Pomoc dla nabywców
Często zadawane
Zapłaciłem za przedmiot. Dlaczego jeszcze go nie otrzymałem?
Istnieje wiele powodów, dla których realizacja zamówienia może zająć więcej czasu. Na przykład, jeśli sprzedawca mieszka w innym kraju niż Ty, wysyłka może potrwać nieco dłużej. Gdy tylko sprzedawca wyśle przedmiot, otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem, za pomocą którego będziesz mógł śledzić swoje zamówienie. Możesz również go znaleźć w szczegółach zamówienia. Dzięki temu będziesz wiedzieć, na jakim etapie procesu wysyłki znajduje się zamówienie i czy zostało wstrzymane na jakimś etapie. Możesz również sprawdzić szacowany czas wysyłki w szczegółach zamówienia swojego przedmiotu, dzięki czemu będziesz wiedzieć, kiedy możesz się go spodziewać.Jeśli nie możesz znaleźć informacji o śledzeniu lub dostawa trwa dłużej niż szacowany czas wysyłki, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zalecamy kontakt w języku angielskim lub w rodzimym języku sprzedawcy.Informacje te można znaleźć na stronie zamówienia w sekcji „Moje wygrane przedmioty”.Jeśli Twój przedmiot nie zostanie dostarczony w ciągu 20 dni od zorganizowania wysyłki, poinformuj nas o tym. Dzięki temu Twoja płatność nie dotrze do sprzedawcy, dopóki wszystkie problemy nie zostaną rozwiązane.
Catawiki i Brexit: Co musisz wiedzieć
Na sprzedaż i kupno przedmiotów do lub z Wielkiej Brytanii będą miały wpływ zmiany związane z niedawnym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Tutaj znajdziesz wszystkie istotne informacje. Jeśli zmienią się przepisy, pojawi się nowa aktualizacja strony z najnowszymi informacjami.  Często zadawane pytania Czy prawo do odstąpienia od umowy nadal obowiązuje?Jeśli jesteś nabywcą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii, w Twoim przypadku nic się nie zmienia. Nadal przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w UE.Jeśli jesteś profesjonalnym sprzedawcą z siedzibą w Wielkiej Brytanii, w Twoim przypadku również nic się nie zmienia. Nabywcy, którzy mieszkają w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), a także w Wielkiej Brytanii, nadal mają prawo do odstąpienia od umowy. Wysyłka między Wielką Brytanią a UE Odprawa celna jest teraz wymagana dla wszystkich towarów przewożonych między Wielką Brytanią a UE, w tym dla przesyłek zwrotnych. Sprzedawca będzie musiał zadeklarować wysyłane towary, wypełniając fakturę handlową. Można ją znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej firmy wysyłkowej.  Czy jako sprzedawca potrzebuję teraz numeru EORI? Jeśli Twoja firma została założona w UE i importuje towary z Wielkiej Brytanii lub eksportuje towary do Wielkiej Brytanii oraz w przypadku, gdy składasz zgłoszenie wywozowe lub usługodawca / agent celny składa zgłoszenie celne w Twoim imieniu, od 1 stycznia 2021 r. wymagany jest numer rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych UE (EORI).  Numer EORI nie jest wymagany, jeśli korzystasz z usług dostawcy usług logistycznych (np. firmy wysyłkowej) do obsługi zgłoszeń celnych.  Numery EORI są dostarczane przez władze krajowe (pełna lista kontaktów dostępna jest  tutaj).  Czy moje dane osobowe są nadal chronione w transakcjach z udziałem Wielkiej Brytanii? Tak, obecna konfiguracja ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) nadal ma zastosowanie do sprzedawców i nabywców z Wielkiej Brytanii. Nie przewiduje się żadnych zmian w tej sprawie do 1 maja 2021.  Jeśli mieszkam w Wielkiej Brytanii, czy nadal mogę złożyć skargę do europejskiego internetowego rozstrzygania sporów (ODR)?Nie, nabywcy i sprzedawcy w Wielkiej Brytanii nie mogą już korzystać z tej usługi. Dobra dziedzictwa kulturowego Jeśli sprzedajesz dobra dziedzictwa kulturowego z Wielkiej Brytanii, potrzebna jest licencja.  Więcej szczegółowych informacji na temat towarów należących do tej kategorii można znaleźć tutaj.  Nie ma żadnych wymagań licencyjnych dotyczących importowania przedmiotów o znaczeniu kulturowym do Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak nabywca importuje produkty z UE do Wielkiej Brytanii lub kraju spoza UE, będzie musiał spełnić wymagania dotyczące licencji eksportowych danego kraju. Więcej informacji na temat tych zasad można znaleźć tutaj Okazy roślin i zwierząt na liście CITES  Wielka Brytania wdraża przepisy konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Odpowiednie przepisy nadal obowiązują. Nabywcy i sprzedawcy będą potrzebować licencji na import lub eksport w Wielkiej Brytanii, a sprzedawcy będą musieli złożyć deklarację celną. Ponadto gatunki objęte CITES mogą wjeżdżać do UE i opuszczać ją wyłącznie przez wyznaczone punkty celne.Wyroby akcyzowe (np. oleje mineralne, alkohol i tytoń)  W Wielkiej Brytanii obowiązują nowe przepisy dotyczące importu lub eksportu wyrobów akcyzowych. Import z Wielkiej Brytanii do UEWyroby akcyzowe podlegają podatkowi akcyzowemu i ścisłej kontroli przy wjeździe do UE, ale także na terenie Wielkiej Brytanii (w przypadku Irlandii Północnej obowiązuje odrębne porozumienie). Oznacza to, że towary akcyzowe wysyłane z Wielkiej Brytanii do UE i na terytorium Wielkiej Brytanii będą podlegać obowiązkowi akcyzowemu.Sprzedawcy będą musieli złożyć elektroniczne celne zgłoszenie wywozowe.. Odrębny system ma zastosowanie do wywozu towarów objętych zwolnieniem z akcyzy.Szczegółowe informacje   Eksport z UE do Wielkiej BrytaniiSprzedawcy z UE eksportujący do Wielkiej Brytanii muszą wypełnić deklarację celną i skorzystać z odpowiednich procedur celnych po przybyciu na miejsce, w którym wjeżdżają do Wielkiej Brytanii.Szczegółowe informacje   WinoSzczegółowe informacje dotyczące importu i eksportu wina do i z Wielkiej Brytanii znajdują się  tutaj.  Podatek VAT i cła Nowe przepisy dotyczące przedmiotów sprzedawanych i kupowanych między Wielką Brytanią, a UE są bardzo złożone i różnią się w zależności od przypadku.  Niestety nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych szczegółowych porad obejmujących wszystkie sytuacje, dlatego zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z lokalnym doradcą podatkowym w celu uzyskania wskazówek. Sprawdź również stronę HMRC.  Sprzedawca z UE i nabywca z Wielkiej Brytanii Jeśli przedmiot spełnia następujące kryteria: jest sprzedawany po 1 stycznia 2021 r. przez profesjonalnego sprzedawcęjest wysłany spoza Wielkiej Brytanii (lub z Wielkiej Brytanii przez sprzedawcę spoza Wielkiej Brytanii)jest wygrany przez nabywcę z adresem wysyłki do Wielkiej Brytaniinajwyższa oferta wynosiła nie więcej niż 135 GBP (bez podatku VAT, cła, kosztu wysyłki i prowizji) lub równowartość tej kwoty w euro, lub USD. (pamiętaj: nie ma limitu najwyższej oferty dla przedmiotów wysyłanych w Wielkiej Brytanii przez sprzedawcę spoza Wielkiej Brytanii)nie podlega pod towar akcyzowy Nabywca nie musi płacić dodatkowego podatku VAT po otrzymaniu przedmiotu. W przypadku sprzedawców profesjonalnych obliczymy i odliczymy podatek VAT od ich wypłaty lub wyślemy im wezwanie do zapłaty bezpośredniej. Następnie zapłacimy należną kwotę do HMRC (brytyjskie organy podatkowe).  W przypadku wszystkich innych przedmiotów nabywca będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich obowiązujących podatków VAT i opłat celnych. Podatek VAT i opłaty celne zależą od rodzaju i pochodzenia towarów i mają zastosowanie tylko wtedy, gdy wartość rzeczywista przekracza 135 GBP. W większości przypadków nabywca zostanie obciążony opłatą przez firmę wysyłkową, zanim będzie mógł odebrać paczkę.  Jeśli jesteś sprzedawcą z UE, ważne jest, aby upewnić się, że nabywca z Wielkiej Brytanii jest świadomy tych dodatkowych kosztów. Zalecamy umieszczenie uwagi na ten temat w opisie przedmiotu.   Sprzedawca z Wielkiej Brytanii i nabywca z UE Jeśli przedmiot zostanie wysłany z Wielkiej Brytanii do UE, nabywca z UE będzie odpowiedzialny za opłacenie wszelkich obowiązujących podatków i ceł. Podatek VAT i opłaty celne zależą od rodzaju, pochodzenia i wartości towaru. W większości przypadków nabywca zostanie obciążony opłatą przez firmę wysyłkową, zanim będzie mógł odebrać paczkę.  Jeśli jesteś sprzedawcą z Wielkiej Brytanii, ważne jest, aby upewnić się, że nabywca z UE jest świadomy tych dodatkowych kosztów. Zalecamy umieszczenie uwagi na ten temat w opisie przedmiotu. 
Mam pytanie dotyczące szczegółów przedmiotu
Sprzedawcy są odpowiedzialni za upewnienie się, że opisy przedmiotów są kompletne i zawierają prawidłowe informacje. Należy zawsze dokładnie przeczytać opis przedmiotu. Jeśli zastanawiasz się konkretnie nad jakimś aspektem wysyłki przedmiotu, zapoznaj się również z naszymi często zadawanymi pytaniami na ten temat.Jeśli zauważysz brakujące informacje lub masz konkretne pytania dotyczące przedmiotu, którym jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami, klikając poniższy przycisk. Zadaj swoje pytanie i podaj wszelkie istotne informacje w wiadomości, a postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe. Biorąc pod uwagę globalny charakter naszego serwisu oraz brak możliwości udzielenia przez nas lub naszych sprzedawców bezpośredniej odpowiedzi na wszystkie pytania, należy pamiętać, że możemy nie być w stanie udzielić odpowiedzi przed zakończeniem aukcji. Ponadto nasz ekspert z reguły nie może odpowiedzieć na żadne pytania, które możesz mieć w związku z wysyłką określonego przedmiotu. Jeśli więc masz pytania dotyczące wysyłki skontaktuj się z nami tutaj. Im szybciej wyślesz do nas wiadomość, tym większa szansa, że będziemy w stanie odpowiedzieć na czas.
Warunki użytkowania: prośba o anulowanie zakupu
Prośba o anulowanie Zgodnie z prawem do odstąpienia od umowy zawartym w dyrektywie UE w sprawie praw konsumentów, należy poinformować nas o chęci anulowania zakupu w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia.  Możesz poprosić o anulowanie na stronie Moje wygrane przedmioty. Po prostu wybierz „Uzyskaj pomoc” przy zamówieniu, które chcesz anulować.  Potwierdzenie prośby o anulowanie Gdy poinformujesz nas, że chcesz anulować zakup, rozpatrzymy Twoją prośbę. Jeśli zatwierdzimy Twoją prośbę, otrzymasz od nas adres sprzedawcy. Jeśli anulowanie zamówienia zgodnie z zasadami CPA nie będzie możliwe, wyjaśnimy, dlaczego. Zasady anulowania zamówienia Celem naszych zasad dotyczących anulowania zamówienia jest wyjaśnienie przysługujących nabywcom praw do odstąpienia od umowy zgodnie z dyrektywą UE w sprawie praw konsumentów (2011/83 / UE) („Dyrektywa”). Ta polityka stanowi integralną część naszych Warunków użytkowania. Udostępniamy te informacje w imieniu wszystkich profesjonalnych sprzedawców, którzy korzystają z naszej platformy do sprzedaży przedmiotów nabywcom mieszkającym w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).  CPA daje nabywcom prawo do anulowania i zwrotu każdego przedmiotu zakupionego od profesjonalnego sprzedawcy (oznaczonego ikoną „Pro” obok jego nazwy na stronie oferty), o ile (i) nabywca nie kupuje przedmiotów profesjonalnie i (ii) nabywca mieszka w kraju należącym do EOG, w tym w Wielkiej Brytanii. Polityka zapewnia uprawnionym nabywcom („Konsumentom”) 14-dniowy okres na podjęcie decyzji, czy chcą kontynuować zakup. W okresie odstąpienia od umowy nabywca może anulować zakup bez podania przyczyny anulowania. Zalecamy jednak podanie powodu. Daje nam to szansę na rozwiązanie problemu lub zapobiegnięcie wystąpienia tego samego problemu w przyszłości. Jeśli kwalifikujesz się jako konsument (nabywca) na mocy dyrektywy, w przypadku Twoich zamówień będą miały zastosowanie następujące zasady: Początek 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu zakupu lub: -     Jeśli przedmiot jest dostarczany w więcej niż jednej przesyłce lub składa się z wielu części, rozpocznie się w dniu ostatniej wysyłki lub w dniu dostarczenia ostatniej części.-     W przypadku umów dotyczących regularnej dostawy przedmiotów w ustalonym terminie, rozpocznie się on w dniu otrzymania pierwszego przedmiotu. Możesz również poprosić o anulowanie zakupu przed jego otrzymaniem.  Twoje obowiązki w okresie odstąpienia od umowy W okresie odstąpienia od umowy należy ostrożnie obchodzić się z przedmiotem i jego opakowaniem. Należy obchodzić się z przedmiotem w taki sam sposób jak w sklepie offline. Ostrożne obchodzenie się z przedmiotem jest bardzo ważne, ponieważ sprzedawca może pociągnąć Cię do odpowiedzialności za każdy spadek wartości przedmiotu. Ostrożne obchodzenie się z przedmiotem oznacza traktowanie przedmiotu w sposób umożliwiający utrzymanie jego charakteru, cech i funkcji. Jeśli sprzedawca stwierdzi, że wartość przedmiotu uległa zmniejszeniu ze względu na złe obchodzenie się z nim przez nabywcę, nie będziemy pośredniczyć w tej reklamacji. Nabywca musi znaleźć rozwiązanie tej sytuacji bezpośrednio ze sprzedawcą. Zwrot zamówienia Przedmiot, w tym wszystkie związane z nim akcesoria, które zostały z nim dostarczone, należy zwrócić sprzedawcy w ciągu 14 dni od zatwierdzenia przez nas Twojej prośby. Jeśli to możliwe, należy zwrócić przedmiot w oryginalnym stanie i opakowaniu. Jeśli przedmiot nie zostanie zwrócony sprzedawcy w ciągu 14 dni od zatwierdzenia przez nas prośby o anulowanie, stracisz swoje prawo do anulowania zamówienia, a sprzedawca otrzyma Twoją płatność. Jeśli przedmiot zostanie zwrócony sprzedawcy w ciągu 14 dni i nie wystąpią żadne problemy związane z wysyłką lub uszkodzeniem przedmiotu, otrzymasz zwrot ceny zakupu i kosztu dostawy. Jeśli sprzedawca otrzymał już zapłatę za ten przedmiot, będzie zobowiązany do zwrotu ceny zakupu i kosztów dostawy. Koszt przesyłki zwrotnej Jeśli anulujesz i zwrócisz zakup, poniesiesz bezpośredni koszt i ryzyko wysyłki zwrotnej. Zdecydowanie zalecamy prawidłowe i bezpieczne zapakowanie przedmiotu oraz skorzystanie z ubezpieczonej przesyłki. Jeśli sprzedawca wykaże, że przedmiot został uszkodzony lub zagubiony podczas wysyłki zwrotnej, będziemy uprawnieni do przekazania płatności sprzedawcy. W takim przypadku należy (i) skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą w celu ustalenia zwrotu kosztów (częściowego) i / lub (ii) skontaktować się z firmą wysyłkową w celu zażądania odszkodowania. Przedmioty, które nie podlegają prawu do odstąpienia Następujące produkty i usługi, które mogą być oferowane na naszej platformie, nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy, zgodnie z CPA. Ta lista zawiera najbardziej odpowiednie produkty i / lub usługi sprzedawane na Catawiki, które według CPA nie podlegają temu prawu. Nie można anulować zakupu: -     Produktów lub usług, których cena jest związana z wahaniami na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca Profesjonalny nie ma kontroli i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia. Obejmuje to między innymi niektóre kamienie szlachetne i metale szlachetne oraz towary z nich wykonane. Na przykład diamenty, biżuteria wykonana z diamentów, złote monety i sztabki złota.-     Produktów wyprodukowanych zgodnie z Twoimi specyfikacjami, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane dla określonej osoby.-     Produktów, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia. -     Umów dotyczących zajęć rekreacyjnych, pod warunkiem, że w umowie określono konkretną datę lub okres, kiedy zajęcia rekreacyjne mają się odbywać.-     Umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, pod warunkiem, że w umowie określono konkretny termin lub okres korzystania z miejsca zakwaterowania, oraz o ile jest ono przeznaczone do innych celów niż mieszkalne, do przewozu towarów, do świadczenia usług leasingu samochodów lub do cateringu.-     Zapieczętowanych produktów, których pieczęć została naruszona i których nie można odesłać ze względów zdrowotnych lub higienicznych.-     Napojów alkoholowych, których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca Profesjonalny nie ma kontroli, jeżeli cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy sprzedaży. Napoje mogą zostać dostarczone dopiero po 30 dniach.-     Zapieczętowanych nagrań dźwiękowych, nagrań wideo lub oprogramowań komputerowych, których naruszono pieczęć po dostawie.-     Gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem subskrypcji.-     Wszelkich pojazdów, które można osobiście obejrzeć przed przystąpieniem do licytacji. 
Nie mogę się zalogować. Co powinienem zrobić?
Możesz się zalogować jedynie, gdy Twoje konto jest aktywne. W celu aktywacji konta będziesz musiał kliknąć link, który otrzymasz od nas w wiadomości e-mail. Weź pod uwagę, że w hasłach uwzględniana jest wielkość liter. Upewnij się, że klawisz Caps Lock na klawiaturze jest wyłączony. 
Co zrobić, jeśli sprzedawca nie odpowiada na moje wiadomości?
Większość sprzedawców odpowiada w ciągu 48 godzin, więc może upłynąć trochę czasu, zanim sprzedawca odezwie się do Ciebie.  Jeśli chcesz skontaktować się ze sprzedawcą w pilnej sprawie, a on nie odpowiada w ciągu 48 godzin odezwij się do nas. W ten sposób upewnimy się, że płatność nie zostanie przelana sprzedawcy, dopóki nie zostaną rozwiązane wszelkie problemy.
Co mam zrobić, jeśli mój przedmiot został dostarczony i nie zgadza się z opisem?
Jeśli Twój przedmiot został dostarczony i niestety nie zgadza się z opisem lub uważasz, że przedmiot jest podróbką, radzimy skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzgodnić sposób rozwiązania sprawy. W wiadomości do sprzedawcy uwzględnij zdjęcia przedmiotu, aby lepiej zobrazować problem.W przypadku, gdy nie możesz skontaktować się ze sprzedawcą, poinformuj nas o tym w ciągu 3 dni od dostawy (dokładna data zostanie zapisana w rejestrze śledzenia przesyłki). Pamiętaj, że po upływie 3-dniowego terminu, Twoje płatności zostaną przelane sprzedawcy i nie będziemy już mogli otworzyć sporu w Twoim imieniu. Do wiadomości dołącz:- Co najmniej 3 zdjęcia przedmiotu w stanie, w jakim go otrzymałeś- Co najmniej 2 zdjęcia opakowania (z wyraźnie widoczną etykietą adresową)- Dokładny opis stanu przedmiotu w momencie jego otrzymania, z wyszczególnieniem głównych niezgodności przedmiotu z opisem podanym przez sprzedawcęPamiętaj: Jeśli uważasz, że przedmiot jest podróbką, wyślij nam wcześniej wspomniane zdjęcia, jak również kopie wszystkich dokumentów wskazujących na to, że nie jest on autentyczny.
Chcę anulować zakup
Zgodnie z prawem do odstąpienia od umowy zawartym w dyrektywie UE w sprawie praw konsumentów, nasza polityka anulowania umożliwia anulowanie zakupu, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:     - Przedmiot został sprzedany przez profesjonalnego sprzedawcę     - Mieszkasz w kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii     - Przedmiot nie został zakupiony profesjonalnie     - Przedmiot nie jest uważany za towar inwestycyjny (np. diamenty, złoto w sztabkach itp.)     - Anulujesz w ciągu 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy po oznaczeniu zamówienia jako dostarczone     - Nie oglądałeś przedmiotu osobiście przed zakupemWażne: jeśli zdecydujesz się anulować zakup, będziesz odpowiedzialny za koszt wysyłki w celu odesłania go do sprzedawcy. Możemy zwrócić Ci pieniądze dopiero po otrzymaniu zakupu przez sprzedawcę.Możesz poprosić o anulowanie zakupu na stronie „Moje wygrane przedmioty”. Należy wybrać opcję „Uzyskaj pomoc” dostępną przy zamówieniu, które chcesz anulować.Więcej informacji na temat naszej polityki anulowania i prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj.