Riktlinjer för brottsbekämpnings frågor

Dessa riktlinjer för brottsbekämpning fastställer villkoren för Catawikis process avseende informationsförfrågningar från brottsbekämpande myndigheter. Varje begäran som vi mottar från brottsbekämpande myndigheter bör uppfylla dessa villkor. De brottsbekämpande tjänstemännen kan kontakta oss om dessa riktlinjer på: lawenforcement@catawiki.com.

1. Catawiki B.V. är ansvarig för informationsförfrågningar

Catawiki B.V. är ett företag registrerat och beläget i Nederländerna som tillhandahåller en auktionsplattform online till användare över hela världen. Enheten Catawiki B.V. som datastyrare ansvarar för att hantera alla upplysningar om uppgiftslämnande från brottsbekämpande myndigheter avseende användar- och transaktionsinformation. Därför måste alla informationsförfrågningar adresseras till Catawiki B.V. även om vi har en lokal enhet etablerad i ett land där den begärande brottsbekämpande myndigheten är från. Vi kommer inte lämna någon information om begäran inte riktas till Catawiki B.V.

2. Information lagrad av Catawiki B.V.

Sekretess och skydd av personuppgifter för våra användare är mycket viktigt för oss. Vi kommer dock naturligtvis att stödja brottsbekämpande myndigheter så mycket som möjligt om vi kan och är skyldiga att göra det. Det kan hända att vi inte har begärd information eller inte ha den helt lagrad i vårt system. Bankinformationen lagras t.ex. inte av Catawiki och vi kan bara ge myndigheterna begränsad finansiell information (endast de sista 4 siffrorna i ditt bankkontonummer) som vi får från vår leverantör av betaltjänster.

Ytterligare information om vilken personlig information vi samlar och lagrar finns i vår integritetspolicy. I allmänhet svarar vi på en giltig och korrekt anmäld begäran i den omfattning som tillåts av våra användarvillkor, sekretesspolicy och tillämplig lag.

3. Begäran från nederländska brottsbekämpande myndigheter

Vi begär holländska myndigheter med tillsyns- och utredningsbefogenheter för att ge oss ett dröjsmål, domstolsbeslut eller annan rättsligt bindande order för att tvinga tillhandahållandet av användarens (personliga) uppgifter. Alla villkor som nämns under avsnitt 5 bör vara uppfyllda innan vi kan tillhandahålla den begärda informationen.

4. Begäranden från brottsbekämpande myndigheter utanför Nederländerna

De brottsbekämpande myndigheterna utanför Nederländerna kan lämna in en europeisk utredningsorder (EIO), en begäran om ömsesidig rättslig hjälp (MLAT) eller ett Letter Rogatory, som är tillämpligt, till de nederländska myndigheterna. Alternativt kan icke-nederländska brottsbekämpande myndigheter lämna in en begäran direkt till Catawiki BV. Förutom de villkor som anges i avsnitt 5 måste sådana förfrågningar, åtminstone:

- relatera till handlingar som involverar varor som är eller handlingar begåtts av en (fysisk eller juridisk) person som är föremål för utredningar i rättsliga förfaranden som är pågående i det land som ansökan görs till
- utfärdats - åtminstone - av en åklagare, rättspolis eller annan behörig offentlig myndighet vid utövandet av deras officiella verksamhet
- relatera till en påstådd brottslig handling som är ett brott enligt strafflagarna i det ansökande landet
- Snävt skräddarsys för ett legitimt brottsbekämpningsbehov
- göras med hjälp av lämplig rättslig process för den jurisdiktion där det påstådda brottet inträffade

5. Vilken information ska ingå i förfrågan?

Vi behandlar endast förfrågningar som adresseras till Catawiki B.V. Förfrågningar adresserade till Catawiki eller Catawiki Services kommer inte att behandlas.

Dessutom behandlar vi bara förfrågningar som uppfyller följande villkor. Förfrågan måste vara skriftlig, i PDF-format och innehålla:

- Tydlig grund för den rättsliga grunden för begäran och en (kort) sammanfattning av undersökningen
- En tydlig beskrivning av den fysiska eller juridiska person vars uppgifter begärs. Observera: vi kan bara hitta användare i vårt system om vi har specifika uppgifter om den personen, till exempel - ett användarnamn, fullständigt namn eller en e-postadress
- En tydlig översikt över de specifika datapunkter som krävs för undersökningen och den period inom vilken informationen söks. Begär "alla uppgifter om den här användaren" är inte tillräckligt specifika
- Den förväntade svarperioden. Observera att det kan ta lite tid att samla informationen om omfattningen av förfrågan är bred
- Den utfärdande myndighetens namn och underskrift, märke / ID-nummer för den ansvariga agenten eller tjänstemannen, e-postadressen och ett direktkontaktnummer

Var så specifik som möjligt och kom ihåg att alla informationsförfrågningar måste vara rimliga, proportionerliga och nödvändiga för det angivna syftet.

6. Vart skall du skicka din förfrågan?

Varje informationsförfrågan från en brottsbekämpande myndighet ska skickas till lawenforcement@catawiki.com från en officiell auktoriserad e-postadress. Om du skickar rapporten på något annat sätt kan det finnas en försening i vårt svar.

7. Viktiga detaljer

Vänligen håll följande i åtanke:

- Vår kundtjänst är inte behörig att avslöja någon information via telefon eller e-post utanför det förfarande som anges i dessa riktlinjer.
- Vi svarar bara på förfrågningar som skickas i enlighet med dessa riktlinjer.
- Vi förbehåller oss rätten att underrätta våra användare om en förfrågan, förutom när en sådan anmälan är förbjuden enligt lag