Vanligaste frågorna
Catawiki och brexit: Allt du behöver veta


Att sälja och köpa objekt till och från Storbritannien kommer att påverkas av ändringarna i samband med Storbritanniens utträde ur EU. Här är allt du behöver veta. Vi uppdaterar denna sida allteftersom lagarna ändras, så kontrollera den regelbundet för att ta del av den senaste informationen.


Vanliga frågor


Gäller ångerrätten fortfarande?


Om du är en köpare som befinner sig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien kommer inget att förändras. Du kan fortsätta använda dig av EU:s ångerrätt.

Om du är en professionell säljare i Storbritannien kommer inget att förändras. Köpare som bor i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Storbritannien omfattas fortfarande av ångerrätten.


Frakt mellan Storbritannien och EU


Tullklarering gäller nu för alla varor som fraktas mellan Storbritannien och EU, inklusive returneringar. Säljaren kommer att behöva deklarera varor som hen skickar genom att fylla i en handelsfaktura. Du hittar dessa på fraktbolagens hemsidor.


Behöver jag som säljare ett EORI-nummer nu?


Fr.o.m 1 januari 2021 kommer du att behöva ett registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer (EORI-nummer), om din verksamhet etablerades i EU och importerar från eller exporterar till Storbritannien, när du fyller i en exportdeklaration, eller en tjänsteleverantör/tullombud fyller i tulldeklarationen å dina vägnar.

EORI-nummer krävs inte om du använder en logistikleverantör (dvs. ett fraktbolag) som hanterar tulldeklarationer. 

EORI-nummer tillhandahålls av nationella myndigheter (fullständig kontaktlista finns tillgänglig här). 


Skyddas mina personliga data vid transaktioner som involverar Storbritannien?


Ja, den aktuella dataskyddsförordningen (GDPR) gäller fortfarande för säljare och köpare i Storbritannien. Inga avgifter förväntas tillkomma förrän tidigast 1 maj 2021.

Om jag bor i Storbritannien, kan jag fortfarande lämna in en fordran till European Online Dispute Resolution (ODR)?

Nej, köpare och säljare i Storbritannien är inte längre berättigade denna tjänst. 


Kulturarvsföremål


Om du säljer kulturarvsföremål från Storbritannien kommer du nu att behöva en licens.

Du hittar mer detaljerad information om vilka föremål som faller inom denna kategori här

Det finns inga licenskrav för att importera objekt av kulturellt intresse till Storbritannien. Men om köpare importerar objekt från EU till Storbritannien, eller till ett land utanför EU, måste de uppfylla varje enskilt lands licensieringskrav för exporter. Du hittar mer information om dessa regler här


Växter och djurarter på CITES-listan 


Storbritannien implementerar Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) och de relevanta bestämmelserna gäller fortfarande.

Köpare och säljare kommer att behöva en import- eller exportlicens för Storbritannien och köpare kommer att behöva fylla i en tulldeklaration. Dessutom kan de arter som skyddas av CITES endast tillträda eller lämna EU via särskilda tullkontor.


Punktskattepliktiga varor (t.ex. mineraloljor, alkohol och tobak) 


Nya regler gäller för Storbritannien vad gäller import och export av punktskattepliktiga varor. 

Import från Storbritannien till EU

 • Punktskattepliktiga varor omfattas av punktskatt och strikta kontroller vid tillträde till EU, men även inom Storbritannien (Nordirland har för närvarande en separat överenskommelse). Detta betyder att punktskattepliktiga varor från Storbritannien till EU och inom Storbritannien kommer att omfattas av punktskatteplikt.
 • Säljare kommer att behöva skicka in en elektronisk exportdeklaration. 
 • En separat ordning gäller för export av punktskattepliktiga varor under skatteuppskov.
 • Detaljerad information  


Export från EU till Storbritannien 

 • Säljare från EU som exporterar till Storbritannien måste fylla i en tulldeklaration och tillämpa relevanta tullförfaranden när de anländer till platsen där de tillträder Storbritannien. 
 • Detaljerad information 


Vin

 • Du hittar detaljerad information om import och export av vin till och från Storbritannien här


Mervärdesskatt och tull


De nya reglerna för objekt som säljs och köps mellan Storbritannien och EU är mycket komplexa och varierar beroende på omständigheter. Eftersom vi tyvärr inte kan ge dig några detaljerade råd som gäller för samtliga situationer, rekommenderar vi starkt att du istället kontaktar din lokala skatterådgivare om råd. Du kan även ta en titt på HMRC:s webbplats.


Säljare från EU och köpare från Storbritannien


Om ett objekt uppfyller följande kriterier:

 • säljs efter 1 januari 2021 av en professionell säljare
 • fraktas från utanför Storbritannien (eller från Storbritannien av en säljare som inte är från Storbritannien)
 • en köpare med en leveransadress i Storbritannien vinner ett objekt
 • det högsta budet var mindre än 135 GBP (exklusive moms, tullavgifter, fraktkostnader och provision) eller ett motsvarande belopp i euro eller USD. (Obs: det finns ingen gräns för högsta bud på objekt som fraktas inom Storbritannien av en säljare som inte är från Storbritannien)
 • inte är punktskattepliktiga varor


Köparen måste inte betala någon ytterligare moms när hen mottar objektet. Vi betalar sedan beloppet till HMRC (brittiska skattemyndigheten). 

För alla andra objekt är köparen ansvarig för att betala all eventuell moms och tullavgifter. Momsen och tullavgifterna beror på objektets typ och ursprung och gäller endast om det reella värdet är mer än 135 GBP. I de flesta fall betalas detta direkt till fraktföretaget innan de kan motta paketet.

Om du är en säljare från EU är det viktigt att kontrollera att köpare från Storbritannien är medvetna om de extra kostnaderna. Vi rekommenderar att du inkluderar en notis om detta i objektets beskrivning.

 

Säljare i Storbritannien och köpare i EU


Om ett objekt fraktas från Storbritannien till EU är köparen från EU ansvarig för att betala all tillämplig moms och tullavgifter. Momsen och tullavgifterna beror på objektets typ, ursprung och värde. I de flesta fall måste köparen betala detta till fraktföretaget innan hen kan motta paketet.

Om du är en säljare från Storbritannien är det viktigt att kontrollera att köpare från EU är medvetna om de extra kostnaderna. Vi rekommenderar att du inkluderar en notis om detta i objektets beskrivning.

Var den här artikeln hjälpsam?