Betingelser og Politikker
Retningslinjer for anmodninger fra retshåndhævende myndigheder

Retningslinjer for anmodninger fra retshåndhævende myndigheder

Disse retningslinjer for retshåndhævelse fastlægger betingelserne for Catawikis proces vedrørende anmodninger om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder. Enhver anmodning, vi modtager fra retshåndhævende myndigheder, skal opfylde disse betingelser. Retshåndhævende myndigheder kan kontakte os vedrørende disse retningslinjer på: lawenforcement@catawiki.com.


1. Catawiki B.V. er ansvarlig for anmodninger om oplysninger

Catawiki B.V. er et selskab registreret og baseret i Nederlandene, der leverer en kurateret markedsplads til brugere over hele verden. Enheden Catawiki B.V., som dataansvarlig, er ansvarlig for at håndtere alle anmodninger om videregivelse af data fra retshåndhævende myndigheder vedrørende bruger- og/eller transaktionsoplysninger. Derfor skal alle anmodninger om oplysninger rettes til Catawiki B.V., selvom vi har en lokal enhed etableret i et land, hvor den anmodende retshåndhævende myndighed er fra. Vi vil ikke give nogen oplysninger, hvis anmodningen ikke er rettet til Catawiki B.V.


2. Oplysninger gemt af Catawiki B.V.

Privatlivets fred og beskyttelse af vores brugeres personoplysninger er meget vigtig for os. Ikke desto mindre vil vi naturligvis støtte de retshåndhævende myndigheder så meget som muligt, hvis vi er i stand til og forpligtet til at gøre det. Det kan ske, at vi ikke har de ønskede oplysninger eller ikke har dem fuldt gemt i vores system. For eksempel gemmes bankoplysninger ikke af Catawiki, og vi kan kun give myndighederne hashkrypterede finansielle oplysninger (kun de sidste 4 cifre i et bankkontonummer), som vi modtager fra vores betalingstjenesteudbyder.


Yderligere oplysninger om den type personlige oplysninger, vi indsamler og gemmer, kan findes i vores Privatlivspolitik. Generelt vil vi svare på en gyldig og korrekt underrettet anmodning i det omfang, det er tilladt i henhold til vores Vilkår og Betingelser, Privatlivspolitik og gældende lovgivning.


3. Anmodninger fra nederlandske, belgiske eller luxembourgske retshåndhævende myndigheder 

Vi anmoder nederlandske myndigheder med tilsyns- og undersøgelsesbeføjelser om at give os en kendelse, retskendelse eller anden juridisk bindende kendelse, der skal til for at kunne fremtvinge en brugers (personlige) data. Alle betingelserne, der er nævnt i afsnit 5, skal være opfyldt, før vi er i stand til at give de ønskede oplysninger.


4. Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder uden for Benelux  

Retshåndhævende myndigheder uden for Nederlandene kan indgive en europæisk efterforskningskendelse (EIO), en anmodning om gensidig retshjælp (MLAT) eller en retsanmodning, alt efter hvad der er relevant, til de nederlandske myndigheder.


5. Hvilke oplysninger skal medtages i anmodningen?

Vi behandler kun anmodninger, der er adresseret til Catawiki B.V. Anmodninger rettet til lokale Catawiki-enheder eller Catawiki-tjenester vil ikke blive behandlet.


Vi behandler også kun anmodninger, der opfylder følgende betingelser. Anmodningen skal være skriftlig, i PDF-format og indeholde:


- den klare årsag for retsgrundlaget for anmodningen og et (kort) resumé af undersøgelsen

- en klar beskrivelse af den fysiske eller juridiske person, der anmodes oplysninger om. Bemærk venligst: Vi kan kun finde brugere i vores system, hvis vi har specifikke oplysninger om den pågældende person, såsom - et brugernavn, fuldt navn eller en e-mail adresse

- et klart overblik over de specifikke datapunkter, der er nødvendige for undersøgelsen, og den periode, inden for hvilken oplysningerne søges. Anmodning om 'alle data om denne bruger' er ikke specifik nok

- den forventede svartid. Bemærk venligst, at det kan tage nogen tid at indsamle oplysningerne, hvis anmodningen spænder bredt

- navn på den udstedende myndighed, navn, badge/ID-nummer og underskrift på den ansvarlige agent eller embedsmand, e-mailadresse og direkte kontaktnummer


Vær så specifik som muligt, og husk, at alle anmodninger om oplysninger skal være rimelige, forholdsmæssige og nødvendige for det angivne formål.


6. Hvor skal du sende din anmodning til?

Hvis de retshåndhævende myndigheder er fra Belgien, Luxembourg eller Nederlandene: lawenforcement@catawiki.nl eller rettet til:

Catawiki B.V.

Sint Jorissteeg 2 

1012 XV Amsterdam


Lande inden for EU:

Venligst gentag din anmodning via de officielle kanaler Europol, Interpol eller retslige kanaler.Lande uden for EU: 

International Letter of Request (ILOR) udstedt af en udpeget anklagemyndighed eller en domstol til:

Justitsministeriet i Haag - Kontoret for International Juridisk Bistand i Straffesager

Ministerie van Justitie

Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

Postbus 20301

2500 EH Den Haag
7. Vigtige detaljer

Vær venligst opmærksom på følgende:


- Vores Kunde Support er ikke autoriseret til at videregive oplysninger via telefon eller e-mail uden for den procedure, der er fastlagt i disse retningslinjer.

Vi vil kun svare på henvendelser, der overholder disse Retningslinjer.

- Vi forbeholder os ret til at underrette vores brugere om en anmodning, undtagen når en sådan meddelelse er forbudt ved lov.

Var denne artikel behjælpelig?