Często zadawane
Sprzedawca - Polityka komentarzy

Zapewnianie niezawodnej i bezpiecznej platformy zarówno dla nabywców, jak i sprzedawców, jest dla nas szczególnie ważne. W tym celu dajemy naszym nabywcom możliwość wystawiania komentarzy związanych z ich zakupami. Ponadto, jesteśmy świadomi jak ważna dla naszych sprzedawców jest opinia nabywców, która odzwierciedla ich usługi i pomaga im w nabywaniu statusu solidnych sprzedawców na naszej platformie. W związku z tym pozwalamy, aby sprzedawcy reagowali na komentarze nabywców, a jeżeli komentarz nie jest zgodny z tą polityką, sprzedawca może zażądać, aby Catawiki usunęło lub zmodyfikowało komentarz.

Zapewnienie możliwości udzielenia komentarza jest zarówno konstruktywne, jak i sprawiedliwe. Od naszych nabywców oraz sprzedawców oczekujemy respektowania zasad i warunków związanych z wystawianiem komentarzy i ich usuwaniem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz też spojrzeć na nasze często zadawane pytania.

Jak reagować na komentarz

Jeśli nabywca wystawi komentarz, sprzedawca może na niego odpowiedzieć. Jego odpowiedź będzie publicznie widoczna. Oczekujemy, że użytkownik odpowiadający na komentarz będzie przestrzegał następujących zasad:

Należy:

 • Utrzymać przyjazny i uprzejmy ton.
 • Skontaktować się bezpośrednio z nabywcą w celu rozwiązania wszelkich zaistniałych problemów najszybciej jak się da. Jak skontaktować się z nabywcą dowiesz się tutaj.

Nie należy:

 • Używać obraźliwych, napastliwych, dyskryminujących zwrotów lub niewłaściwego języka.
 • W swojej odpowiedzi uwzględniać żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres lub numer telefonu).
 • Odpowiadać na komentarz w sposób, który jest sprzeczny z naszymi warunkami użytkowania.

Pamiętaj:

Możesz reagować na komentarz nabywcy przez 90 dni od dnia, w którym pojawił się komentarz. Zachęcamy naszych nabywców i sprzedawców do rozwiązywania wszelkich sporów między sobą. Dlatego też, dajemy nabywcom szansę na edytowanie swojego komentarza podczas tego 90-dniowego okresu. Jeśli uda Ci się rozwiązać problem nabywcy lub doszedłeś z nim do porozumienia, możesz grzecznie zażądać od niego, aby zmienił treść swojego komentarza.

 

Czy Catawiki wprowadza zmiany w komentarzu nabywcy/sprzedawcy?

Ogólnie rzecz biorąc Catawiki nie zmienia lub nie usuwa żadnych komentarzy. Jednakże Catawiki zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmodyfikowania komentarza na żądanie, według własnego uznania. Robimy to tylko wtedy, gdy sytuacja uzasadnia to zgodnie z niniejszą Polityką. Takie wnioski można przesyłać do naszego zespołu wsparcia klienta za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Catawiki całkowicie usuwa komentarze/odpowiedzi sprzedawcy tylko wtedy, gdy:

 •  Użytkownik narusza Warunki użytkowania Catawiki
 • Komentarz odnosi się do błędu lub problemu nie spowodowanego przez klienta, lecz ewidentnie przez Catawiki
 •  Komentarz odnosi się do innego zakupu lub działania innego sprzedawcy
 • Komentarz stanowi roszczenie, które należy dokładnie zbadać w ramach naszego  procesu reklamacyjnego. Jednakże kupujący nie skontaktował się jeszcze z nami i/lub sprzedawcą w celu otwarcia takiego roszczenia.*

→ Zdecydowanie zachęcamy sprzedawcę do skontaktowania się z nabywcą w celu rozwiązania problemów zgłaszanych przez kupującego w komentarzach.

Catawiki edytuje lub częściowo usuwa (odpowiedzi na) komentarze tylko wtedy, gdy:

 • Komentarz nabywcy lub odpowiedź sprzedawcy zawiera niestosowny język lub dane osobowe innych użytkowników

→ Catawiki usunie jedynie niedopuszczalne słowa, a reszta komentarza będzie widoczna.

 • Komentarz dotyczy zdarzeń, na które sprzedawca nie ma żadnego wpływu (np. kwestie celne, czas realizacji dostawy przez przewoźnika, nieobecność nabywcy w momencie doręczenia, zagubienie przesyłki przez firmę spedycyjną, siła wyższa) 

→ Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.

→ Zdecydowanie zachęcamy sprzedawcę do kontaktu z firmą spedycyjną w celu przeprowadzenia dochodzenia i wyjaśnienia sytuacji.

 • Komentarz dotyczy reklamacji zgłoszonej do Catawiki, która została rozpatrzona zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną i uznana za nieuzasadnioną.*

→ Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.

 • Sprzedawcy udało się rozwiązać problem w sposób satysfakcjonujący nabywcę bez konieczności rozstrzygania sprawy przez Catawiki.*

→ Catawiki usunie komentarz oraz doda publiczny komentarz wyjaśniający przyczynę takiego działania.

Catawiki nie usuwa ani nie edytuje (odpowiedzi na) komentarz, jeśli:

 • Komentarz dotyczy błędów związanych z dostawą, na które wpływ ma sprzedawca (np. wysyłka po upływie więcej niż 3 dni roboczych od daty otrzymania zapłaty, nieodpowiednie opakowanie, nieracjonalne koszty wysyłki**)
 • Komentarz dotyczy reklamacji zgłoszonej do Catawiki, która została rozpatrzona zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną i uznana za nieuzasadnioną.*
 • Komentarz nabywcy lub odpowiedź sprzedawcy, o której mowa, została opublikowana ponad 3 miesiące temu

→ Jeżeli komentarz zawiera dane osobowe lub niestosowny język, zostanie przez nas edytowany.

*Komentarz dotyczący zakupu będącego przedmiotem postępowania wyjaśniającego w ramach naszego procesu reklamacyjnego zostanie usunięty lub skorygowany dopiero po rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego w reklamacji. 

** Sprzedawca może naliczyć koszty wysyłki, które mogą obejmować (ale nie są ograniczone do) dodatkowe ubezpieczenie i/lub (specjalne) wymagania dotyczące opakowania.

Mamy nadzieję, że udzieliliśmy Ci wyczerpujących informacji. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.

Czy ten artykuł był pomocny?
Dziękujemy za Twoje odpowiedzi!
Opowiedz nam trochę więcej o artykule.
Zaznacz wszystkie, które się zgadzają
Dziekujemy za odpowiedź!
Napisz do nas