferty), o ile (i) Nabywca nie kupuje Przedmiotów zawodowo i (ii) nabywca mieszka w kraju EOG. 

Prawo do odstąpienia od umowy daje uprawnionym Nabywcom („konsumentom”) 14 dni na podjęcie decyzji o tym, czy chce zachować swój zakup. W tym okresie Konsument może anulować zakup bez podania przyczyny anulowania. Zalecamy jednak podanie przyczyny. To daje nam szansę na rozwiązanie tego samego problemu w przyszłości. Jeśli zakwalifikujesz się jako Konsument zgodnie z dyrektywą, do Twoich zakupów mają zastosowanie następujące elementy:


Rozpoczęcie 14-dniowego okresu możliwości odstąpienia od umowy


Okres możliwości odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu po otrzymaniu przedmiotu lub: 


 1. Jeśli Przedmiot jest dostarczony w więcej niż jednej przesyłce lub składa się z wielu części, okres ten rozpocznie się w dniu ostatniej dostawy lub w dniu dostarczenia ostatniej części.
 2. W przypadku umów dotyczących regularnej dostawy Przedmiotów w ustalonym terminie, umowa zacznie obowiązywać w dniu otrzymania pierwszego Przedmiotu.


Możliwe jest również wycofanie zakupu przed otrzymaniem Przedmiotu. 


Obowiązki użytkownika w okresie możliwości odstąpienia od umowy


Podczas okresu możliwości odstąpienia od umowy należy ostrożnie obchodzić się z Przedmiotem i jego opakowaniem. Przedmiot można ocenić w podobny sposób jak w sklepie offline.

Obchodzenie się z Przedmiotem w sposób ostrożny jest bardzo ważne, ponieważ Sprzedawca może pociągnąć Nabywcę do odpowiedzialności za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Przedmiotu. Ostrożne obchodzenie się z Przedmiotem oznacza nie narażanie go na uszkodzenia i obchodzenie się z nim w taki sposób, w który jest do zaakceptowania w celu ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu. Jeśli Sprzedawca twierdzi, że swoimi działaniami Nabywca zmniejszył wartość Przedmiotu, nie będziemy pośredniczyć w tym sporze. Nabywca musi znaleźć rozwiązanie bezpośrednio ze Sprzedawcą.


Zwrot Przedmiotu


Przedmiot, w tym wszystkie akcesoria, które zostały dostarczone wraz z nim, muszą zostać zwrócone Sprzedawcy w ciągu 14 dni od zatwierdzenia przez nas prośby. Jeśli to możliwe, należy zwrócić Przedmiot w oryginalnym stanie i opakowaniu. 

Jeśli Przedmiot nie zostanie zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 dni od momentu zatwierdzenia anulowania, prawo do odstąpienia od umowy zostanie utracone, a Sprzedawca otrzyma za niego zapłatę.

Jeśli Przedmiot zostanie oddany Sprzedawcy w ciągu 14 dni i nie wystąpią żadne problemy związane z wysyłką lub uszkodzeniem Przedmiotu, cena zakupu i koszt dostawy zostaną zwrócone Nabywcy. Jeśli Sprzedawca otrzyma zapłatę za ten Przedmiot, będzie zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu i dostawy. 


Koszt wysyłki zwrotnej


W przypadku anulowania i zwrócenia Przedmiotu w ramach prawa do odstąpienia od umowy, Nabywca ponosi bezpośrednie koszty i ryzyko związane z wysyłką zwrotną.

Gorąco polecamy zapakowanie Przedmiotu w sposób właściwy i bezpieczny i wysłanie go za pośrednictwem przesyłki z zadeklarowaną wartością. Jeśli Sprzedawca wykaże, że Przedmiot jest uszkodzony lub został zagubiony podczas wysyłki zwrotnej, jesteśmy uprawnieni do wypłacenia ceny zakupu Sprzedawcy. W takim przypadku należy (i) skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą w celu ustalenia (częściowego) zwrotu kosztów i/lub (ii) skontaktować się z firmą kurierską, aby uzyskać odszkodowanie.


Przedmioty nie podlegające prawu do odstąpienia od umowy


Zgodnie z dyrektywą istnieje lista produktów i usług oferowanych na naszej platformie, które są wyłączone z prawa do odstąpienia. Lista ta zawiera najtrafniejsze produkty i/lub usługi sprzedawane na Catawiki, które są wyłączone z prawa do odstąpienia. Nie można odstąpić od zakupu:


 1. Produktów lub usług, które mają cenę związaną z wahaniami na rynku finansowym, nad którymi profesjonalny Sprzedawca nie ma kontroli i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy. Obejmuje to (ale nie ogranicza się do) niektóre kamienie szlachetne i metale szlachetne, jak również towary z nich wykonane. Na przykład diamenty, biżuteria wykonana z diamentów decydujących o wartości, złote monety i kruszec w sztabach.
 2. Produkty wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane dla konkretnej osoby.
 3. Produkty, które szybko się rozkładają lub mają ograniczony okres trwałości. 
 4. Umowy dotyczące zajęć rekreacyjnych, pod warunkiem że umowa określa konkretny termin lub okres, w którym zajęcia rekreacyjne muszą się odbyć.
 5. Umowy o świadczenie usług dotyczące zakwaterowania, pod warunkiem że umowa określa konkretny termin lub termin korzystania z zakwaterowania i pod warunkiem, że dotyczy ono celów innych niż mieszkaniowe, transport towarów, wynajmu samochodów lub gastronomii.
 6. Produkty zapieczętowane, które zostały otwarte i których nie można odesłać z przyczyn zdrowotnych lub higienicznych.
 7. Napoje alkoholowe, których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi profesjonalny Sprzedawca nie ma kontroli, jeśli cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy sprzedaży, ale napoje można dostarczyć dopiero po 30 dniach.
 8. Zapieczętowane nagrania audio, nagrania wideo lub oprogramowanie komputerowe, które zostało otwarte po dostawie.
 9. Gazety, czasopisma lub magazyny, z wyjątkiem prenumeraty.Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za Twoje odpowiedzi!
Opowiedz nam trochę więcej o artykule.
Zaznacz wszystkie, które się zgadzają
Dziekujemy za odpowiedź!
Napisz do nas