God forretningsskik

For at garantere sikre og pålidelige auktioner, arbejder Catawiki på grundlag af et antal ledende principper.

1. Notariel godkendelse

Vores auktioner er under opsyn af notarkontoret Meijer Notarissen N.V., Amsterdam.

2. Sælgere har ikke lov til at byde på deres egne artikler

Sælgere må ikke afgive bud på deres egne artikler. Til dette formål sikrer vores system, at sælgerne ikke kan afgive bud på artikler, som de har tilmeldt ved hjælp af deres egne konto.

3. Den højestbydende vinder

Det gælder for alle Catawikis auktioner, at hvis et bud bliver afgivet i løbet af det sidste minut, bliver budvinduet automatisk forlænget med 90 sekunder. Dette giver andre bydere tilstrækkelig tid, til at afgive et modbud, og du behøver ikke at vente til de sidste sekunder, før du afgiver dine bud. Catawiki viser altid tydeligt, hvilken byder der har afgivet det højeste eller vindende bud. Alle vindende bydere modtager en bekræftelse via e-mail om at de har vundet, straks når auktionen slutter.

4. Det er ikke tilladt for ansatte at sælge på auktionen

Ingen medarbejdere, der er direkte involverede i vurdering og kuratering af numre, ej heller deres familiemedlemmer, må sælge numre på Catawiki. Med forbehold for ovenstående kan alle medarbejdere afgive bud og derfor købe numre på Catawiki, men eksperter må ikke byde (og dermed købe numre) på deres egne auktioner.

5. ID-beviser er påkrævet for sælgere

Hvis brugere vil sælge objekter på Catawiki, kan de blive bedt om indscanning eller et fotografi af et gyldigt identifikationsbevis (billed-ID udstedt af myndighederne). Oplysningerne på identifikationsbeviset, som tydeligt og som minimum skal vise det fulde navn, fødselsdato og ID-nummer, kræves af vores tredjeparts betalingsprocessor, Stripe, der behandler betalinger på vores onlineplatform.