Warunki i zasady
Wytyczne dotyczące wniosków wystosowanych przez organy ścigania

Wytyczne dotyczące wniosków wystosowanych przez organy ścigania

Niniejsze wytyczne dla organów ścigania określają warunki procesu Catawiki dotyczącego wniosków o udzielenie informacji organom ścigania. Każdy wniosek, który otrzymujemy od organów ścigania, powinien spełniać te warunki. Funkcjonariusze organów ścigania mogą skontaktować się z nami w sprawie tych wytycznych pod adresem: lawenforcement@catawiki.com.


1. Firma Catawiki B.V. jest odpowiedzialna za obsługę wniosków o udzielenie informacji

Catawiki B.V. to firma zarejestrowana i mająca siedzibę w Holandii, która zapewnia nadzorowany serwis internetowy użytkownikom na całym świecie. Podmiot Catawiki B.V., jako administrator danych, jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich wniosków o ujawnienie danych, które wpływają od organów ścigania i które mają związek z udzieleniem informacji o użytkowniku lub transakcjach. W związku z tym wszystkie prośby o udzielenie informacji muszą być kierowane do Catawiki B.V., nawet jeśli nasz lokalny podmiot ma siedzibę w kraju, z którego pochodzi wnioskujący organ ścigania. Nie udzielimy żadnych informacji, jeśli prośba nie zostanie skierowana do Catawiki B.V.


2. Informacje przechowywane przez Catawiki B.V.

Prywatność i ochrona danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Niemniej jednak będziemy oczywiście wspierać organy ścigania, na miarę naszych możliwości i jeśli będziemy do tego zobowiązani. Może się zdarzyć, że nie będziemy mieli żądanych informacji lub danych w pełni przechowywanych w naszym systemie. Przykładowo dane bankowe nie są przechowywane przez Catawiki i nasza firma może dostarczać władzom jedynie zaszyfrowane informacje finansowe (tylko ostatnie 4 cyfry numeru konta bankowego), które otrzymujemy od naszego dostawcy usług płatniczych.


Więcej informacji na temat rodzaju danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy, można znaleźć w naszej Polityce prywatności. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiemy na ważny i prawidłowo zgłoszony wniosek w zakresie dozwolonym przez nasze Warunki użytkowania, Politykę prywatności i obowiązujące prawo.


3. Wnioski holenderskich, belgijskich lub luksemburskich organów ścigania 

Zwracamy się do holenderskich władz posiadających uprawnienia nadzorcze i dochodzeniowe o dostarczenie nam nakazu, nakazu sądowego lub innego prawnie wiążącego nakazu wymuszenia podania danych (osobowych) użytkownika. Wszystkie warunki wymienione w sekcji 5 powinny zostać spełnione, zanim będziemy mogli dostarczyć żądane informacje.


4. Wnioski organów ścigania spoza krajów Beneluksu  

Organy ścigania poza Niderlandami mogą złożyć wniosek na mocy europejskiego nakazu dochodzeniowego (EIO), i Traktatu o wzajemnej pomocy prawnej (MLAT) lub, w stosownych przypadkach, skierować do władz holenderskich wniosek o udzielenie pomocy prawnej.


5. Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku?

Będziemy przetwarzać tylko te wnioski, które będą zaadresowane do Catawiki B.V. Wnioski kierowane do lokalnych jednostek Catawiki lub Usług Catawiki nie będą przetwarzane.


Ponadto będziemy przetwarzać tylko te wnioski, które spełniają następujące warunki. Wniosek musi być sporządzony formalnie, w formacie PDF i zawierać:


- wyraźną podstawę prawną wniosku oraz (krótkie) streszczenie dochodzenia

- jasny opis osoby fizycznej lub prawnej, o której informacje się zwraca. Uwaga: możemy znaleźć użytkowników w naszym systemie tylko wtedy, gdy mamy konkretne dane tej osoby, takie jak - nazwa użytkownika, imię i nazwisko lub adres e-mail

- jasny przegląd konkretnych punktów danych, które są wymagane do celów dochodzenia oraz okres, w którym informacje są poszukiwane. Żądanie „wszystkich danych tego użytkownika” nie jest wystarczająco szczegółowe

- oczekiwany okres udzielenia odpowiedzi. Należy pamiętać, że zebranie informacji może zająć trochę czasu, jeśli zakres wniosku jest szeroki

- nazwę organu wydającego, imię i nazwisko, odznakę/numer identyfikacyjny i podpis odpowiedzialnego agenta lub funkcjonariusza, adres e-mail i bezpośredni numer kontaktowy


Należy być jak najdokładniejszym i trzeba pamiętać, że wszystkie wnioski o udzielenie informacji muszą być uzasadnione, proporcjonalne i niezbędne do określonego celu.


6. Gdzie należy wysłać wniosek?

Jeżeli organy ścigania pochodzą z Belgii, Luksemburga lub Niderlandów: lawenforcement@catawiki.nl lub na adres:

Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2 

1012 XV Amsterdam


Kraje UE:

Proszę ponowić wniosek za pośrednictwem oficjalnych kanałów Europolu, Interpolu lub kanałów sądowych.Kraje poza UE: 

Międzynarodowe pismo z wnioskiem (ILOR) wydane przez wyznaczony organ ścigania lub sąd do:

Ministry of Justice in The Hague - Office for International Legal Assistance in Criminal Matters

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

Postbus 20301

2500 EH Den Haag
7. Ważne

Należy pamiętać o następujących kwestiach:


- Nasz zespół wsparcia klienta nie jest upoważniony do ujawniania jakichkolwiek informacji przez telefon lub e-mail poza procedurą określoną w niniejszych Wytycznych.

Będziemy odpowiadać tylko na zapytania, które są zgodne z niniejszymi wytycznymi.

- Zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia naszych użytkowników o wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy dostarczenie takiego powiadomienia jest zabronione przez prawo.

Czy ten artykuł był pomocny?