Allmänna villkor och regler
Riktlinjer för begäranden från brottsbekämpande myndigheter

Riktlinjer för begäranden från brottsbekämpande myndigheter

Dessa riktlinjer för brottsbekämpning fastställer villkoren för Catawikis process när det gäller informationsförfrågningar från brottsbekämpande myndigheter. Varje begäran vi får från brottsbekämpande myndigheter ska uppfylla dessa villkor. Brottsbekämpande tjänstemän kan kontakta oss om dessa riktlinjer på: lawenforcement@catawiki.com.


1. Catawiki B.V. ansvarar för informationsförfrågningar

Catawiki B.V. är ett företag registrerat och baserat i Nederländerna som tillhandahåller en kuraterad marknadsplats till användare över hela världen. Enheten Catawiki B.V., som personuppgiftsansvarig, ansvarar för att hantera alla begäranden om utlämnande av uppgifter från brottsbekämpande myndigheter som rör användare och eller transaktionsinformation. Därför måste alla informationsförfrågningar riktas till Catawiki B.V. även om vi har en lokal enhet etablerad i ett land där den begärande brottsbekämpande myndigheten kommer ifrån. Vi kommer inte att tillhandahålla någon information om begäran inte är adresserad till Catawiki B.V.


2. Information som lagras av Catawiki B.V.

Integriteten och skyddet av våra användares personuppgifter är mycket viktiga för oss. Icke desto mindre kommer vi naturligtvis att stödja de brottsbekämpande myndigheterna så mycket som möjligt om vi kan och är skyldiga att göra det. Det kan hända att vi inte har den begärda informationen eller inte har den helt lagrad i vårt system. Till exempel lagras inte bankuppgifter av Catawiki och vi kan bara förse myndigheterna med mindre delar finansiell information (endast de sista 4 siffrorna i ett bankkontonummer) som vi får från vår betaltjänstleverantör.


Mer information om vilken typ av personlig information vi samlar in och lagrar finns i vår sekretesspolicy. I allmänhet kommer vi att svara på en giltig och korrekt meddelad begäran i den utsträckning som tillåts enligt våra villkor, sekretesspolicy och tillämplig lag.


3. Begäran från nederländska, belgiska eller luxemburgska brottsbekämpande myndigheter 

Vi ber nederländska myndigheter med tillsyns- och utredningsbefogenheter att förse oss med en order, domstolsbeslut eller annan juridiskt bindande order för att tvinga tillhandahållandet av en användares (personuppgifter). Alla villkor som nämns i avsnitt 5 ska vara uppfyllda innan vi kan tillhandahålla den begärda informationen.


4. Framställningar från brottsbekämpande myndigheter utanför Beneluxländerna  

Brottsbekämpande myndigheter utanför Nederländerna kan lämna in en europeisk utredningsorder (EIO), en begäran om ömsesidig rättslig hjälp (MLAT) eller en framställning om rättslig hjälp, beroende på vad som är tillämpligt, till de nederländska myndigheterna.


5. Vilken information ska ingå i begäran?

Vi kommer endast att behandla förfrågningar som är adresserade till Catawiki B.V. Förfrågningar som riktas till lokala Catawiki-enheter eller Catawiki-tjänster kommer inte att behandlas.


Dessutom kommer vi endast att behandla förfrågningar som uppfyller följande villkor. Begäran måste vara formellt skriven, i PDF-format och innehålla:


- den tydliga grunden för den rättsliga grunden för begäran och en (kort) sammanfattning av undersökningen.

- en tydlig beskrivning av den fysiska eller juridiska person vars uppgifter begärs. Observera: vi kan bara hitta användare i vårt system om vi har specifika uppgifter om den personen, till exempel - ett användarnamn, fullständigt namn eller en e-postadress

- en tydlig översikt över de specifika datapunkter som krävs för undersökningen och den period inom vilken informationen begärs. Att begära "alla uppgifter om den här användaren" är inte tillräckligt specifikt

- förväntad svarsperiod. Observera att det kan ta lite tid att samla in informationen om begärans omfattning är bred

- Den utfärdande myndighetens namn och underskrift, den ansvariga agentens eller tjänstemannens tjänste-/ID-nummer, e-postadress och ett direktkontaktnummer.


Var så specifik som möjligt och kom ihåg att alla informationsförfrågningar måste vara rimliga, proportionerliga och nödvändiga för det angivna syftet.


6. Vart ska du skicka din förfrågan?

Om de brottsbekämpande myndigheterna kommer från Belgien, Luxemburg eller Nederländerna: lawenforcement@catawiki.nl eller adresserad till:

Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2 

1012 XV Amsterdam


Länder inom EU:

Var vänlig upprepa er begäran via de officiella kanalerna Europol, Interpol eller rättsliga kanaler.Länder utanför EU: 

Internationell framställningsskrivelse (ILOR) utfärdad av en utsedd åklagarmyndighet eller en domstol till:

Justitieministeriet i Haag - Byrån för internationell rättslig hjälp i brottmål

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

Postbus 20301

2500 EH Den Haag
7. Viktiga detaljer

Tänk på följande:


- Vårt kundsupportteam har inte behörighet att avslöja någon information via telefon eller e-post utanför det förfarande som anges i dessa riktlinjer.

Vi kommer endast att svara på förfrågningar som följer dessa riktlinjer.

- Vi förbehåller oss rätten att meddela våra användare om en begäran, förutom när det är förbjudet enligt lag att tillhandahålla ett sådant meddelande.

Var den här artikeln hjälpsam?