Warunki i zasady
Warunki dla nabywcy

Catawiki oferuje serwis w którym można odkrywać, kupować i sprzedawać wyjątkowe przedmioty. Zapewnianie niezawodnego i bezpiecznego serwisu zarówno dla Nabywców, jak i Sprzedawców, jest dla nas szczególnie ważne. Dzięki temu zwiększamy satysfakcję z użytkowania naszego serwisu. Aby tak się stało, nasi Nabywcy muszą zaakceptować i przestrzegać zasad określonych w Warunkach dla nabywcy, które stanowią integralną część naszych Warunków użytkowania

 

Dostępność naszych Usług jest ograniczona w niektórych krajach. Tutaj znajdziesz listę obsługiwanych krajów

 

Niniejsze Warunki dla nabywcy również opisują prawa Nabywcy i obowiązki wynikające z Umowy sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą. W naszych Warunkach dla sprzedawcy można znaleźć prawa i obowiązki Sprzedawców w ramach Umowy sprzedaży.

 

Aby uzyskać więcej informacji o kapitalizowanych terminach użytych w tym dokumencie, sprawdź nasze Warunki użytkowaniaArtykuł 1: zakup Przedmiotów

To świetnie, że jesteś zainteresowany zakupem przedmiotów w naszym Serwisie internetowym! Przed skorzystaniem z naszych Usług, upewnij się, że masz świadomość następujących danych: 

 

 

 • Nabywca i Sprzedawca przedmiotu zawiązują Umowę sprzedaży. Jeśli pod koniec Aukcji internetowej, Oferta użytkownika jest najwyższa, zostaje on uznany za Nabywcę i automatycznie zawiera Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przedmiotu. Jednakże, jeśli Sprzedawca ustali Cenę minimalną, a Oferta jest niższa od Ceny minimalnej, Umowa sprzedaży nie zostanie zawarta. Nasze Warunki użytkowania obejmują zobowiązania wynikające z Umowy sprzedaży.
 • Korzystanie z naszych Usług odbywa się za opłatą. Prowizja nabywcy wynosi 9% od Ceny zakupu (łącznie z podatkiem VAT, jeśli dotyczy). Zostanie ona dodana do Ceny zakupu.
 • Nabywcy muszą opłacić koszt transportu i dodatkowe koszty importu (np. podatek VAT, opłaty importowe). Użytkownik przyjmuje również do wiadomości i akceptuje, że jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy istnieje jakaś konkretna reguła lub ograniczenie mające zastosowanie do importu przedmiotu do jego kraju.

 Artykuł 2: zapłata za Przedmioty

Jeśli użytkownik wygra Przedmiot, a jego Oferta osiąga Cenę minimalną, staje się szczęśliwym Nabywcą tego Przedmiotu. Następnym krokiem jaki musi wykonać jest zapłata za Przedmiot, która powinna się odbyć zgodnie z naszymi instrukcjami. Nasze zasady płatności znajdują się poniżej.

 

 

 • Po wygraniu Przedmiotu użytkownik musi zapłacić za niego w ciągu trzech (3) dni. W ciągu trzech (3) dni od zakończenia Aukcji internetowej, użytkownik musi zapłacić sprzedawcy (i) Cenę zakupu i koszt transportu (jeśli dotyczy), a nam (ii) Prowizję nabywcy. Określony okres płatności nigdy nie będzie uważany za ustawowy limit. Oznacza to, że wymagane jest zawiadomienie o niewykonaniu zobowiązania, zanim Sprzedawca będzie mógł rozwiązać Umowę sprzedaży ze względu na brak zapłaty. Użytkownik powinien upewnić się, że Sprzedawca otrzymał pełną kwotę Ceny zakupu, a my otrzymaliśmy pełną kwotę Prowizji nabywcy. Użytkownik ponosi zatem odpowiedzialność za wszelkie koszty (takie jak koszty bankowe), podatki (takie jak podatki u źródła), cła i należne opłaty. 
 • Gwarantujemy, że zakup jest legalny. Użytkownik gwarantuje, że nie kupuje Przedmiotu w ramach fałszywej transakcji, umożliwiając sprzedawcy i/lub stronom trzecim przelanie całej lub częściowej Ceny zakupu i pranie pieniędzy.

 

 

Więcej informacji na temat opcji płatności można znaleźć w naszym Centrum pomocy.Artykuł 3: dostawa lub odbiór Przedmiotów

W przypadku większości Przedmiotów na naszych aukcjach, Sprzedawca wysyła przedmiot (y) na adres powiązany z Kontem użytkownika. Jednak może okazać się, że konieczne będzie odebranie niektórych przedmiotów osobiście. Należy sprawdzić szczegóły wysyłki w opisie Przedmiotu.

 

 

 • Należy upewnić się, że podaliśmy poprawny adres do wysyłki. Sprzedawca wyśle przedmiot na adres podany na Koncie. Poprosimy Sprzedawcę o wysłanie Przedmiotu po otrzymaniu płatności.
 • Jeśli pojawią się jakieś problemy, należy skontaktować się z nami w ciągu trzech (3) dni od dnia dostawy. Gdy numer śledzenia przesyłki pokaże, że Przedmiot został dostarczony, użytkownik ma trzy (3) dni, aby poinformować nas o wszelkich kwestiach związanych z Przedmiotem. Jeśli użytkownik musi odebrać Przedmiot osobiście, o wszelkich kwestiach związanych z Przedmiotem będzie musiał nas poinformować w ciągu trzech (3) dni od odbioru.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie poinformuje nas w ciągu trzech (3) dni, my nie przyjmiemy reklamacji, a sprzedawca otrzyma zapłatę.
 • Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z wysyłką, należy je rozwiązać bezpośrednio ze Sprzedawcą. Catawiki traktuje podpis odbioru i/lub potwierdzenie doręczenia przesyłki w miejscu dostawy jako dowód, że użytkownik otrzymał Przedmiot. Jeśli wystąpi problem z dostawą Przedmiotu, a użytkownik nie porozumie się ze Sprzedawcą, oboje będą musieli współpracować z firmą transportową, aby znaleźć przyczynę problemu. Prowadzenie dochodzenia nie narusza naszego prawa do decydowania, czy Cena zakupu zostanie zwrócona użytkownikowi czy wypłacona Sprzedawcy.
 • Należy ustalić odbiór ze Sprzedawcą. Jeśli użytkownik wygra Przedmiot, który musi zostać odebrany, powinien (zorganizować) odebrać go w ciągu pięciu (5) dni roboczych od zakupu, chyba że uzgodniono inaczej ze Sprzedawcą. Określony czas odbioru nigdy nie będzie uważany za ustawowy limit. Jeśli nie uda się odebrać Przedmiotu zgodnie z naszymi instrukcjami lub umową ze Sprzedawcą, użytkownik potwierdza, że możemy zapłacić Sprzedawcy lub anulować transakcję w naszym systemie.
 • Catawiki może anulować transakcje, jeśli Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu. Jeśli Sprzedawca nie dostarczy Przedmiotu zgodnie z jego zobowiązaniami wynikającymi z Warunków dla sprzedawcy lub opisu Przedmiotu, Sprzedawca otrzyma od nas kilka przypomnień. Jeśli Sprzedawca nie podejmie działań zgodnie z naszymi instrukcjami, Nabywca zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że możemy anulować transakcję w naszym systemie. Anulowanie transakcji nie jest tym samym co rozwiązanie Umowy sprzedaży. Po anulowaniu transakcji Nabywca ma prawo do ubiegania się od Sprzedawcy o swoje prawa wynikające z Umowy sprzedaży.  

 

 

Masz jakieś pytania dotyczące dostawy lub odbioru? Zajrzyj do naszego Centrum pomocy.

 

Artykuł 4: niedopełnienie zobowiązań wobec Sprzedawcy

Jeśli użytkownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Sprzedawcy w ramach Umowy sprzedaży, Sprzedawca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy sprzedaży. Możliwe, iż użytkownik otrzyma od nas powiadomienie o niewykonaniu zobowiązania i zawiadomienie o rozwiązaniu umowy przez Sprzedawcę. Jednakże nie jesteśmy do tego zobowiązani. W tym kontekście, obowiązki Nabywcy będą obejmowały kompensację szkód poniesionych przez Sprzedawcę, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Sprzedawcy.

 

Artykuł 5: niedopełnienie zobowiązań wobec Catawiki

Jeśli użytkownik nie wypełni swoich zobowiązań wobec Catawiki, które wynikają z Warunków użytkowania, możemy zdecydować o anulowaniu transakcji danego Przedmiotu. Anulowanie transakcji nie jest tym samym co rozwiązanie Umowy sprzedaży. Jeśli jednak anulujemy transakcję, użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody i koszty, które ponieśliśmy w rezultacie. Oznacza to, że nadal będzie winien nam Prowizję nabywcy. Będzie również ponosić odpowiedzialność za utratę przez nas Prowizji sprzedawcy na skutek tego anulowania.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania przez użytkownika naszych Warunków użytkowania

W celu zabezpieczenia naszych praw i praw innych Użytkowników (np. w przypadku naruszenia naszych Warunków użytkowania), jesteśmy uprawnieni, w każdym momencie i według własnego uznania, do (a) zawieszenia wypłaty lub zwrotu pieniędzy, (b) wstrzymania płatności i (c) zrekompensowania wszelkich roszczeń finansowych wobec użytkownika, roszczeniami finansowymi, które użytkownik może mieć wobec nas. Jeśli którekolwiek z tych działań jest regulowane przez obowiązujące prawo (konsumenckie), możemy je przeprowadzić wyłącznie w zgodzie z nim.

 

Oprócz powyższego, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub jeśli (i) użytkownik naruszył nasze Warunki użytkowania, (ii) wielokrotnie otrzymał słabe oceny lub jesteśmy świadomi problemów związanych z jego zachowaniem, lub (iii) wierzymy, że są one niezbędne do ochrony naszego Serwisu internetowego, innych Użytkowników lub w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, możemy podjąć następujące działania:

 

 • Tymczasowe lub stałe ograniczenie zezwolenia na licytacje i/lub sprzedaż Przedmiotów
 • Tymczasowe lub stałe unieważnienie wszelkich specjalnych statusów związanych z Kontem
 • Tymczasowe lub stałe ograniczenie dostępu do Konta
 • Jeśli użytkownik (i) nie dostarczy w rozsądnym terminie dokładnych informacji bankowych lub danych identyfikacyjnych na naszą pierwszą prośbę, (ii) został oznaczony przez naszego Dostawcę usług płatniczych lub (iii) nie przeszedł żadnej kontroli PEP lub kontroli listy sankcji, użytkownik będzie uznany za winnego popełnienia naruszenia przez co (a) wszelkie płatności (w tym zwrot) mogą zostać wstrzymane lub (b) użytkownik utraci prawo do otrzymania płatności (w tym zwrotu).
 • Jeśli użytkownik zapłaci za Przedmiot za pomocą karty kredytowej i złoży wniosek o obciążenie zwrotne nawet jeżeli Sprzedawca dotrzymał swoich zobowiązań, możemy (i) zablokować konto użytkownika, (ii) ustalić wszelkie roszczenia, które mamy wobec niego, (iii) zablokować wszelkie przyszłe płatności, oraz (iv) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko niemu.

Jeśli nasza umowa zostanie rozwiązana lub dostęp do Konta użytkownika zostanie zawieszony, podczas gdy użytkownik nadal będzie miał pewne zobowiązania wobec Sprzedawcy na podstawie Umowy sprzedaży, możemy anulować transakcje w naszym systemie i rozwiązać umowę (y) sprzedaży w imieniu odpowiedniego Sprzedawcy (ów).

 

Mamy również prawo nałożyć karę finansową w wysokości 1 000 € (1000 euro) za każde naruszenie niniejszych Warunków użytkowania, bez uszczerbku dla naszego prawa do odzyskania rzeczywistych szkód. Przed nałożeniem tej grzywny użytkownik otrzymuje od nas ostrzeżenie. Jednakże, w przypadku poważnego naruszenia, nakładamy grzywnę bez uprzedzenia. Kara wzrośnie o 10% za każde późniejsze naruszenie naszych Warunków użytkowania. W razie możliwości, ustalamy tę karę zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania. 

 

Artykuł 6: prawo odstąpienia od umowy

Konsumenci mają ustawową gwarancję zgodności otrzymanego Przedmiotu z wystawioną ofertą. Ponadto, w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika, użytkownik może mieć prawo do anulowania i zwrotu zakupu bez podania przyczyny.

 

 

 • Prawo UE do odstąpienia może mieć zastosowanie do Umowy sprzedaży. Konsumenci, którzy mieszkają w kraju na terenie Europejskiego obszaru gospodarczego i którzy nabywają Przedmioty od Profesjonalnego sprzedawcy, będą uprawnieni do odstąpienia od zakupu bez podania przyczyn w ciągu 14 dni.
 • Jeśli użytkownik wycofa się z zakupu, musi zwrócić Sprzedawcy jego Przedmiot. W ramach prawa do odstąpienia od umowy użytkownik musi zwrócić Przedmiot w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Przedmiot musi zostać zwrócony Sprzedawcy wraz z wszystkimi powiązanymi akcesoriami, które zostały dostarczone i, jeśli to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości Przedmiotu wynikające z postępowania poza tym, co jest konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania Przedmiotu. Cała cena zakupu, w tym koszt transportu, oraz Prowizja nabywcy zostaną zwrócone użytkownikowi. Jednakże, użytkownik poniesie bezpośrednie koszty wysłania Przedmiotu z powrotem.
 • Prawo do odstąpienia może nie mieć zastosowania do zakupu użytkownika. Pamiętaj: niektóre produkty i usługi są wykluczone z prawa do odstąpienia od umowy, takie jak, lecz nie tylko: złoto, diamenty, kruszec w sztabach oraz inne produkty o zmiennych cenach, które szybko ulegają rozpadowi lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia.

  Więcej informacji o prawie do odstąpienia od umowy można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej prawa do odstąpienia od umowy.

 

Artykuł 7: komunikacja wewnętrzna
Aby komunikować się bezpośrednio ze sprzedawcą, użytkownik może skorzystać z naszego wewnętrznego systemu komunikacji. System ten jest świetnym sposobem, aby zorganizować dostawę Przedmiotu. Pamiętaj, że nie zezwalamy na korzystanie z tego systemu w następujących przypadkach:

 • Wysyłanie niechcianych reklam lub promocji, próśb o darowizny lub spam
 • Obrażanie, nękanie lub dyskryminowanie innych Użytkowników
 • Zawarcie umowy sprzedaży z Użytkownikiem bez pośrednictwa Catawiki, w celu uniknięcia prowizji

Chcesz wystawić komentarz Sprzedawcy o zakupionym Przedmiocie? W naszej Polityce komentarzy znajdziesz informacje o zasadach dotyczących wystawiania komentarzy.

Artykuł 8: spory z innymi Użytkownikami
Oczekujemy od Użytkowników rozstrzygnięcia sporu między sobą. Jednakże, w razie potrzeby, dołożymy wszelkich starań, aby pośredniczyć między Sprzedawcą, a Nabywcą. Wszelkie skargi i spory między Sprzedawcą, a Nabywcą muszą zatem zostać zgłoszone nam tak szybko, jak to możliwe.

Jak dotrzeć do Sprzedawcy: aby skontaktować się ze sprzedawcą, przejdź do Moje wygrane przedmioty i znajdź zamówienie na tę sprzedaż. Następnie kliknij „Skontaktuj się ze sprzedawcą”, aby wysłać wiadomość do sprzedawcy.

 

Jak dotrzeć do Catawiki: skontaktuj się z działem Wsparcia klienta, wysyłając do nas e-mail za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

 

Jeśli pomimo naszego wsparcia nadal nie uda się znaleźć zadowalającego rozwiązania, zgadzasz się na to, iż do nas należeć będzie ostatnie zdanie, zgodnie z artykułem 14 Warunków użytkowania. Jednakże, pomimo naszej decyzji, masz prawo do dochodzenia swoich praw lub omówienia swoich roszczeń związanych z Umową sprzedaży bezpośrednio ze Sprzedawcą.  Artykuł 9: należności licencyjne z tytułu odsprzedaży

Jeśli Przedmiot jest oryginalnym dziełem sztuki, należności licencyjne z tytułu odsprzedaży mogą być zależne od artysty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa autorskiego. W takich przypadkach użytkownik ponosi koszt opłaty licencyjnej za odsprzedaż, niezależnie od tego, czy jest osobą zawodowo działającą na rynku dzieł sztuki, czy nie. Użytkownik musi na pierwsze żądanie zwrócić koszt, osobie, która zapłaciła honorarium za odsprzedaż wykonawcy lub przedstawicielowi artysty. Zwrot ten obejmuje pełną opłatę za odsprzedaż i wszelkie związane z tym koszty, wydatki, opłaty lub podatki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Napisz do nas