Glossary

Ordlista

I vår ordlista hittar du definitioner för begrepp som vi använder i våra Användarvillkor och policyer. Vi uppdaterar den här listan regelbundet för att se till att den alltid är relevant.


Om det finns ett koncept som du inte förstår och du inte hittar det i vår ordlista kan du kolla vårt hjälpcenter


Om det finns en konflikt mellan den engelska versionen av vår ordlista och en annan språkversion gäller den engelska versionen.

Ditt Catawiki-konto.

Ett objekt matchar beskrivningen, detaljerna, fotona, dokumenten och annat material som säljaren delat.

Ytterligare tjänster som faller utanför de vanliga tjänsterna vi erbjuder. Till exempel frakttjänster eller värderingstjänster.

Catawikis applikationsprogramgränssnitt, inklusive mobil, surfplatta och andra applikationer på smarta enheter.

Den icke-återbetalningsbara avgiften vi debiterar våra köpare i kassan för de tjänster vi tillhandahåller.

Ett bindande erbjudande från en budgivare att köpa ett objekt i en onlineauktion för ett visst belopp.

En person som lägger ett bud på ett objekt på vår onlinemarknadsplats.

För vissa objekt reserverar vi ett belopp på en budgivares kreditkort när de lägger ett bud. 


Om de är högstbjudande när auktionen är slut måste de betala eventuellt utestående belopp. Om de inte är högstbjudande släpper vi tillbaka reservationen till dem.

En person som har köpt ett objekt på vår onlinemarknadsplats.

Den del av våra Användarvillkor som specificerar rättigheter och skyldigheter för alla våra budgivare och köpare.

Ett unikt nummer som en säljare registrerar sig med i det land där de gör affärer. Detta nummer hjälper till att spåra förpackningsavfall för att främja hållbara förpackningsmetoder.

Det avtal som en köpare och säljare ingår när en onlineauktion är slut eller när ett erbjudande att köpa accepteras. Försäljningsavtalet bestämmer både köparens och säljarens rättigheter och skyldigheter.

En person som har köpt ett objekt på vår onlinemarknadsplats för ändamål utanför deras handel, företag, hantverk eller yrke.

Vi kan anses vara leverantör. Detta innebär att vi i skattehänseende behandlas som om vi är den faktiska leverantören av varorna.

En försäljning mellan en professionell säljare och en köpare på Catawiki som för skatteändamål behandlas som två separata transaktioner: säljaren som säljer ett speciellt objekt till Catawiki och Catawiki som säljer objektet till köparen.

När någon inte uppfyller sina skyldigheter enligt försäljningsavtalet eller bryter mot våra användarvillkor är det ett försummelse av deras åtaganden. Detta kan få ett antal konsekvenser, inklusive att vi eller den andra parten kräver skadestånd från den försumliga parten. 


Ibland krävs ett meddelande om betalningsförsummelse innan någon kan klassificeras som att ha försummat sina åtaganden.

Interna experter som virtuellt granskar och väljer de objekt du ser på Catawiki. Våra experter har specialkompetens relaterad till de objekt de granskar.

Det högsta budet när en onlineauktion avslutas.

En omfattande integritetslag som reglerar hur personuppgifter om EU-medborgare kan samlas in, användas och behandlas av organisationer.

Den del av våra användarvillkor som specificerar rättigheter och skyldigheter för alla våra användare (budgivare, köpare och säljare).

En plats på webbplatsen och appen där du kan hitta svaren på vanliga frågor om Catawiki.

Den budgivare som har det högsta budet när en auktion avslutas. Högstbjudande blir då köpare av objektet om deras bud uppfyller reservationspriset.

Immateriella rättigheter är rättigheter som patent, upphovsrätt, varumärken och databasrättigheter. De täcker texter, bilder, design, foton, videor, programvara, audiovisuellt material med mera. Immateriella rättigheter kan tillhöra oss, dig eller tredje part.

Budgivare kan sätta ett högsta bud, vilket är det högsta de är villiga att bjuda för ett objekt. 


Vi bjuder för deras räkning i minsta möjliga steg för att hålla dem på topp, så att de inte behöver övervaka auktionen. Vi går aldrig över det högsta bud de satt.

Ett skriftligt meddelande som en användare eller Catawiki kan dela för att informera en annan användare om att de har (riskerar att) försummat sina åtaganden. 


Detta meddelande kommer ibland att innehålla en rimlig tidsfrist för användaren att uppfylla sina skyldigheter. Om de inte uppfyller den här tidsfristen har de försummat sina åtaganden.

Föremål som erbjuds till försäljning på Catawikis onlinemarknadsplats.

Beskrivningen av ett objekt som tillhandahålls av våra säljare och visas på objektsidan.

Sidan på vår webbplats eller app som visar objektet till salu. Den här sidan innehåller en beskrivning och detaljer om objektet, foton, ibland videor, och annan viktig information.

De automatiserade onlineauktioner som äger rum på vår onlinemarknadsplats.

Catawiki är en marknadsplats online. Det betyder att vi är en plattform där säljare kan skicka in och sälja sina speciella objekt och där köpare kan köpa dessa speciella objekt.

Ett objekt eller en grupp av objekt som har betalats för.

Ett föremål som har packats i förpackningsmaterial, som bubbelplast och en låda.

De tredje parter som hjälper till att hålla dina pengar säkra och tillhandahålla andra betaltjänster till dig när du använder Catawiki.

De tjänster som tillhandahålls av våra betalningsleverantörer, som att behandla din betalning och hålla dina pengar säkra tills varje försäljning har slutförts.

All information som kan användas för att identifiera en individ direkt eller indirekt. Detta inkluderar namn, e-postadress, postadress, användar-ID och cookies.

Ytterligare villkor och regler som hjälper till att skydda vår marknadsplats. Våra policyer är en del av våra användarvillkor och alla användare måste följa dem.

En person som säljer på Catawiki för ändamål utanför sin handel, verksamhet, hantverk eller yrke. De har en "privat" ikon bredvid sitt användarnamn på objektsidan. 


Konsumenträttigheter gäller inte när du köper från privata säljare.

En person eller ett företag som säljer på Catawiki för ändamål som rör deras handel, affärer, hantverk eller yrke. De har en "pro" ikon bredvid sitt användarnamn på objektsidan. 


Konsumenträttigheter kan gälla om du köper från professionella säljare.

Det belopp som ett objekt säljer för, exklusive extra kostnader som frakt eller importavgifter.

Separata konton som används av samma användare eller är relaterade till en användares konto på något sätt.

Det belopp du kan behöva betala till en konstnär (eller deras arvingar) för köp av deras konstverk på vår onlinemarknadsplats. Även känt som "droit de suite".

Det lägsta belopp som säljaren accepterar för försäljning av sitt objekt. Det är valfritt att lägga till ett reservationspris. Du kan se om ett objekt har ett reservationspris på objektsidan.

En person som använder vår onlinemarknadsplats för att skicka in eller sälja objekt.

Den icke återbetalningsbara avgiften vi debiterar våra säljare för de tjänster vi tillhandahåller. Denna avgift dras av från betalningen till säljaren.

Den del av våra Användarvillkor som specificerar rättigheter och skyldigheter för våra säljare.

De tjänster vi eller våra tredjepartsleverantörer erbjuder. Detta inkluderar åtkomst till vår webbplats och våra appar och alla funktioner och tilläggstjänster som är förknippade med att använda vår webbplats eller våra appar.

Smart frakt är en tilläggstjänst vi erbjuder säljare för några av de objekt de säljer. Det gör frakten enklare och sänker fraktkostnaderna med upp till 35 %.

Det lägsta belopp som krävs för att en budgivare ska kunna lägga det första budet på ett objekt.

Det juridiska konceptet där om en viss tidsfrist som anges i lag eller kontrakt inte uppfylls av en användare, har det direkta rättsliga konsekvenser. Det är också känt som preskriptionstiden.

Om en användare är skyldig att betala oss eller en annan användare men inte gör det, kan vi eller den andra användaren ta ut ränta på den sena betalningen. Denna ränta kallas lagstadgad ränta.

Våra riktlinjer för inlämning vägleder säljare om vilka föremål våra experter vanligtvis accepterar och om det bästa sättet att presentera dem. Det är viktigt att följa riktlinjerna för inlämning eftersom de är en del av våra Användarvillkor.

Ett nummer som används av nationella skattemyndigheter för att identifiera ett företag eller en individ för skatteändamål, inklusive moms.

De villkor och regler som styr din användning av vår onlinemarknadsplats, inklusive våra Allmänna villkor, Köparvillkor, Säljarvillkor, riktlinjer för inlämning och policyer.

Andra företag som inte är anslutna till Catawiki som erbjuder ytterligare tjänster. Till exempel använder vi en tredjeparts betalningsleverantör för att hålla dina betalningar säkra och vi rekommenderar ibland fraktbolag till dig.

Spårningskoden som ett fraktbolag ger ett visst paket. Du kan använda den här koden för att följa ditt paket medan det skickas till dig. 


Vi använder den här koden för att skicka uppdateringar och för att veta när paketet har anlänt och säljaren kan betalas.

Alla personer som använder vår onlinemarknadsplats, inklusive besökare, budgivare, köpare och säljare.

Ett nummer vi använder för att identifiera användare i våra databaser och system.

Material som användare laddar upp när de använder vår onlinemarknadsplats. Detta inkluderar beskrivningar av objekt, fotografier, videor, audiovisuellt material, certifieringar av äkthet, rapporter, specifikationer, åsikter, meddelanden, erbjudanden och tillkännagivanden.

Catawikis webbplats, inklusive eventuella undersidor och underdomäner på webbplatsen.

Notes example