Tarjousten tekeminen
Erään on asetettu kaksi korkeinta huutoa. Kuinka se on mahdollista?

Näin voi tapahtua kahdesta eri syystä:


Kun toinen käyttäjistä tai molemmat käyttäjät ovat asettaneet automaattitarjouksen


Mikäli käyttäjä on tehnyt tarjouksen, joka on samanarvoinen toisen käyttäjän automaattitarjoukselle asetetun maksimisumman kanssa, automaattitarjous tekee sille asetetun korkeimman mahdollisen tarjouksen. 

Koska automaattitarjous on tehty ensin, se luetaan huutokaupan korkeimmaksi tarjoukseksi.


Sama pätee myös, mikäli kaksi käyttäjää on asettanut automaattitarjouksilleen saman maksimisumman. 

Tällöin maksimitarjous tehdään samanaikaisesti, mutta sen käyttäjän tarjousta pidetään voittavana, joka asetti oman automaattitarjouksensa ensin.


Kun tarjous on tehty eri valuutoissa


Mikäli käyttäjät ovat tehneet tarjouksensa eri valuutoissa, me muutamme ne takaisin euroiksi määritelläksemme, kumpi tarjous on korkeampi. 

Tämä konversio saattaa johtaa pieniin eroihin tarjoussummissa.


Mikäli ero on euroa pienempi, lopputulos näyttää siltä, kuin tarjoukset olisivat samanarvoisia. Tämä johtuu siitä, ettei tarjoussummia näytetä desimaaleissa. 

Tässä tapauksessa korkeampaa summaa pidetään aina korkeimpana tarjouksena.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ota meihin yhteyttä