Haszálati feltételek és irányelvek
Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek és egyéb dokumentumok, amelyekre az alábbiakban hivatkozunk (együttesen „Felhasználási Feltételeink“) szabályozzák az Online Piactér használatának minden módját. Azzal, hogy belép az Online Piactérre és használja azt, Ön vállalja, hogy betartja és magára nézve kötelező erejűnek tekinti a jelen Felhasználási Feltételeket. Kérjük, ezeket figyelmesen olvassa el, hogy az Online Piactér használata során tisztában legyen jogaival és kötelezettségeivel. Letöltheti és kinyomtathatja ezt a dokumentumot.

1. cikkely: A Felhasználási Feltételek alkalmazhatósága

  • Felhasználási Feltételeink egy jogilag kötelező erejű szerződést jelentenek (a „Szerződés“) a Catawiki B.V. („Catawiki“, „mi“) és Ön között. Ezek szabályozzák a Catawikihez való hozzáférést és a honlap használatát, beleértve az aloldalakat és a weboldal aldoméneit, mobiltelefonra, tabletre, és egyéb okos eszközre tervezett alkalmazásainkat, alkalmazásprogramozási felületeinket (együttesen „Alkalmazások“), valamint összes kapcsolódó szolgáltatásunkat (együttesen „Szolgáltatásaink“). Alkalmazásainkra és Szolgáltatásainkra „Online Piactérként“ utalunk. 
  • Az egyéb, általános kifejezések nem vonatkoznak az Online Piactér használatára. Ha egymásnak ellentmondó információk találhatók a Felhasználási Feltételek angol nyelvű változatában és a többi nyelvi változatban, akkor az angol változat a mérvadó. A Használati Feltételekben szereplő bármely (jogi) kifejezés és fogalom azonban a holland törvényeknek megfelelően értelmezendő.

2. cikkely: Egyéb alkalmazandó irányelvek

Ha Ön Tételeket ad el vagy vásárol az Online Piactéren, a következő dokumentumok vonatkoznak Önre. Ezek a dokumentumok szerves részét képezik Felhasználási Feltételeinknek, és az Online Piactér használatával Ön elfogadja őket.

 • Eladókra vonatkozó feltételek. Ha Ön Tételeket kínál fel árverésre az Online Piactéren, akkor Önre az Eladókra vonatkozó szabályok érvényesek. Olvassa el őket itt.
 • Vevőkre vonatkozó feltételek. Ha Ön Tételeket vásárol az Online Piactéren, akkor Önre a Vevőkre vonatkozó szabályok érvényesek. Olvassa el őket itt.
 • Egyéb Irányelvek. Online Piacterünk biztonságát és megbízhatóságát számos egyéb irányelv is szolgálja (pl. a Visszajelzésekre Vonatkozó Irányelvek és az Európai Uniós Elállási Jog Irányelvei). Irányelveink itt találhatók.

3. cikkely: Az Ön személyes adatai

  • Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra. Az Adatvédelmi Irányelveinkben elolvashatja, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait. Az Online Piactér használatával Ön tudomásul veszi, hogy személyes adatait az Adatvédelmi Irányelveinkbenelőírt célokra használhatjuk fel.  
  • Annak érdekében, hogy Felhasználóink teljesítsék az Adásvételi Szerződésben foglalt kötelezettségeiket, azon Felhasználóknak, akik kérelmezik azokat, megadjuk más Felhasználók szükséges személyes adatait (pl. név, e-mail cím, telefonszám és cím). Például az Eladónak szüksége van erre az információra ahhoz, hogy el tudjon küldeni egy Tételt a Vevőnek. Mi azonban nem vállalunk felelősséget a Felhasználó személyes adatainak pontosságáért, amelyeket megosztunk egy másik Felhasználóval. 
  • A Catawiki és a személyes adatokat megkapó Felhasználó a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendeletek értelmében a személyes adatok különálló és független adatkezelőjének tekintendő. Ha megállapítást nyer, hogy a Catawiki és egy Felhasználó közös adatkezelője a vonatkozó személyes adatoknak, és ha a Catawikit beperelik, megbírságolják vagy egyéb kárt szenved az adott Felhasználó bármilyen mulasztása miatt, akkor a Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Catawikit ért károkat. 
  • Ha Ön megkapja egy másik Felhasználó személyes adatait, akkor ezeket az adatokat a vonatkozó (adatvédelmi) törvényeknek és rendeleteknek megfelelően dolgozza fel. Ön garantálja, hogy ezt az információt csak a kötelezettségeinek teljesítéséhez, az Adásvételi szerződés szerinti vagy az Adásvételi szerződésből fakadó problémák orvoslásához vagy bizonyos jogi kötelezettségek teljesítéséhez dolgozza fel. Például bizonyos esetekben bizonyos információkat tárolnia kell számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében. A személyes adatokat azonban nem használhatja kereskedelmi célokra, például kéretlen kommunikációk küldésére vagy a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel céljából. Ha megsérti e Cikk rendelkezéseit, akkor Ön felelős a Catawiki által elszenvedett károkért.

4. cikkely: Szolgáltatásaink köre

A Catawiki egy Online Piacteret kínál, ahol Ön licitálhat, vásárolhat és eladhat különleges tárgyakat („Tételek“) online, számítógép alapú és automatizált árveréseink („Online Árverés“) keretein belül. Mindenki, aki használja az Online Piacteret, „Felhasználónak“ („Ön“) minősül. A Tételeket vásárló Felhasználók neve „Vevő“, a Tételeket eladó Felhasználóké pedig „Eladó“. Az Online Piactér bármely Szolgáltatásának használata azt jelenti, hogy Ön nyíltan elfogadja, hogy a Catawiki mind a Vevőnek, mind az Eladónak Szolgáltatást nyújt. Szolgáltatásaink köre az alábbi módokon korlátozódik:

  • Az Eladó felelős az általa eladott Tételekért. Mi nem vagyunk felelősek a Tétel minőségéért, biztonságáért, törvényességéért vagy helyességéért, és azt nem tudjuk befolyásolni. A Catawiki csak elősegítő és támogató szerepet játszik az Online Piactér és a kiegészítő szolgáltatások biztosítása révén.
  • A Catawiki nem az Adásvételi Szerződésben szereplő fél. A Vevők automatikusan adásvételi szerződést kötnek („Adásvételi Szerződés“) az adott Tétel Eladójával, a legmagasabb Licit összegére („Vételár“). Adásvételi Szerződés csak akkor nem jön létre, ha az Eladó beállított egy minimális árat („Minimálár“), és a minimálárat senki nem éri el. Az Adásvételi Szerződésben foglalt kötelezettségek és jogok megtalálhatók a Vevőkre vonatkozó feltételekben és/vagy az Eladókra vonatkozó feltételekben. Olvassa el őket figyelmesen.
  • Szolgáltatásaink használatáért jutalékot számítunk fel. Szolgáltatásaink használatért díj fizetendő. A Vevők által fizetett jutalék („Vevői Jutalék“) a vételár 9%-a (ÁFA-val együtt, ha alkalmazandó). Ezt az összeget hozzáadjuk a Vételárhoz. Az Eladóknak a Vételár 12,5%-át kell kifizetniük jutalékként („Eladói Jutalék“), amelyet a Vételár kifizetésekor vonunk le. Ha alkalmazandó, az Eladói Jutalék összegéhez hozzáadódik az ÁFA, az adók (mint például a forrásadók), a vámok és az esetleges illetékek.
  • Harmadik fél szolgáltatókat is igénybe veszünk. Online Piacterünk tartalmazhat harmadik felek weboldalaira vezetők linkeket („Harmadik Fél Szolgáltatók“), vagy igénybe vehetjük Harmadik Fél Szolgáltatók kiegészítő szolgáltatásait, például fizetési szolgáltatásokat. Az ilyen termékek, szolgáltatások, alkalmazások vagy weboldalak használatát az adott Harmadik Fél Szolgáltató általános szerződési feltételei és adatvédelmi irányelvei szabályozzák. 

5. cikkely: Az Ön Catawiki-fiókja

Ahhoz, hogy használhassa szolgáltatásainkat, létre kell hoznia egy Catawiki-fiókot („Fiók“). Elviekben bárki regisztrálhat a Catawikin. Azonban ha Ön 18 évesnél fiatalabb, törvényes gondviselőjé(i)nek engedélye szükséges. Az alábbiakban megtalálja a Fiók használatára vonatkozó szabályokat:

  • Adjon meg pontos információkat. A Fiók létrehozásakor hiánytalan és hiteles információkat kell megadnia saját magáról vagy vállalkozásáról. Tilos hamis információkat használni, valamint más személy vagy vállalkozás adataival regisztrálni. Ezeknek az információknak állandóan naprakészeknek kell lenniük. 
  • Válasszon megfelelő felhasználónevet. Ha létre tud hozni egy felhasználónevet a Fiókjához, kérjük, olyan felhasználónevet válasszon, amely nem tekinthető sértőnek vagy vulgárisnak, valamint nem sérti harmadik felek szellemi tulajdonjogait, és más módon sem szegi meg a jelen Használati Feltételeket.
  • Védje Fiókját. Felhasználónevét és jelszavát mindenkor tartsa titokban. Egyedül Ön felelős a fiókjához kapcsolódó bármilyen tevékenységért. Jogunk van feltételezni, hogy csak Ön tud bejelentkezni felhasználóneve és jelszava használatával.
  • A Fiókra vonatkozó korlátozások. Ahhoz, hogy Online Piacterünk megbízható és biztonságos maradjon, fenntartjuk a jogot, hogy (i) megtagadjuk a Fiók létrehozásának lehetőségét, (ii) korlátozzuk az Ön Fiókjának használatát, és (iii) megszüntessük az Ön hozzáférési jogát Fiókjához.
  • Az Önhöz kapcsolódó Fiókok korlátozása. A fentieken kívül bármely és minden olyan Fiók használatát is felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük az Online Piactéren, amely Önhöz kapcsolódik. Feltételezhetjük, hogy egy Fiók Önhöz kapcsolódik vagy az Ön utasításai alapján használják, ha manuálisan vagy automatikusan elegendő egymást fedő adatpontot tudunk azonosítani a különböző Fiókok között. Következésképp az idevágó Eladói és/vagy Vevői Használati Feltételekben foglalt biztonsági intézkedések bármelyikéhez folyamodhatunk az összes olyan Fiókra vonatkozóan, amelyet Ön használ, vagy amelyet az Ön utasításai alapján használnak. Amennyiben nem ért egyet a megállapításainkkal, Önnek kell bizonyítania, hogy az adott Fiókok nem kapcsolódnak Önhöz. 
  • Ha megszegi a Felhasználási Feltételeket, a továbbiakban nem regisztrálhat. Ha Felhasználási Feltételeink értelmében korlátoztuk Önre vonatkozóan az Online Piactér hozzáférhetőségét vagy használatát, akkor Ön nem hozhat létre egy új Fiókot, továbbá nem férhet hozzá az Online Piactérhez, és nem használhatja azt egy másik Felhasználói Fiókon keresztül.

6. cikkely: Árverési szabályok

Biztosítani akarjuk valamennyi Online Árverésünk zökkenőmentes és nem megfelelő viselkedéstől mentes lezajlását. Ennek érdekében felállítottunk néhány árverési szabályt:

  • Utasításaink kötelező érvényűek. Ön köteles betartani bármely és minden ésszerű előírást és utasítást Online Árveréseinkre vonatkozóan, melyet tőlünk vagy a mi nevünkben kap. Ha olyan helyzet merül fel, amely nem szerepel a Felhasználási Feltételekben, ha a licitálók között vitára kerül sor, vagy ha más szabálytalanságok történnek, mi döntünk a további eljárás módjáról. 
  • Minden Licit kötelező érvényű. Minden Licit kötelező érvényű, és az Ön Fiókjából tett bármely Licit Ön által tett Licitnek minősül, még akkor is, ha a Licitet egy másik személy tette, aki az Ön Fiókját használja.
  • Nem fogadjuk el az illegális licitálási tevékenységet (shill bidding). Ön nem licitálhat a saját Tételeire vagy egy Önnel kapcsolatban álló személy Tételeire. Egy Önnel kapcsolatban álló személy szintén nem licitálhat az Ön Tételeire. Ezt nevezzük „shill biddingnek“.
  • A rendszer nem fogad el platformon kívüli ajánlatokat. Tilos közvetlenül kapcsolatba lépni más Felhasználókkal vagy harmadik felekkel, és a Catawikin kívül adásvételi szerződést kötni a mi Online Piacterünkön kínált Tételekre. 
  • Az Online Árverés akkor ér véget, amikor lejár az idő.. Ha egy Licit az Online Árverés utolsó percében érkezik, akkor az árverés ideje meghosszabbodik.
  • A Licit elfogadása előtt szükség lehet bizonyos biztonsági intézkedésekre. Kérhetjük, hogy Ön helyezzen letétbe egy bizonyos összeget, vagy más módon szolgáltasson fizetési biztosítékot, mielőtt licitál egy Tételre. 
  • Bizonyos vásárlásokra változó vagy kiegészítő feltételek vonatkozhatnak. Egyéb feltételek, engedélyezési és/vagy törvényileg előírt életkori követelmények is vonatkozhatnak egyes Tételek – többek között, de nem kizárólagosan, az alkoholos italok és a fegyverek (köztük antik fegyverek) – adásvételére. A Tételek felkínálására és/vagy a licitálásra vonatkozó kiegészítő feltételek is meghatározhatók az Online Piactéren és/vagy a Catawiki által küldött üzenetekben és/vagy e-mailekben. Ön köteles ezeket teljesíteni. 
  • A Catawiki megakadályozhatja, hogy Ön részt vegyen egy Online Árverésen. A Catawikinek bármikor (egy Online Árverés előtt, alatt és után) jogában áll átmenetileg vagy véglegesen lehetetlenné tenni az Ön számára a Tételekre való licitálást.
  • A Catawiki eltávolíthat egy Licitet egy futó Online Árverésről. Jogunkban áll saját belátásunk szerint törölni egy Licitet egy futó Online Árverésen, amennyiben szükségesnek tartjuk (pl. lehetséges visszaélés vagy csalás esetén, vagy ha a licitáló nyilvánvalóan hibázott).
  • A Catawiki eltávolíthat egy Tételt egy futó Online Árverésről. Jogunkban áll saját belátásunk szerint eltávolítani egy Tételt egy beütemezett vagy futó Online Árverésről, amennyiben szükségesnek tartjuk.  Ha eltávolítunk egy Tételt, akkor az összes megtett Licit is törlődik.

7. cikkely: Az Online Piactér használata

  • Előfordulhat, hogy Szolgáltatásaink nem elérhetők bizonyos országokban élő Felhasználók számára. Ez olyan országokra is vonatkozik, ahol harmadik fél fizetési szolgáltatóink nem támogatottak, vagy amelyeket a Catawiki üzleti szempontból nem talál alkalmasnak. Jogunkban áll korlátozni Önt egy Fiók létrehozásában és az Online Piactéren való licitálásában vagy eladásban, ha egy tiltott országban lakik. Ha olyan országban lakik, amely a tiltott országok listájára kerül, és Ön már létrehozott egy Fiókot, értesítjük erről, és korlátozzuk Szolgáltatásainkat az adott Fiókra vonatkozóan.
  • Catawiki-fiókja az Ön felelőssége, és az Online Piacteret saját felelősségére használja. Ugyanez vonatkozik a technikai eszközök, például a számítógép és az internetkapcsolat igénybe vételére az Online Piactér használata során. 
  • Online Piacterünk használata során Ön köteles betartani minden vonatkozó országos, európai és nemzetközi előírást, amely az Online Piactéren keresztül történő licitálásra, felkínálásra, vásárlásra és eladásra vonatkozik.
  • Ön vállalja, hogy nem hajt végre semmiféle olyan intézkedést, amely indokolatlan és/vagy aránytalan terhet ró az Online Piactér infrastruktúrájára, és/vagy amely akadályozhatja az Online Piactér működését. Ön vállalja, hogy nem alkalmaz visszamodellezést, nem próbálja megszerezni a forráskódot, nem használ vírusokat, trójai programokat, férgeket, botokat vagy más szoftvereket és technikai eszközöket, amelyek károsíthatják az Online Piacteret, hozzáférhetetlenné teszik azt, vagy kijátsszák a technikai védelmi intézkedéseket.

8. cikkely: Az Ön Felhasználói Anyaga

Az Online Piactér használata során Ön feltölthet bizonyos anyagokat, például Tételek leírását, fényképeket, részletes adatokat, véleményeket, reklámokat, üzeneteket, ajánlatokat és/vagy közleményeket ("Felhasználói Anyag"). A feltöltött Felhasználói Anyagra a következő szabályok vonatkoznak:

  • Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy felelős és felelősségre vonható minden olyan Felhasználói Anyagért, amelyet az Online Piactéren Ön helyezett el. 
  • Ön elismeri és egyetért azzal, hogy a Felhasználói Anyag, amelyet feltölt vagy elhelyez az Online Piactéren:
 1. Nem félrevezető, helytelen vagy valótlan
 2. Semmilyen szempontból nem diszkriminatív vagy más módon sértő, nem bujt fel egy másik személlyel vagy más emberekkel szembeni erőszakra és/vagy zaklatásra, és véleményünk szerint nem ellenkezik a közerkölccsel vagy a jó ízléssel, nem erőszakos, nem tartalmaz pornográf anyaghoz vagy weboldalakhoz vezető linket, és nem népszerűsít illegális tevékenységeket
 3. Nem tartalmaz láncleveleket, levélszemetet vagy kéretlen reklámokat, valamint kereskedelmi vagy egyéb weboldalakra vezető linkeket
 4. Nem lehet negatív hatással a Catawiki, illetve a vele kapcsolatban álló vállalatok és/vagy igazgatóink jó hírére
 5. Tehermentes, nem ütközik semmilyen törvénybe vagy szabályzatba, illetve a jelen Felhasználási Feltételekbe, nem sérti semmilyen harmadik fél jogait, és egyéb módon sem jogtalan harmadik felekkel vagy a Catawikivel szemben
  • Azáltal, hogy Felhasználói Anyagot helyez el Online Piacterünkön, engedélyt ad a Catawikinek annak használatára. Ne aggódjon, a Felhasználói Anyagára vonatkozó valamennyi szellemi tulajdonjog az Öné marad. Azonban Ön ingyenes, tehermentes, globális, nem kizárólagos, folyamatos és visszavonhatatlan engedélyt ad nekünk, hogy Felhasználói Anyagát nyilvánosan közzétegyük és/vagy reprodukáljuk minden általunk szükségesnek tartott céllal (akár promóciós céllal is). 
  • Ez az engedély lehetővé teszi számunkra, hogy népszerűsítsük Tételeit és Online Piacterünket bármilyen formában és bármilyen csatornán keresztül. Ezen engedély értelmében lefordíthatjuk Felhasználói Anyagát, és népszerűsíthetjük azt honlapunkon vagy bármely más promóciós anyagban (a közösségi médiát is beleértve), az Ön vállalkozása és Online Piacterünk népszerűsítése céljából. Az Ön Felhasználói Anyagának használata segíti működésünket, ezért előnyös minden Felhasználónk számára. Ez az oka annak is, hogy az engedély nem veszti érvényét, amikor az Ön Fiókja törlésre kerül, vagy úgy dönt, hogy nem használja tovább az Online Piacteret. Ön beleegyezik abba, hogy nem érvényesít semmilyen erkölcsi jogot velünk szemben az Ön Felhasználói Anyagának használatáért.
  • Jogunkban áll egy adott Tétel Felhasználói Anyagát lefordíttatni (beleértve a gépi fordítást is), hogy a Tételeket más országokban is fel lehessen kínálni. Egy Felhasználó nevében saját belátásunk szerint felbonthatjuk az Adásvételi Szerződést, ha az adott Felhasználóra egy manuális fordítási hiba bizonyíthatóan negatív hatással van, és a Felhasználó számára nem találunk más megoldást. Ha egy Tétel hibás fordításáról értesülünk, mialatt az árverés még tart, saját belátásunk szerint módosíthatjuk a Tétel leírását, vagy eltávolíthatjuk a Tételt az árverésről. 
  • Törvénybe ütköző vagy jogosulatlan tartalom jelentése. Ha Ön úgy véli, hogy egy bizonyos Felhasználói Anyag törvénybe ütközik, kérjük, jelentse ezt nekünk. Itt találhat további információkat arról, hogyan értesítsen minket. Csak az értesítés beérkezését követően vagyunk kötelesek a félreérthetetlenül törvénybe ütköző Felhasználói Anyagot eltávolítani. Megtagadhatunk egy Felhasználói Anyag letiltására vagy eltávolítására, illetve egy tevékenység leállítására irányuló kérést, ha megalapozott okunk van kételkedni az értesítés indokoltságában vagy a benyújtott bizonyítékok törvényességében.

Ha erre okot látunk, akkor jogunkban áll eltávolítani a Felhasználói Anyagot az Online Piactérről, vagy megváltoztatni azt anélkül, hogy felelősséggel tartoznánk bármilyen kárért, és bármilyen kártérítést kellene fizetnünk.

9. cikkely: Megszüntetés, felfüggesztés és egyéb intézkedések

  • Megszüntetés Ön által. Ön bármikor megszüntetheti Fiókját. Jogunkban áll megtagadni Fiókja törlését, ha bizonyos kötelezettségeinek még nem tett eleget (például fizetési vagy szállítási kötelezettségeknek) a Catawiki vagy más Felhasználók felé, illetve ha a közelmúltban eladott Tételekkel kapcsolatban még felmerülhetnek panaszok. 
  • Érdekből történő megszüntetés a Catawiki által. Az alábbiakban meghatározott jogaink korlátozása nélkül megszüntethetjük az Ön Fiókját, ha törvényben előírt kötelességünk Szolgáltatásaink korlátozása Önnel szemben, vagy ha Szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára már nem áll üzleti érdekünkben.
  • Okkal történő megszüntetés a Catawiki által. A jelen Használati Feltételek bármiféle megszegése az Ön Fiókjának azonnali megszüntetését eredményezheti, bármilyen formális követelmény (pl. fizetési felszólítás) szükségessége nélkül. 
  • Szolgáltatásaink felfüggesztése. Jogunkban áll felfüggeszteni Szolgáltatásainkat Önnel szemben, ha elegendő okunk van azt hinni, hogy Ön nem a Használati Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. Ez azt jelenti, hogy felfüggeszthetjük az Ön által használt és az Ön utasításai alapján működtetett bármely és valamennyi Fiók használatát.
  • Megtagadhatunk követeléseket. Annak érdekében, hogy saját jogainkat és más Felhasználók jogait biztosítsuk (pl. ha Ön megszegi a Felhasználási Feltételeket), jogunkban áll bármikor és saját belátásunk szerint (a) felfüggeszteni az Ön kifizetését vagy visszatérítését, (b) visszatartani az Ön kifizetését (c) ellensúlyozni bármilyen esetleges pénzügyi követelésünket Önnel szemben az Ön esetleges pénzügyi követelésével velünk szemben. Ha ezen intézkedések bármelyikét a kötelező (fogyasztói) jog szabályozza, csak ezen kötelező jognak megfelelően járhatunk el.
  • További védelmi intézkedéseket is tehetünk. A fentieken kívül más intézkedéseket is tehetünk, hogy védjük Online Piacterünket és más Felhasználókat a jogsértő, csaló vagy más módon helytelen viselkedéstől. Kérjük, tanulmányozza a vonatkozó Eladói Feltételeket és/vagy Vevői Feltételeket további lehetséges intézkedéseinket illetően.

10. cikkely: A Catawiki szellemi tulajdonjogai
Bármely és valamennyi szellemi tulajdonjog, mint például az Online Piactérre és adatbázisunkra vonatkozó szerzői jogok, védjegy- és adatbázisjogok, többek között, de nem kizárólagosan, a szövegek, képek, dizájn, fotók, szoftver, audiovizuális és egyéb anyagok szellemi tulajdonjogai a Catawiki vagy licenciaadóink tulajdona. A jelen Felhasználási Feltételekben foglalt feltételeknek megfelelően korlátozott, személyes, visszavonható, nem kizárólagos, nem továbbengedélyezhető, nem átruházható jogot biztosítunk Önnek az Online Piactér használatához és az információk megtekintéséhez, olyan módon és formátumban, ahogyan azok az Online Piactéren elérhetők.

11. cikkely: Az Online Piactér elérhetősége
A Catawikinek mindenkor és előzetes értesítés nélkül jogában áll procedurális, technikai, kereskedelmi vagy egyéb változtatásokat és/vagy javításokat végrehajtani az Online Piactéren. Szintén jogunkban áll az Online Piacteret (átmenetileg) üzemen kívül helyezni és/vagy korlátozni annak használatát, ha véleményünk szerint ez szükséges (pl. az Online Piactér indokoltan szükséges karbantartásával összefüggésben).

 

12. cikkely: Garanciák és felelősség

 • Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy Online Piacterünk a lehető legjobb legyen, de nem vagyunk tökéletesek, és időnként hiba merülhet fel. Ön tudomásul veszi, hogy Szolgáltatásunk „úgy“ biztosított, „ahogy“, és semmiféle jótállást (kifejezett vagy hallgatólagos) nem kínálunk.
 • Nem garantáljuk, hogy (i) az Online Piactér bármely adott időpontban és helyszínen biztonságos vagy elérhető lesz, (ii) a hibák javításra kerülnek, (iii) az Online Piactér vírusoktól vagy egyéb ártalmas anyagoktól mentes lesz, vagy (iv) az Online Piactér használatának eredményei megfelelnek az Ön elvárásainak. 
 • Amiért nem vagyunk felelőssé tehetők.
  Amennyiben a kötelező jog megengedi, nem vállalunk semminemű felelősséget az alábbiakból adódó károkért:
 1. Szolgáltatásaink biztosítása, amely magában foglalja az Online Piactér használatából eredő vagy azzal kapcsolatos, valamint törvénybe ütköző cselekményekből adódó vagy más módon keletkező károkat, de ezekre nem korlátozódik
 2. Egy Vevő vagy Eladó által megkötött, teljesített (ez magában foglalja a Tételek szállítását) és/vagy felbontott Adásvételi Szerződés
 3. Egy, a Catawiki által visszavont tranzakció vagy a Catawiki által egy Felhasználó nevében felbontott Adásvételi Szerződés
 4. Értékbecslések, melyeket bizonyos Tételek esetében (automatikusan) biztosítunk. Nem garantáljuk, hogy ezek a becslések helyesek, ezért a Catawiki egyáltalán nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a Tételek a becslésnél nagyobb vagy kisebb értékűnek bizonyulnak.
 5. A szövegben előforduló, gépi fordítás eredményeként keletkező bármilyen hiba
 6. Felhasználói Anyag (például fényképek és a Tételek leírása)
 7. Az Online Piactér törvénybe ütköző használata
 8. Harmadik Fél Szolgáltatók Ön által igénybe vett szolgáltatásai
 9. Technikai problémák vagy az Online Piactér egyéb hibái
 • Felelősségkorlátozás. Ha a fentiek ellenére a Catawiki felelősséggel tartozik bármilyen okból fakadó, bármilyen kárért, mi csak a közvetlen kár után járó kártérítésért vállalunk felelősséget, amelyet Ön egy nekünk tulajdonítható hiányosság vagy jogtalan cselekmény eredményeképp elszenved. A közvetlen károk csak az árukban keletkező anyagi károkat, a közvetlen károk megelőzését vagy korlátozását szolgáló, indokolt költségeket, valamint a kár okának, a felelősségnek, a közvetlen kárnak és a javítás módjának megállapítására szolgáló, indokolt költségeket foglalják magukban. Ha a Catawiki felelősséggel tartozik bármilyen okból fakadó kárért, felelősségünk a következő összegek közül a legmagasabbra korlátozódik: (i) az adott Felhasználótól a felelősséghez vezető cselekményt megelőző három hónapon belül kapott teljes jutalék vagy (ii) 500€ (ötszáz euró). Ez a felelősségkorlátozás nem mentesít minket a felelősség alól a Catawiki és/vagy vezetősége által elkövetett súlyos gondatlanság vagy szándékos mulasztás esetén. 
 • Kártérítési igény időben történő bejelentése. Bármilyen kárt írásban kell jelentenie nekünk, a károk első megjelenése után a lehető legrövidebb időn belül. A Catawikivel szemben támasztott valamennyi kártérítési igény a károk első megjelenése után tizenkét (12) hónappal elévül. 

  Ez az egy (1) éves elévülési idő abban az esetben is érvényes, ha Ön kifizetésre vagy visszafizetésre jogosult, de nem küldte el nekünk a szükséges kapcsolattartási, személyes és/vagy banki adatokat, miután azokat (legalább egyszer) postán vagy telefonon kértük Öntől. Ilyen helyzetekben az elévülési idő attól az időponttól kezdődik, amikor (i) a követelés esedékessé és fizethetővé válik, vagy (II) az Adásvételi Szerződést egy Felhasználó nevében felbontottuk.

13. cikkely: Kártalanítás

Ön a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékben, teljes egészében köteles kártalanítani minket más Felhasználók vagy harmadik felek által benyújtott kárigényekben foglalt károkért, továbbá valamennyi kárért és költségért, melyet a Catawiki elszenved az alábbiak eredményeként: (i) Ön nem tudja teljesíteni a Felhasználási Feltételeket, (ii) bármilyen helytelen tevékenységet folytat az Online Piactér használata során, (iii) bármilyen törvényt, szabályzatot vagy harmadik felek jogait megsérti, vagy (iv) törvénybe ütköző cselekményt követ el. Az e Cikkelyben szereplő kártalanítási kötelezettségek a Catawikivel kapcsolatban álló valamennyi vállalatra, valamint vezetőségünkre, igazgatóinkra, alkalmazottainkra, képviselőinkre és jogutódainkra egyaránt vonatkoznak. 

14. cikkely: Más Felhasználókkal folytatott viták
Elvárjuk, hogy a Felhasználók egymás között oldják meg a vitákat. Azonban, ha szükséges, a Catawiki indokolt mértékben közvetít az Eladó és a Vevő között. 

  • Az Eladó és a Vevő között felmerülő panaszokat és vitákat ezért a lehető legrövidebb időn belül kell jelenteni nekünk. Megpróbálunk segíteni a vita jóhiszemű és a Felhasználási Feltételeinknek megfelelő megoldásában.
  • Lehetséges, hogy a viták támogatásunk ellenére sem végződnek kielégítő eredménnyel.  Ha ez történik, Ön egyetért azzal, hogy dönthetünk a Vevőnek történő visszatérítés vagy az Eladó kifizetése mellett. Természetesen döntésünket minden vonatkozó információ alapján hozzuk meg, és figyelembe vesszük a Vevő és az Eladó között létrejött esetleges megállapodásokat. Tisztázni szeretnénk, hogy döntésünk nem befolyásolja az Adásvételi Szerződés érvényességét. Az általunk hozott döntés ellenére a Vevő és az Eladó érvényesíthetik az Adásvételi Szerződésben foglalt jogaikat, vagy megvitathatják azzal kapcsolatos követelésüket. Azonban a Catawiki nem kötelezhető semmilyen kár kifizetésére vagy egyéb kártérítésre a Vevővel vagy az Eladóval szemben, ha ők nem értenek egyet döntésünkkel. 
  • Ha a Felhasználók úgy döntenek, hogy egymás között, a Catawiki közvetítése nélkül felbontják az Adásvételi Szerződést, a Felhasználók elveszítik a jogot, hogy megkapják a vonatkozó Vevői és/vagy Eladói Jutalék visszatérítését.
  • Az Eladók és Vevők közötti valamennyi Adásvételi Szerződést a holland jog szabályozza. Ön azonban elismeri, hogy a nemzetközi magánjog a holland jogon kívül más törvényeket is előírhat, amelyek a Felhasználók által kötött Adásvételi Szerződésre is vonatkoznak.

15. cikkely: A Catawikivel folytatott viták

Ha elégedetlen Szolgáltatásainkkal, tudassa velünk, és megpróbáljuk megoldani a problémát. Abban a sajnálatos esetben, ha nem találunk megoldást, a következő szabályok vonatkoznak a jogvitára Ön és a Catawiki között:

  • Jelen Felhasználási Feltételeket, az Online Piactér használatát és az ebből adódó vitákat a holland jog szabályozza, kivéve ha a kötelező jog másként nem rendelkezik.
  • Az Ön és a Catawiki között felmerülő valamennyi vita az illetékes amszterdami kerületi bíróság jogkörébe tartozik, kivéve ha a kötelező jog előírja, hogy az ügyben egy másik bírósághoz kell fordulni. Ami a Fogyasztókat illeti, a vitákat az illetékes amszterdami kerületi bíróság dönti el, kivéve ha a Fogyasztó a törvény értelmében illetékes bíróságot választ egy hónapon belül, miután a Catawiki írásban hivatkozott erre a rendelkezésre. 
  • Annak ellenére, hogy szeretnénk mi magunk megoldani minden problémát, felhívjuk figyelmét, hogy Ön panaszt is tehet a hatóságoknak peren kívüli vitarendezés céljából (további információkért lásd az ODR Platform honlapját).
  • Jelentsen időben bármilyen panaszt a teljesítéssel kapcsolatban. Ha úgy gondolja, hogy nem teljesítettük a megállapodás szerinti kötelezettségeinket, akkor a lehető leghamarabb be kell jelentenie velünk szembeni követelést. Minden teljesítés iránti igény tizenkét (12) hónap alatt lejár a panasztételi lehetőség megnyílását követően.

16. cikkely: A Használati Feltételek megváltoztatása

  • A Használati Feltételeket bármikor módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük oly módon, hogy a módosított Használati Feltételeket közzétesszük az Online Piactéren. Ha egy módosítás vagy kiegészítés jelentős mértékben befolyásolja az Ön jogait vagy kötelezettségeit, értesítjük Önt e-mailben, vagy felhívjuk figyelmét a változásokra az Online Piactér használata során. 
  • Ha a Használati Feltételek módosítása vagy kiegészítése után továbbra is használja Online Piacterünket, akkor Ön visszavonhatatlanul elfogadja a módosított vagy kiegészített Használati Feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni a módosított vagy kiegészített Használati Feltételeket, akkor Ön szabadon megszüntetheti az Online Piactér használatát és törölheti Fiókját.
  • A Catawiki átruházhat a jelen Használati Feltételekben foglalt jogokat és kötelezettségeket harmadik felekre, és ha ez megtörténik, tájékoztatjuk Önt erről. Ha nem találja elfogadhatónak a kötelezettségek átruházását egy harmadik félre, akkor megszüntetheti az Online Piactér használatát, és törölheti Fiókját, a 9. Cikkely alkalmazhatóságának függvényében. 

17. cikkely: Érvényben maradás

Ha a jelen Használati Feltételekben foglalt bármely rendelkezés részben vagy teljes egészében semmissé vagy érvénytelenné válik, a Felhasználót és a Catawikit továbbra is a fennmaradó Használati Feltételek kötik. A semmis és/vagy érvénytelen részt (az adott Felhasználóra vagy konkrét helyzetre vonatkozóan) érvényes rendelkezésekkel helyettesítjük. Ezen új rendelkezéseknek az érvénytelen rendelkezésekhez a lehető legnagyobb mértékben igazodó jogi következményei lesznek, a jelen Felhasználási Feltételek tartalmát és tárgyát véve alapul.

18. cikkely: Elérhetőségek

Az Online Piactérrel vagy a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken: 

Catawiki B.V. 

Overcingellaan 5 

9401 LA Assen 

Hollandia 

Nemzetközi
T - +31 800 090 0056

Hasznos volt ez a cikk?
Lépjen kapcsoltba velünk