Termeni și Politici
Termenii cumpărătorului

Catawiki asigură o piață online, unde vă puteți vinde obiectele speciale de la cumpărătorii din întreaga lume. Este important pentru noi ca piața noastră online să fie sigură și fiabilă atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători, motiv pentru care am implementat câteva reguli importante pentru a oferta și cumpăra pe Catawiki ("termenii cumpărătorului"). 

De asemenea, termenii cumpărătorului descriu și stabilesc și anumite drepturi și obligații în temeiul contractelor de vânzare pe care le încheiați în mod direct cu vânzătorii. Fiind de acord cu termenii cumpărătorului, sunteți de acord în avans cu faptul că drepturile și obligațiile fac parte din fiecare contract de vânzare și că veți respecta acești termeni față de contra partea din contract. In consecință, astfel de termeni pot fi invocați împotriva dvs. și/sau de către dvs. ca parte din contractul de vânzare. Acești termeni vor înlocui orice termeni din contractul de vânzare care sunt incompatibili cu aceștia. În plus, este posibil ca un vânzător să fi încărcat și alți termeni sau condiții pentru contractul de vânzare, care va fi prezentat ulterior pe piața noastră online. În Termenii Vânzătorului , puteți găsi anumite drepturi și obligații ale vânzătorilor în temeiul contractului de vânzare.

Termenii cu majuscule utilizați, dar care nu sunt definiți în acest document, au semnificația atribuită în termenii noștri de utilizare


Articolul 1: Achiziționarea loturilor

Înainte să plasați o ofertă pentru un lot, asigurați-vă că sunteți la curent cu următoarele: 

 • Încheiați un contract de vânzare cu vânzătorul. Dacă oferta dvs. este cea mai mare la sfârșitul licitației online, veți încheia automat un contract de vânzare cu vânzătorul lotului pentru valoarea prețului de achiziție. Cu toate acestea, în cazul în care vânzătorul a stabilit un preț de rezervă și oferta dvs. este mai mică decât prețul de rezervă, nu se încheie niciun contract de vânzare. Catawiki nu este parte sau supusă contractului de vânzare sau oricăror alte acorduri încheiate între dvs. și vânzător în temeiul contractului de vânzare dintre dvs. și vânzător (inclusiv, dar fără a se limita la acordurile de expediere). Prin urmare, Catawiki nu este supusă niciunei obligații de informare post-contractuală.

 • Încasăm o taxă nerambursabilă pentru utilizarea serviciilor noastre. Taxa cumpărătorului ("taxa de licitație") este de 9 % (nouă la sută) din prețul de achiziție (inclusiv TVA, dacă este cazul). Vom adăuga această sumă la prețul de achiziție. De asemenea, furnizăm servicii și percepem o taxă vânzătorului (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați termenii de utilizare și termenii vânzătorului). Prin acceptarea termenilor vânzătorului, sunteți de acord în mod explicit ca noi să percepem o taxă atât vânzătorului, cât și cumpărătorului pentru aceeași tranzacție.

 • Cumpărătorii trebuie să plătească costurile de expediere sau de transport și, unde este cazul, orice costuri suplimentare de import (ex. TVA, taxe de import). De asemenea, confirmați și acceptați că sunteți responsabil să verificați dacă există vreo regulă sau restricție specifică aplicabilă importului unui obiect în țara dumneavoastră. Catawiki nu va fi responsabilă pentru astfel de reguli sau restricții specifice.

 • Asistență pentru identificarea ulterioară sau alte măsuri de conformitate. Pentru a cumpăra de pe piața noastră online, vă putem solicita să furnizați informații suplimentare de identificare sau să vă ajutăm cu orice măsuri suplimentare solicitate de Catawiki pentru a respecta legislația aplicabilă, inclusiv orice legi și reglementări privind sancțiunile economice aplicabile Catawiki. Sunteți obligat să le respectați și să înțelegeți și să fiți de acord că orice refuz al unor astfel de informații sau măsuri va scuza neexecutarea de către Catawiki a oricăror Servicii.


Articolul 2: Achitarea loturilor

Dacă la sfârșitul unei licitații sunteți cel mai mare ofertant pentru un lot, iar oferta dumneavoastră a atins prețul de rezervă, veți încheia automat contractul de vânzare cu vânzătorul acelui lot. Veți plăti pentru lot în conformitate cu instrucțiunile noastre și cu termenii de plată de mai jos. 

 • După câștigarea lotului, trebuie să plătiți în termen de trei (3) zile. În termen de trei (3) zile de la încheierea licitației online, trebuie să plătiți (i) prețul de achiziție și costurile de expediere sau de transport (dacă este cazul) către vânzător și (ii) taxa de licitație către noi. Sunteți responsabil și răspunzător pentru orice costuri (cum ar fi costuri bancare), taxe (cum ar fi impozitul reținut la sursă sau TVA), taxe vamale și impozite aferente unor astfel de plăți. Veți plăti prin intermediul furnizorului nostru de servicii de plată, astfel cum se prevede la articolul 4 din termenii de utilizare. Prin urmare, plata dumneavoastră se va efectua către și va fi reținută de către furnizorul de servicii de plată într-un cont escrow. Perioada de plată specificată nu va fi niciodată considerată o limită legală (‘‘fatal termijn‘‘). Acest lucru presupune o notificare de neîndeplinire a obligațiilor (‘ingebrekestelling’), înainte ca vânzătorul să poată dizolva contractul de vânzare din cauza incapacității dumneavoastră de a plăti. 

 • Garantați că achiziția dvs. este legală. Garantați că nu achiziționați lotul ca parte a unei tranzacții false sau ilegale și că dumneavoastră și/sau terții nu sunteți implicați (direct sau indirect) în nicio activitate care ar putea implica spălarea de bani sub orice formă. Catawiki este obligată să respecte legile, reglementările și sancțiunile aplicabile privind spălarea de bani și finanțarea terorismului. Aceste legi și reglementări ne impun să împiedicăm spălătorii de bani să folosească piața noastră online drept canal pentru activitățile lor ilegale și să identificăm și să raportăm tranzacțiile suspecte.

 • Redevențe de revânzare. Dacă un lot este o operă de artă originală, artistului i se poate datora o redevență de revânzare, pe baza legislației aplicabile privind drepturile de autor. În astfel de cazuri, veți suporta costul de redevență de revânzare, indiferent dacă sunteți sau nu un profesionist pe piața obiectelor de artă. Va trebui să despăgubiți partea care a plătit redevența de revânzare artistului sau reprezentantului artistului la prima solicitare. O astfel de despăgubire va include redevența completă de revânzare și orice alte costuri, cheltuieli, sau taxe aferente.

 • Nicio încălcare a legii. Nu aveți dreptul să folosiți o instituție financiară sau o altă parte terță care ar duce la sau ar provoca o încălcare a oricărei legi aplicabile pentru oricare dintre părți, inclusiv orice lege și reglementare privind sancțiunile economice aplicabile în cadrul Catawiki.

Puteți găsi mai multe informații despre opțiunile de plată accesând centrul nostru de ajutor.


Articolul 3: Livrarea sau ridicarea loturilor

De îndată ce ați plătit integral în conformitate cu articolul 2, vom informa vânzătorul astfel încât el sau ea să vă poate livra lotul sau să poată aranja cu dvs. ridicarea. Pentru majoritatea loturilor din licitațiile noastre online, vânzătorul va livra articolul/ articolele la adresa asociată contului dvs. Cu toate acestea, în unele cazuri, este posibil ca anumite loturi să trebuiască să fie colectate direct de la adresa vânzătorului. Detaliile de expediere sau de transport din descrierea lotului determină dacă vânzătorul va expedia articolul/ articolele la adresa asociată contului dumneavoastră sau dacă trebuie să colectați lotul.

 • Asigurați-vă că adresa este corectă pentru livrare. Vânzătorul va livra lotul la adresa din contul dvs. Adresa trebuie să fie o adresă fizică și nu adresă de cutie poștală. Vom solicita vânzătorului să expedieze lotul odată ce plata a fost primită integral în conformitate cu articolul 2 din termenii cumpărătorului.

 • Nu permitem expedierea de tip drop. Nu puteți opta să primiți un lot prin intermediul așa-numitei ‘’expedieri de tip drop’’, și anume o parte terță cum ar fi magazinul sau compania dvs., un depozit sau o căsuță poștală să primească transportul în locul dvs. 

 • Dacă există probleme, contactați-ne în termen de trei (3) zile de la livrare. De îndată ce codul Track & Trace arată că lotul a fost livrat, aveți la dispoziție trei (3) zile, începând cu ziua livrării, să ne informați despre orice probleme legate de lot. Dacă trebuie să ridicați lotul, va trebui să ne informați cu privire la orice probleme legate de lot în termen de trei (3) zile de la ridicare. Dacă nu ne informați în această perioadă de trei (3) zile, este posibil să nu evaluăm reclamația și vom plăti vânzătorului. 

 • Dacă există probleme legate de expediere, vă solicităm să găsiți o soluție direct cu vânzătorul. Expedierea și transportul sunt responsabilitatea exclusivă a vânzătorului. Catawiki, cumpărătorul și vânzătorul au dreptul să semneze de primire și / sau să confirme livrarea Track & Trace la locația de livrare (indiferent dacă este vorba de adresa cumpărătorului sau de un punct de ridicare) ca dovadă că ați primit lotul. Dacă există o problemă cu livrarea lotului și nu ajungeți la o soluție cu vânzătorul, amândoi va trebui să cooperați la o investigație realizată de agenția de expediere sau de transport. O investigație în derulare nu prejudiciază dreptul nostru de a decide dacă prețul de achiziție va fi rambursat către dvs. sau plătit vânzătorului.

 • Aranjați procesul de ridicare cu vânzătorul. Dacă ați câștigat un Lot care trebuie ridicat, trebuie să (aranjați) ridicarea lotului în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la achiziționare, cu excepția cazului în care ați convenit altfel cu vânzătorul. Termenul de ridicare specificat nu va fi niciodată considerat o limită legală ("fatale termijn"). Dacă nu ridicați Lotul în termen de cinci (5 ) zile lucrătoare de la cumpărare sau alt termen convenit cu vânzătorul, recunoașteți că putem plăti vânzătorul și /sau anula tranzacția. Anularea tranzacției nu înseamnă același lucru cu rezilierea contractului de vânzare. Anularea tranzacției înseamnă că rolul de facilitare al Catawiki în încheierea și/sau executarea contractului de vânzare se încheie imediat și irevocabil.

 • Catawiki poate anula o tranzacție dacă vânzătorul nu livrează Lotul sau Lotul nu este conform cu descrierea Lotului. În cazul în care vânzătorul, încalcă Termenii Cumparatorului și nu (i) livrează Lotul sau Lotul (ii) nu este conform cu descrierea Lotului, putem trimite cumpărătorului mementouri pentru îndeplinirea obligațiilor în conformitate cu Termenii de Utilizare și Contractul de Vânzare. Dacă, deși au fost trimise mementouri, Cumpărătorul nu (i) livrează Lotul sau (ii) poate sau nu este dispus să remedieze conformitatea Lotului, sunteți de acord și recunoașteți că putem anula tranzacția. Deși am anulat tranzacția în sistemul nostru, sunteți liber să vă obțineți drepturile în baza Contractului de vânzare direct cu Vânzătorul.

Pentru mai multe informații cu privire la livrarea și ridicarea loturilor accesați centrul nostru de ajutor.


Articolul 4: Neîndeplinirea obligațiilor față de vânzător

Dacă nu vă îndepliniți obligațiile față de cumpărător în temeiul contractului de vânzare, veți fi în incapacitate de plată ("verzuim"), iar cumpărătorul va avea dreptul să dizolve ("ontbinden’") contractul de vânzare. Este posibil să vă trimitem o notificare de neîndeplinire a obligațiilor și o notificare de dizolvare în numele vânzătorului, dar nu suntem obligați să facem acest lucru. În cazul dizolvării contractului de vânzare, veți compensa prejudiciile cumpărătorului, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi ale cumpărătorului.


Articolul 5:Neîndeplinirea obligațiilor față de Catawiki

Dacă nu vă îndepliniți obligațiile față de Catawiki în conformitate cu termenii de utilizare, este posibil să decidem anularea tranzacției lotului relevant. Această anulare nu înseamnă același lucru cu dizolvarea contractului de vânzare, iar vânzătorul este liber să obțină direct de la dvs. drepturile în temeiul contractului de vânzare. Dacă anulăm tranzacția, vă putem trage la răspundere pentru orice și toate daunele și costurile pe care le suportăm și/sau le suportăm ca urmare a anulării. Acest lucru înseamnă că ne veți datora în continuare taxa de licitație în plus față de orice alte daune. De asemenea, vei fi răspunzător pentru comisionul vânzătorului pe care l-am ratat din cauza anulării.

Consecințele nerespectării termenilor de utilizare

În plus față de prevederile articolului 9 din termenii de utilizare, (i) cu privire la respectarea legislației aplicabile (inclusiv orice legi și reglementări privind sancțiunile economice aplicabile Catawiki) sau dacă (ii) ați încălcat termenii de utilizare, (iii) suntem înștiințați cu privire la conduita sau comportamentul dvs. sau (iv) credem cu bună-credință că sunt necesare pentru ne proteja piața online, alți utilizatori, sau este în interesul (publicului) general (v) să prevenim frauda sau alte activități ilegale), putem lua una sau mai multe dintre următoarele măsuri: 

 • Să vă limităm temporar sau permanent accesul la piața noastră online sau autorizația de a vinde și/sau de a licita loturi;

 • Revocarea temporară sau definitivă a oricărui statut special asociat contului dvs.

 • Să vă limităm temporar sau permanent accesul la cont.

 • În cazul în care (i) nu ați furnizat detalii bancare sau de identificare exacte la prima noastră solicitare într-un interval rezonabil, (ii) dacă ați fost atenționat de furnizorul nostru de servicii de plată sau (iii) nu ați trecut verificarea PEP sau din lista de sancțiuni, sau (iv) Catawiki constată sau este direcționată în alt mod de către o autoritate competentă că s-ar interzice sau s-ar sancționa în conformitate cu orice legi sau reglementări privind sancțiunile economice aplicabile în cadrul Catawiki să execute orice serviciu pentru dvs., veți fi în incapacitate de plată, iar (a) orice plată (inclusiv o despăgubire ) poate fi reținută sau (b) vă veți pierde dreptul de a primi plăți (inclusiv o rambursare);

 • Dacă ați plătit pentru un lot cu cardul de credit și, chiar dacă vânzătorul și-a îndeplinit obligațiile, ați depus cu succes o returnare a plății, avem dreptul (i) să vă blocăm contul, (ii)să declanșăm orice reclamații pe care le avem la adresa dvs, (III) să vă blocăm orice plăți viitoare (inclusiv despăgubiri) și (IV) să inițiem proceduri judiciare împotriva dvs.;

 • Dacă am rezervat o plată pe cardul dvs. de credit și plasați cea mai bună ofertă, dar nu plătiți suma rămasă în termen de trei (3) zile lucrătoare de la achiziție, Taxa de licitație (până la 1.000 EUR) va fi debitată pe cardul dvs. Orice sumă rămasă din plata rezervată va fi deblocată. 

În cazul în care acordul nostru este reziliat sau accesul la contul dumneavoastră este suspendat în timp ce încă aveți anumite obligații față de un vânzător în temeiul unui contract de vânzare, este posibil să anulăm tranzacția/ tranzacțiile din sistemul nostru.

De asemenea, avem dreptul să impunem o penalizare financiară de 1.000 € (o mie euro) pentru fiecare încălcare a prezenților termeni de utilizare, fără a a aduce atingere dreptului de a recupera pagubele. Înainte de a impune o astfel de amendă, încercăm să trimitem un avertisment. Cu toate acestea, în cazul unei încălcări grave, vom impune amenda fără preaviz. Penalizarea va crește cu 10% (zece la sută) pentru fiecare încălcare ulterioară a termenilor de utilizare. Dacă este posibil, vom stabili această penalizare în conformitate cu termenii de Utilizare. 


Articolul 6: Dreptul de retragere

În funcție de locul dumneavoastră de reședință, este posibil să aveți dreptul de retragere, în conformitate cu directiva UE privind drepturile consumatorilor. 

 • Dreptul de retragere din UE și Regatul Unit poate fi aplicabil contractului dumneavoastră de vânzare. Consumatorii care au reședința într-o țară din Spațiul Economic European sau Regatul Unit și care achiziționează un lot de la un vânzător profesionist vor avea dreptul să se retragă din achiziție fără să fie obligați să precizeze motivul retragerii în termen de paisprezece (14) zile după data primirii lotului. 

 • Dacă vă retrageți din achiziție, trebuie să returnați lotul vânzătorului. În conformitate cu dreptul de retragere, va trebui să returnați lotul în termen de paisprezece (14) zile de la notificarea de retragere. Costurile de retur de expediere sau de transport și orice taxe vamale sunt responsabilitatea dvs. Dacă este cazul, având în vedere valoarea lotului, trebuie să obțineți o asigurare adecvată de transport pentru lot. Lotul trebuie returnat vânzătorului cu toate accesoriile aferente cu care a fost livrat, în starea inițială și, dacă este posibil, în ambalajul original. Sunteți răspunzător pentru orice valoare diminuată a lotului care rezultă din manipulare dincolo de ceea ce este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea lotului. Atunci când fie (i) vânzătorul a primit Lotul, fie (ii) ați dovedit că ați trimis lotul vânzătorului, prețul de achiziție și costurile inițiale de expediere sau transport pe care le-ați plătit vânzătorului vă vor fi rambursate.

 • Este posibil ca dreptul de retragere să nu fie aplicabil achiziției dvs. Vă rugăm rețineți: anumite produse și servicii sunt excluse de la dreptul de retragere, cum ar fi, dar fără a se limita la, aur, diamante, lingouri, produse la comandă și alte produse cu prețuri fluctuante, care se descompun rapid, sau au o durată de valabilitate limitată.

Mai multe informații cu privire la dreptul de retragere pot fi găsite în politica dreptului de retragere..

Articolul 7: Comunicarea internă
Puteți utiliza sistemul nostru de mesagerie internă pentru a comunica în mod direct cu un vânzător. Acest sistem reprezintă o modalitate foarte bună de a aranja livrarea sau ridicarea unui lot. Nu veți folosi acest sistem pentru următoarele activități:

 • Publicitate sau promovări nesolicitate, cereri de donații sau spam-uri.

 • IInsulte, hărțuire sau discriminare față de alți utilizatori.

 • Încheierea unui contract de vânzare cu un utilizator din afara pieței noastre online, cu scopul de a evita comisioanele sau taxele de licitație.

Politica noastră de Feedback se aplică la orice feedback pe care doriți să-l oferiți.


Articolul 8: Dispute cu alți utilizatori
Ne dorim ca utilizatorii să își rezolve disputele între ei. Catawiki va depune eforturi rezonabile pentru a media între dvs. și cumpărător. Pentru a ne proteja drepturile și obligațiile în conformitate cu termenii de utilizare, orice reclamații și dispute între dvs. și un vânzător trebuie, prin urmare, să ne fie raportate cât mai curând posibil după apariția problemei relevante. În conformitate cu articolul 3 din termenii cumpărătorului, recunoașteți că, dacă nu ne informați în această perioadă de trei (3) zile, este posibil să nu evaluăm reclamația și vom plăti vânzătorul.

Contactați Vânzătorul: mergeți la loturile mele câștigate și dați click pe ‘‘detalii comandă‘‘ pentru a afișa pagina de comandă pentru acea vânzare . După care puteți da click pe "contactați vânzătorul" pentru a trimite un mesaj vânzătorului.

Contactați Catawiki: contactați una dintre echipele noastre de asistență pentru clienți printr-un e-mail trimis prin intermediul formularului de contact disponibil în articolul despre centrul de ajutor. 

Dacă nu se poate ajunge la nicio soluție satisfăcătoare, chiar și cu sprijinul nostru, vom acționa în conformitate cu articolul 14 din termenii de utilizare. Aceasta include dreptul nostru de a lua decizia de a despăgubi un cumpărător sau de a plăti un vânzător. Cu toate acestea, aveți oricând dreptul să vă obțineți drepturile sau să dezbateți reclamațiile legate de contractul de vânzare, direct cu cumpărătorul. 

A fost de ajutor acest articol?
Contactați-ne