Często zadawane
Catawiki i Brexit: Co musisz wiedziećNa sprzedaż i kupno przedmiotów do lub z Wielkiej Brytanii będą miały wpływ zmiany związane z niedawnym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Tutaj znajdziesz wszystkie istotne informacje. 


Jeśli zmienią się przepisy, pojawi się nowa aktualizacja strony z najnowszymi informacjami. 

 
Często zadawane pytania

 


Czy prawo do odstąpienia od umowy nadal obowiązuje?


Jeśli jesteś nabywcą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii, w Twoim przypadku nic się nie zmienia. Nadal przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w UE.


Jeśli jesteś profesjonalnym sprzedawcą z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w Twoim przypadku również nic się nie zmienia. Nabywcy, którzy mieszkają w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a także w Wielkiej Brytanii, nadal mają prawo do odstąpienia od umowy.


 

Wysyłka między Wielką Brytanią a UE

 

Odprawa celna jest teraz wymagana dla wszystkich towarów przewożonych między Wielką Brytanią a UE, w tym dla przesyłek zwrotnych. Sprzedawca będzie musiał zadeklarować wysyłane towary, wypełniając fakturę handlową. Można ją znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej firmy wysyłkowej. 

 

Czy jako sprzedawca potrzebuję teraz numeru EORI?

 

Jeśli Twoja firma została założona w UE i importuje towary z Wielkiej Brytanii lub eksportuje towary do Wielkiej Brytanii oraz w przypadku, gdy składasz zgłoszenie wywozowe lub usługodawca / agent celny składa zgłoszenie celne w Twoim imieniu, od 1 stycznia 2021 r. wymagany jest numer rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych UE (EORI). 

 

Numer EORI nie jest wymagany, jeśli korzystasz z usług dostawcy usług logistycznych (np. firmy wysyłkowej) do obsługi zgłoszeń celnych. 

 

Numery EORI są dostarczane przez władze krajowe (pełna lista kontaktów dostępna jest  tutaj). 

 

Czy moje dane osobowe są nadal chronione w transakcjach z udziałem Wielkiej Brytanii?

 

Tak, obecna konfiguracja ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) nadal ma zastosowanie do sprzedawców i nabywców z Wielkiej Brytanii. Nie przewiduje się żadnych zmian w tej sprawie do 1 maja 2021. 

 

Jeśli mieszkam w Wielkiej Brytanii, czy nadal mogę złożyć skargę do europejskiego internetowego rozstrzygania sporów (ODR)?


Nie, nabywcy i sprzedawcy w Wielkiej Brytanii nie mogą już korzystać z tej usługi. Dobra dziedzictwa kulturowego

 

Jeśli sprzedajesz dobra dziedzictwa kulturowego z Wielkiej Brytanii, potrzebna jest licencja. 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat towarów należących do tej kategorii można znaleźć tutaj

 

Nie ma żadnych wymagań licencyjnych dotyczących importowania przedmiotów o znaczeniu kulturowym do Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak nabywca importuje produkty z UE do Wielkiej Brytanii lub kraju spoza UE, będzie musiał spełnić wymagania dotyczące licencji eksportowych danego kraju. Więcej informacji na temat tych zasad można znaleźć tutaj


 

Okazy roślin i zwierząt na liście CITES 

 

Wielka Brytania wdraża przepisy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Odpowiednie przepisy nadal obowiązują.

 

Nabywcy i sprzedawcy będą potrzebować licencji na import lub eksport w Wielkiej Brytanii, a sprzedawcy będą musieli złożyć deklarację celną. Ponadto gatunki objęte CITES mogą wjeżdżać do UE i opuszczać ją wyłącznie przez wyznaczone punkty celne.


Wyroby akcyzowe (np. oleje mineralne, alkohol i tytoń) 

 

W Wielkiej Brytanii obowiązują nowe przepisy dotyczące importu lub eksportu wyrobów akcyzowych.

 

Import z Wielkiej Brytanii do UE


 • Wyroby akcyzowe podlegają podatkowi akcyzowemu i ścisłej kontroli przy wjeździe do UE, ale także na terenie Wielkiej Brytanii (w przypadku Irlandii Północnej obowiązuje odrębne porozumienie). Oznacza to, że towary akcyzowe wysyłane z Wielkiej Brytanii do UE i na terytorium Wielkiej Brytanii będą podlegać obowiązkowi akcyzowemu.
 • Sprzedawcy będą musieli złożyć elektroniczne celne zgłoszenie wywozowe.. 
 • Odrębny system ma zastosowanie do wywozu towarów objętych zwolnieniem z akcyzy.
 • Szczegółowe informacje  

 

Eksport z UE do Wielkiej Brytanii


 • Sprzedawcy z UE eksportujący do Wielkiej Brytanii muszą wypełnić deklarację celną i skorzystać z odpowiednich procedur celnych po przybyciu na miejsce, w którym wjeżdżają do Wielkiej Brytanii.
 • Szczegółowe informacje  

 

Wino


 • Szczegółowe informacje dotyczące importu i eksportu wina do i z Wielkiej Brytanii znajdują się  tutaj

 

Podatek VAT i cła

 

Nowe przepisy dotyczące przedmiotów sprzedawanych i kupowanych między Wielką Brytanią, a UE są bardzo złożone i różnią się w zależności od przypadku.  Niestety nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych szczegółowych porad obejmujących wszystkie sytuacje, dlatego zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym w celu uzyskania wskazówek. Sprawdź również stronę HMRC

 

Sprzedawca z UE i nabywca z Wielkiej Brytanii

 

Jeśli przedmiot spełnia następujące kryteria: 


 • jest sprzedawany po 1 stycznia 2021 r. przez profesjonalnego sprzedawcę
 • jest wysłany spoza Wielkiej Brytanii (lub z Wielkiej Brytanii przez sprzedawcę spoza Wielkiej Brytanii)
 • jest wygrany przez nabywcę z adresem wysyłki do Wielkiej Brytanii
 • najwyższa oferta wynosiła nie więcej niż 135 GBP (bez podatku VAT, cła, kosztu wysyłki i prowizji) lub równowartość tej kwoty w euro, lub USD. (pamiętaj: nie ma limitu najwyższej oferty dla przedmiotów wysyłanych w Wielkiej Brytanii przez sprzedawcę spoza Wielkiej Brytanii)
 • nie podlega pod towar akcyzowy

 

Nabywca nie musi płacić dodatkowego podatku VAT po otrzymaniu przedmiotu. W przypadku sprzedawców profesjonalnych obliczymy i odliczymy podatek VAT od ich wypłaty lub wyślemy im wezwanie do zapłaty bezpośredniej. Następnie zapłacimy należną kwotę do HMRC (brytyjskie organy podatkowe). 

 

W przypadku wszystkich innych przedmiotów nabywca będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich obowiązujących podatków VAT i opłat celnych. Podatek VAT i opłaty celne zależą od rodzaju i pochodzenia towarów i mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wartość rzeczywista przekracza 135 GBP. W większości przypadków nabywca zostanie obciążony opłatą przez firmę wysyłkową, zanim będzie mógł odebrać paczkę. 

 

Jeśli jesteś sprzedawcą z UE, ważne jest, aby upewnić się, że nabywca z Wielkiej Brytanii jest świadomy tych dodatkowych kosztów. Zalecamy umieszczenie uwagi na ten temat w opisie przedmiotu. 

 

 

Sprzedawca z Wielkiej Brytanii i nabywca z UE

 

Jeśli przedmiot zostanie wysłany z Wielkiej Brytanii do UE, nabywca z UE będzie odpowiedzialny za opłacenie wszelkich obowiązujących podatków i ceł. Podatek VAT i opłaty celne zależą od rodzaju, pochodzenia i wartości towaru. W większości przypadków nabywca zostanie obciążony opłatą przez firmę wysyłkową, zanim będzie mógł odebrać paczkę. 

 

Jeśli jesteś sprzedawcą z Wielkiej Brytanii, ważne jest, aby upewnić się, że nabywca z UE jest świadomy tych dodatkowych kosztów. Zalecamy umieszczenie uwagi na ten temat w opisie przedmiotu. 
Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za Twoje odpowiedzi!
Opowiedz nam trochę więcej o artykule.
Zaznacz wszystkie, które się zgadzają
Dziekujemy za odpowiedź!