Wytyczne dotyczące wniosków składanych przez organy ścigania

Te wytyczne dotyczące wniosków składanych przez ograny ścigania określają warunki Catawiki w zakresie wniosków o udzielanie informacji organom ścigania. Wszelkie wnioski otrzymane od organów ścigania powinny spełniać te warunki. Funkcjonariusze organów ścigania mogą skontaktować się z nami w sprawie tych wytycznych pod adresem: lawenforcement@catawiki.com.

1. Firma Catawiki B.V. jest odpowiedzialna za udzielanie informacji

Catawiki B.V. to firma zarejestrowana i założona w Holandii, która oferuje ogólnoświatową platformę aukcyjną. Podmiot Catawiki B.V. jako kontroler danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich wniosków o ujawnienie informacji organom ścigania dotyczące danych użytkownika i/ lub transakcji. Dlatego wszystkie prośby o dostarczenie informacji powinny być kierowane do Catawiki B.V., nawet jeśli lokalny podmiot ma siedzibę w kraju, z którego pochodzi organ ścigania. Nie dostarczymy żadnych informacji, jeśli żądanie nie zostanie skierowane do Catawiki B.V.

2. Informacje zapisywane przez Catawiki B.V.

Prywatność i ochrona danych osobowych naszych użytkowników są dla nas bardzo ważne. Niemniej jednak czujemy się zobowiązani wspierać organy ścigania w jak największym stopniu. Jednakże może się zdarzyć, że nie będziemy posiadać informacji, o które poproszono lub nie będziemy mieć ich w pełni przechowanych w naszym systemie. Na przykład dane bankowe nie są przechowywane przez Catawiki i możemy dostarczyć władzom jedynie informacje finansowe (tylko ostatnie 4 cyfry lub numer konta bankowego), które otrzymujemy od naszego dostawcy usług płatniczych.

Dalsze informacje na temat gromadzonych i przechowywanych danych osobowych użytkowników można znaleźć w naszej polityce prywatności. Zasadniczo odpowiemy na ważne i prawidłowo zgłoszone wnioski w zakresie dozwolonym przez nasze warunki użytkowania, politykę prywatności i obowiązujące prawo.

3. Wnioski od holenderskich organów ścigania

Zwracamy się do władz holenderskich z uprawnieniami nadzorczymi i dochodzeniowymi, aby przekazały nam nakaz sądowy lub inne prawnie wiążące zamówienie o dostarczenie danych (osobistych) użytkownika. Aby otrzymać wymagane dane należy spełnić wszystkie warunki wymienione w punkcie 5.

4. Wnioski od organów ścigania spoza Holandii

Organy ścigania poza Holandią mogą złożyć europejski nakaz dochodzeniowy (EIO), wniosek o wzajemną pomoc prawną (MLAT) lub wniosek o udzielenie pomocy sądowej, w stosownych przypadkach. Ewentualnie nie-holenderskie organy ścigania mogą złożyć wniosek bezpośrednio do Catawiki B.V. Oprócz warunków wymienionych w sekcji 5, takie wnioski muszą co najmniej:

- odnosić się do działań obejmujących towary lub działań popełnionych przez osobę (fizyczną lub prawną), która jest przedmiotem dochodzenia w postępowaniu sądowym toczącym się w kraju, z którego złożono wniosek
- zostać złożone - przynajmniej - przez prokuratora, policję sądową lub inny właściwy organ publiczny w ramach wykonywania przez nich czynności służbowych
- odnosić się do domniemanego czynu przestępczego stanowiącego przestępstwo zgodnie z prawem karnym kraju wnioskującego
- być ściśle dostosowane do uzasadnionej potrzeby egzekwowania prawa
- być dokonane za pomocą odpowiedniego procesu prawnego dla jurysdykcji, w której miało miejsce domniemane przestępstwo

5. Jakie informacje powinny być zawarte we wniosku?

Przetwarzamy wyłącznie wnioski kierowane do Catawiki B.V. Wnioski kierowane do Catawiki lub Catawiki Services nie będą przetwarzane.

Ponadto przetwarzamy wyłącznie wnioski, które spełniają poniższe warunki. Wniosek musi być pismem formalnym, w formacie PDF i musi zawierać:

- jasne podstawy prawne wniosku oraz (krótkie) podsumowanie dochodzenia
- jasny opis osoby fizycznej lub prawnej, której informacje są żądane. Pamiętaj: możemy znaleźć użytkowników w naszym systemie tylko wtedy, gdy mamy konkretne dane tej osoby, takie jak - nazwa użytkownika, imię i nazwisko lub adres e-mail
- jasny przegląd konkretnych punktów wyjaśniający, jakie dane są wymagane do przeprowadzenia dochodzenia oraz okres, w którym poszukiwane są informacje. Wniosek o udzielenie „wszystkich danych tego użytkownika” nie jest wystarczająco szczegółowy
- oczekiwany okres odpowiedzi. Pamiętaj, że zebranie informacji może zająć trochę czasu, jeśli zakres żądania jest szeroki
- nazwisko i podpis organu wydającego, identyfikator/ numer identyfikacyjny agenta lub urzędnika, adres e-mail i bezpośredni numer kontaktowy

Proszę być jak najbardziej szczegółowym i pamiętać, że wszystkie prośby o dostarczenie informacji muszą być rozsądne, proporcjonalne i mieć określony cel.

6. Gdzie powinieneś wysyłać wniosek?

Każde wniosek o dostarczenie informacji złożony przez organ ścigania należy przesłać z urzędowego adresu e-mail na adres lawenforcement@catawiki.com. Jeśli wniosek zostanie wysłany w jakikolwiek inny sposób, może wystąpić opóźnienie w naszej odpowiedzi.

7. Ważne szczegóły

Proszę mieć na uwadze następujące fakty:

- Nasz zespół wsparcia klienta nie jest upoważniony do ujawniania jakichkolwiek informacji przez telefon lub e-mail poza procedurą określoną w niniejszych wytycznych.
- Będziemy odpowiadać tylko na wnioski wysłane zgodnie z niniejszymi wytycznymi.
- Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia naszych użytkowników o wniosku, chyba że takie powiadomienie jest zabronione przez prawo.