Ehdot ja käytännöt
Lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä koskevat ohjeet

Lainvalvontaviranomaisten pyyntöjä koskevat ohjeet

Näissä lainvalvontaohjeissa selostetaan Catawikin prosessin ehdot lainvalvontaviranomaisten tietopyyntöjen osalta. Kaikkien lainvalvontaviranomaisilta vastaanottamiemme pyyntöjen tulee täyttää nämä ehdot. Lainvalvontaviranomaiset voivat ottaa meihin yhteyttä näistä ohjeista osoitteessa: lawenforcement@catawiki.com.


1. Catawiki B.V. vastaa tietopyynnöistä

Catawiki B.V. on Alankomaissa rekisteröity ja kotipaikkainen yritys, joka tarjoaa kuratoidun kauppapaikan ympäri maailmaa sijaitseville käyttäjille. Rekisterinpitäjänä toimiva Catawiki B.V. on vastuussa lainvalvontaviranomaisten tekemien käyttäjä- tai maksutapahtumatietoihin liittyvien tietopyyntöjen käsittelystä. Siksi kaikki tietopyynnöt on osoitettava Catawiki B.V:lle, vaikka meillä olisi paikallinen taho maassa, josta pyynnön esittänyt lainvalvontaviranomainen on kotoisin. Emme luovuta mitään tietoja, jos pyyntöä ei ole osoitettu Catawiki B.V:lle.


2. Catawiki B.V:n tallentamat tiedot

Käyttäjiemme henkilötietojen ja yksityisyyden suojeleminen on meille erittäin tärkeää. Siitä huolimatta tuemme lainvalvontaviranomaisia parhaan kykymme mukaan, jos vain pystymme ja olemme velvollisia niin tekemään. On mahdollista, ettei meillä ole pyydettyjä tietoja tai ettei niitä ole täysin tallennettu järjestelmäämme. Catawiki ei esimerkiksi tallenna pankkitietoja, ja voimme antaa viranomaisille vain hajautettuja taloudellisia tietoja (vain pankkitilin numeron viimeiset 4 numeroa), jotka saamme maksupalveluntarjoajaltamme.


Tietosuojakäytännöstämme löytyy lisätietoja siitä, millaisia henkilötietoja keräämme ja tallennamme. Yleisesti ottaen vastaamme perusteltuun ja asianmukaisesti ilmoitettuun pyyntöön käyttöehtojemme, tietosuojakäytäntömme ja sovellettavan lain sallimissa rajoissa.


3. Alankomaiden, Belgian tai Luxemburgin lainvalvontaviranomaisten esittämät pyynnöt 

Pyydämme Alankomaiden viranomaisia, joilla on valvonta- ja tutkintavaltuudet, toimittamaan meille etsintäluvan, tuomioistuimen määräyksen tai muun oikeudellisesti sitovan määräyksen, joka velvoittaa meidät toimittamaan käyttäjän (henkilökohtaiset) tiedot. Kaikkien kohdassa 5 mainittujen ehtojen on täytyttävä ennen kuin voimme toimittaa pyydetyt tiedot.


4. Muiden kuin Benelux-maiden lainvalvontaviranomaisten esittämät pyynnöt  

Alankomaiden ulkopuoliset lainvalvontaviranomaiset voivat toimittaa Alankomaiden viranomaisille tapauksesta riippuen joko eurooppalaisen tutkintamääräyksen (EIO), keskinäistä oikeusapua koskevan pyynnön (MLAT) tai oikeusapupyynnön.


5. Mitä tietoja pyyntöön tulisi kuulua?

Käsittelemme vain Catawiki B.V:lle osoitetut pyynnöt. Paikallisille Catawikin yksiköille tai Catawikin palveluille osoitettuja pyyntöjä ei käsitellä.


Lisäksi käsittelemme vain seuraavat ehdot täyttävät pyynnöt. Pyynnön on oltava virallinen, kirjallinen ja PDF-muodossa, ja siihen tulee kuulua:


– pyynnön selkeä oikeudellinen peruste ja (lyhyt) tiivistelmä tutkinnasta

– selkeä kuvaus luonnollisesta tai oikeushenkilöstä, jonka tietoja pyydetään. Huomaathan, että voimme löytää käyttäjiä järjestelmästämme vain, jos meillä on kyseisen henkilön tarkat tiedot, kuten käyttäjätunnus, koko nimi tai sähköpostiosoite

– selkeä yleiskuvaus tutkimuksessa vaadittavista täsmällisistä tiedoista ja ajankohdista, joilta tietoja pyydetään. ”Kaikkien tämän käyttäjän tietojen” pyytäminen ei ole riittävän täsmällistä

– odotettu vastausaika. Huomaathan, että tietojen kerääminen saattaa kestää jonkin aikaa, jos pyyntö on laaja

– pyynnön esittävän viranomaisen nimi, vastuullisen edustajan tai virkailijan virkatunnuksen numero tai tunnistenumero, sähköpostiosoite ja suora yhteysnumero


Olethan mahdollisimman tarkka ja muistathan, että kaikkien tietopyyntöjen on oltava perusteltuja, kohtuullisia ja tarpeellisia ilmoitettuun tarkoitukseen nähden.


6. Mihin pyyntö tulee lähettää?

Jos lainvalvontaviranomaiset ovat Belgiasta, Luxemburgista tai Alankomaista: lawenforcement@catawiki.nl tai osoitteeseen:

Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2 

1012 XV Amsterdam


EU-maat:

Toista pyyntö virallisten kanavien kautta: Europolin, Interpolin tai oikeudellisten kanavien kautta.EU:n ulkopuoliset maat: 

Nimetyn syyttäjäviranomaisen tai tuomioistuimen myöntämä kansainvälinen pyyntökirje (ILOR)

Oikeusministeriön rikosasioiden kansainvälisen oikeusavun toimisto Haagissa

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationale rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

Postbus 20301

2500 EH Den Haag
7. Tärkeitä lisätietoja

Muistathan seuraavat asiat:


– Asiakastuellamme ei ole valtuuksia paljastaa mitään tietoja puhelimitse tai sähköpostitse näissä ohjeissa määritellyn menettelyn ohella.

– Vastaamme ainoastaan näiden ohjeiden mukaisiin tiedusteluihin.

– Pidätämme oikeuden ilmoittaa käyttäjillemme pyynnöstä, paitsi jos tällaisen ilmoituksen antaminen on laissa kielletty.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?