Warunki i zasady
Warunki dla sprzedawcy

Catawiki oferuje serwis w którym możesz sprzedawać wyjątkowe przedmioty Nabywcom na całym świecie. Bardzo ważne dla nas jest, aby nasz Serwis internetowy był niezawodny i bezpieczny zarówno dla Nabywców, jak i Sprzedawców. Pragniemy skorzystać z tej okazji, aby wyjaśnić najważniejsze zasady sprzedaży na Catawiki („Warunki dla sprzedawcy”), które stanowią integralną część naszych Warunków użytkowania. Dostępność naszych Usług w niektórych krajach jest ograniczona. Tutaj znajdziesz listę obsługiwanych krajów.

 Niniejsze Warunki dla sprzedawcy również opisują prawa Sprzedawcy i obowiązki wynikające z Umowy sprzedaży, którą zawiera z Nabywcą swoich Przedmiotów. Obowiązki Nabywcy można znaleźć w Umowie sprzedaży w Warunkach dla nabywcy.

 Aby uzyskać więcej informacji o kapitalizowanych terminach użytych w tym dokumencie, sprawdź nasze Warunki użytkowania


Artykuł 1: rejestracja jako Sprzedawca
To wspaniale, że jesteś zainteresowany sprzedażą Przedmiotów na naszych aukcjach! Zanim jednak skorzystasz z naszych Usług, upewnij się, że masz świadomość następujących faktów: 

 • Musisz utworzyć Konto sprzedawcy. Rejestrując się jako Sprzedawca, jesteś zobowiązany do zadeklarowania, czy rejestrujesz się jako osoba prywatna czy też w charakterze zawodowym. Jeśli korzystasz z naszego Serwisu internetowego do sprzedaży Przedmiotów w związku z działalnością handlową, biznesową, rzemieślniczą lub zawodową (jako „Sprzedawca profesjonalny”), obok nazwy użytkownika na stronie oferowanego przedmiotu pojawi się ikona „Pro”.
 • Możesz zostać poproszony o identyfikację. Sprzedając w naszym Serwisie internetowym, możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji identyfikacyjnych. Na przykład, możesz zostać poproszony o dostarczenie kopii swojego dowodu tożsamości, numeru rachunku bankowego, daty urodzenia oraz, w stosownych przypadkach, numeru izby handlowej i numeru identyfikacyjnego VAT, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Może też się tak zdarzyć, że nasz Dostawca usług płatniczych będzie potrzebować tych informacji, zanim będziesz miał możliwość sprzedaży lub odbioru płatności.
 • Sprzedaż profesjonalna. Jeśli korzystasz z naszego Serwisu internetowego jako Profesjonalny sprzedawca, jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów podatkowych, do zarejestrowania się w odpowiednim charakterze i do dostarczenia wszystkich wymaganych danych podczas rejestracji.
  • Oczekujemy, że wypełnisz swoje zobowiązania z tytułu podatku VAT. Aby być traktowany jako Profesjonalny sprzedawca do celów podatku VAT, jesteś zobowiązany do dostarczenia nam ważnego numeru identyfikacyjnego VAT. Jeśli masz siedzibę poza UE i nie posiadasz numeru identyfikacyjnego VAT, musisz przedstawić alternatywny dowód, zgodnie z wymogami Catawiki, że korzystasz z Serwisu internetowego w charakterze profesjonalnym (np. w celu prowadzenia działalności handlowej, biznesowej, rzemieślniczej lub zawodowej). Potwierdzasz, że będziesz korzystał ze swojego Konta tylko w charakterze Profesjonalnego sprzedawcy.
  • Oczekujemy, że będziesz przestrzegł prawa UE do odstąpienia od umowy. Jeśli korzystasz z naszego Serwisu internetowego w profesjonalnym charakterze, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że w niektórych przypadkach, Nabywcom z europejskiego obszaru gospodarczego (EOG) przysługuje 14-dniowe „prawo do odstąpienia od umowy”. Jeżeli dojdzie do takiego procesu to w pełni będziesz z nami współpracował. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Prawem do odstąpienia od umowy

Jeśli nie jesteś zarejestrowany jako Profesjonalny sprzedawca, ale mamy uzasadnione powody, by sądzić, że korzystasz z naszego Serwisu internetowego w celach zawodowych, jesteśmy uprawnieni do uznania cię za Profesjonalnego sprzedawcę w przypadku wszystkich przyszłych sprzedaży dokonywanych przez odpowiednie Konto. Oznacza to, że będziesz musiał przestrzegać prawa UE do odstąpienia od umowy. 

Artykuł 2: oferowanie przedmiotów na aukcję
Będąc zarejestrowany jako Sprzedawca, możesz oferować Przedmioty na aukcje. Przed skorzystaniem z naszych Usług, upewnij się, że masz świadomość następujących faktów:

 • Określamy czy przedmiot spełnia wymogi aukcyjne. Decydujemy, które przedmioty nadają się do sprzedaży w naszym Serwisie internetowym. Podejmujemy tę decyzję na podstawie cech przedmiotu, takich jak atrakcyjność, rzadkość występowania, możliwa cena sprzedaży i spodziewany popyt na dany Przedmiot. Możemy odmówić wystawienie Przedmiotu na aukcji bez podania przyczyny. Zapoznaj się z naszymi wytycznymi dotyczącymi przesyłania przedmiotu do oceny i sprawdź jakie Przedmioty akceptujemy na aukcję.
 • Wymagamy jasnego i kompleksowego opisu Twojego przedmiotu. Oferując Przedmiot na aukcję musisz jasno i kompleksowo go opisać. Informacje te muszą obejmować między innymi następujące materiały i informacje:
  1. Poprawny, kompletny i dokładny opis Przedmiotu.
  2. Informacje o stanie i klasyfikacji Przedmiotu, w tym czy jest on objęty procedurą marży w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT.
  3. Jedno lub więcej wyraźnych fotografii, które dokładnie pokazują aktualny stan (w tym wszelkie wady lub braki), cechy i inne szczegóły Przedmiotu.
  4. Cenę minimalną, jeśli ma zastosowanie (opcja ustawiania ceny minimalnej, będzie zależeć od wartości Przedmiotu).
  5. Wskazanie rzeczywistego kosztu wysyłki (jeśli dotyczy).
  6. Wszelkie inne warunki związane z ofertą.
 • Jesteś odpowiedzialny za prawidłowy opis Przedmiotu. Dotyczy to również sytuacji, gdy proponujemy wprowadzenie zmiany i/lub uzupełnienia opisu Przedmiotu. Dajemy Ci możliwość sprawdzenia opisu przed rozpoczęciem Aukcji internetowej. Zobowiązujesz się, że skorzystasz z tej okazji, aby sprawdzić opis Przedmiotu i zagwarantujesz, że ostateczny opis jest prawidłowy.
 • Gwarantujesz, że jesteś uprawniony i upoważniony do sprzedaży Przedmiotu. Oferując i sprzedając Przedmiot, gwarantujesz, że nie (i) naruszasz żadnego prawa lub przepisu, (ii) naruszasz jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa wynikającego z umowy i prawa własności intelektualnej, (iii) działasz w sposób który jest nieuczciwy lub (iv) działasz w sposób niezgodny z prawem i / lub w stosunku do osób trzecich lub Catawiki. Gwarantujemy również, że oferta i sprzedaż przedmiotu jest prawdziwą i autentyczną transakcją. W szczególności, gwarantujesz, że nie oferujesz Przedmiotu w ramach fałszywej transakcji, umożliwiając Nabywcy, sobie i / lub osobom trzecim transfer i pranie pieniędzy.
 • Klasyfikacja przedmiotów. Nasi eksperci klasyfikują Przedmioty, pojawiające się w naszym Serwisie internetowym, na podstawie ich specjalistycznej wiedzy i określonych kryteriów.
 • Wycofanie Przedmiotu przed rozpoczęciem aukcji. Dopóki oferta Przedmiotu nie zostanie opublikowana w Serwisie internetowym i nie będzie widoczna dla innych Użytkowników możesz ją wycofać. Po upływie tego czasu nie będziesz mieć możliwości zmiany warunków dotyczących oferty. Jeśli zdecydujemy, że Przedmiot powinien być usunięty z Aukcji internetowej, będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z tej sytuacji. Jeśli Ty zdecydujesz, że Przedmiot powinien zostać usunięty po jego opublikowaniu na Aukcji internetowej, musisz dostarczyć nam dokumenty, pliki lub inne formy dowodu, podając powód, dla którego powinien zostać usunięty. Musisz przedstawić ten dowód na nasze pierwsze żądanie. Jeśli zdecydujemy, że dowód jest wystarczający, skonsultujemy się z licytantami i według własnego uznania zdecydujemy o usunięciu Przedmiotu z aukcji. 

Więcej informacji na temat oferowania Przedmiotów można znaleźć w naszym Centrum pomocy.

Artykuł 3: Przedmioty na aukcji
Gdy zaakceptujemy Twój Przedmiot i wystawimy go na aukcji, inni Użytkownicy będą mogli go licytować. Sprzedając w naszym Serwisie internetowym, zgadzasz się z następującymi zasadami:

 • Nabywca i Sprzedawca przedmiotu zawiązują Umowę sprzedaży. Jeżeli pod koniec Aukcji internetowej, Oferta użytkownika jest najwyższa, zostaje on uznany za Nabywcę i automatycznie zawiera z Tobą Umowę sprzedaży Przedmiotu. Nie będzie to miało miejsca, jeśli ustawisz cenę minimalną, a najwyższa Oferta będzie niższa od Ceny minimalnej. 
 • Nie akceptujemy sztucznego podbijania ceny. Nie możesz licytować swoich własnych Przedmiotów lub Przedmiotów kogoś z Tobą powiązanego. Nie zezwalamy, aby ktoś powiązany z Tobą licytował Twoje Przedmioty. Nazywamy to sztucznym podbijaniem ceny.
 • Przedmiot oferowany przez Ciebie w naszym Serwisie internetowym będzie dostępny wyłącznie u nas. Gdy wystawisz swój Przedmiot na jednej z naszej Aukcji internetowej nie zaoferujesz go w innym miejscu. Jeśli Twój Przedmiot będzie wystawiony na jednej z naszych Aukcji, usuniesz go z innych stron internetowych, w tym platform internetowych, i własnych lub innych (internetowych) sklepów. 
 • Klasyfikacja przedmiotów w wynikach wyszukiwania. Umieszczenie i klasyfikacja Przedmiotów w wynikach wyszukiwania w naszym Serwisie internetowym może się różnić i zależy od różnych czynników, takich jak nazwa Aukcji internetowej, nazwa kategorii, charakterystyka Przedmiotu, tytuł i podtytuł Przedmiotu, opis Przedmiotu, oraz (automatyczne) tłumaczenia dowolnego z parametrów wyszukiwania.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych aukcji znajdziesz w naszym Centrum pomocy

Artykuł 4: dostawa i odbiór Przedmiotów
Gdy Twój Przedmiot zostanie sprzedany, poprosimy Nabywcę o zapłacenie Ceny zakupu, kosztów transportu (jeśli takie będą) oraz Prowizji nabywcy. W momencie, gdy Nabywca dokona płatności, zawiadomimy Cię o tym, tak abyś mógł wysłać Przedmiot Nabywcy lub zorganizować jego odbiór.

 • Przedmiot musi zostać wysłany w ciągu trzech (3) dni roboczych od dokonania płatności. Jeśli nie ustalisz, że Nabywca powinien odebrać Twój Przedmiot osobiście, należy go starannie spakować i wysłać go w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania od nas potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. Jesteś odpowiedzialny za wysłanie Przedmiotu do Nabywcy. Określony czas dostawy nigdy nie będzie uważany za ustawowy limit.
 • Twoje Przedmioty muszą być dostarczone z opcją śledzenia przesyłki. Zalecamy również skorzystanie z przesyłki poleconej i/lub przesyłki z zadeklarowaną wartością, ponieważ to Ty ponosisz ryzyko uszkodzenia i/lub utraty Przedmiotu podczas wysyłki.
 • Przedmioty muszą być wysłane z adresu podanego na Twoim Koncie. Jesteś zobowiązany do wysłania Przedmiotów z adresu podanego na swoim Koncie. Jeśli wyślesz Przedmiot z innego adresu, będziesz musiał pokryć wszelkie koszty, które nie zostały naliczone, jeśli Przedmiot zostałby wysłany z adresu podanego na Twoim Koncie (np. podatki importowe i opłaty). 
 • Wysyłka z nieobsługiwanych krajów. Nie możesz sprzedawać i/lub wysyłać Przedmiotów z kraju, który nie znajduje się na liście obsługiwanych krajów. Jeśli wyślesz Przedmioty z nieobsługiwanego kraju, stracisz prawo do otrzymania płatności.
 • Prosimy o kontakt z Nabywcą w przypadku problemów z wysyłką. Jeśli Przedmiot zostanie zgubiony i/lub uszkodzony podczas wysyłki i nie dojdziesz do porozumienia z Nabywcą, należy skontaktować się z firmą wysyłkową. Prowadzenie dochodzenia nie narusza naszego prawa do decydowania, czy Cena zakupu zostanie zwrócona Nabywcy czy wypłacona Tobie.
 • Nadwyżka kosztów wysyłki musi zostać zwrócona Nabywcy. Jeśli koszty wysyłki są niższe niż kwota wskazana w Aukcji internetowej, musisz zwrócić wszelkie koszty wysyłki, które zapłacił Nabywca.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wysyłki lub odbioru, zajrzyj do naszego Centrum pomocy.

Artykuł 5: płatności
Otrzymasz Cenę zakupu (wraz z potrąceniem Prowizji sprzedawcy) po (i) zapłaceniu przez Nabywcę Ceny zakupu, kosztów transportu (jeśli takie istnieją) i Prowizji nabywcy oraz (iii) wysłaniu Przedmiotu lub odebraniu go przez Nabywcę, zgodnie z Artykułem 4.

 • Możemy wstrzymać płatność. Możemy zawiesić płatność, jeśli Nabywca powiadomił o sporze, na przykład w wyniku domniemanej szkody lub niezgodności Przedmiotu z opisem.
 • Mogą obowiązywać kursy wymiany walut. Kurs wymiany dla każdego Przedmiotu będzie ustawiony zgodnie z walutą obowiązującą w momencie rozpoczęcia aukcji. Nawet jeśli kurs wymiany zmieni się podczas trwania aukcji, nie będzie to miało wpływu na kurs ustalony na początku aukcji. Akceptujesz fakt, że możesz otrzymać niższą (lub wyższą) Cenę zakupu we własnej walucie, niż gdybyśmy korzystali z kursu wymiany obowiązującego na koniec Aukcji internetowej lub w momencie zapłaty Ceny zakupu. Możemy również zaokrąglić Cenę zakupu do najbliższej jednostki walutowej, zanim Ci zapłacimy.
 • Możemy anulować transakcję, jeśli Nabywca nie zapłaci. Jeśli Nabywca nie zapłaci zgodnie z jego zobowiązaniami wynikającymi z Warunków dla nabywcy, wyślemy mu kilka przypomnień o płatności. Jeśli po otrzymaniu od nas przypomnień, Nabywca nadal nie zapłaci, zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że możemy anulować transakcję w naszym systemie. Anulowanie transakcji nie jest tym samym co rozwiązanie Umowy sprzedaży. Po anulowaniu transakcji można zdecydować się na ponowne zaoferowanie Przedmiotu lub bezpośredni kontakt z Nabywcą w celu uzyskania praw wynikających z Umowy sprzedaży.
 • Płatności podlegają warunkom naszych Dostawców usług płatniczych. Usługi przetwarzania płatności w naszym Serwisie internetowym są świadczone przez naszych Dostawców usług płatniczych, Stripe lub Payoneer, w zależności od kraju, w którym się znajdujesz. Te usługi przetwarzania płatności podlegają odpowiednim warunkom naszych Dostawców usług płatniczych. W przypadku Stripe usługi podlegają Umowie konta Stripe Connected, która zawiera warunki korzystania z Usługi Stripe (zbiorczo: „Umowa o usługach Stripe”). W przypadku płatności przetwarzanych przez Payoneer usługi podlegają warunkom użytkowania Payoneer. Sprzedając na Catawiki, zgadzasz się przestrzegać te warunki, które mogą być od czasu do czasu modyfikowane. Otrzymywanie płatności może zależeć od dostarczenia wszystkich danych wymaganych przez odpowiednich Dostawców usług płatniczych, takich jak data urodzenia, a jeśli jesteś Profesjonalnym sprzedawcą, numer rejestracyjny firmy. Jeśli dostawca płatności zablokuje płatność zgodnie z obowiązującymi warunkami, jesteśmy uprawnieni do anulowania transakcji w naszym systemie i dokonania zwrotu Nabywcy. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z anulowaniem transakcji.
 • Zastrzegamy sobie prawo do niezapłacenia. Jeśli nie przestrzegasz naszych Warunków użytkowania (np. wyślesz Przedmiot z nieobsługiwanego kraju lub nie dostarczysz Dostawcy usług płatniczych żądanych informacji identyfikacyjnych), zastrzegamy sobie prawo do niezapłacenia za dany Przedmiot. W takich przypadkach zgadzasz się i potwierdzasz, że utracisz wszelkie roszczenia, które możesz mieć wobec nas z powodu takich płatności.

Więcej informacji na temat procesu płatności można znaleźć w naszym Centrum pomocy.


Artykuł 6: niedopełnienie zobowiązań wobec Nabywcy
Jeśli nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań wobec Nabywcy w ramach Umowy sprzedaży, Nabywca będzie uprawniony do rozwiązania Umowy sprzedaży. Możliwe, iż otrzymasz od nas powiadomienie o niewykonaniu zobowiązania i zawiadomienie o rozwiązaniu umowy przez Nabywcę.

W tym wypadku Twoje obowiązki będą obejmowały kompensację szkód poniesionych przez Nabywcę, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw. Obejmuje to zwrot otrzymanej Ceny zakupu dla Nabywcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za ten zwrot.


Artykuł 7: niedopełnienie zobowiązań wobec Catawiki
Jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań wobec Catawiki, które wynikają z Warunków użytkowania, możemy zdecydować o anulowaniu transakcji danego Przedmiotu. Anulowanie transakcji nie jest tym samym co rozwiązanie Umowy sprzedaży. Jeśli jednak anulujemy transakcję, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie szkody i koszty, które ponieśliśmy w rezultacie. Oznacza to, że nadal będziesz nam winien Prowizję sprzedawcy. Będziesz również ponosić odpowiedzialność za utratę przez nas Prowizji nabywcy na skutek tego anulowania. 

Konsekwencje nieprzestrzegania naszych Warunków użytkowania
W celu zabezpieczenia naszych praw i praw innych Użytkowników (np. w przypadku naruszenia tych Warunków użytkowania, w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, niniejsze Warunki dla sprzedawcy), jesteśmy uprawnieni, w każdym momencie i według naszego uznania, do (i) zawieszenia wypłaty lub zwrotu pieniędzy, (ii) wstrzymania płatności i (iii) zrekompensowania wszelkich roszczeń finansowych, które mamy wobec Ciebie, roszczeniami finansowymi, które masz wobec nas. Jeśli którekolwiek z tych działań jest regulowane przez obowiązujące prawo (konsumenckie), możemy je przeprowadzić wyłącznie w zgodzie z nim.

Oprócz powyższego, w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub jeśli (i) naruszysz nasze Warunki użytkowania, (ii) wielokrotnie otrzymasz słabe oceny lub zauważymy, że Twoje zachowanie przysparza problemy, lub (iii) wierzymy, że jest to niezbędne do ochrony naszego Serwisu internetowego, innych Użytkowników lub w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, możemy podjąć następujące działania:

 • Tymczasowe lub stałe ograniczenie zezwolenia na licytacje i/lub sprzedaż Przedmiotów.
 • Tymczasowe lub stałe unieważnienie wszelkich specjalnych przywilejów związanych z Twoim Kontem.
 • Tymczasowe lub stałe ograniczenie dostępu do Twojego Konta.
 • Jeśli nie dostarczysz dokładnych informacji bankowych, kontaktowych lub identyfikacyjnych na nasze pierwsze żądanie, jesteśmy uprawnieni do wstrzymania lub odmowy dokonania płatności na Twoje konto (w tym zwrotu).
 • Jeśli Nabywca zapłaci za Przedmiot za pomocą karty kredytowej i, z powodu niespełnienia przez Ciebie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków dla sprzedawcy, złoży wniosek o obciążenie zwrotne, możemy (i) zablokować Twoje Konto, (ii) potrącić wszelkie roszczenia, które mamy wobec niego, (iii) zablokować wszelkie przyszłe płatności oraz (iv) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Tobie.

W przypadku podjęcia co najmniej jednego z tych działań poinformujemy Cię pocztą e-mail, podając powód podjęcia takiego działania. W naszym Centrum pomocy możesz znaleźć więcej informacji na temat powodów, dla których możemy ograniczyć, zawiesić lub zakończyć dostęp do Twojego konta.

W przypadku, gdy zdecydujemy się na stałe ograniczyć dostęp do Twojego konta (tj. zlikwidować Twoje konto), postaramy się poinformować Cię o przyczynach na 30 (trzydzieści) dni przed zamknięciem Twojego konta. Ten 30 (trzydziestodniowy) okres wypowiedzenia nie będzie miał zastosowania, jeżeli:

 • Podlegamy prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi, który wymaga od nas zakończenia świadczenia wszystkich naszych Usług.
 • Korzystamy z prawa do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny zgodnie z prawem europejskim i / lub krajowym.
 • Wielokrotnie naruszyłeś nasze Warunki użytkowania.Jeśli Twoje Konto zostanie zamknięte lub dostęp do Twojego Konta zostanie zawieszony, podczas gdy nadal będziesz mieć pewne zobowiązania wobec innego Użytkownika wynikające z Umowy sprzedaży, jesteśmy uprawnieni do anulowania otwartych transakcji i, w imieniu Nabywcy, do rozwiązania Umowy sprzedaży. Jeśli ktoś zalega Ci z płatnościami, otrzymasz odpowiednią kwotę pomniejszoną o kwotę szkód, które ponieśliśmy w związku z nieprzestrzeganiem przez Ciebie naszych Warunków użytkowania.

Mamy również prawo nałożyć karę finansową w wysokości 1 000 € (jednego tysiąca euro) za każde naruszenie naszych Warunków użytkowania, w tym niniejszych Warunków dla sprzedawcy, bez uszczerbku dla naszego prawa do odzyskania rzeczywistych szkód. Przed nałożeniem tej grzywny otrzymasz od nas ostrzeżenie. Jednakże, w przypadku poważnego naruszenia, nie powiadomimy Cię o grzywnie przed jej nałożeniem. Kara wzrośnie o 10% za każde późniejsze naruszenie naszych Warunków użytkowania. W razie możliwości, ustalamy tę karę zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania. 

Artykuł 8: komunikacja wewnętrzna
 Nabywcami. Aby komunikować się bezpośrednio Nabywcą, możesz skorzystać z naszego wewnętrznego systemu komunikacji. System ten jest świetnym sposobem na zorganizowanie dostawy Przedmiotu lub aby odpowiedzieć na wszelkie pytania Nabywcy. Pamiętaj, że nie zezwalamy na korzystanie z tego systemu w następujących przypadkach:

 1. Wysyłanie niechcianych reklam lub promocji, próśb o darowizny lub spam.
 2. Obrażanie, nękanie lub dyskryminowanie innych Użytkowników
 3. Zawarcie umowy sprzedaży z Użytkownikiem bez pośrednictwa Catawiki, w celu uniknięcia prowizji.

Czy Nabywca ocenił Przedmiot który sprzedałeś? W naszej Polityce komentarzy znajdziesz informacje o zasadach dotyczących reakcji na komentarze. Upewnij się, że ją przeczytałeś przed udzieleniem odpowiedzi na komentarz.

z nami (Wsparciem klienta). Jeśli napotkałeś na problemy techniczne na naszym Serwisie internetowym lub w jakikolwiek sposób nie jesteś zadowolony z naszych Usług, nasz doświadczony międzynarodowy zespół Wsparcia klienta służy pomocą. Dołożymy wszelkich starań, aby w odpowiednim czasie się z Tobą skontaktować po otrzymaniu Twoich pytań lub skarg oraz, w miarę możliwości, zapewnimy ci rozwiązanie Twojego problemu.

z nami (mediacja). Wszelkie problemy, na które natrafiają użytkownicy naszego serwisu, staramy się rozwiązać sami. Jednak chcemy, abyś również wiedział, że możesz złożyć skargę do organu zajmującego się rozwiązywaniem pozasądowych sporów na drodze mediacji. Jesteśmy gotowi zaangażować się w (i) Centrum skutecznego rozwiązywania sporów (CEDR) lub (ii) e-POM w przypadku wszelkich sporów, których nie byliśmy w stanie rozwiązać za pośrednictwem naszego wewnętrznego systemu reklamacji (więcej informacji znajdziesz na odpowiednich stronach internetowych).


Artykuł 9: spory z innymi Użytkownikami
Oczekujemy od Użytkowników rozstrzygnięcia sporu między sobą. Jednakże, w razie potrzeby, dołożymy wszelkich starań, aby pośredniczyć między Tobą, a Nabywcą. Dlatego wszelkie skargi i spory między Tobą, a Nabywcą muszą zatem zostać zgłoszone nam tak szybko, jak to możliwe.

Jak skontaktować się z Nabywcą: przejdź do Moje sprzedane przedmioty i kliknij „Szczegóły zamówienia”, a wyświetli się strona zamówienia dla tej sprzedaży. Następnie możesz kliknąć „Wyślij wiadomość”, aby wysłać wiadomość do Nabywcy.

Jak dotrzeć do Catawiki: skontaktuj się z działem Wsparcia klienta, wysyłając do nas e-mail za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego

Jeśli pomimo naszego wsparcia nadal nie uda się znaleźć zadowalającego rozwiązania, zgadzasz się na to, iż do nas należeć będzie ostatnie zdanie, zgodnie z artykułem 14 naszych Warunków użytkowania. Jednakże, pomimo naszej decyzji, masz prawo do dochodzenia swoich praw lub omówienia swoich roszczeń związanych z Umową sprzedaży bezpośrednio z Nabywcą.

Artykuł 10: audyt Catawiki
Aby zagwarantować bezpieczeństwo naszego Serwisu internetowego dla wszystkich Użytkowników, mamy prawo do selekcji Przedmiotów według ich jakości. Jeśli mamy powód, aby sądzić, że Twoje Przedmioty nie spełniają naszych standardów jakości lub nie są zgodne z naszymi Wytycznymi dotyczącymi składania ofert, możemy (i) bezpośrednio lub pośrednio zakupić Przedmioty od Ciebie za pośrednictwem naszej własnej Aukcji internetowej lub (ii) odwiedzić Twoją siedzibę offline, aby sprawdzić Przedmiot osobiście. Na podstawie takiego audytu możemy podjąć odpowiednie środki, w tym anulować transakcję, jeśli Przedmiot nie spełnia naszych standardów jakości. 


Artykuł 11: Dane

W naszej Polityce prywatności możesz dowiedzieć się, które dane przetwarzamy, jak i dlaczego je przetwarzamy oraz jakie masz prawa. Jednak może być również istotne, abyś wiedział, które dane generowane przez nasze Usługi są dostępne dla Sprzedawcy. Możesz znaleźć te informacje na swoim Koncie. W naszym Centrum pomocy znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące dostępności danych dla Sprzedawców.


Artykuł 12: Zmiany w Warunkach dla sprzedawcy

Możemy zmieniać lub uzupełniać Warunki Sprzedawcy w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o każdej takiej proponowanej zmianie i/ lub uzupełnieniu w wiadomości e-mail co najmniej 15 (piętnaście) dni przed opublikowaniem zmienionych i/ lub uzupełnionych Warunków dla sprzedawcy na naszym Serwisie internetowym.

Jeśli nadal będziesz korzystać z naszego Serwisu internetowego po otrzymaniu tego powiadomienia, nieodwołalnie zaakceptujesz zmienione i/ lub uzupełnione Warunki dla sprzedawcy.

Jeśli nie będziesz chciał zaakceptować zmienionych i/ lub uzupełnionych Warunków dla sprzedawcy, należy poinformować nas o tym w ciągu 15 (piętnastu) dni po otrzymaniu tego powiadomienia. Nie akceptując nowych warunków rezygnujesz z korzystania z naszego Serwisu internetowego i musisz usunąć swoje Konto.

Czy ten artykuł był pomocny?
Napisz do nas