Objekt och beställningar
Jag vill annullera mitt köp


Meddelande om återkallelse


För att utöva ångerrätten måste du meddela ditt uttag inom 14 dagar efter mottagandet av partiet. För att göra detta lättare för dig, kan du skicka meddelande till säljaren via vår onlinemarknadsplats. 


För att göra det, fyll i detta formulär:ångerblankett.


Bekräftelse på återkallelse


När du har informerat säljaren eller oss om att du vill avbryta köpet utvärderar vi din begäran. När vi har godkänt din begäran skickar vi säljarens returadress så snart som möjligt.

Om avbokning under ångerrätten inte är möjlig, förklarar vi varför ångerrätten inte är tillämplig för just det köpet.

 Ångerrättspolicy


Syftet med vår ångerrättspolicy är att förklara ångerrätten som stipuleras i EU-direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU) (nedan kallat direktivet). Denna policy utgör en integrerad del av våra användningsvillkor. Vi tillhandahåller denna information på uppdrag av alla professionella Catawiki-säljare som använder vår plattform för att sälja till köpare som bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Direktivet ger köparna rätt att annullera och returnera alla köp från en professionell säljare (indikeras av "Pro"-ikonen bredvid deras namn på objektsidan), så länge (i) köparen inte köper objekt professionellt och (II) köparen bor i ett land inom EES. 

Ångerrätten ger berättigade Köpare ("konsumenter") en "ångerperiod" på 14 dagar för att avgöra om de vill behålla sitt köp. Inom ångerperioden kan en konsument häva köpet utan att ange skäl för uppsägningen. Vi rekommenderar dock att du ger en anledning. Detta ger oss en chans att försöka lösa problemet eller förhindra att samma problem händer i framtiden. Om du kvalificerar dig som konsument enligt direktivet gäller följande för dina inköp:


Start av 14-dagars ångerperiod


Ångerperioden börjar dagen efter att du har fått objektet eller: 


 1. Om objektet levereras i mer än en försändelse eller består av flera delar, kommer det att börja på dagen för den sista leveransen eller den dag den sista delen levereras.
 2. För avtal om regelbunden leverans av partier under en inställd period kommer den att inledas den dag du fick det första partiet.

Du kan också annullera ditt köp innan du tar emot partiet. 


Dina förpliktelser under ångerperioden


Under ångerperioden måste du hantera partiet och förpackningen med försiktighet. Du får utvärdera partiet på ett sätt som liknar hur du utvärderar det i en offlinebutik.

Det är viktigt att hantera objektet med omsorg, eftersom säljaren kan hålla dig ansvarig för minskning i värdet utöver vad som skulle orsakas av denna noggranna hantering. Noggrann hantering definieras som endast hantering av partiet på ett sätt som är acceptabelt att fastställa arten, egenskaper och funktion av partiet. Om säljaren hävdar att din hantering har minskat värdet av partiet, kommer vi inte att medla detta påstående. Du måste nå en lösning direkt med säljaren.


Returnera partiet


Partiet, inklusive alla tillbehör som levererades med det, måste returneras till säljaren inom 14 dagar från det att vi godkände din begäran. Om möjligt, bör du returnera partiet i ursprungligt skick och förpackning. 

Om partiet inte återlämnas till säljaren inom 14 dagar från det att vi godkände uttaget, förlorar du din ångerrätt och säljaren kommer att betalas.

Om partiet återlämnas till säljaren inom 14 dagar och det inte finns några frågor som rör frakt eller skada, kommer du att återbetalas köpeskillingen och kostnaderna för leverans. Om säljaren redan har fått betalt för objektet, kommer de att vara tvungna att återbetala dig köpeskillingen och kostnaderna för leverans. 


Kostnader för returfrakt


Om du avbryter och returnerar ett objekt under ångerrätten, kommer du att bära de direkta kostnaderna, risken och bördan av returfrakten.

Vi rekommenderar att du förpackar objektet ordentligt och säkert, och använder dig av försäkrad frakt. Detta beror på, om säljaren kan visa att partiet är skadat eller förlorat under returfrakt, behöver vi betala säljaren. Om detta händer måste du (i) kontakta säljaren direkt för att ordna med (partiell) återbetalning och/eller (II) kontakta rederiet för att begära skadestånd.


Exkluderade artiklar


Följande produkter och tjänster som kan erbjudas på vår plattform är undantagna från ångerrätten, i enlighet med direktivet. Denna lista innehåller de mest relevanta produkter och/eller tjänster som säljs på Catawiki och som utesluts i direktivet. Du kan inte ångra köpet av:


 1. Produkter eller tjänster som har ett pris kopplat till fluktuationer på den finansiella marknaden, över vilka den professionella säljaren inte har någon kontroll och som kan förekomma inom ångerfristen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, vissa ädelstenar och ädelmetaller, och varor gjorda av dem. Till exempel diamanter, smycken gjorda med värdebestämda diamanter, guldmynt och omyntat guld.
 2. Produkter som tillverkas i enlighet med dina specifikationer, som inte är förproducerade, och som tillverkas för en viss person.
 3. Produkter som förfaller snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid. 
 4. Avtal om fritidsaktiviteter, under förutsättning att kontraktet föreskriver ett visst datum eller en viss period när fritidsaktiviteterna måste äga rum.
 5. Tjänstekontrakt avseende logi, förutsatt att kontraktet föreskriver ett visst datum eller en viss period för att använda boendet, och under förutsättning att det är för andra ändamål än bostäder, transport av varor, bil leasingtjänster, eller catering.
 6. Förseglade produkter som har fått sin tätning bruten och som inte kan skickas tillbaka av hälso- eller hygienskäl.
 7. Alkoholhaltiga drycker som har ett värde som bestäms av fluktuationer på marknaden som den professionella säljaren inte kan kontrollera, om priset avtalades när du ingått köpeavtalet men dryckerna kan endast levereras till dig efter 30 dagar.
 8. Förseglade ljudinspelningar, videoinspelningar eller datorprogram som har fått sin tätning bruten efter leverans.
 9. Tidningar eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dem.Var den här artikeln hjälpsam?
Tack för din information!
Berätta mer om artikeln.
Vänligen välj alla som passar in
Tack för din feedback!
Kontakta oss