Instrucțiunile pentru Cererile de Aplicare a Legii

Aceste Instrucțiuni de Aplicare a Legii stabilesc condițiile pentru procesul Catawiki cu privire la cererile de informații ale autorităților de aplicare a legii. Orice cerere pe care o primim de la autoritățile de aplicare a legii trebuie să îndeplinească aceste condiții. Ofițerii de aplicare a legii ne pot contacta cu privire la aceste instrucțiuni la: lawenforcement@catawiki.com.

1. Catawiki B.V. este responsabilă pentru cererile de informații

Catawiki B.V. este o companie înregistrată și localizată în Olanda ce oferă o platformă de licitații online către utilizatorii din întreaga lume. Entitatea Catawiki B.V., în calitate de controlor de date, este responsabilă pentru manevrarea tuturor cererilor de devulgare a datelor de la autoritățile de aplicare a legii cu privire la utilizator și sau informațiile tranzacționale. Așadar, toate cererile de informații trebuie să fie adresate către Catawiki B.V. chiar dacă avem o entitate locală stabilită din țara de unde s-a cerut autoritatea de aplicare a legii. Nu vom oferi nicio informație dacă cererea nu este adresată către Catawiki B.V.

2. Informații stocate de Catawiki B.V.

Confidențialitatea și protecția datelor personale a utilizatorilor noștri este foarte importantă pentru noi. Cu toate acestea, vom oferi suport autorităților de aplicare a legii pe cât posibil dacă vom putea și vom fi obligați. Se poate întâmpla să nu dispunem de informațiile solicitate sau să nu le avem stocate în totalitate în sistemul nostru. De exemplu. detaliile bancare nu sunt păstrate de către Catawiki și putem oferi autorităților doar informațiile financiare trunchiate (doar ultimele 4 cifre ale numărului contului bancar) pe care îl primim de la furnizorul nostru de plăți.

Mai multe informații cu privire la informațiile personale pe care le colectăm și stocăm pot fi găsite în Politica noastră de Confidențialitate. În general, vom răspunde unei cereri valide și notificată în mod corespunzător, în măsura permisă de către Termenii și Condițiile noastre, Politica de Confidențialitate și legea aplicabilă.

3. Cerere din partea autorităților olandeze de aplicare de legii

Solicităm autorităților olandeze putere de supraveghere și investigare să ne ofere un garantor, hotărâre judecătorească sau orice alt ordin legal obligatoriu pentru a impune dispoziția datelor (persoanle) ale unui utilizator. Toate condițiile menționate sub secțiunea 5 trebuie îndeplinite înainte de a putea oferi informațiile solicitate.

4. Cereri de la autoritățile de aplicare a legii în afara Olandei

Autoritățile de aplicare a legii în afara Olandei pot trimite un Ordin de Investigație European (EIO), o Cerere de Asistență Legală Reciprocă (MLAT) sau Scrisoare Rogatorie, după caz, către autoritățile olandeze. În mod alternativ, autoritățile de aplicare a legii non-olandeze pot trimite o cerere directă către Catawiki B.V. În plus la condițiile menționate sub secțiunea 5, precum că cererile trebuie, cel puțin:

- să facă referire la faptele ce includ bunurile sau acțiunile comise de o persoană (naturală sau legală) ce este subiectul investigațiilor în procedurile judiciare în derulare în țara în care s-a făcut cererea
- să fie emise - cel puțin -de către un procuror public, poliția judiciară sau altă autoritate publică competentă în exercițiul activităților sale oficiale
- să aibă referire la un act criminal presupus ce este o ofensă sub legile criminale ale țării solicitante
- să fie strict adaptate la nevoile legitime de aplicare a legii
- să fie făcute utilizînd procesul legal potrivit pentru jurisdicția în care a avut loc presupusa crimă

5. Ce informații ar trebui să fie incluse în cerere?

Vom procesa doar cererile care sunt adresate către Catawiki B.V. Cererile adresate Catawiki sau Serviciilor Catawiki nu vor fi procesate.

De asemenea, von procesa doar acele cereri ce îndeplinesc următoarele condiții. Cererea trebuie să fie formală, în format PDF și să conțină:

- terenul clar pentru baza legală a cererii și un sumar (succint) al investigației
- o descriere a persoanei legale sau naturale a cerei informații sunt solicitate. Vă rugăm rețineți: putem găsi utilizatorii în sistemul nostru dacă avem detalii specifice ale acelei persoane, precum ar fi - nume de utilizator, numele complet sau o adresă de mail
- o prezentare clară a datelor specifice reflectă faptul să sunt necesare pentru investigație și perioada în care informațiile sunt căutate. Cererea 'tuturor datelor acestui utilizator' nu este suficient de specifică
- perioada preconizată de primire a răspunsului. Vă rugăm rețineți că e posibil să dureze ceva timp pentru a strânge informațiile în cazul în care scopul cererii este larg
- numele și semnătura autorității emitente, insigna/numărul cărții de identitate a agentului responsabil sau ofițerului, adresa de email și un număr de contact direct

Vă rugăm să fiți cât se poate de specific și rețineți că toate informațiile solicitate trebuie să fie rezonabile, proporționate și necesare pentru scopul menționat.

6. Unde ar trebui să trimit cererea?

Fiecare cerere de informații de la o autoritate de aplicare a legii trebuie trimisă către lawenforcement@catawiki.com de pe o adresă de email a unei autorități oficiale. Dacă trimiteți raportul în orice alt fel, este posibil să fie o întârziere a răsounsului.

7. Detalii importante

Vă rugăm rețineți următoarele:

- Echipa noastră de Relații cu Clienții nu este autorizată să divulge informații prin telefon sau email în afara proceduri dispusă în aceste Instrucțiuni.
- Vom răsounde doar cererilor trimise în acord cu aceste Instrucțiuni.
- Ne rezervăm dreptul de a notifica utilizatorii referitor la o cerere, mai puțin atunci când oferirea unei astfel de notificări este interzisă prin lege.