Hjälp till köpare
Vanligaste frågorna
Jag har betalat för mitt objekt. Varför har jag inte fått det än?
Det finns ett antal skäl till varför din beställning kan ta lite tid att komma fram. Till exempel, om säljaren bor i ett annat land än dig, kan frakten ta längre tid. Så fort säljaren skickar objektet skickar vi ett e-postmeddelande som du kan använda för att spåra det. Du kan också spåra det i beställningsinformationen. Detta kommer att ge dig en uppfattning om i vilket skede av frakten det är och om det har blivit en försening i ett visst skede. Du kan också kontrollera den beräknade leveranstiden i objektets orderuppgifter för att se när du kan förvänta dig att den kommer fram.Om du inte hittar spårningsinformationen eller om det tar längre tid än den beräknade leveranstiden kontaktar du säljaren. Vi rekommenderar att du kontaktar dem på engelska eller på sitt eget språk.Du hittar den här informationen på beställningssidan under "Mina vunnit partier".Om ditt objekt inte har kommit till dig inom 20 dagar efter arrangerad frakt hör av dig till oss. På så sätt kan vi se till att din betalning inte går igenom till säljaren förrän eventuella problem är lösta.
Catawiki och brexit: Allt du behöver veta
Att sälja och köpa objekt till och från Storbritannien kommer att påverkas av ändringarna i samband med Storbritanniens utträde ur EU. Här är allt du behöver veta. Vi uppdaterar denna sida allteftersom lagarna ändras, så kontrollera den regelbundet för att ta del av den senaste informationen.Vanliga frågorGäller ångerrätten fortfarande?Om du är en köpare som befinner sig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien kommer inget att förändras. Du kan fortsätta använda dig av EU:s ångerrätt.Om du är en professionell säljare i Storbritannien kommer inget att förändras. Köpare som bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Storbritannien omfattas fortfarande av ångerrätten.Frakt mellan Storbritannien och EUTullklarering gäller nu för alla varor som fraktas mellan Storbritannien och EU, inklusive returneringar. Säljaren kommer att behöva deklarera varor som hen skickar genom att fylla i en handelsfaktura. Du hittar dessa på fraktbolagens hemsidor.Behöver jag som säljare ett EORI-nummer nu?Fr.o.m 1 januari 2021 kommer du att behöva ett registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (EORI-nummer), om din verksamhet etablerades i EU och importerar från eller exporterar till Storbritannien, när du fyller i en exportdeklaration, eller en tjänsteleverantör/tullombud fyller i tulldeklarationen å dina vägnar.EORI-nummer krävs inte om du använder en logistikleverantör (dvs. ett fraktbolag) som hanterar tulldeklarationer. EORI-nummer tillhandahålls av nationella myndigheter (fullständig kontaktlista finns tillgänglig här). Skyddas mina personliga data vid transaktioner som involverar Storbritannien?Ja, den aktuella dataskyddsförordningen (GDPR) gäller fortfarande för säljare och köpare i Storbritannien. Inga avgifter förväntas tillkomma förrän tidigast 1 maj 2021.Om jag bor i Storbritannien, kan jag fortfarande lämna in en fordran till European Online Dispute Resolution (ODR)?Nej, köpare och säljare i Storbritannien är inte längre berättigade denna tjänst. KulturarvsföremålOm du säljer kulturarvsföremål från Storbritannien kommer du nu att behöva en licens.Du hittar mer detaljerad information om vilka föremål som faller inom denna kategori här. Det finns inga licenskrav för att importera objekt av kulturellt intresse till Storbritannien. Men om köpare importerar objekt från EU till Storbritannien, eller till ett land utanför EU, måste de uppfylla varje enskilt lands licensieringskrav för exporter. Du hittar mer information om dessa regler härVäxter och djurarter på CITES-listan Storbritannien implementerar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) och de relevanta bestämmelserna gäller fortfarande.Köpare och säljare kommer att behöva en import- eller exportlicens för Storbritannien och köpare kommer att behöva fylla i en tulldeklaration. Dessutom kan de arter som skyddas av CITES endast tillträda eller lämna EU via särskilda tullkontor.Punktskattepliktiga varor (t.ex. mineraloljor, alkohol och tobak) Nya regler gäller för Storbritannien vad gäller import och export av punktskattepliktiga varor. Import från Storbritannien till EUPunktskattepliktiga varor omfattas av punktskatt och strikta kontroller vid tillträde till EU, men även inom Storbritannien (Nordirland har för närvarande en separat överenskommelse). Detta betyder att punktskattepliktiga varor från Storbritannien till EU och inom Storbritannien kommer att omfattas av punktskatteplikt.Säljare kommer att behöva skicka in en elektronisk exportdeklaration. En separat ordning gäller för export av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov.Detaljerad information  Export från EU till Storbritannien Säljare från EU som exporterar till Storbritannien måste fylla i en tulldeklaration och tillämpa relevanta tullförfaranden när de anländer till platsen där de tillträder Storbritannien. Detaljerad information VinDu hittar detaljerad information om import och export av vin till och från Storbritannien här. Mervärdesskatt och tullDe nya reglerna för objekt som säljs och köps mellan Storbritannien och EU är mycket komplexa och varierar beroende på omständigheter. Eftersom vi tyvärr inte kan ge dig några detaljerade råd som gäller för samtliga situationer, rekommenderar vi starkt att du istället kontaktar din lokala skatterådgivare om råd. Du kan även ta en titt på HMRC:s webbplats.Säljare från EU och köpare från StorbritannienOm ett objekt uppfyller följande kriterier:säljs efter 1 januari 2021 av en professionell säljarefraktas från utanför Storbritannien (eller från Storbritannien av en säljare som inte är från Storbritannien)en köpare med en leveransadress i Storbritannien vinner ett objektdet högsta budet var mindre än 135 GBP (exklusive moms, tullavgifter, fraktkostnader och provision) eller ett motsvarande belopp i euro eller USD. (Obs: det finns ingen gräns för högsta bud på objekt som fraktas inom Storbritannien av en säljare som inte är från Storbritannien)inte är punktskattepliktiga varorKöparen måste inte betala någon ytterligare moms när hen mottar objektet. För professionella säljare beräknar och drar vi av momsen från deras utbetalning eller genom att skicka en direkt betalningsbegäran. Vi betalar sedan beloppet till HMRC (brittiska skattemyndigheten). För alla andra objekt är köparen ansvarig för att betala all eventuell moms och tullavgifter. Momsen och tullavgifterna beror på objektets typ och ursprung och gäller endast om det reella värdet är mer än 135 GBP. I de flesta fall betalas detta direkt till fraktföretaget innan de kan motta paketet.Om du är en säljare från EU är det viktigt att kontrollera att köpare från Storbritannien är medvetna om de extra kostnaderna. Vi rekommenderar att du inkluderar en notis om detta i objektets beskrivning. Säljare i Storbritannien och köpare i EUOm ett objekt fraktas från Storbritannien till EU är köparen från EU ansvarig för att betala all tillämplig moms och tullavgifter. Momsen och tullavgifterna beror på objektets typ, ursprung och värde. I de flesta fall måste köparen betala detta till fraktföretaget innan hen kan motta paketet.Om du är en säljare från Storbritannien är det viktigt att kontrollera att köpare från EU är medvetna om de extra kostnaderna. Vi rekommenderar att du inkluderar en notis om detta i objektets beskrivning.
Jag har en fråga angående ett objekts detaljer?
Säljare är ansvariga för att objektbeskrivningarna är fullständiga och har rätt information, läs alltid igenom beskrivningen noggrant om du undrar över en viss aspekt av objektet.Om du undrar specifikt om någon aspekt av leveransen av objektet, ta en titt igenom våra vanliga frågor om det ämnet.Om du märker någon väsentlig saknad information eller har specifika frågor om föremålet du vill lägga ett bud på, som inte har besvarats av den angivna informationen, vänligen kontakta oss genom att klicka på knappen nedan. Inkludera din fråga och all relevant information i ditt meddelande så försöker vi komma tillbaka till dig så snart vi kan.Med tanke på vår plattforms globala karaktär och att vi eller våra säljare inte kan svara på alla frågor direkt, tänk på att vi kanske inte kan ge svar innan auktionen avslutas. Dessutom kan vår expert i allmänhet inte svara på några frågor du kan ha i samband med frakt av ett specifikt objekt, kontakta oss här om du har frågor om frakt. Ju tidigare du skickar ett meddelande till oss, desto större är chansen att vi kan svara dig i tid.
Jag vill annullera mitt köp
Meddelande om återkallelseFör att utöva ångerrätten måste du meddela ditt uttag inom 14 dagar efter mottagandet av partiet. För att göra detta lättare för dig, kan du skicka meddelande till säljaren via vår onlinemarknadsplats. För att göra det, fyll i detta formulär:ångerblankett.Bekräftelse på återkallelseNär du har informerat säljaren eller oss om att du vill avbryta köpet utvärderar vi din begäran. När vi har godkänt din begäran skickar vi säljarens returadress så snart som möjligt.Om avbokning under ångerrätten inte är möjlig, förklarar vi varför ångerrätten inte är tillämplig för just det köpet. ÅngerrättspolicySyftet med vår ångerrättspolicy är att förklara ångerrätten som stipuleras i EU-direktivet om konsumenträttigheter (2011/83/EU) (nedan kallat direktivet). Denna policy utgör en integrerad del av våra användningsvillkor. Vi tillhandahåller denna information på uppdrag av alla professionella Catawiki-säljare som använder vår plattform för att sälja till köpare som bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Direktivet ger köparna rätt att annullera och returnera alla köp från en professionell säljare (indikeras av "Pro"-ikonen bredvid deras namn på objektsidan), så länge (i) köparen inte köper objekt professionellt och (II) köparen bor i ett land inom EES. Ångerrätten ger berättigade Köpare ("konsumenter") en "ångerperiod" på 14 dagar för att avgöra om de vill behålla sitt köp. Inom ångerperioden kan en konsument häva köpet utan att ange skäl för uppsägningen. Vi rekommenderar dock att du ger en anledning. Detta ger oss en chans att försöka lösa problemet eller förhindra att samma problem händer i framtiden. Om du kvalificerar dig som konsument enligt direktivet gäller följande för dina inköp:Start av 14-dagars ångerperiodÅngerperioden börjar dagen efter att du har fått objektet eller: Om objektet levereras i mer än en försändelse eller består av flera delar, kommer det att börja på dagen för den sista leveransen eller den dag den sista delen levereras.För avtal om regelbunden leverans av partier under en inställd period kommer den att inledas den dag du fick det första partiet.Du kan också annullera ditt köp innan du tar emot partiet. Dina förpliktelser under ångerperiodenUnder ångerperioden måste du hantera partiet och förpackningen med försiktighet. Du får utvärdera partiet på ett sätt som liknar hur du utvärderar det i en offlinebutik.Det är viktigt att hantera objektet med omsorg, eftersom säljaren kan hålla dig ansvarig för minskning i värdet utöver vad som skulle orsakas av denna noggranna hantering. Noggrann hantering definieras som endast hantering av partiet på ett sätt som är acceptabelt att fastställa arten, egenskaper och funktion av partiet. Om säljaren hävdar att din hantering har minskat värdet av partiet, kommer vi inte att medla detta påstående. Du måste nå en lösning direkt med säljaren.Returnera partietPartiet, inklusive alla tillbehör som levererades med det, måste returneras till säljaren inom 14 dagar från det att vi godkände din begäran. Om möjligt, bör du returnera partiet i ursprungligt skick och förpackning. Om partiet inte återlämnas till säljaren inom 14 dagar från det att vi godkände uttaget, förlorar du din ångerrätt och säljaren kommer att betalas.Om partiet återlämnas till säljaren inom 14 dagar och det inte finns några frågor som rör frakt eller skada, kommer du att återbetalas köpeskillingen och kostnaderna för leverans. Om säljaren redan har fått betalt för objektet, kommer de att vara tvungna att återbetala dig köpeskillingen och kostnaderna för leverans. Kostnader för returfraktOm du avbryter och returnerar ett objekt under ångerrätten, kommer du att bära de direkta kostnaderna, risken och bördan av returfrakten.Vi rekommenderar att du förpackar objektet ordentligt och säkert, och använder dig av försäkrad frakt. Detta beror på, om säljaren kan visa att partiet är skadat eller förlorat under returfrakt, behöver vi betala säljaren. Om detta händer måste du (i) kontakta säljaren direkt för att ordna med (partiell) återbetalning och/eller (II) kontakta rederiet för att begära skadestånd.Exkluderade artiklarFöljande produkter och tjänster som kan erbjudas på vår plattform är undantagna från ångerrätten, i enlighet med direktivet. Denna lista innehåller de mest relevanta produkter och/eller tjänster som säljs på Catawiki och som utesluts i direktivet. Du kan inte ångra köpet av:Produkter eller tjänster som har ett pris kopplat till fluktuationer på den finansiella marknaden, över vilka den professionella säljaren inte har någon kontroll och som kan förekomma inom ångerfristen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, vissa ädelstenar och ädelmetaller, och varor gjorda av dem. Till exempel diamanter, smycken gjorda med värdebestämda diamanter, guldmynt och omyntat guld.Produkter som tillverkas i enlighet med dina specifikationer, som inte är förproducerade, och som tillverkas för en viss person.Produkter som förfaller snabbt eller har en begränsad hållbarhetstid. Avtal om fritidsaktiviteter, under förutsättning att kontraktet föreskriver ett visst datum eller en viss period när fritidsaktiviteterna måste äga rum.Tjänstekontrakt avseende logi, förutsatt att kontraktet föreskriver ett visst datum eller en viss period för att använda boendet, och under förutsättning att det är för andra ändamål än bostäder, transport av varor, bil leasingtjänster, eller catering.Förseglade produkter som har fått sin tätning bruten och som inte kan skickas tillbaka av hälso- eller hygienskäl.Alkoholhaltiga drycker som har ett värde som bestäms av fluktuationer på marknaden som den professionella säljaren inte kan kontrollera, om priset avtalades när du ingått köpeavtalet men dryckerna kan endast levereras till dig efter 30 dagar.Förseglade ljudinspelningar, videoinspelningar eller datorprogram som har fått sin tätning bruten efter leverans.Tidningar eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dem.
Jag kan inte logga in. Vad ska jag göra?
Du kan bara logga in med ett aktiverat konto. För att aktivera ditt konto måste du klicka på länken i bekräftelsemeddelandet som du fick från oss när du registrerade dig. Tänk på att ditt lösenord är skiftlägeskänsligt. Se till att CAPS LOCK på tangentbordet är avstängt.
Vad ska jag göra om säljaren inte svarar på mina meddelanden?
De flesta säljare svarar inom 48 timmar, så det kan ta lite tid för säljaren att komma tillbaka till dig.  Om du kontaktar säljaren för något brådskande, kontakta oss om de inte svarar inom 48 timmar. På så sätt kan vi se till att din betalning inte går igenom till säljaren förrän eventuella problem är lösta.
Vad ska jag göra om mitt objekt har levererats och inte överensstämmer med dess beskrivning?
Om ditt objekt tyvärr har levererats och inte överensstämmer med dess beskrivning, eller om du tror att det är falskt, rekommenderar vi dig att kontakta säljaren för att komma överens om ett bättre sätt att lösa ärendet. Fäst i meddelandet till säljaren bilder av objektet för att stödja dig och beskriva ditt problem.Om du har problem med att kontakta säljaren, var god informera oss inom 3 dagar efter leveransen (exakt datum kommer att synas på spårningskoden). Var medveten om att när betalningsperioden har löpt ut skickas din betalning till säljaren och vi kan inte längre öppna ett krav för din räkning. När du kontaktar oss, var vänlig och ta med:- Minst 3 bilder av objektet i det skick som det var när du fick det- Minst 2 bilder på paketet (med etiketten klart synlig)- En detaljerad beskrivning av objektet i det skick du fick det, vilket markerar de viktigaste skillnaderna jämfört med säljarens beskrivningenObservera: Om du tror att objektet är falskt, skicka de ovanstående bilderna samt en kopia av alla bilagor som visar att objektet inte är autentiskt.