Ehdot ja käytännöt
Käytännöt: EU:n ja Ison-Britannian kuluttajansuojakäytäntö

Jos olet kuluttaja ja asut Euroopan unionissa (EU), Euroopan talousalueella (ETA) tai Isossa-Britanniassa, saatat hyötyä tietyistä kuluttajan oikeuksista ostaessasi esineitä ammattimyyjiltä. Ne koskevat yleensä myös ostamista ammattimyyjiltä, jotka sijaitsevat EU:n / ETA:n tai Ison-Britannian ulkopuolella. Näitä verkko-ostoksiin liittyviä oikeuksia kutsutaan toisinaan etämyyntilaeiksi. 

Huomaa, että näihin kuluttajan oikeuksiin liittyy tiettyjä ehtoja ja poikkeuksia. Huomaa myös, että nämä oikeudet eivät ole voimassa, jos ostat esineitä yksityisiltä myyjiltä. 

Tätä EU:n ja Ison-Britannian kuluttajansuojakäytäntöä kutsutaan tässä "käytännöksi". Käytäntö on olennainen osa käyttöehtojamme. Käytettyjen termien määritelmät löytyvät tästä käytännöstä tai käyttöehdoistamme. Tätä käytäntöä voidaan ajoittain muokata ja päivittää.

Tämä käytäntö ei ole kattava luettelo kaikista kuluttajan oikeuksista, jotka voivat koskea sinua kuluttajana verkkomarkkina-alustallamme. Sen tarkoituksena on kertoa joistakin tärkeistä oikeuksista, jotka sinulle on myönnetty EU:n ja Ison-Britannian kuluttajansuojalainsäädännössä, kuten esimerkiksi EU:n kuluttajan oikeuksia koskevassa direktiivissä. Olemme yksinkertaistaneet sääntöjä, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettäviä.

 • Milloin olen kuluttaja? Tässä käytännössä olet kuluttaja, jos: 

  • Olet luonnollinen henkilö (eli yksilö); ja

  • Ostat esineitä Catawikin verkkomarkkinapaikalta muihin tarkoituksiin kuin elinkeino-, liike-, käsityöammatti- tai ammattitarkoituksiin; ja

  • Olet EU:n, ETA:n tai Ison-Britannian kansalainen.

Kaikki viittaukset kuluttajiin tässä käytännössä tarkoittavat täten määriteltyä kuluttajaa, ellei toisin mainita.

 • Mikä on ammattimyyjä? Ammattimyyjät ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä (eli yrityksiä), joiden syy toimia myyjänä Catawikissä liittyy heidän elinkeino-, liike-, käsityöammatti- tai ammattitoimintaansa. Merkitsemme ammattimyyjät esineen sivulla myyjän nimen vieressä näkyvällä Pro-kuvakkeella. Kaikki viittaukset (ammatti)myyjiin tässä käytännössä tarkoittavat täten määriteltyä ammattimyyjää, ellei toisin mainita. Lue lisää ammattimyyjistä ammattimyyjäkäytännöstämme.

 • Mikä on yksityinen myyjä? Yksityiset myyjät taas ovat luonnollisia henkilöitä, joiden syy toimia myyjänä Catawikissä ei liity heidän elinkeino-, liike-, käsityöammatti- tai ammattitoimintaansa. Merkitsemme yksityiset myyjät esineen sivulla myyjän nimen vieressä näkyvällä “Yksityinen”-kuvakkeella.

 1. Peruuttamisoikeus 

Peruuttamiskäytäntömme tarkoituksena on selittää EU:n / ETA:n ja Ison-Britannian kuluttajia koskeva peruuttamisoikeus. Tarjoamme nämä tiedot kaikkien niiden ammattimyyjien puolesta, jotka käyttävät verkkomarkkinapaikkaamme myydäkseen esineitään EU:ssa / ETA:ssa ja Isossa-Britanniassa sijaitseville kuluttajille. 

Oston peruuttamisen pyytäminen

EU:n ja Ison-Britannian kuluttajalakien mukaan ammattimyyjältä ostavana kuluttajana sinulla on oikeus peruuttaa ostoksesi syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa esineen vastaanottamisesta. Näitä 14 päivää kutsutaan "harkinta-ajaksi". 

Sinun on ilmoitettava meille, jos haluat peruuttaa ostoksesi näiden 14 päivän aikana. Sinun ei tarvitse kertoa syytä, mutta suosittelemme sitä ja arvostamme sitä, jos teet niin. Se antaa myyjillemme ja meille mahdollisuuden ratkaista ongelma tai estää ongelman toistuminen tulevaisuudessa.

Peruuttamisoikeus antaa sinulle oikeuden peruuttaa useimmat ostokset, mutta joitain poikkeuksia sovelletaan (alla).

Peruutuspyynnön vahvistus

Kun olet ilmoittanut meille, että haluat peruuttaa ostoksesi, arvioimme pyyntösi. Jos hyväksymme pyyntösi, lähetämme sinulle myyjän palautusosoitteen mahdollisimman pian. Jos ostoksen peruuttaminen ei ole mahdollista, selitämme aina miksi.

Kuinka peruutuspyyntö toimii

Kuten edellä todettiin, peruuttamisoikeuteen sovelletaan tiettyjä ehtoja ja poikkeuksia. Suosittelemme, että luet alla olevan huolellisesti ymmärtääksesi, mikä koskee ostostasi ja miten voit edetä.

 • 14 päivän harkinta-ajan alkaminen

Harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jona olet vastaanottanut esineesi tai: 

 • Jos esine toimitetaan useampana kuin yhtenä lähetyksenä, se alkaa viimeisen paketin vastaanottopäivästä; tai

 • Sopimuksissa, jotka koskevat esineiden säännöllistä toimitusta tietyn ajanjakson aikana, se alkaa ensimmäisen esineen vastaanottopäivästä.


 • Velvollisuutesi harkinta-aikana

Kun olet vastaanottanut esineen, sinulla on harkinta-aikana oikeus tutkia sitä esineen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Nämä tutkimukset tulee tehdä olosuhteissa, jotka ovat verrattavissa fyysisen myymälän olosuhteisiin. Jos olet esimerkiksi ostanut klassikkoauton, voit tutkia sitä viemällä sen pienelle koeajolle samaan tapaan kuin autokaupasta ostaessasi, mutta et voi ajaa sitä lomakohteeseesi. 

Kun esine on hallussasi, pidä hyvää huolta sekä siitä että mahdollisista erikoispakkauksista, joissa se on lähetetty tai toimitettu. Useimmat erikoisesineet ovat helposti särkyviä, ja jos niitä ei kohdella hyvin, niiden arvo saattaa laskea. Esineen huolellinen käsittely on erittäin tärkeää, 

koska myyjä voi pitää sinua vastuussa arvon alenemisesta. 

Jos myyjä väittää, että käsittelysi on alentanut esineen arvoa, me 

odotamme osapuolten pääsevän ratkaisuun keskenään, emmekä sovittele myyjän vaatimusta. 

 • Tilauksen palauttaminen

Esine ja kaikki mahdolliset sen mukana toimitetut lisävarusteet on palautettava myyjälle 14 päivän kuluessa pyyntösi hyväksymisestä. Jos mahdollista, palauta esine alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan.

Jos esinettä ei palauteta myyjälle 14 päivän kuluessa peruutuspyynnön hyväksymisestä, peruutuspyyntösi perutaan ja myyjä saa maksun.

 • Ostohinnan hyvitys 

Jos esine palautetaan myyjälle 14 päivän kuluessa pyyntösi hyväksymisestä ja se saapuu myyjälle samassa kunnossa kuin alun perin sen vastaanotit, sinulle hyvitetään ostohinta sekä alkuperäiset toimituskulut. 

Jos esine palautetaan myyjälle 14 päivän kuluessa ja sen arvo on laskenut käsittelysi seurauksena enemmän kuin mikä on sallittua sen asianmukaiseksi tutkimiseksi, olet myyjälle vastuussa esineen arvon alenemisesta. Pyydämme sinua joko maksamaan tämän summan suoraan myyjälle tai voimme vähentää summan sinulle hyvitettävästä ostohinnasta. 

 • Toimituskulujen ja muiden kulujen hyvitys

Myyjän on hyvitettävä vain alkuperäisen toimituksen perustoimitus- tai kuljetuskustannukset. Myyjän ei tarvitse hyvittää alkuperäisen toimituksen lisäkustannuksia, jotka aiheutuivat pyytämistäsi lisäpalveluista (esimerkiksi vakuutettu tai nopeutettu toimitus). Olet lisäksi itse vastuussa kaikista ostokseesi liittyvistä maksuista, joita ei voida periä takaisin (esimerkiksi tuontiverot, tullimaksut ja muut mahdolliset maksut), joita kohdemaa on saattanut määrätä alkuperäisen toimituksen tai kuljetuksen yhteydessä. Olet myös vastuussa kohteen palautuslähetyksestä tai -kuljetuksesta. 

Suosittelemme, että pakkaat esineen oikein ja turvallisesti palautuslähetystä ja kuljetusta varten ja että käytät vakuutettua lähetystä tai kuljetusta. Olet täysin vastuussa myyjälle siitä, jos esine vahingoittuu tai katoaa palautuslähetyksen tai kuljetuksen aikana. Jos näin tapahtuu, sinun on (i) otettava yhteyttä suoraan myyjään (osittaisen) hyvityksen järjestämiseksi ja/tai (ii) otettava yhteyttä kuljetusyhtiöön vahingonkorvausten vaatimiseksi. Tässä tapauksessa meillä on oikeus siirtää myyjälle ostoksesta suorittamasi maksu.

 • Peruuttamisoikeuteen kuulumattomat esineet

Alla olevat verkkomarkkina-alustallamme mahdollisesti tarjottavat esinekategoriat on EU:n ja Ison-Britannian kuluttajalainsäädännön mukaisesti suljettu peruuttamisoikeuden ulkopuolelle. 

 • Esineet, joiden hinta on sidoksissa rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin, joihin myyjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua kohteen ostamisen ja harkinta-ajan viimeisen päivän välisenä aikana. Esimerkiksi kulta- ja hopeaharkot.

 • Esineet, jotka on valmistettu mittojesi mukaisesti, joita ei ole tehdasvalmistettu ja jotka on valmistettu tai säädetty juuri sinua varten.

 • Esineet, jotka kuihtuvat nopeasti. Esimerkiksi bonsaipuut.

 • Sinetöidyt äänitallenteet, videotallenteet tai tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on murrettu toimituksen jälkeen.

 1. Lakisääteinen vaatimustenmukaisuustakuu 

Jos olet kuluttaja tätä käytäntöä sovellettaessa ja olet ostanut esineen ammattimyyjältä verkkomarkkina-alustallamme, saatat hyötyä laillisesta takuusta, jonka voimassaoloaika on vähintään 1 (yksi) vuosi esineille, jotka eivät ole kuvatun mukaisia tai ovat viallisia (ja joita myyjä ei ole ilmoittanut sellaisiksi). Huomaa, että tähän oikeuteen liittyy tiettyjä vaatimuksia ja rajoituksia asuinmaastasi riippuen. 

 1. Toimitus 

Jos myyjä ei toimita tuotetta sovitussa toimitusajassa ja olet tämän käytännön mukainen kuluttaja, sinulla on oikeus myöntää myyjälle ylimääräinen (kohtuullinen) aika toimituksen suorittamiseen. Jos myyjä ei toimita ostostasi tämän ajan kuluessa, sinulla on oikeus purkaa myyntisopimus. Lisätietoja tästä on käyttöehdoissamme.

 1. Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot 

EU:n ja Iso-Britannian kuluttajalakien mukaisesti ammattimyyjien on annettava mahdollisille ostajille tarkat tiedot ennen myyntisopimuksen tekemistä. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi kohteen tärkeimmät ominaisuudet ja mahdolliset erityiset toimitusjärjestelyt. Catawiki auttaa tarjoamaan nämä tiedot verkkomarkkinapaikallaan, mutta ensisijainen vastuu annettujen tietojen oikeellisuudesta on myyjillä. 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Ota meihin yhteyttä